Page 1

Viettoviemärijärjestelmät

U P O N O R Y H DY S K U N TA - J A YMPÄ RI S TÖTE KNIIKK A Up onor-M A Av ie m ä r ij ä r j e s t e l m ä PV C

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä

04 I 2009 51009

91


Viettoviemärijärjestelmät

5.5 Uponor-maaviemäri järjestelmä PVC Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC on tarkoitettu normaalien hule- ja jätevesien viettoviemäröintiin. Putket valmistetaan polyvinyylikloridista (PVC) ja niiden rengasjäykkyysluokka on SN 8. Putkien seinämät ovat sileät ja massiiviset. Väri on punaruskea, mikä tarkoittaa että putket on tarkoitettu jätevesiviemäröintiin. Putket ja yhteet valmistetaan punaruskeasta polypropeenista (PP). Kokoluokan 200 mm ja sitä suurempien putkien yhteet taas valmistetaan punaruskeasta PVC:stä. Kaikkien putkiyhteiden rengasjäykkyys on SN 8. Liitosten tiiviys varmistetaan tiivisteillä. Kaikissa putkissa ja yhteissä on esiasennettu tiiviste. Järjestelmä- ja materiaalitietoa Ominaisuudet

PVC

Yksikkö

Tiheys

1410

kg/m3 ISO 1183

Rengasjäykkyys Putket SN 4 tai 8 Putkiyhteet SN 8

Standardi/testausmenetelmä

kN/m2 ISO 9969 kN/m2 ISO 9969

Pitkäaikaiskimmomoduuli E50

1000

MPa ISO 527-2

Lyhytaikaiskimmomoduuli E0

3000

MPa ISO 527-2

Lämpölaajenemiskerroin

0,08

mm/m · °C

Lämmönjohtavuus

0,16

W/m · °C

Suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila

75

°C

Suurin sallittu hetkellinen käyttölämpötila

95

°C

Liitosten sallittu kulmapoikkeama

2

°

DIN 52 612 / 23 °C

Taulukko 5.5.1

92

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C


Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC:lle on myönnetty Nordic Poly Mark -merkki, eli se on INSTA-CERT-sertifioitu ja hyväksytty Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska). Putket ja putkiyhteet sertifioidaan niiden käyttöalueiden mukaan.

Viettoviemärijärjestelmät

Hyväksynnät Päivitetyt INSTA CERT -sertifikaatit ovat Uponorin internet-sivuilla, www.uponor.fi.

Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC:n käyttöalueet: Rengasjäykkyys Putkikoot

Käyttöalue

SN 8

110, 160, 200

U ja D

SN 8

250, 315

U

U: Koodi tarkoittaa, että käyttöalue on yli 1 m:n päässä rakennuksesta, johon maaviemärijärjestelmä on liitetty. D: K  oodi tarkoittaa, että putkien ja putkiyhteiden käyttöalue on rakennuksen alla tai enintään 1 m:n päässä rakennuksesta, jonka viemäriin ne on liitetty.

Taulukko 5.5.2

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C

93


Viettoviemärijärjestelmät

Merkinnät Ohessa on tietoa Uponor-maaviemärijärjestelmä PVC:n merkinnöistä.

SEWER

Valmistaja

PVC-U

200 x 3,2

SN8

UD

EN 1401

❄ ➀

SEWER

PVC-U

200 x 5,9

SN8

Käyttö: viemärit

Materiaali:

Mitta ja väh. sei- Jäykkyysluokka

18 01 2007 13

UD Käyttöalue UD =

polyvinyylikloridi nämän paksuus

maanalaiset viemä-

(pehmittämätön)

rit kiinteistöjen sisä- ja ulkopuolella

EN 1401 Nordic Poly Mark

Tuotestandardi Jääkide. Putkea voidaan

18 01 2007 13

Tuotantoyksikkö

Tuotantoajankohta

➀ = Nastola

päivä/kuukausi/vuosi/tunti

käsitellä matalissa lämpötiloissa

Taulukko 5.5.3

94

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C


1

Viettoviemärijärjestelmät

Alla on esimerkkejä putkiyhteiden merkinnöistä

U1

2

1 1

U1 1

U1

21 2

U1

U1

1 2

Valmistusteknil- Valmistusteknil-

Valmistuskuu-

Kierrätys/raaka-aine

Tuotanto-

Nordic Poly

lisiä merkintöjä

kausi/vuosi

05 = polypropeeni

yksikkö

Mark

2

Taulukko 5.5.4

lisiä merkintöjä

2

U1

CE-merkki

UGD

200/200-88,5o PP S - 16 EN 1852 UD UGD UGD UGD UGD 200/200 110/110-88,5 -88,5 oo S S - -16 16 PP PP 110/110 88,5 110/110-88,5 Valmistaja MaanalaiKoko Aste1852 1852 EN EN UD UD S 16 PP PP S - 16 nen viemäri luku 1852 EN UD EN 1852 UD oo

UGDUGD o UGDUGD 110/110 o 110/110 -88,5-88,5

o o 110/110 110/110 -88,5 -88,5 PP PPS - 16S - 16 S - 16 EN 1852 PP PPS - 16 EN 1852 UD UD 1852 1852UDUD EN EN Materiaali:

Seinämä-

Tuote-

Käyttöalue UD =

polypropeeni

vahvuus

standardi

maanalaiset viemärit kiinteistöjen sisä- ja ulkopuolelle

Taulukko 5.5.5

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C

95


Viettoviemärijärjestelmät

PVC-viettoviemärijärjestelmän asentaminen Kappaleessa kerrotaan yksityiskohtaisesti PVC-viemäriputkien ja -putkiyhteiden liittämisestä.

1. Katkaise putki hienohampaisella sahalla tai putkileikkurilla kohtisuoraan.

2. Puhdista katkaistu kohta lastuista ja jäysteestä. Pistopään viisteys on aina tehtävä.

96

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C


Viettoviemärijärjestelmät

3. Liitosmerkki piirretään putken päähän samalle etäisyydelle kuin pistopäässä oli. Tarkasta, että muhvi ja pistopää ovat vahingoittumattomia ja että tiiviste on asennettu oikein. Sivele pistopäät hyväksytyllä liukuaineella.

4. Tarkasta ennen putkien liittämistä, että muhveissa ja pistopäissä ei ole maata tai hiekkaa. Työnnä sen jälkeen muhvi liitosmerkkiin asti. Merkki on jäätävä näkyviin, näin varmistetaan että liitokseen jää varaa lämpölaajenemiselle tai kulmapoikkeamalle.

5. Valmis liitos.

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C

97


Viettoviemärijärjestelmät

Jatkoyhde PVC/betoni

Muhvia ei saa työntää suoraa painamalla yhteestä, vaan lautaa apuna käyttäen.

Asenna tiiviste betoniputken pistopäähän. Keskitä jatkoyhde ja työnnä se varovasti muhvin pohjaan asti.

Jos liitos jää väljäksi, lämmitä sitä tasaisesti. Liitoksessa ei saa käyttää liukuainetta.

Jatkoyhde PVC pistopää/ betoniputken muhvi

Asenna tiiviste jatkoyhteeseen siten, että tiivisteen pistopää osoittaa betoniputken muhviin päin.

98

Työnnä jatkoyhde betoniputken muhvin pohjaan, ja lämmitä varovasti. Liitoksessa ei käytetä liukuainetta.

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C


Asenna o-rengastiiviste ja kuppitiiviste PVC-putken pistopäähän. Työnnä PVC-putki tiivisteineen valurautaputken muhviin. Liitoksessa ei käytetä liukuainetta.

Liitokset ja raot

Viettoviemärijärjestelmät

Jatkoyhde PVC putken pistopää/ valurautaputken muhvi

Jotta liitoksesta tulisi oikeanlainen, PVCputki on sahattava kohtisuoraan. Oikeanlaisessa liitoksessa putken pään ja muhvin pohjan väliin jää noin 20 mm:n suuruinen rako. Valmistuneen linjan lopputarkastuksesta vastaa rakennuttaja.

U p o n o r - maa v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä PV C

99


100

055pvcmaaviemri042009  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/055pvcmaaviemri042009.pdf?version=1

055pvcmaaviemri042009  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/055pvcmaaviemri042009.pdf?version=1