Page 1

UPONOR INFRASTRUKTUR S A M L E TA N K 5 , 3 M ³

Videreudvikling af samletank til opsamling af spildevand

04 | 2008


Videreudvikling af Uponor samletank Uponor har videreudviklet vor samletank for at imødekomme efterspørgslen på samletanke til boliger, der kræver en enkel og sikker spildevandsløsning. Anvendelse af samletank

• En meget stærk tank til krævende forhold • Den kun 1,5 m høje tank passer i en lav udgravning • Pladsbesparende på lageret • Nem at håndtere, endda med en palleløfter

Uponor samletank er velegnet til afsides beliggende ejendomme med lille vandforbrug eller ved sommerhuse, hvor nedsivningsanlæg ikke kan etableres, eller hvor offentlig kloaknet ikke er til rådighed. Tanken skal altid udluftes og gerne over tag. Der bør aldrig ledes regnvand til tanken, da den derved hurtigere bliver fyldt. Regnvand bør enten nedsives i en faskine eller ledes til en recipient. Samletank i PE-materiale Samletanken er fremstillet i PE-materiale, som bevirker, at tanken er bestandig over for de stoffer, der normalt forekommer i almindelig husholdning. Levetiden for tanken vil ved normal brug være over 50 år. Fordelene ved Uponor samletank • Nem at installere – selv under svære forhold - grundet den lave højde på samletanken • Tankens lave vægt (230 kg) gør, at den kan installeres uden brug af tung materiel • Nem at tilslutte med det medfølgende opføringsrør

Kan flyttes med en palleløfter Vægt 230 kg Dimension 2400 mm Højde 1500 mm

• Mulighed for tilslutning af alarm

• Samletanken kan forsynes med alarm for høj vandstand Enkel installation Uponor samletank er forsynet med et kombineret tilslutnings- og tømningsrør, hvor tilslutningen er et 110 mm rør, og tømmestudsen er et 200 mm rør med tilhørende tæt skruedæksel. Alternativt kan tilslutningen udføres med en anboring direkte i tanken. Dette vil dog medføre en reduktion i tankens opsamlingskapacitet. Samletanken skal tømmes efter behov i henhold til Kommunens tømningsordning. Med samletanken følger en udførlig installationsvejledning.

Uponor A/S Uponor Infrastruktur Fabriksvej 6 9560 Hadsund

T F W E

0,5 m *)

• Markering for forankringsbånd formindsker risikoen for fejlagtig forankring

Samletanken har et opføringsrør på 200 mm med et 110 mm tilslutningsrør (* maksimum grundvandsstand er 0,5 m after tankbund). Tanken må ikke udsættes for trafikbelastning

Uponor samletank 5,3 m³ Produktnavn

Uponor nr.

VVS nr.

Tun nr.

Uponor samletank

324702

223279520

5222655

Uponor alarm

324777

223279801

99 52 11 22 98 57 20 22 www.uponor.dk infrastruktur.dk@uponor.com

Uponor samletank 5 3 m3  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-infra/download-centre/waste_water_treatment/uponor-samletank-5_3-m3.pdf?v=94c14ae1-f1...

Uponor samletank 5 3 m3  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-infra/download-centre/waste_water_treatment/uponor-samletank-5_3-m3.pdf?v=94c14ae1-f1...