Page 1

Prisliste Uponor Infra A/S | 2019


Kontakt Uponor Uponor Infra A/S T +45 46 40 53 11 E infrastruktur.dk@uponor.com Ă…bningstider: Mandag - torsdag kl. 7:30-16:00 Fredag kl. 7:30-14:00


Indhold Trykrørssystemer Trykrørssystemer

009

Byg på markedets stærkeste trykrør

010

Generel anvendelse

011

ProFuse-RC

011

Rørserier

012

Godkendelser

013

Materialeegenskaber

013

Tryktrin

013

Reduktion af tilladeligt tryk ved forhøjede temperaturer

014

Samlingsmetoder

014

Svejsning af PE-rør

014

Barrier PLUS diffusionstæt barriererør

015

Andre PE-rør til specialkrævende industri

018

Udbudsbeskrivelse

019

Priser

021

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

037

El-svejsning med Uponor Infra Fusamatic fittings

038

Fordele ved automatisk svejsning

039

Udførelse af elektrosvejste samlinger

040

Installation af samlemuffer, vinkler, reduktioner og teer

040

Installation af anborings- og tilslutningssadler

041

Udbudsbeskrivelse

042

Priser

043

PE elektrosvejsemuffer, Iplast

057

Udbudsbeskrivelse

058

Priser

059

PE fittings

061

Lange PE fittings

062

Korte stuksvejste fittings

062

Segmentsvejste fittings

062

Udbudsbeskrivelse

062

Priser

063

Svejsemaskiner og værktøj

095

Maskiner og tilbehør

096

Priser

097

Uponor prisliste 2019 | 003


Indhold Kloakrørssystemer Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

101

Ultra-familien

102

Rørdesigns - Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic, Glat PVC

103

Rørbetegnelser og design

103

Valg af rørtype

104

Cirkulær økonomi

104

Besparelse ved genanvendelse af jord / omkringfyldning

105

CO2-besparelser

105

Udbudsbeskrivelse

106

Tekniske krav og standarder

107

Priser

108

Regnvandssystemer IQ regnvandssystemer og IQ drænrør

137

Top- og fuldslidset, vejdræning

138

Trafikbelastning og jorddækning

138

Udbudsbeskrivelse

139

Priser

140

IQ magasiner

153

Rumfang

155

Egenskaber

155

Udbudsbeskrivelse

155

Priser

156

Drænrørssystemer

159

Materialer

160

Installation

161

Drænrørstyper

161

Installationsforudsætninger

161

Udbudsbeskrivelse

162

Priser

163

Faskiner og infiltration

169

Kassetter, tunneller og IQ infiltrationsrør

170

Uponor Light, Maxx og Flex faskiner

171

Installation

171

Trafikbelastning

172

Inspektion og rensning

172

Beregning af faskineløsning

173

Uponor traditionel regnvandskassette og tunnelfaskine

174

004 | Uponor prisliste 2019


Indhold Anvendelse

174

Principopbygning af faskineløsninger

174

Eksempler på faskiner med indbygget brønd

175

Smart Trap

176

Smart Trap rensningseffekt

177

IQ infiltrationsrør

178

IQ infiltrationsbrønde

179

Udbudsbeskrivelse

180

Priser

181

PE Weholite letvægtsrør

189

Weholite letvægtsrør

190

Anvendelse

191

Konstruktion

193

Fleksible Weholite rør

195

Opdrift for Weholite rør

194

Samlingsmetoder

195

Udbudsbeskrivelse

195

Priser

196

Brøndrør

211

Priser

212

PE Weholite regnvandsbassiner

215

Projektteknisk design

217

Lægningsforeskrifter

218

Weholite - designede løsninger

219

Drosling af udløb

220

Drosselledning

220

Vandbremse

220

PE WehoPanel bygværker

221

Udbudsbeskrivelse

221

Priser

222

PE brønde

225

PE brønde, skræddersyede

226

Udbudsbeskrivelse

226

Brøndspecifikations-skema

227

Priser

228

Uponor prisliste 2019 | 005


Indhold Brøndsystemer Brøndsystemer

239

Typeoversigt

240

Tagnedløbsrør

241

Tørbrønde

241

Rendestensbrønde

241

Drænbrønde

241

Udbudsbeskrivelse

242

Priser

244

Spildevandsbehandling Decentral spildevandsbehandling

265

Nedsivningsanlæg

266

Dimensionering af bundfældningstanke og nedsivningsanlæg

268

Dimensionering af trykfordelingssystem

269

Samletanke

270

Biologisk minirenseanlæg - WehoMini, 5-30 PE

271

Renseprocessen i WehoMini

272

WehoMini fordele

273

Biologisk renseanlæg - WehoPuts, 30-1200 PE

274

Biologisk renseproces i WehoPuts

274

Tekniske informationer og dimensioner for WehoPuts

275

Udbudsbeskrivelse

276

Priser

277

Pumpebrønde

291

Pumpebrønde til bortledning af regnvand, gråt spildevand og sort spildevand

292

Standardstørrelser

292

Specialstørrelser

292

Udbudsbeskrivelse

292

Weho Pumpebrønde

293

Priser

294

El og tele El og tele

299

Sortiment

300

Priser

301

006 | Uponor prisliste 2019


Indhold Ventilationssystemer Underjordiske ventilationssystemer (UVS)

311

Udbudsbeskrivelse

312

Priser

313

Uponor Infra 360TM Projektservice 360TM Projektservice

325

Design og beregninger

327

Skræddersyede produkter

328

Teknisk support

329

Svejseservice

330

Projektledelse

331

Salgs- og leveringsbetingelser

333

Noter

339

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for tastefejl, prisændringer og tekniske ændringer i nærværende prisliste.

Uponor prisliste 2019 | 007


Trykrørssystemer Trykrørssystemer


Trykrørssystemer

Byg på markedets stærkeste trykrør Komplet program af rør og fittings

Driftssikkerhed

Uponors sortiment omfatter hele pakken af rør til både drikkevand, spildevand og gas. Du finder altid rør og segmentsvejste bøjninger eller fittings, der passer til dit formål, - uanset dimension eller trykklasse. Findes produktet ikke som standardvare, så producerer vi det til dig!

Fælles for Uponors PE80, PE100, ProFuse og ProFuseRC rør er, at de alle er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 (vand og afløb) og EN 1555 (gasrør). Drikkevandsrørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Let håndtering og transport

Lang levetid

Uponors ProFuse-rør kendetegnes ved at være beskyttet af en PP-kappe, der fungerer som emballage og beskyttelse under installationen. Beskyttelseskappen letter arbejdsbetingelserne ved håndtering samt reducerer antallet af skader i forbindelse med transport.

Forlæng levetiden og den økonomiske investering af dit projekt med Uponors trykrør, der alle er designet til at holde i minimum 100 år.

Nem og omkostningseffektiv installation

Som kvalitets- og miljøbevist leverandør og producent af drikkevandsgodkendte rørsystemer til transport af drikkevand, påtager Uponor sig et stort ansvar. Vi har igangsat en proces med kortlægning af forureningsrisici af vores drikkevandsrør. Via analyse forsøger vi at afhjælpe eller eliminere risikoen for forurening af rørene ved løbende forbedringer, forebyggende handlinger, god hygiejne samt løbende uddannelse og træning af personalet.

Med ProFuse-RC rørets unikke styrke kan du opnå betydelige økonomiske besparelser ved at genanvende opgravet opfyldningsmateriale i stedet for at investere i nyt sand eller rørgrus med små stenstørrelser. RC-røret tåler nemlig en øget punktbelastning fra de større sten, der findes i det opgravede materiale, og så er RC-røret tilmed modstandsdygtigt overfor overfladeskader. Ved elektrosvejsning opnår du ligeledes en tidsbesparelse med RC-røret, idet PP-kappen hurtigt kan fjernes, og det derfor ikke er nødvendigt at skrabe overfladen, som på traditionelle PE80- og PE100-rør. Kombinationen af besparelser ved genanvendt omkringfyldning samt enklere installation viser sig tydeligt på bundlinjen, idet driftsomkostninger og installation tilsammen udgør hele 90% af de samlede omkostninger i forbindelse etablering af rørledninger.

Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed

Pålidelig leverandør Som en af markedslederne inden for trykrør til afløb, gas og drikkevand og med mere end 100 års erfaring påtager Uponor sig en særlig forpligtelse til at være kundeorienteret og innovativ. Uponors processer er udviklet til at garantere sikkerhed, holdbarhed, lavt energiforbrug og mindst mulig belastning af vores fælles miljø. Vi bestræber os således på at minimere affaldsmængderne og genvinder så vidt muligt alt affald. Når du køber rør hos Uponor, får du meget mere igen. Uponors deler gerne ud af sine kompetencer og lange erfaring med trykrør.

DK - VAND 010 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer


Trykrørssystemer

Generel anvendelse Uponor trykrørssystemer i plast anvendes inden for vandforsyning, gasforsyning og spildevandsafledning samt forskellige industrielle formål. Med plastrør fås et rørsystem med en meget stor styrke og fleksibilitet, og samtidig fås et utroligt sikkert rørsystem. Der er således tale om systemer med lang levetid og dermed god totaløkonomi. Uponors trykrør leveres i forskellige farver, der indikerer, hvilken anvendelse rørene er beregnet for.

ProFuse-RC (Resistance to Crack) ProFuse-RC røret er et stærkt og modstandsdygtigt alternativ til brug, når miljøer ikke lever op til de normale krav til omkringfyldning.

ProFuse-RC

ProFuse-RC

PE100-RC m/udv. PP-kappe, blå Til transport af drikkevand. Udv. ekstra PP-kappe, som gør kernerøret ekstra modstandsdygtigt overfor ridser.

PE100-RC m/udv. PP-kappe, rødbrun Til transport spildevand. Udv. ekstra PP-kappe, som gør kernerøret ekstra modstandsdygtigt overfor ridser.

ProFuse-RC fra Uponor er produceret på PE100-RC og er markedets stærkeste trykrørssystem til drikkevand, spildevand og gas. Styrken gør røret ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger, og RC-trykrøret er derfor særdeles anvendeligt, når opgravet materiale ønskes genbrugt. Dit udbytte er en miljørigtig og bedre økonomisk løsning. Ved de fleste nyere No-Dig lægningsmetoder spares meget tid i installationsfasen, og det giver dermed en samlet økonomisk fordelagtig løsning. RC-materialets unikke egenskaber: • Modstår overfladeskader og punktbelastninger ved installation • Velegnet til installation ved opgravningsfri No-Dig metoder • Opgravet materiale kan genanvendes

T I O N! INNOVA

ProFuse-RC

Barrier PLUS

PE100-RC m/udv. PP-kappe, gul Til transport af gas. PP-røret gør kernerøret ekstra modstandsdygtigt over for ridser. Fås også i PE80 ruller uden kappe.

Diffusionstæt rør med polymerbarriere, blå udvendig Til transport af drikkevand i forurenet jord.

Uponor PE100 el. PE80

Uponor PE80

PE100/PE80, sorte Rør til f.eks. spildevand, jordvarme og industri. Standard uden kappe.

PE80 (PEMD), blå Til transport af drikkevand i ruller fra 20-75 mm PE80 materiale.

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 011


Rørserier Rørserier SDR 7,4

SDR 9

SDR 11

SDR 13,6

SDR 17

SDR 21

SDR26

SDR 33

SDR 41

Nominelt tryk, PN i bar PE 80

PN 16

PN 12,5

PN 10

PN 8

PN 6

PN 5

PN 4

PN 3,2

PN 2,5

PN 25

PN 20

PN 16

PN 12,5

PN 10

PN 8

PN 6

PN 5

PN 4

mm

e

e

e

e

e

e

e

e

e

16

2,3

2,0

-

-

-

-

-

-

-

20

3,0

2,3

2,0

-

-

-

-

-

-

25

3,5

3,0

2,3

2,0

-

-

-

-

-

32

4,4

3,6

3,0

2,4

2,0

-

-

-

-

40

5,5

4,5

3,7

3,0

2,4

2,0

-

-

-

50

6,9

5,6

4,6

3,7

3,0

2,4

2,0

-

-

63 + 0,75

8,6

7,1

5,8

4,7

3,8

3,0

2,5

2,0

-

75 + 0,75

10,3

8,4

6,8

5,6

4,5

3,6

2,9

2,3

-

SF 1,6

PE 100 SF 1,25

Godstykkelser

d

90 + 0,75

12,3

10,1

8,2

6,7

5,4

4,3

3,5

2,8

2,2

110 + 0,75

15,1

12,3

10,0

8,1

6,6

5,3

4,2

3,4

2,7

125 + 0,75

17,1

14,0

11,4

9,2

7,4

6,0

4,8

3,9

3,1

140 + 0,75

19,2

15,7

12,7

10,3

8,3

6,7

5,4

4,3

3,5

160 + 0,75

21,9

17,9

14,6

11,8

9,5

7,7

6,2

4,9

4,0

180 + 0,75

24,6

20,1

16,4

13,3

10,7

8,6

6,9

5,5

4,4

200 + 0,75

27,4

22,4

18,2

14,7

11,9

9,6

7,7

6,2

4,9

225 + 0,75

30,8

25,2

20,5

16,6

13,4

10,8

8,6

6,9

5,5

250 + 0,75

34,2

27,9

22,7

18,4

14,8

11,9

9,6

7,7

6,2

280 + 0,75

38,3

31,3

25,4

20,6

16,6

13,4

10,7

8,6

6,9

315 + 0,75

43,1

35,2

28,6

23,2

18,7

15,0

12,1

9,7

7,7

355 + 0,75

48,5

39,7

32,2

26,1

21,1

16,9

13,6

10,9

8,7

400 + 0,75

54,7

44,7

36,3

29,4

23,7

19,1

15,3

12,3

9,8

450 + 0,75

61,5

50,3

40,9

33,1

26,7

21,5

17,2

13,8

11,0

500 + 0,75

-

55,8

45,4

36,8

29,7

23,9

19,1

15,3

12,3

560 + 0,75

-

62,5

50,8

41,2

33,2

26,7

21,4

17,2

13,7

630 + 0,75

-

70,3

57,2

46,3

37,4

30

24,1

19,3

15,4

710

-

79,3

64,5

52,2

42,1

33,9

27,2

21,8

17,4

800

-

89,3

72,6

58,8

47,4

38,1

30,6

24,5

19,6

900

-

-

81,7

66,1

53,3

42,9

34,4

27,6

22,0

1000

-

-

90,8

73,4

59,3

47,7

38,2

30,6

24,5

1200

-

-

-

88,2

71,1

57,2

45,9

36,7

29,4

1400

-

-

-

102,9

83

66,7

53,5

42,9

34,3

1600

-

-

-

?

?

?

?

?

?

Definitioner: SDR:

Forhold mellem yderdiameter og godstykkelse SDR = d/e

SF: e:

Godstykkelse

d:

Rørdimension, udvendig

Sikkerhedsfaktor

OBS: Dimensionerne i det farve-markerede område fås også med en ekstra PP-beskyttelseskappe  + 0,75 mm

012 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer


Trykrørssystemer

Godkendelser For drikkevand anvendes: DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark For spildevand og andet anvendes: EN 12201 samt Nordic Poly Mark For gasrør anvendes: EN1555

Materialeegenskaber Vejledende værdier for polyethylen

Enhed

Testmetode

PE80

PE100

Materiale densitet

g/cm

ISO-1183

0,947

0,958

Smelteindeks

g/10 min.

EN ISO-1133

0,85

0,22

Termisk stabilitet

min.

EN 728

20

30

Kønrøgindhold (sorte rør)

%

ISO-6964

2,0-2,5

2,0-2,5

Brudstyrke v/flydegrænse

N/mm

ISO-6259

19

23

Brudforlængelse

%

USI.6259

650

900

Dimensionerende spænding v/+20°C, 50 år

N/mm2

NSTA SBC 12201

5

8

Krybemodul, kort tid

N/mm

ISO-899

420

850

Hårdhed v/+20 C

Shore D

SO-868

56

63

Længdeudv.koefficient (+20oC til +90° C)

mm/m K

0,17

0,17

Varmeledningsevne v/++20°C

W/m K

0,40

0,40

Varmefylde v/+20 C

KJ/kg K

1,8

1,8

Bøjningsradius (landtidsværdi)

-

50xudv.Ø

50xudv.Ø

Smeltepunkt VICAT VST/B/50

°

66

74

o

°

3

2

2

C

ISO-306

Tryktrin (PN i bar) og SDR-værdier SDR41

SDR33

SDR26

SDR17

SDR11

PE 80

PN 2,5

PN 3,2

PN 4

PN 6

PN 10

PE100

PN 4

PN 5

PN 6

PN 10

PN 16

PN:

Udtryk for PE rørets tilladelige driftstryk ved 20 C. o

Beregning af SDR-værdi Find SDR-værdien ved at dividere yderdiameter med godstykkelsen. Eks: Ved godstykkelse 10 mm på et Ø110 rør: SDR-værdien = 110/10 = 11

SDR: Udtryk for forholdet mellem rørets udvendige diameter og godstykkelse

Beregning af godstykkelse PE100 SDR17 PN 10 Ca. 30% mindre godstykkelse i forhold til PE80

PE80 SDR11 PN 10

PE100 SDR11 PN 16

Samme godstykkelse

Find godstykkelse ved at dividere yderdiameter med SDR-værdien. Eks: Ved rør på Ø110, SDR11: Godstykkelse = 110/11 = 10 mm Jo lavere SDR-værdi, jo større tryk (PN) kan røret klare.

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 013


Reduktion af tilladeligt tryk ved forhøjede temperaturer Det tilladelige tryk for PE rør er specificeret ved 20°C, og ændres med 1,3 % for hver °C temperaturen ændres. Hvis et PE-rør udsættes for en konstant temperatur højere end 20° C, skal det tilladelige tryk reduceres med en faktor som vist i skema her, for at opretholde den forventede levetid.

Temperatur

Reduktionskoefficient

20 C

1,00

30 C

0,87

40oC

0,74

o o

Et velfungerende PE-rørsystem har en levetid på mere end 100 år.

Samlingsmetoder Elektrosvejsning Der anvendes Uponor Infra Fusamatic elektrosvejsefittings med indbygget ”modstand” for automatisk svejsning. Godkendelse EN 12201 / Nordic Poly Mark, DK-VAND samt WRAS Hygienic certificate. Stuksvejsning Der anvendes godkendt stuksvejsemaskine med godkendt kalibreringsrapport. Svejsemærkning og protokol kan følge anvisningerne i DS/INF 70-1 til 70-7. Stuksvejsning udføres af operatør med gyldigt USME svejsecertifikat iht. DS 2383. Mekaniske koblinger Der anvendes mekaniske koblinger monteret iht. producentens anvisninger.

Svejsning af PE-rør For stuk- eller elektrosvejsning skal svejsemontøren have et gyldigt svejsepas iht. DS2383 med påtegnelsen USME. Ved ekstrudersvejsning skal svejsemontøren have et gyldigt svejsepas iht. DS2382 med påtegnelsen UVE. Udstyret for stuk- og elektrosvejsning skal være kalibreret inden for det seneste år. Kalibreringsattest skal kunne fremvises på forlangende. Elektrosvejsemaskiner skal kunne aflæse stregkode automatisk og/eller kunne svejse elektrosvejsefittings med indbygget chip for automatisk sikkerhedssvejsning. Hver enkelt svejsning skal indeholdes i svejseprotokol. Hver svejsning nummereres, så den refererer til tilsvarende nummer i svejseprotokol. Svejsemærkning og protokol skal som minimum følge anvisningerne i DS/INF 70-4. Inden svejsning opstartes, skal der kunne fremvises gyldigt personligt plastsvejsecertifikat, kopi udleveres for kvalitetssikring. 014 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

Elektrosvejsemuffesamlinger større end 400 mm bør udføres af eller med tilsyn af svejser med dokumenteret erfaring inden for svejsning af store el-muffer og med gyldigt plastsvejsecertifikat USME. Stuksvejsning udføres med stuksvejsemaskiner, som har elektronisk svejsedataprotokol-logging. Data bør på forlangende på jobsite kunne overføres til USB, PC eller direkte printes til bygherre eller dennes kontrollant. Elektronisk svejsedataprotokol skal udleveres for KS. DS/INF 70-1 til 70-7, ”Kriterier for bedømmelse af svejste plastrør, DTI Plastteknologi” og fabrikantens brugervejledning og svejseparametre. Svejsefirma skal have et godkendt kvalitetsstyringssystem som ISO 9001 eller tilsvarende, som er kontrolleret og dokumenteret ved tredjepartskontrol af akkrediteret prøvningsinstitut.


Trykrørssystemer

Uponor Barrier PLUS Diffusionstæt drikkevandsrør til transport af drikkevand i forurenet jord

N! O I T A V INNO

• • •

Drikkevandsløsning til sikker transport af vand gennem forurenet jord Polymer-barriere sikrer korrosionsfrit rør - selv ved kontakt med TCE Designet til min. 100 års levetid


Barrier PLUS - det første plastrør til 100 % sikker transport af drikkevand i forurenet jord Forurening af jord kommer fra mange forskellige kilder. Forureningen er typisk opbygget gennem mange år og stammer fra trafik og industri. Deponeringsområder kan indeholde adskillige giftige kemikalier, tankstationer er ofte forurenet af brændstoffer og olie, industriområder er forurenet af forskellige kulbrinter etc. Mange af de stoffer, der findes i forurenet jord, kan trænge gennem et standard polyethylen drikkevandsrør. Det samme kan methan, som sædvanligvis findes i sumpede områder, der ikke på anden vis er forurenede. De kan alle forårsage vandforurening. Det er problematisk at installere rørledninger til at føre drikkevand sikkert gennem forurenet jord. Standard polyethylenrør kan være gennemtrængelige for mange af de kemikalier, der findes på forurenede områder med bymæssig bebyggelse. Det er konventionelle barriererør ikke, men løsninger bestående af blandede materialer kan skabe problemer, både miljømæssigt og i form af korrosion. For eksempel angriber Trichlorethylen (TCE) aluminiummet i konventionelle barriererør, og over tid vil disse nedbrydes. Derved vil den beskyttelse, man ønsker at opnå, forsvinde uden at man er klar over det, og i realiteten kan det betyde, at det at løse ét problem kan skabe nye problemer. Ingen TCE-nedbrydning af aluminium i Barrier PLUS Barrier PLUS systemet løser problemet med TCE-gennemtrængelighed. Som noget helt nyt, erstattes aluminiumslaget af uigennemtrængelige polymer, der er godkendte til anvendelse i fødevareindustrien og som også er meget udbredt til brændstofbeholdere. Barrier PLUS er et holdbart og fuldt genanvendeligt rørsystem. Barrier PLUS er den første 100 % sikre barriererørsløsning på markedet.

016 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

PE rør Klæbestof Polymer barrierelag Klæbestof

Beskyttelseskappe

Barrier Plus • • • • • •

Opfylder kvalitetskrav i forurenet jord Uigennemtrængelige polymer Resistent for TCE-nedbrydning 100% genanvendelig Større miljøhensyn under produktionen Testet

Dimensioner • • • •

ø32 - ø400 mm Rør ø32-ø160 kan leveres på ruller Rør ø32-ø250 mm kan leveres i længder af 6 eller 12 m Standardfittings til drikkevandrør under tryk


Trykrørssystemer

Barrier PLUS Sikkert og genanvendeligt Barrier PLUS er et langtidssikret drikkevandrør, der klarer opgaven i forurenet jord. Drikkevandsrøret er resistent overfor TCE-nedbrydning og det kan nemt og fuldstændigt genanvendes. Til erstatning af aluminium anvender Uponor en ikkegennemtrængelig polymer, som er godkendt til at blive anvendt i forbindelse med fødevarer og i vid udstrækning også anvendt i brændstofbeholdere. Det har resulteret i et drikkevandsrør i flere lag, som er blevet grundigt testet af et internationalt testinstitut. Barrier PLUS giver mulighed for sikkert byggeri, selv i forurenet jord. Dette skaber tillid hos de mennesker, der er afhængige af at du leverer rent drikkevand.

Et komplet system Barrier PLUS fås i dimensioner fra ø32 til 250 mm. De mindre rør leveres i ruller, mens dimensioner over ø160 mm leveres i 6 eller 12 meters længder. Systemet er kompatibelt med standardrør og bruger Uponor standardfitttings.

Kemikalier

Forurening

PE

Barrier PLUS

Kulbrinter

IR

R

Trichlorethylen

DR

R

Benzo(a)pyren

IR

R

Trichlorethylen

DR

R

Vinylchlorid

NA

R

I jord

I grundvand

1,1-dichlorethylen

IR

R

Trans-1,2-dichlorethylen

IR

R

Cis-1,2-dichlorethylen

IR

R

Kulbrinter

IR

R

Tetrachlorethylen

IR

R

Toluen

DR

R

R = Tests foretaget på KIWA indikerer at materialet er modstandsdygtigt DR = Delvis modstandsdygtig/resistent IR = Ikke modstandsdygtig/resistent Alle målt ved 20oC.

Uponors elektrosvejste fittings, type Fusamatic og Iplast, er systemgodkendte til at anvendes med Barrier PLUS rør.

Konstrueret til ansvarlig vandforsyning Sikring af vandkvalitet og egnethed til drikkevand er et stort ansvar, og kræver brug af de bedste materialer til opgaven. Uponor har valgt en polymer, der er værdsat for sin effektivitet og som bruges i vid udstrækning til fødevareemballage. Den er også vejrbestandig, resistent overfor olier og opløsningsmidler, fleksibel, formbar og selvfølgelig genanvendelig. Desuden er det en fremragende kulbrintebarriere, som gør det til det perfekte valg for barriererør både med hensyn til vandsikkerhed og bæredygtighed.

Installation af Barrier PLUS

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 017


Andre PE-rør til specialkrævende industri

WehoSlurry WehoSlurry er et komplet rørsystem til transport af slibende materialer.

WehoAntistatic: WehoAntistatic er et komplet system til transport og opbevaring af bl.a. brandbare stoffer.

Typiske anvendelsesområder er inden for mineindustrien, papir- og papirmasseindustrien og dambrug.

Typiske anvendelsesområder er ved gasdeponeringsanlæg, pulver og piller brugt inden for energi-, fødevare- og andre industrier og opløsningsmiddel-ekstraktionsanlæg ved kobberminer.

WehoChem WehoChem er et rørsystem til transport af aggressive proceskemikalier. WehoChem passer til en lang række industrielle processer, hvor der transporteres aggressive kemikalier. Typiske anvendelsesområder er ved transport af kemikalier brugt i mineindustrien, transport af blegnings-kemikalier brugt ved produktion af cellulose eller papir eller ved processer, hvor der normalt anvendes PVDF eller syrefaste stålrør.

Dimensionsområde mm

Tryktrin

Leveringslængder m

WehoSlurry

63-800

PN 10

6-22*

WehoAntistatic

63-400

PN 10

6-22*

WehoChem

63-200

PN 10

6-22*

* Leveres også i ruller á max. 2000 m. i dim. op til 200 mm

018 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer


Trykrørssystemer

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PROFUSE-RC, DRIKKEVANDSTRYKRØR

Tekst

Uponor Infra ProFuse-RC polyethylen PE100-RC trykrør, i længder. Sort PE100-RC kernerør med en ekstra aftagelig PP beskyttelseskappe, blå. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Med beskyttelsespropper. Min. 100 års levetid.

Godkendelse

DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark.

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Til transport af drikkevand.

UDBUDSBESKRIVELSE

PROFUSE-RC, SPILDEVANDSTRYKRØR

Tekst

Uponor Infra ProFuse-RC polyethylen PE100-RC trykrør. Sort PE100-RC kernerør med en ekstra aftagelig PP beskyttelseskappe, rødbrun. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Min. 100 års levetid.

Godkendelse

EN 12201 samt Nordic Poly Mark.

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Til transport af spildevand, gasser og andre væsker.

UDBUDSBESKRIVELSE

UPONOR PE100

Tekst

Uponor Infra polyethylen PE100 trykrør, farve: sort. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Min. 100 års levetid.

Godkendelse

EN 12201 samt Nordic Poly Mark.

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Til transport af vand, spildevand, gasser og andre væsker.

UDBUDSBESKRIVELSE

UPONOR PE80, BLÅ

Tekst

Uponor Infra polyethylen PE80 (PEM) trykrør, farve: blå yderside, sort inderside. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Med beskyttelsespropper. Min. 100 års levetid.

Godkendelse

DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark.

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til transport af drikkevand.

UDBUDSBESKRIVELSE

UPONOR BARRIER PLUS, DIFFUSIONSTÆT RØR

Tekst

Uponor Infra Barrier PLUS diffusionstæt PE 100 rør med Evoh polymer spærrelag og udvendig beskyttelseskappe, blå. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Min. 100 års levetid..

Godkendelse

Kernerør produceret iht. EN 12201. DK-VAND godkendt iht. testprogram. Barriere-tæthed godkendt iht. KIWA BRLK 17102.

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. For plastsvejsning anvendes Uponor stuksvejseparametre. Der må kun benyttes systemgodkendt elektrosvejsefittings af typen Fusamatic eller Iplast.

Anvendelse

Til transport af drikkevand i forurenet jord.

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 019


UDBUDSBESKRIVELSE

PROFUSE-RC, GASRØR

Tekst

Uponor Infra ProFuse-RC polyethylen PE100-RC trykrør, i længder. Sort PE100-RC kernerør med en ekstra aftagelig PP beskyttelseskappe, gul. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Med beskyttelsespropper. Min. 100 års levetid.

Godkendelse

EN 1555 samt Nordic Poly Mark og Uponor Fabriksstandard 731

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Til transport af gas.

UDBUDSBESKRIVELSE

PE80, GASRØR

Tekst

Uponor Infra PE80 polyethylen trykrør, i ruller. Sort PE100 kernerør med en ekstra aftagelig PP beskyttelseskappe, gul. SDR-værdi (indsættes) og tryktrin (indsættes). Med beskyttelsespropper. Min. 100 års levetid.

Godkendelse

EN 1555 samt Nordic Poly Mark og Uponor Fabriksstandard 731

Installation

Iht. DS 430, DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Til transport af gas.

020 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder

PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1073429 1073181 1072260

070665020 070666020 070665025 070666025 070665032 070666032 070665040 070665050 070716063 070716075 070716090 070716110 070716125 070716140 070716160 070716180 070716200 070716225 070716250 070716280 070716315 070716355 070716400 070716450 070716500 070716560 070716630

C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2

20 x 2,0 * 6 1853 20 x 2,0 * 12 1853 25 x 2,3 ** 6 1175 25 x 2,3 ** 12 1175 32 x 3,0 ** 6 714 32 x 3,0 ** 12 714 40 x 3,7 ** 6 477 50 x 4,6 ** 6 287 63 x 5,8 12 171 75 x 6,8 12 95 90 x 8,2 12 69 110 x 10,0 12 48 125 x 11,4 12 43 140 x 12,7 12 30 160 x 14,6 12 26 180 x 16,4 12 17 200 x 18,2 12 14 225 x 20,5 12 14 250 x 22,7 12 8 280 x 25,4 12 8 315 x 28,6 12 3 355 x 32,2 12 3 400 x 36,3 12 450 x 40,9 12 500 x 45,4 12 560 x 50,8 12 630 x 57,2 12 Farve: Sort Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark * Produceret iht. DIN 8074. Sort med blå stribe PE80. ** Produceret iht. DIN 8074. Sort PE80.

1077326 1076829 1077327 1076955 1076127 1075091 1076957 1077335 1077340 1077344 1077350 1077357 1077361 1077365 1077371 1077378 1077383 1077388 1077393 1076968 1076972 1076977 1076982

5,75 5,75 9,00 9,00 13,75 14,75 20,50 28,25 43,75 61,50 89,75 132,00 171,00 214,00 278,00 352,00 433,00 549,00 675,00 844,00 1.068,00 1.356,00 1.722,00 2.179,00 2.688,00 3.367,00 4.266,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 021

1


Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1076126 1073433 1076128 1076129 1073191 1076130 1076132 1076133 1077337 1076134 1077342 1077346 1077352 1077353 1077358 1073212 1076135 1077367 1077373 1068232 1068234 1068236 1077395 1076969 1073248 1073253 1076848 1076849 1076852 1077419 1075275

070710040 070710050 070712063 070710063 070712075 070710075 070712090 070710090 070712110 070710110 070710125 070710140 070712160 070710160 070710180 070712200 070710200 070710225 070710250 070710280 070710315 070710355 070710400 070710450 070710500 070710560 070710630 070710710 070710800 070710900 070710910

C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2

40 x 2,4 6 477 50 x 3,0 6 287 63 x 3,8 6 171 63 x 3,8 12 171 75 x 4,5 6 95 75 x 4,5 12 95 90 x 5,4 6 69 90 x 5,4 12 69 110 x 6,6 6 48 110 x 6,6 12 48 125 x 7,4 12 43 140 x 8,3 12 30 160 x 9,5 6 26 160 x 9,5 12 26 180 x 10,7 12 17 200 x 11,9 6 14 200 x 11,9 12 14 225 x 13,4 12 14 250 x 14,8 12 8 280 x 16,6 12 8 315 x 18,7 12 3 355 x 21,1 12 3 400 x 23,7 12 450 x 26,7 12 500 x 29,7 12 560 x 33,2 12 630 x 37,4 12 710 x 42,1 12 800 x 47,4 12 900 x 53,3 12 1000 x 59,3 12 Farve: Sort Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark

022 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

2

14,25 19,00 30,75 30,50 42,50 42,50 60,75 61,00 91,00 90,25 116,00 145,00 189,00 189,00 239,00 294,00 294,00 373,00 456,00 574,00 726,00 923,00 1.166,00 1.476,00 1.824,00 2.285,00 2.894,00 3.671,00 4.654,00 5.887,00 7.276,00


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder

PE100 PN 6 SDR26 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1072263 1076959 1077343 1077348 1057299 1077359 1077363 1077369 1023599 1057303 1077386 1055579 1057305 1057306 1076975 1076981 1057308 1077413 1077417 1073468 1075276 1075277

070706090 070706110 070706125 070706140 070706160 070706180 070706200 070706225 070706250 070706280 070706315 070706355 070706400 070706450 070706500 070706560 070706630 070706710 070706800 070706900 070706910 070706912

C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2

90 x 3,5 12 69 110 x 4,2 12 48 125 x 4,8 12 43 140 x 5,4 12 30 160 x 6,2 12 26 180 x 6,9 12 17 200 x 7,7 12 14 225 x 8,6 12 14 250 x 9,6 12 11 280 x 10,7 12 7 315 x 12,1 12 5 355 x 13,6 12 5 400 x 15,3 12 450 x 17,2 12 500 x 19,1 12 560 x 21,4 12 630 x 24,1 12 710 x 27,2 12 800 x 30,6 12 900 x 34,4 12 1000 x 38,2 12 1200 x 45,9 12 Farve: Sort Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark

41,00 59,50 76,75 97,50 127,00 158,00 196,00 246,00 305,00 380,00 483,00 610,00 772,00 977,00 1.204,00 1.511,00 1.913,00 2.426,00 3.078,00 3.908,00 4.802,00 6.915,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 023

3


Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder

PE100 PN 5 SDR33 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

30 26 17 14 14 11 7 5 5

1073203 1076833 1073210 1072266 1072267 1073225 1072270 1073235 1072273 1072275 1076843 1076845 1072279 1075098 1073464 1076853 1076857 1072282 1076083

070705140 070705160 070705180 070705200 070705225 070705250 070705280 070705315 070705355 070705400 070705450 070705500 070705560 070705630 070705710 070705800 070705900 070705910 070705912

C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2

140 x 4,3 12 160 x 4,9 12 180 x 5,5 12 200 x 6,2 12 225 x 6,9 12 250 x 7,7 12 280 x 8,6 12 315 x 9,7 12 355 x 10,9 12 400 x 12,3 12 450 x 13,8 12 500 x 15,3 12 560 x 17,2 12 630 x 19,3 12 710 x 21,8 12 800 x 24,5 12 900 x 27,6 12 1000 x 30,6 12 1200 x 36,7 12 Farve: Sort Produceres efter ordre Produceres iht. DIN 8074

78,75 102,00 128,00 161,00 199,00 247,00 309,00 390,00 494,00 627,00 791,00 974,00 1.225,00 1.546,00 1.964,00 2.487,00 3.150,00 3.880,00 5.580,00

Trykrør, længder PE100 PN 4 SDR41 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

17 14 14 11 7 5 5

1076835 1073216 1073219 1072269 1073229 1072272 1072274 1073242 1072276 1072277 1073257 1073263 1076850 1076855 1072281 1072283 1075278

070704180 070704200 070704225 070704250 070704280 070704315 070704355 070704400 070704450 070704500 070704560 070704630 070704710 070704800 070704900 070704910 070704912

C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2 C2-3-2

180 x 4,4 12 200 x 4,9 12 225 x 5,5 12 250 x 6,2 12 280 x 6,9 12 315 x 7,7 12 355 x 8,7 12 400 x 9,8 12 450 x 11,0 12 500 x 12,3 12 560 x 13,7 12 630 x 15,4 12 710 x 17,4 12 800 x 19,6 12 900 x 22,0 12 1000 x 24,5 12 1200 x 29,4 12 Farve: Sort Produceres efter ordre Produceres iht. DIN 8074

024 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

4

104,00 127,00 161,00 201,00 251,00 314,00 398,00 503,00 635,00 789,00 983,00 1.243,00 1.581,00 2.005,00 2.527,00 3.129,00 4.503,00


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004792 1004793 1004794 1004795 1004797 1004798 1004799 1004801 1004803 1004805 1004854 1004808 1004810 1004811 1004813

070770063 070770075 070770090 070770110 070770125 070770140 070770160 070770180 070770200 070770225 070770250 070770280 070770315 070770355 070770400 070770450 070770500 070770560 070770630

C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4

63 x 3,8 12 60 75 x 4,5 12 48 90 x 5,4 12 48 110 x 6,6 12 20 125 x 7,4 12 18 140 x 8,3 12 16 160 x 9,5 12 14 180 x 10,7 12 12 200 x 11,9 12 10 225 x 13,4 12 10 250 x 14,8 12 8 280 x 16,6 12 8 315 x 18,7 12 3 355 x 21,1 12 3 400 x 23,7 12 3 450 x 26,7 12 500 x 29,7 12 560 x 33,2 12 630 x 37,4 12 Farve: Sort inderrør m/rødbrun kappe Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark

38,25 51,25 73,25 110,00 141,00 170,00 218,00 274,00 343,00 443,00 546,00 733,00 857,00 1.156,00 1.413,00 1.752,00 2.159,00 2.701,00 3.407,00

Trykrør, ruller, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004816 1004817 1004818 1004819

070771063 070771075 070771090 070771110

C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4 C2-4-4

63 x 3,8 100 75 x 4,5 100 90 x 5,4 100 110 x 6,6 100 Farve: Sort inderrør m/rødbrun kappe Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark

38,25 51,25 73,25 108,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 025

5


Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, ruller

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Rll. Dia.

Rll. Dia.

Rll. Br.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m/palle

m indv.

m udv.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1073492 1068279 1068280 1052082 1052083 1052084 1052085

070360036 070360044 070360054 070360067 070360079 070360094 070360114

C2-3-4 C2-3-4 C2-3-4 C2-3-4 C2-3-4 C2-3-4 C2-3-4

32 x 2,0 100 / 12 rl. 0,80 1,19 0,17 40 x 2,4 100 / 10 rl. 1,00 1,43 0,22 50 x 3,0 100 / 7 rl. 1,20 1,16 0,28 63 x 3,8 100 1,50 2,10 0,36 75 x 4,5 100 2,10 2,50 0,50 90 x 5,4 100 2,10 2,70 0,50 110 x 6,6 100 2,10 2,80 0,60 Farve: Sort m/brune striber Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark OBS: Der kan forekomme ovalitet på rør Alternative længder kan produceres i dimensioner op til ø 160 mm.

026 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

6

9,00 13,25 20,50 30,50 43,50 59,75 94,75


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PEM Trykrør, ruller - Spildevand og jordvarme

PE80 PN6 SDR17 Dimension

Enhed

Rll. dia.

Rll. dia.

Rll. br.

DB

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m/palle

m indv.

m udv.

m

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1072242 1072243 1072244 1048224 1048225 1048227 1048226 1047095 1048228 1048229 1051867

070321036 070322036 070324036 070321044 070322044 070323044 070324044 070325044 070327044 070326044 070321054

C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1 C6-1-1

32 x 2,0 100 / 12 rl. 0,80 1,19 0,17 32 x 2,0 200 / 7 rl. 0,80 1,20 0,30 32 x 2,0 300 0,80 1,39 0,30 40 x 2,4 100 / 10 rl. 1,00 1,43 0,21 1553592 40 x 2,4 200 / 5 rl. 1,00 1,55 0,35 1553598 40 x 2,4 250 / 5 rl. 1,00 1,60 0,40 1553611 40 x 2,4 300 / 5 rl. 1,00 1,70 0,40 1553612 40 x 2,4 350 / 5 rl. 1,00 1,70 0,40 1553613 40 x 2,4 400 / 4 rl. 1,00 1,70 0,45 1553614 40 x 2,4 500 / 3 rl. 1,00 1,75 0,49 1553617 50 x 3,0 100 / 7 rl. 1,20 1,60 0,28 Farve: Sort Produceres iht. EN 12201 samt Nordic Poly Mark Alternative længder kan produceres i dimensioner op til ø 160 mm

8,50 8,50 8,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 19,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 027

7


Uponor PE Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, flerlag, ProFuse m/kappe

PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1076862 1051958 1075104 1051959 1073277 1051960 1073280 1051961 1055597 1072362 1055596 1051964 1055598 1075134 1051967 1051968 1051970 1055599 1051972 1075156 1051975

070822063 070821063 070822075 070821075 070822090 070821090 070822110 070821110 070821125 070821140 070822160 070821160 070821180 07082220 070821200 070821225 070821250 070821280 070821315 070821355 070821400 070821450 070821500 070821560 070821630

C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4

63 x 5,8 6 60 63 x 5,8 12 60 75 x 6,8 6 48 75 x 6,8 12 48 90 x 8,2 6 48 90 x 8,2 12 48 110 x 10,0 6 20 110 x 10,0 12 20 125 x 11,4 12 18 140 x 12,7 12 16 160 x 14,6 6 14 160 x 14,6 12 14 180 x 16,4 12 12 200 x 18,2 6 10 200 x 18,2 12 10 225 x 20,5 12 10 250 x 22,7 12 8 280 x 25,4 12 8 315 x 28,6 12 3 355 x 32,2 12 3 400 x 36,3 12 3 450 x 40,9 12 500 x 45,4 12 560 x 50,8 12 630 x 57,2 12 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

50,75 50,50 70,25 70,00 99,75 99,75 144,00 144,00 189,00 230,00 296,00 296,00 380,00 501,00 501,00 660,00 779,00 943,00 1.201,00 1.562,00 1.943,00 2.351,00 2.895,00 3.626,00 4.579,00

Trykrør, ruller, flerlag, ProFuse m/kappe

PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1051986 1051990

070965063 070965075

C1-4-4 C1-4-4

63 x 5,8 100 75 x 6,8 100 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

028 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

8

50,75 70,00


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004710 1004719 1004711 1004721 1004838 1004723 1004712 1004725 1004824 1004713 1004727 1004714 1004729 1004731 1004715 1004855 1004733 1004735 1004737 1004739 1004856 1004742

070943063 070944063 070943075 070944075 070943090 070944090 070943110 070944110 070944125 070943140 070944140 070943160 070944160 070944180 070943200 070944200 070944225 070944250 070944280 070944315 070944355 070944400

C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4

63 x 3,8 6 60 63 x 3,8 12 60 75 x 4,5 6 48 75 x 4,5 12 48 90 x 5,4 6 48 90 x 5,4 12 48 110 x 6,6 6 20 110 x 6,6 12 20 125 x 7,4 12 18 140 x 8,3 6 16 140 x 8,3 12 16 160 x 9,5 6 14 160 x 9,5 12 14 180 x 10,7 12 12 200 x 11,9 6 10 200 x 11,9 12 10 225 x 13,4 12 10 250 x 14,8 12 8 280 x 16,6 12 8 315 x 18,7 12 3 355 x 21,1 12 3 400 x 23,7 12 3 450 x 26,7 12 500 x 29,7 12 560 x 33,2 12 630 x 37,4 12 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

38,25 38,25 51,25 51,25 73,25 73,25 110,00 110,00 141,00 170,00 170,00 218,00 218,00 274,00 343,00 343,00 443,00 546,00 733,00 857,00 1.156,00 1.413,00 1.752,00 2.159,00 2.701,00 3.407,00

Trykrør, ruller, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004762 1004763 1004764 1004765

070945063 070945075 070945090 070945110

C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4

63 x 3,8 100 75 x 4,5 100 90 x 5,4 100 110 x 6,6 100 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark Dimensioner fra ø 125 - 160 mm kan produceres på forespørgsel.

38,25 51,25 73,25 108,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 029

9


Uponor PE100 Trykrør Uponor PE100 Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004744 1004745 1004746 1004747 1004826 1004750 1004827 1004753 1004754 1004756 1004828 1004758 1004760 1004761

070946063 070946075 070946090 070946110 070946125 070946160 070946180 070946200 070946225 070946250 070946280 070946315 070946355 070946400

C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4 C1-4-4

63 x 5,8 12 60 75 x 6,8 12 48 90 x 8,2 12 48 110 x 10,0 12 20 125 x 11,4 12 18 160 x 14,6 12 14 180 x 16,4 12 12 200 x 18,2 12 10 225 x 20,5 12 10 250 x 22,7 12 8 280 x 25,4 12 8 315 x 28,6 12 3 355 x 32,2 12 3 400 x 36,3 12 3 450 x 40,9 12 500 x 45,4 12 560 x 50,8 12 630 x 57,2 12 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

55,75 77,00 110,00 158,00 207,00 327,00 418,00 551,00 727,00 857,00 1.038,00 1.321,00 1.718,00 2.138,00 2.586,00 3.185,00 3.988,00 5.037,00

Trykrør, ruller, flerlag, ProFuse-RC m/kappe

PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1004766 1004767

070947063 070947075

C1-4-4 C1-4-4

63 x 5,8 100 75 x 6,8 100 Farve: Sort inderrør m/blå kappe Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

030 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

10

56,00 77,00


Trykrørssystemer

Uponor PE100 Trykrør Uponor PE Trykrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder, vand

PE80 PN 10 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

32 x 3,0

6

714

1073176

070667032

C1-1-1

40 x 3,7

6

450

1073180

070667040

C1-1-1

14,75 22,25

40 x 3,7

12

450

1072257

070668040

C1-1-1

22,25

50 x 4,6

6

273

1072258

070667050

C1-1-1

31,50

50 x 4,6

12

273

1073428

070668050

C1-1-1

31,50

Farve: Blå udvendig Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

Trykrør, ruller, vand

PE80 PN 10 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Rll. Dia.

Rll. Dia.

Rll. Br.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

palle

m indv.

m udv.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

63 x 5,8

50

1

1,60

1,90

0,35

1072419

070613067

C1-1-1

44,50

75 x 6,8

50

1

1,80

2,10

0,40

1072422

070613079

C1-1-1

63,00

20 x 2,0

100

12

0,50

0,75

0,25

1072404

070612024

C1-1-1

6,25

25 x 2,3

100

15

0,65

0,90

0,25

1072406

070612029

C1-1-1

8,25

32 x 3,0

100

6

0,80

1,20

0,25

1072408

070612036

C1-1-1

12,50

40 x 3,7

100

5

1,00

1,50

0,25

1072412

070612044

C1-1-1

18,25

50 x 4,6

100

7

1,25

1,70

0,25

1072416

070612054

C1-1-1

29,00

63 x 5,8

100

1

1,60

2,10

0,35

1072420

070612067

C1-1-1

43,25

75 x 6,8

100

1

1,80

2,40

0,40

1072423

070612079

C1-1-1

60,75

Farve: Blå udvendig Produceres iht. DK-VAND/EN 12201 samt Nordic Poly Mark

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 031

11


Uponor PE100 Trykrør Uponor PE Gasrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor ProFuse-RC Gasrør

PE100 SDR17 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1092690 1092691 1092692 1092693 1092694 1092695 1094129

083511063 083511090 083511125 083511160 083511200 083511225 083511250

C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1

63 x 3,8 10 90 x 5,4 10 125 x 7,4 10 160 x 9,5 10 200 x 11,9 10 225 x 13,4 10 250 x 14,8 10 Farve: Sort inderrør m/gul kappe Produceres iht. EN 1555

60 48 18 14 10 10 8

38,25 73,25 141,00 218,00 343,00 443,00 546,00

Uponor ProFuse-RC Gasrør

PE100 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1092696 1093249 1093247 1093248 1094130 1094131 1094132

083511563 083512090 083512125 083512160 083512200 083512225 083512250

C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1 C3-2-1

63 x 5,8 10 90 x 8,2 10 125 x 11,4 10 160 x 14,6 10 200 x 18,2 10 225 x 20,5 10 250 x 22,7 10 Farve: Sort inderrør m/gul kappe Produceres iht. EN 1555

60 48 18 14 10 10 8

032 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

12

56,50 110,00 207,00 327,00 551,00 727,00 857,00


Trykrørssystemer

Uponor PEGasrør Trykrør Uponor PE

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Gasrør i ruller

PE80 PN 4 SDR11 Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1055393 1055394 1055395 1055396 1055392

083441020 083441025 083441032 083441040 083441041

C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1

20 x 3,0 100 12 25 x 3,0 100 5 32 x 3,0 100 5 40 x 3,7 100 4 40 x 3,7 50 6 Farve: Gul Produceres iht. EN 1555 Alternative dimensioner fra ø 16 til ø 630 mm kan produceres efter ordre.

20,00 27,00 34,75 56,00 56,00

Uponor Gasbeskyttelsesrør

PE80 PN 1

Dimension

Enhed

Stk. pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

ramme

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1055407 1055406 1055408 1055610 1055611 1055612 1093756 1094539 1094540

083480041 083480040 083480063

C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1 C3-3-1

40 x 2,3 100 1 40 x 2,3 10 108 63 x 2,4 10 50 90 x 3,5 10 125 x 4,8 * 10 160 x 6,2 * 10 200 x 7,7 * 10 225 x 8,6 ** 10 250 x 9,6 ** 10 Farve: Gennemfarvet gult * Farve: Sort inderrør m/gul kappe ** Farve: Sort inderrør med gult yderlag

21,75 24,25 70,75 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 033

13


Uponor PE Trykrør med diffusionsspærre Uponor PE Trykrør med diffusionsspærre

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, længder, m/diffusionsspærre, Barrier PLUS PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1089798 1089800 1089802 1089803 1089805 1089808 1000486 1000488 1000490 1086329 1000492

070760032 070760040 070760050 070761063 070761075 070761090 070761110 070761160 070761200 070761225 070761250

C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1

32 x 2,0 6 40 x 2,4 6 50 x 3,0 6 63 x 3,8 12 75 x 4,5 12 90 x 5,4 12 110 x 6,6 12 160 x 9,5 12 200 x 11,9 12 225 x 13,4 12 250 x 14,8 12 Farve: Sort inderrør m/blå kappe

17,50 22,00 38,00 54,00 72,00 97,00 145,00 285,00 455,00 583,00 715,00

Trykrør, længder, m/diffusionsspærre, Barrier PLUS PE100 PN 16 SDR11 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1000467 1000470 1000473 1089804 1089807 1000483 1087045 1087046 1087982 1087983 1087984

070764032 070764040 070764050 070765063 070765075 070765090 070765110 070765160 070765200 070765225 070765250

C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1

32 x 3,0 6 40 x 3,7 6 50 x 4,6 6 63 x 5,8 12 75 x 6,8 12 90 x 8,2 12 110 x 10,0 12 160 x 14,6 12 200 x 18,2 12 225 x 20,5 12 250 x 22,7 12 Farve: Sort inderrør m/blå kappe

034 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer

1

25,25 31,25 45,75 71,00 97,00 142,00 196,00 414,00 686,00 889,00 1.085,00


Trykrørssystemer

Uponor PE Trykrør med diffusionsspærre Uponor PE Trykrør med diffusionsspærre

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrør, ruller, m/diffusionsspærre, Barrier PLUS PE100 PN 16 SDR11 - i 50 meters ruller Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm x gods.

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

1087985 1087986 1087988 1087989 1087990 1089809 1089769

070766032 070766040 070766050 070766063 070766075 070766090 070766110

C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1 C1-6-1

33,00 41,00 63,00 96,00 129,00 Spørg efter pris Spørg efter pris

32 x 3,0 50 40 x 3,7 50 50 x 4,6 50 63 x 5,8 50 75 x 6,8 50 90 x 8,2 50 110 x 10,0 50 Farve: Sort inderrør m/blå kappe

2

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | 035


PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic


PE elektrosvejsefittings, Fusamatic El-svejsning med Uponor Infra Fusamatic fittings Det nemmeste overhovedet! Samlinger er det kritiske punkt i alle rørsystemer - men med Fusamatic fittingsystem sættes der nye standarder for, hvor enkelt og samtidig sikkert el-svejsning kan være: • • • •

Sæt aktuel el-fittings på de PE-emner, der skal samles Tilslut kablerne fra el-svejsemaskinen med elektroderne på pågældende fittings Tryk på start-knappen på el-svejsemaskinen Når maskinen stopper (sker automatisk), afmonteres el-kablerne og svejsning er fuldført

Det er det hele. Elektroderne på Uponor Infra Fusamatic fittings er så genialt indrettet, at de automatisk identificerer den korrekte svejsetid.

Fordele • • •

Fittings med indbygget chip/ modstand Behøver hverken skanning eller indtastning Svejsningen er derved hurtigere, nemmere og sikrer ens kvalitet hver gang.

Isolering Modstand

Messingkerne Støbefuge Trådforbindelse

038 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic


Fordele ved automatisk svejsning PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

1) Fusamatic pin En fuldstændig automatisk metode til at sikre, at de korrekte svejseparametre anvendes. Når svejsemaskinen er forbundet til fittings, identificerer Fusamatic pinnen automatisk den korrekte svejsetid, som kræves for at udføre samlingen. Alt hvad operatøren skal gøre, er at trykke på Start.

2) Indikatorer Trykket skabt af det udvidede smeltede plastmateriale i samlingsområdet inden i fittings under elektrosvejseprocessen tvinger indikatorknopperne ud. Dette er det tydelige tegn på, at det nødvendige samlingstryk er opnået.

3) Indstøbte svejseparametre Der er indstøbt manuelle svejseparametre i alle Uponor Infra Fusamatic fittings. Den givne information inkluderer fittingsstørrelse, materiale (PE80 eller PE100), SDR-værdier, svejseparametre og trykklasse for gas- og vandapplikationer.

4) Permanent mærket batchnummer Det indstøbte batchnummer er blot en af mange identifikatorer til kvalitetskontrol på hvert Uponor Infra Fusamatic fittings. Det er gentaget på fittings’ stregkode.

For at fremme samlingernes kvalitet er alle svejsetråde belagt med polyethylen, før de støbes ind i fittingskernen. Fusamatic muffer har aftagelige rørstoppere. Stopperne sikrer, at rørene ikke indsættes forbi midtpunktet, men de kan nemt fjernes, hvis fittings skal bruges til f.eks. reparationer (skydemuffe).

5) Stregkode Kvalitetskontrol er afgørende for Fusamatic fittings’ succes. Stregkoden giver fuld sporbarhed helt ned til polymerbatch - det råmateriale som fittings er produceret af. Stregkoden indeholder også svejseparametre til brug med elektrosvejsemaskiner, som er udstyret med stregkodescannere.

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 039


Udførelse af elektrosvejste samlinger På de følgende sider beskrives, hvordan en elektrosvejsesamling mellem formstykke (fittings) og rør udføres i praksis. Instruktionen gælder også for fittings med spidsender, ligesom den naturligvis også gælder for rør mod rør.

Installation af samlemuffer, vinkler, reduktioner og teer 1. Skær røret vinkelret af og fjern alle grater. 2. De rørstykker, der skal samles, anbringes i en lige linie, så rørenderne ligger mod hinanden.

Til blotlægning af PE ProFuse rør bruges specialværktøj

Formstykkets længde afmærkes på røret, jfr. pkt. 4 3. Afmærk formstykkets længde +20 mm på de to rørender, der skal sammensvejses. Det er bedst at benytte en vandfast speedmarker. 4. Overfladen på de markerede områder afskrabes med en rørskraber el. lign. Dette gælder for PE80 og PE100 rør. Brug så vidt muligt en mekanisk rørskraber.

5. Beskyt herefter de afskrabede overflader mod efterføl gende tilsmudsning før el-muffe påføres og undgå berø ring af svejseflader. Dette gøres effektivt ved f.eks. at trække en ren plastpose hen over rørenderne. Hvis overfladen er blevet tilsmudset, skal der skrabes. Foretag svejsning umiddelbart efter afpeeling. 6. Enhver bevægelse af samlingen skal undgås under svejseprocessen. Derfor tilrådes det at anvende fikse ringsklemmer/rørholder. Det er vigtigt at undgå spænd imellem rør og muffe. 7. Når det hele er sat korrekt op klar til svejsning, tilsluttes svejsekablerne fra kontrolenheden (svejsemaskinen). Ved Fusamatic fittings tilsluttes rødt svejsekabel til rød tilslutningsstik.

Fikseringsklemme / rørholder Svejsekablerne fra svejsemaskinen tilsluttes

For ProFuse rør gælder det, at yderkappen skal fjernes, så PE røret er blotlagt på det stykke, hvor muffe eller andet fittings skal sidde.

8. Kontrollér opvarmnings- og afkølingstiden, som er angi vet på hver enkelt muffe. Betjening af selve svejsem skinen står beskrevet i separat brugervejledning, som udleveres sammen med maskinen. (Når der anvendes Uponor Infra Fusamatic fittings og Monofuse svejsemaskine, kontrolleres opvarmnings tiden automatisk.) 9. Fjern svejsekablerne. Lad samlingen være i ro i den angivne køletid.

040 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic


1. Anboringssadlen placeres på det sted og i den position, den skal påsvejses. Afmærk med en speedmarker el. lign sadlens omrids på røret.

7. Svejseprocessen igangsættes. Betjening af selve svejsemaskinen står beskrevet i separat bruger vejledning, som udleveres sammen med maskinen.

Anboringssadlens placering aftegnes

Svejsekablerne fra svejsemaskinen tilsluttes

2. Fjern herefter anboringssadlen. Sørg for at den ikke tilsmudses. 3. Overfladen på det markedrede område afskrabes med en skraber.

Vær sikker på, at røret på påføringsstedet er ordentlig afskrabet og HELT rent og tørt, før elmuffe eller anborings-/tilslutningssadler monteres.

Anboring Skru anboringssadlens tophætte af. Indsæt Uponor Infras unbrako T-nøgle i skærehovedet og drej den med uret, indtil kappen på forsyningsledningen er skåret helt igennem. Drej skærehovedet tilbage, indtil overfladen flugter med anboringssadlens øverste del. Det plaststykke, der er skåret af forsyningsledningen, forbliver i skærehovedet. Skru hætten på igen. 4. Kontrollér, at skærehovedet i anboringssadlen er skruet retur, så der ikke er kontakt til røret under svejsningen. 5. Anboringssadlen placeres på det afskrabede område på røret og fastgøres med spændbøjlen.

Anboringssadlen fastgøres med spændbøjle

6. Svejsekablerne fra den elektroniske kontrolenhed (svejs maskinen) forbindes med tilslutningsstikkene på anboringssadlen. Tænd for svejsemaskinen og start svejseprocessen.

Brug ikke skruenøgle til efterspæn-

Udfør tæthedstest før efterfyldning

ding af hætten, da det kan skade

for at kontrollere for evt. utætheder.

gevindet og forårsage lækager.

Når testen er vel udført, skal hætten spændes med håndkraft.

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 041

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Installation af anborings- og tilslutningssadler


Elektrosvejsning af PE-rør

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PE ELEKTROSVEJSEFITTINGS FOR SVEJSNING AF PE TRYKRØR

Tekst

Uponor Infra Fusamatic 40v elektrosvejsefittings med indbygget modstandsmåling for automatisk sikkerhedssvejsning. Farve: sorte. SDR11. Med beskyttelsespose.

Godkendelse

EN 12201, EN 1555 Nordic Poly Mark samt DK-VAND/

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til svejsning af PE-trykrør SDR26, SDR17 eller SDR11 - Vand- eller spildevandsrør: SDR26, SDR17 eller SDR11 - Gasrør op til SDR11

UDBUDSBESKRIVELSE

PE ELEKTROANBORINGSBØJLER FOR SVEJSNING PÅ PE TRYKRØR

Tekst

Uponor Infra Fusamatic 40v elektrosvejseanboringsbøjle med skær (kan anbore under tryk) og indbygget modstandsmåling for automatisk sikkerhedssvejsning. Farve: sorte, SDR11. Hoveddimensioner: 50-225 mm med underpart og indbygget snaplukning for montering uden værktøj. For dimensioner over 225 mm anvendes fabrikantens holdeværktøj. Med beskyttelsespose.

Godkendelse

EN 12201, EN 1555, Nordic Poly Mark samt DK-VAND

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til anboring for stikledning på evt. trykfyldt PE hovedledning.

042 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-muffe

PN 16 (for svejsning af SDR26 til SDR11 rør) Dimension

Pakke

L

L1

D

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1052290 1035975 1035976 1035977 1035978 1035979 1033673 1033674 1033675 1052291 1052292 1033676 1052293 1053758 1052294 1052632 1052296 1052633 1056675 1072658 1068360 1068361 1068362 1075612 1075613 1075614 1075615 1075616 1075617 1075618

078323024 078323029 078323036 078323044 078323054 078323067 078323079 078323094 078323114 078323129 078323144 078323164 078323184 078323204 078323229 078323254 078323284 078323319 078323359 078323404 078323454 078323504 078323564 078323634 078323714 078323804 078323904 078323914 078323924 078323934

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8

20 20 77 37,5 29 25 20 77 37,5 33,5 32 20 77 37,5 43 40 10 90 44 51,5 50 10 91 44 61,5 63 10 102 49 77 75 10 125 61 100 90 10 122 60 110 110 14 144 70 133 125 2 154 75 151 140 2 181 89 176 160 2 175 86 195 180 2 185 91 220 200 1 186 92 243 225 1 222 109 276 250 1 220 108 301 280 1 260 127 345 315 1 261 128 386 355 1 261 128 386 400 * 1 352 476 450 * 1 422 536 500 * 1 457 599 560 * 1 496 697 630 * 1 503 778 710 * 1 525 855 800 * 1 525 950 900 * 1 1000 * 1 1100 * 1 1200 * 1 * ej Fusamatic mode For el-muffer i SDR17 og SDR26 henvises til Iplast-prislisten

61,75 62,75 36,75 39,75 59,75 62,75 90,00 123,00 154,00 220,00 371,00 238,00 377,00 414,00 683,00 815,00 1.722,00 1.434,00 2.557,00 3.399,00 5.683,00 6.645,00 8.416,00 11.926,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 043 1


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-slutmuffe

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250

100 100 80 100 70 30 20 24 14 10 6 4 4 4 2 2

82 82 84 97 101 115 133 138 164 175 236 202 214 215 222 220

37,5 37,5 37,5 44 44 49 59 60 70 75 79 86 91 92 109 108

29 33,5 43 51,5 61,5 77 92 110 133 151 172 195 220 243 270 295

0,04 0,05 0,08 0,11 0,14 0,23 0,39 0,53 0,89 1,22 2,25 2,24 3,13 4,02 7,00 8,10

1068367 1056682 1056683 1056684 1056685 1056686 1068368 1056687 1056688 1056689 1068369 1056690 1056691 1056692 1056693 1056694

078378024 078378029 078378036 078378044 078378054 078378067 078378079 078378094 078378114 078378129 078378144 078378164 078378184 078378204 078378229 078378254

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

044 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

2

115,00 106,00 130,00 131,00 159,00 197,00 333,00 382,00 526,00 612,00 1.117,00 1.040,00 1.424,00 1.611,00 1.798,00 2.395,00


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-vinkel 90°

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 40 25 100 32 80 40 65 50 50 63 25 75 20 90 15 110 6 125 6 160 2 180 2 200 * 225 * 250 * 315 * * ej Fusamatic mode

83 76 84 91 103 123 141 165 204 228 305 308

40 41 40 42 45 50 53 60 73 78 87 90

63 60 62 65 72 84 92 109 135 152 205 197

43 35 44 52 63 81 95 113 137 154 201 222

0,15 0,06 0,10 0,12 0,17 0,31 0,44 0,68 1,15 1,64 5,00 4,12

1068364 1035983 1035984 1055716 1055717 1035985 1052311 1035986 1035987 1052312 1052313 1052314 1072644 1075598 1075599 1075600

078306024 078306029 078306036 078306044 078306054 078306067 078306079 078306094 078306114 078306129 078306164 078306184 078306204 078306229 078306254 078306319

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

146,00 120,00 95,00 121,00 155,00 161,00 290,00 290,00 413,00 574,00 808,00 1.841,00 3.042,00 3.306,00 4.115,00 8.015,00

El-vinkel 45°

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

32 100 40 70 50 50 63 30 75 20 90 18 110 10 125 6 160 2 180 2 200 * 225 * 250 * 315 * * ej Fusamatic mode

99 108 124 137 153 177 213 240 283 299

40 41,5 44,5 50 53 60 75 79 89 90

44 53 63 78,5 94 117 137 154 201 222

0,08 0,10 0,13 0,23 0,35 0,55 0,93 1,25 4,50 3,13

1056677 1056678 1056679 1035988 1056680 1035989 1035990 1052315 1052316 1052317 1075601 1072645 1073992 1075602

078308036 078308044 078308054 078308067 078308079 078308094 078308114 078308129 078308164 078308184 078308204 078308229 078308254 078308319

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

108,00 108,00 139,00 170,00 255,00 290,00 426,00 574,00 1.126,00 1.841,00 3.135,00 3.894,00 6.398,00 9.669,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 045 3


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-reduktion

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

mm

stk.

mm

mm

25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 32 50 x 32 50 x 40 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 63 90 x 63 110 x 63 110 x 90 125 x 90 160 x 90 160 x 110 180 x 125

20 20 20 10 10 80 10 10 10 28 5 18 2 10 6 6 1

77 77 77 84 91 91 102 102 102 126 122,5 158 136,5 181 192 193 221

38,5 38,5 38,5 41 46,5 46,5 52 52,3 52 61 62 80 70 89 96 96 101

L2

36,5 36,5 36,5 41 41 41,5 41 43 45,5 57 53 58 62 79 73 80 83

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

34 43 43 52 61,5 61,5 77 77 77 98 109,5 140 134 156 200 200 216

0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,10 0,14 0,14 0,15 0,44 0,30 0,59 0,55 0,70 1,51 1,64 2,16

1052318 1052319 1052320 1052321 1052322 1056681 1052323 1052324 1052325 1072662 1052326 1072664 1052327 1052329 1072663 1072665 1052330

078325029 078326036 078325036 078325044 078326054 078325054 078327067 078326067 078325067 078325079 078326094 078327114 078325114 078326129 078326164 078327164 078327184

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

73,25 79,50 97,25 102,00 113,00 250,00 135,00 161,00 161,00 312,00 180,00 317,00 366,00 424,00 851,00 649,00 2.139,00

El-tee

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

D

A

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 20 20 10 5 5 4 2 1 1 1 1

98 98 98 144 144 174 174 210 268 268 372 372

35 35 35 49 49 61 60 65 88 79 112 105

44 44 44 67 67 82 97 118 156 156 217 217

78 78 78 102 101 114 126 143 177 177 231 231

0,14 0,13 0,11 0,16 0,23 0,45 0,60 0,97 2,99 2,25 6,78 5,30

1072646 1052300 1052301 1052302 1052303 1052304 1052305 1052306 1052307 1052308 1052309 1052310 1075603 1075604 1073994 1075605

078312024 078312029 078312036 078312044 078312054 078312067 078312079 078312094 078312114 078312129 078312164 078312184 078312204 078312229 078312254 078312319

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

162,00 160,00 153,00 121,00 142,00 208,00 298,00 363,00 480,00 685,00 1.126,00 1.406,00 3.792,00 4.439,00 7.837,00 11.756,00

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 180 200 * 225 * 250 * 315 * * ej Fusamatic mode

046 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic 4


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-reduktionstee

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

D

A

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 50 25 24 18 8 8 6 1 1 4 2 2 2 2 2

98 98 144 154 157 206 239 239 266 266 262 367 365 365 367 372

35 35 49 34 51 63 73 73 79 79 76 112 112 112 112 105

44 44 67 81 83 115,5 139 139 156 157 156 210 210 210 213 213

78 78 101 108 118 138 163 158 359 500 197 385 385 203 410 218

0,13 0,13 0,30 0,40 0,42 0,88 1,47 1,41 2,80 3,00 2,12 4,10 4,10 3,77 7,45 4,85

1075606 1073995 1072649 1072654 1072650 1072651 1072652 1072655 1072657 1073996 1072656 1072653 1068365 1068366 1073997 1073998 1075607 1075609 1075608 1075610

078313024 078313029 078313054 078314067 078313067 078313094 078313114 078314114 078315129 078313129 078314129 078313164 078315164 078314164 078317164 078317184 078313254 078314254 078313319 078314319

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

167,00 167,00 417,00 162,00 166,00 870,00 1.338,00 1.467,00 2.105,00 2.087,00 2.318,00 3.306,00 2.105,00 2.608,00 2.666,00 2.914,00 9.013,00 9.013,00 13.459,00 13.459,00

20x32x20 25x32x25 50x40x50 63x40x63 63x50x63 90x63x90 110x63x110 110x90x110 125x110x125 125x63x125 125x90x125 160x63x160 160x90x160 160x110x160 160x125x160 180x125x180 250x125x250 * 250x180x250 * 315x125x315 * 315x180x315 * * ej Fusamatic mode

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 047 5


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-anboringsbøjle m/snaplukning

PN 16

Dimension

Pakke

L

H

h

W

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

40 x 25 40 x 32 50 x 32 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63

10 10 10 10 10 3 5 5 10 5 5 5 10 3 5 5 10 3 5 5 10 5 5 5 10 1 5 5 10 5 5 5 10 5 5 1

105 105 105 105 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165 105 165 165 165

110 110 110 119 119 155 155 155 110 152 152 152 110 152 152 152 117 176 176 176 117 112 112 112 122 182 182 182 122 183 183 183 122 183 183 183

50 50 50 62 62 59,5 59,5 59,5 77 57 57 57 77 57 57 57 87 105 105 105 95 112 112 112 112 137 137 137 122 147 147 147 132 157 157 157

120 120 120 120 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146 120 146 146 146

0,38 0,38 0,40 0,53 0,53 0,59 0,59 0,59 0,67 0,85 0,85 0,85 0,61 0,85 0,85 0,85 0,65 0,90 0,90 0,90 0,67 0,90 0,90 0,90 0,73 0,90 0,90 0,90 0,75 1,15 1,15 1,15 0,73 1,13 1,13 1,13

1094119 1055718 1052349 1094120 1052350 1052355 1072669 1056697 1052351 1068397 1072670 1056698 1052352 1052356 1072671 1056699 1052353 1052357 1072672 1056700 1056695 1068398 1072673 1056701 1052354 1052358 1072674 1056703 1072666 1072667 1072675 1072678 1068395 1068399 1072676 1052359

078382044 078373044 078373054 078382067 078373067 078374067 078375067 078376067 078373079 078374079 078375079 078376079 078373094 078374094 078375094 078376094 078373114 078374114 078375114 078376114 078373129 078374129 078375129 078376129 078373164 078374164 078375164 078376164 078373184 078374184 078375184 078376184 078373204 078374204 078375204 078376204

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

225 x 32

10

105

122

145

120

0,78

1068396

078373229

C5-1-1

505,00

225 x 40 225 x 50 225 x 63

5 5 5

165 165 165

183 183 183

169 169 169

146 146 146

1,13 1,13 1,13

1072668 1072677 1056705

078374229 078375229 078376229

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

1.033,00 1.029,00 2.836,00

048 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic 6

360,00 425,00 297,00 354,00 421,00 705,00 752,00 874,00 422,00 754,00 752,00 874,00 452,00 762,00 752,00 1.025,00 518,00 762,00 752,00 1.064,00 507,00 816,00 807,00 960,00 505,00 916,00 1.029,00 1.593,00 503,00 1.033,00 1.029,00 919,00 505,00 988,00 992,00 1.474,00


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-anboringsbøjle m/indbygget ventil

PN 16

Dimension

L

DE1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

32 63 32 63 63 63 32 63 63 32 63 63 63 63 63

1075620 1075624 1075621 1075625 1075626 1075627 1075622 1075628 1075629 1075623 1075630 1075631 1075632 1075633 1075634

078366094 078367094 078366114 078367114 078367129 078367144 078366164 078367164 078367184 078366204 078367204 078367229 078367254 078367284 078367319

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

90 90 110 110 125 140 160 160 180 200 200 225 250 280 315 Ej Fusamatic mode

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 049 7


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

El-tilslutningssadel, u/underpart

PN 16

Dimension

L

DE1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

270 270 270 270 290 270 270 290 270 270 290 270 270 290 270 270 290 270 270 290 270 290 270 290 380 270 290 380 270 290 270 290 270 270 290 380

63 63 63 110 160 63 110 160 63 110 160 63 110 160 63 110 160 63 110 160 110 160 110 160 250 110 160 250 110 160 110 160 63 110 160 250

1068379 1068380 1068381 1075668 1075680 1068382 1075669 1075681 1075641 1075670 1075682 1075642 1074011 1075683 1075643 1075671 1075684 1075645 1075672 1075685 1075673 1075686 1075674 1075687 1075694 1075675 1075688 1075695 1075676 1075689 1075677 1075690 1075652 1075679 1075692 1075699

078386254 078386284 078386319 078400319 078401319 078386359 078400359 078401359 078386404 078400404 078401404 078386454 078400454 078401454 078386504 078400504 078401504 078386564 078400564 078401564 078400634 078401634 078400714 078401714 078402714 078400804 078401804 078402804 078400904 078401904 078400914 078401914 078386934 078400934 078401934 078402934

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

1.277,00 1.277,00 1.277,00 2.876,00 5.753,00 1.277,00 2.876,00 5.753,00 3.036,00 6.450,00 5.753,00 3.036,00 9.434,00 9.751,00 4.634,00 9.434,00 9.751,00 5.942,00 12.152,00 12.152,00 12.152,00 12.152,00 14.850,00 16.564,00 19.702,00 14.850,00 16.564,00 19.702,00 25.237,00 27.127,00 26.273,00 27.127,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

250 280 315 315 315 355 355 355 400 400 400 450 450 450 500 500 500 560 560 560 630 630 710 710 710 800 800 800 900 900 1000 1000 1200 1200 1200 1200 Ej Fusamatic mode

050 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic 8


Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-tilslutningsbøjle m/snaplukning

PN 16

Dimension

Pakke

H

h

W

E

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 40 125 x 50 125 x 63 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 40 225 x 50 225 x 63

15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

106 115 115 115 115 91 115 115 115 118 118 118 118 118 118 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

59 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

122 147 147 147 147 136 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

105 119 119 119 119 133 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

0,25 0,48 0,48 0,48 0,48 0,42 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,65 0,65 0,65 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,71 0,71 0,71

1075653 1072680 1074005 1068370 1068371 1072679 1072681 1072684 1068372 1072682 1075656 1068373 1075654 1075657 1068374 1074003 1075658 1068375 1075655 1075659 1068376 1072683 1075660 1068377 1074004 1074006 1068378

078377067 078388067 078389067 078390067 078390079 078377094 078388094 078389094 078390094 078388114 078389114 078390114 078388129 078389129 078390129 078388164 078389164 078390164 078388184 078389184 078390184 078388204 078389204 078390204 078388229 078389229 078390229

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

576,00 432,00 355,00 388,00 458,00 439,00 458,00 716,00 458,00 458,00 458,00 545,00 545,00 545,00 545,00 621,00 545,00 779,00 545,00 545,00 862,00 1.011,00 886,00 1.032,00 814,00 814,00 1.032,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 051 9


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-tilslutningsbøjle m/underpart

PN 16

Dimension

Pakke

H

h

W

E

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

90 x 90 110 x 90 125 x 90 160 x 90 180 x 90 200 x 90 225 x 90 250 x 90 160 x 110 180 x 110 180 x 125 250 x 125

5 5 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1

124 121 114 110 100 115 113 120 131 121 121 110

84 84 84 84 84 84 84 84 98 98 98 98

144 165 165 215 215 165 165 165 217 217 217 310

154 180 180 236 236 263 291 317 236 236 236 327

0,61 0,60 0,56 1,69 1,65 4,15 4,25 4,32 1,73 1,67 1,70 7,80

1072691 1068383 1068384 1068385 1068386 1068387 1068388 1068389 1068390 1068391 1068392 1075665

078394094 078394114 078394129 078394164 078394184 078394204 078394229 078394254 078395164 078395184 078396184 078396254

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

895,00 963,00 1.057,00 1.431,00 1.431,00 1.670,00 2.020,00 2.471,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 Efter tilbud

El-tilslutningsbøjle m/gevind

PN 16

Dimension

Pakke

H

W

E

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 x 1¼” 90 x 1¼” 90 x 1½” 90 x 2” 110 x 1¼” 110 x 1½” 110 x 2” 125 x 1¼” 125 x 1½” 125 x 2” 160 x 1¼” 160 x 1½” 160 x 2” 180 x 1½” 180 x 2” 200 x 2” 250 x 2”

10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 3 2

90 57 57 57 56 56 56 58 58 58 62 62 62 60 60 67 74

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 165 165

102 156 156 156 180 180 180 180 180 180 236 236 236 236 236 263 316

0,75 1,20 1,17 1,04 1,16 1,14 1,16 1,12 1,08 1,12 1,70 1,60 1,45 1,60 1,50 2,17 2,42

1072699 1072700 1072704 1072707 1072701 1072705 1072708 1072702 1074015 1072709 1072703 1072706 1072710 1075700 1072711 1072712 1072713

078475067 078475094 078476094 078477094 078475114 078476114 078477114 078475129 078476129 078477129 078475164 078476164 078477164 078476184 078477184 078477204 078477254

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

052 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic 10

2.267,00 2.428,00 2.403,00 1.850,00 2.489,00 2.463,00 2.020,00 2.717,00 3.109,00 2.403,00 3.485,00 3.485,00 2.633,00 3.777,00 2.931,00 2.960,00 3.068,00


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-overgangsnippel m/udvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 x ¾” 32 x ½” 32 x ¾” 32 x 1” 32 x 1¼” 32 x 1½” 40 x 1” 40 x 1¼” 40 x 1½” 50 x 1” 50 x 1¼” 50 x 1½” 50 x 2” 63 x 1¼” 63 x 1½” 63 x 2”

60 50 50 50 50 50 30 30 30 20 20 20 15 15 15 15

114 114 114 114 114 114 126 126 126 134 136 136 141 154 154 159 223 241 277

79 79 79 79 79 79 81 83 83 86 88 88 93 97 97 102

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 41 36 36 41

17 23 23 23 23 23 29 29 29 38 38 38 38 48 48 48

0,40 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,47 0,47 0,47 0,42 0,55 0,55 0,57 0,70 0,70 0,89

1072723 1074019 1075715 1068401 1072725 1072727 1068402 1068403 1068404 1068405 1068406 1068407 1074020 1075719 1072729 1067781 1075721 1075722 1075723

078647129 078646136 078647136 078648136 078649136 078650136 078648144 078649144 078650144 078648154 078649154 078650154 078651154 078649167 078650167 078651167 078651179 078651194 078651214

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

75 x 2½" 90 x 3" 110 x 4"

355,00 613,00 352,00 445,00 486,00 545,00 622,00 586,00 622,00 731,00 731,00 731,00 1.040,00 904,00 938,00 1.159,00 1.474,00 2.011,00 3.152,00

El-overgangsmuffe m/indvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 x ½" 25 x ¾" 32 x 1” 40 x 1” 40 x 1¼” 40 x 1½” 50 x 1½” 50 x 2” 63 x 1½” 63 x 2” 75 x 2½" 90 x 3" 110 x 4"

60 50 30 30 30 20 15 15 15

111 106 106 116 116 116 126 126 148 148 199 213 240

68 68 73 73 73 78 78 91 91

26 26 26 26 26 26 26 30 30

17 23 29 29 29 38 38 48 48

0,40 0,43 0,42 0,42 0,41 0,59 0,59 0,92 0,89

1072715 1072716 1068408 1075710 1068409 1068410 1068411 1075711 1068412 1068413 1075712 1075713 1075714

078640124 078641129 078642136 078642144 078643144 078644144 078644154 078645154 078644167 078645167 078645179 078645194 078645214

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

636,00 387,00 474,00 622,00 591,00 607,00 727,00 820,00 920,00 1.040,00 1.245,00 1.568,00 2.352,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 053 11


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-overgangsnippel 90° m/udvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 x ¾” 32 x 1" 40 x 1" 40 x 1¼" 50 x 1½'' 63 x 1½'' 63 x 2''

30 30 25 25 25 15 15

118 118 151 153 153 182 177

79 79 81 83 88 102 97

26 34 34 36 36 41 36

17 23 29 29 38 48 48

0,22 0,30 0,71 0,71 0,64 1,07 0,88

1075701 1075702 1075703 1074016 1075704 1075705 1075706

078600129 078601136 078601144 078602144 078603154 078603167 078604167

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

557,00 596,00 878,00 822,00 938,00 1.253,00 1.355,00

El-overgangsmuffe 90° m/indvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 x ¾” 32 x 1” 40 x 1¼” 50 x 1½” 63 x 1½” 63 x 2”

30 30 25 25 15 15

118 110 143 143 171 171

79 68 73 78 91 91

26 26 26 26 30 30

17 23 29 38 48 48

0,22 0,47 0,66 0,58 1,10 1,24

1075707 1075708 1074017 1072714 1075709 1074018

078605129 078606136 078607144 078608154 078608167 078609167

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

054 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic 12

533,00 615,00 827,00 1.236,00 1.253,00 1.431,00


Uponor PE elektrosvejsefittings, Fusamatic Uponor Fusamatic PE elektrosvejsefittings

PE elektrosvejsefittings, Fusamatic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

El-overgangsnippel 45° m/udvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

32 x 1" 50 x 1" 50 x 1¼" 50 x 1½” 63 x 2''

30 25 25 20 12

142 159 161 161 160

72 86 88 88 102

34 34 36 36 41

23 38 38 38 48

0,26 0,45 0,58 0,54 0,78

1074021 1075724 1075725 1075726 1075727

078660136 078660154 078661154 078662154 078663167

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

553,00 981,00 956,00 997,00 1.211,00

El-overgangsmuffe 45° m/indvendigt messinggevind

PN 16

Dimension

Pakke

L

mm

stk.

mm

32 x 1” 40 x 1¼” 50 x 1½” 63 x 2”

30 30 30 10

134 135 151 139

L1

68 73 78 91

L2

D

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

26 26 26 30

23 29 38 48

0,55 0,43 0,34 0,78

1075729 1075730 1075731 1075732

078664136 078665144 078666154 078667167

C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1 C5-1-1

553,00 642,00 997,00 1.032,00

Fodbøjning

PN 16

Dimension

Pakke

L

L1

L2

E

Vægt

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

mm

kg

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

90 x 90° 110 x 90°

1 1

257 257

77 77

120 120

232 232

2,15 2,50

1075666 1075667

078398094 078398114

C5-1-1 C5-1-1

2.965,00 3.390,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsefittings, Fusamatic | 055 13


PE elektrosvejsemuffer, Iplast

PE elektrosvejsemuffer, Iplast


PE elektrosvejsemuffer, Iplast

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PE ELEKTROSVEJSEFITTINGS FOR SVEJSNING AF PE TRYKRØR

Tekst

Uponor Infra 40v elektrosvejsefittings Farve: sorte, SDR17 og SDR 26 Med beskyttelsespose

Godkendelse

EN 12201, EN 1555

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til svejsning af PE-trykrør SDR26 og SDR17

058 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsemuffer, Iplast


Uponor PE SDR17 og SDR26, Iplast Iplast Uponor PEelektrosvejsemuffer elektrosvejsemuffer SDR17 og SDR26,

Iplast el-muffe

SDR17

Dimension

DE

Z

Antal pr.

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

pakke

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

44 54 62 81 95 104 128 142 182 206 229 254 287 355 405 458 509 562 624 712 811 915 1013 1135 1230 1350

88 94 99 116 120 132 152 158 176 181 202 202 218 250 289 330 383 403 455 505 500 500 520 535 540 570

50 40 50 32 24 34 26 22 6 120 80 70 55 24 18 10 8 4 3 3 2 2 1 1 1 1

1072611 1072612 1072613 1072614 1072615 1072616 1072617 1072618 1072620 1073987 1072621 1072622 1072623 1072624 1072625 1084122 1084121 1084120 1056676 1068363 1072626 1072627 1075592 1073988 1075593 1075594

078223036 078223044 078223054 078223067 078223079 078223094 078223114 078223129 078223164 078223184 078223204 078223229 078223254 078223319 078282359 078223404 078223454 078223504 078223564 078223634 078223714 078223804 078223904 078223914 078223924 078223934

C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8

Dimension mm

DE mm

Z mm

Antal pr. pakke

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

110 125 160 180 200 225 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1100 1200

128 142 160 182 206 229 254 287 355 390 458 505 562 624 712 776 891 982 1098 1200

152 158 176 181 202 202 218 250 288 330 384 403 455 505 450 440 500 500 440 454

26 22 6 120 80 70 55 24 18 10 8 4 4 3 2 2 1 1 1 1

1075575 1075576 1075577 1075578 1075579 1075580 1075581 1075582 1075583 1075584 1075585 1072609 1075586 1072610 1075587 1073986 1075588 1075589 1075590 1075591

078123114 078123129 078123164 078123184 078123204 078123229 078123254 078123319 078123359 078123404 078123454 078123504 078123564 078123634 078123714 078123804 078123904 078123914 078123924 078123934

C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8 C5-1-8

32 * 40 * 50 * 63 * 75 * 90 110 125 160 180 200 225 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1100 1200 * SDR11/17

36,75 37,75 56,50 59,25 82,25 104,00 128,00 179,00 230,00 297,00 386,00 489,00 773,00 1.202,00 2.155,00 2.608,00 3.876,00 4.430,00 6.406,00 10.648,00 27.300,00 39.712,00 36.201,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale

Iplast el-muffe

SDR26

Pris Kr./stk.

127,00 175,00 181,00 219,00 355,00 450,00 721,00 1.108,00 1.981,00 2.258,00 5.196,00 5.858,00 6.645,00 6.602,00 25.077,00 27.429,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE elektrosvejsemuffer, Iplast | 059 1

PE elektrosvejsemuffer, Iplast

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes


PE fittings

PE fittings


PE fittings

Lange PE fittings Uponor Infras lange PE fittings kan bruges sammen med Uponor Infra Fusamatic elektrosvejsefittings. De er også velegnede til stuksvejsning.

Korte stuksvejste fittings: Kan benyttes til stuksvejsning og hvor stukmaskinen kan holde disse (typisk værkstedsmaskiner). Anvendes typisk til præfabrikerede emner.

Segmentsvejste fittings: Fremstilles på vores produktionsværksted i Middelfart ud af rør, som gør det fleksibelt f.eks. i det ønskede gradantal.

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PE ELEKTROSVEJSEFITTINGS FOR SVEJSNING AF PE TRYKRØR

Tekst

Uponor Infra polyethylen PE fittings, lange.

Godkendelse

EN 12201, EN 1555.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til stuk- eller elektrosvejsning på Nordic Poly Mark PE rørsystemer.

UDBUDSBESKRIVELSE

PE SEGMENTSVEJSTE FITTINGS: BØJNINGER, TEER, REDUKTIONER

Tekst

Uponor Infra PE præfabrikerede rørfittings. Segmentsvejste teer skal de-rates til næste lavere SDR-værdi.

Godkendelse

Produceres af godkendt Nordic Poly Mark rør.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til stuk- eller elektrosvejsning på Nordic Poly Mark PE rørsystemer.

062 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Vinkler 90°

PE100 SDR17 = PN 10 Enhed stk.

H mm

Z mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

58 28 20 15 8 6 5 3 2 1 1 1 1 1 1

58 73 82 91 91 97 104 106 117 119 130 124 151

108 127 154 153 172 182 215 228 246 282 320 348 348

1072507 1075338 1052093 1033653 1073953 1055674 1033654 1052095 1033655 1052096 1056650 1073954 1056651 1075339 1073955

077701067 077701079 077701094 077701114 077701129 077701144 077701164 077701184 077701204 077701229 077701254 077701284 077701319 077701359 077701404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

Pris Kr./stk.

119,00 161,00 208,00 396,00 549,00 771,00 847,00 1.006,00 1.568,00 2.241,00 3.408,00 6.662,00 6.995,00 Efter tilbud Efter tilbud

Vinkler 90°

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

100 60 60 46 70 32 24 15 8 6 5 4 2 1 1 1 1 1 1

47 50 56 57 58 73 82 91 91 97 104 106 117 119 130 124 151

67 72 85 88 108 127 154 153 172 182 215 228 246 282 320 348 358

1072534 1052129 1035970 1035971 1072535 1035972 1072536 1003614 1052132 1052133 1052134 1072537 1052135 1052136 1055691 1075454 1055692 1075455 1075456

077801029 077801036 077801044 077801054 077801067 077801079 077801094 077801114 077801129 077801144 077801164 077801184 077801204 077801229 077801254 077801284 077801319 077801359 077801404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

1

57,00 69,00 69,00 102,00 132,00 177,00 161,00 433,00 609,00 827,00 930,00 1.006,00 1.713,00 2.411,00 3.749,00 7.318,00 7.667,00 Efter tilbud Efter tilbud

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 063

PE fittings

Dimension mm


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Vinkler 45°

PE100 SDR17 = PN 10 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

56 46 21 12 7 7 6 3 2 1 1 1 1 1 1

69 73 83 93 94 98 107 108 115 121 133 140 152

90 100 109 127 159 165 175 173 180 193 206 246 258

1073956 1073957 1052097 1052098 1073958 1056655 1052099 1075340 1052101 1052102 1056652 1075341 1056654 1072508 1075342

077703067 077703079 077703094 077703114 077703129 077703144 077703164 077703184 077703204 077703229 077703254 077703284 077703319 077703359 077703404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

120,00 79,00 196,00 382,00 576,00 690,00 808,00 946,00 1.321,00 1.942,00 2.684,00 5.640,00 5.955,00 Efter tilbud Efter tilbud

Vinkler 45°

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

20 70 46 62 60 22 12 7 8 6 3 2 1 1 1 1 1 1

50 58 59 69 73 83 93 94 98 107 108 115 121 133 140 152

70 78 84 90 100 109 127 159 165 175 173 180 193 206 246 258

1073973 1035973 1072538 1072539 1035974 1072540 1052140 1072541 1052142 1052143 1075457 1052144 1052145 1055693 1075458 1055694 1075459 1075460

077803036 077803044 077803054 077803067 077803079 077803094 077803114 077803129 077803144 077803164 077803184 077803204 077803229 077803254 077803284 077803319 077803359 077803404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

63,00 69,00 215,00 132,00 170,00 220,00 421,00 615,00 771,00 904,00 1.040,00 1.431,00 2.181,00 3.007,00 6.202,00 6.525,00 12.422,00 17.036,00

064 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

2


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Vinkler 30° Dimension

Enhed

S

I

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

75 90 110 125 160 180 200 225

2 2 2 2 1 1 1 1

4,5 5,4 6,6 7,4 9,5 10,7 11,9 13,4

77 85 96 102 108 116 122 129

108 116 130 143 154 160 170 185

1075343 1072509 1068414 1075344 1068416 1073959 1068417 1075345

077709079 077709094 077709114 077709129 077709164 077709184 077709204 077709229

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

596,00 645,00 802,00 963,00 1.568,00 1.978,00 2.676,00 3.724,00

Vinkler 30°

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

S

I

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

75 90 110 125 160 180 200 225

2 2 2 2 1 1 1 1

6,8 8,2 10 11,4 14,6 16,4 18,2 20,5

77 85 96 102 108 116 122 129

108 116 130 143 154 160 170 185

1075461 1072542 1072543 1075462 1072544 1075463 1075464 1075465

077809079 077809094 077809114 077809129 077809164 077809184 077809204 077809229

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

657,00 589,00 827,00 1.151,00 1.926,00 2.097,00 2.897,00 3.357,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 065 3

PE fittings

PE100 SDR17 = PN 10


Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Uponor PE lange, til stuk og el og el Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

T-stykker 90°

PE100 SDR17 = PN 10 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

38 23 14 7 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 72 82 92 91 96 104 105 117 120 131 126 151 164 180 195 215 235 253

229 256 303 336 356 390 423 560 502 538 595 653 700 790 890 984 1090 1200 1330

1072510 1033648 1052103 1033649 1052104 1055680 1033650 1075346 1033651 1073960 1052107 1075347 1055682 1072511 1073961 1075348 1075349 1075350 1075351

077711067 077711079 077711094 077711114 077711129 077711144 077711164 077711184 077711204 077711229 077711254 077711284 077711319 077711359 077711404 077711454 077711504 077711564 077711634

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

126,00 189,00 289,00 443,00 695,00 1.168,00 1.219,00 1.628,00 2.258,00 3.357,00 5.274,00 8.622,00 8.893,00 Efter tilbud Efter tilbud 12.778,00 16.184,00 20.869,00 25.772,00

T-stykker 90°

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

50 30 48 28 48 26 17 8 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 50 55 56 68 72 82 92 91 96 104 105 117 120 131 126 151 164 180 195 215 235 253

140 147 171 180 229 256 303 336 356 390 423 450 502 536 595 653 700 790 890 984 1090 1200 1330

1072545 1072546 1072547 1072548 1052149 1052150 1072549 1072550 1072551 1072552 1052154 1075466 1052155 1052156 1052157 1075467 1052158 1075468 1075469 1075470 1075471 1075472 1075473

077811029 077811036 077811044 077811054 077811067 077811079 077811094 077811114 077811129 077811144 077811164 077811184 077811204 077811229 077811254 077811284 077811319 077811359 077811404 077811454 077811504 077811564 077811634

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

4

066 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

77,00 85,00 101,00 112,00 148,00 205,00 329,00 482,00 722,00 1.049,00 1.321,00 1.790,00 2.446,00 3.681,00 5.733,00 9.370,00 9.659,00 Efter tilbud Efter tilbud 23.912,00 33.299,00 Efter tilbud Efter tilbud


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

*

T-stykker 90° - med reducering Dimension

Enhed

H

H1

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1075355 1072513 1072518 1072514 1072512 1075358 1075352 1075360 1072515 1075365 1072519 1052112 1075353 1075367 1075361 1075356 1075375 1072520 1073964 1068419 1073966 1075362 1072516 1075354 1075368 1046866 1075380 1073965 1075363 1068428 1072517 1075389 1075385 1075381 1075370 1075366 1075359 1075409 1075386 1075390 1075377 1075371 1075364 1075412 1075410 1075391 1075383 1075372 1075413 1068474 1075411 1075388 1075379 1075373 1075374

077714094 077713094 077715114 077714114 077712114 077715129 077713129 077716144 077714144 077717164 077715164 077714164 077713164 077718184 077716184 077714184 077719204 077717204 077716204 077713204 077718229 077716229 077714229 077713229 077718254 077715254 077720319 077717319 077716319 077715319 077714319 077722359 077721359 077720359 077718359 077717359 077715359 077771404 077721404 077722404 077719404 077718404 077716404 077772454 077771454 077722454 077720454 077718454 077773504 077772504 077771504 077721504 077719504 077718504 077718564

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

90 x 50 20 81 87 302 90 x 63 17 81 71 302 110 x 50 13 90 57 335 110 x 63 8 90 70 335 110 x 90 7 90 82 335 125 x 63 6 90 70 358 125 x 90 6 90 82 358 140 x 63 3 97 72 390 140 x 90 3 95 84 390 160 x 63 4 104 72 424 160 x 90 3 104 84 424 160 x 110 3 104 92 424 160 x 125 2 104 91 424 180 x 63 2 105 64 450 180 x 90 2 105 82 450 180 x 125 2 105 92 448 200 x 63 1 116 84 500 200 x 90 1 116 84 500 200 x 110 1 116 92 500 200 x 160 1 116 104 500 225 x 90 1 120 84 538 225 x 125 1 120 91 538 225 x 160 1 120 105 538 225 x 180 1 120 106 540 250 x 110 1 120 92 596 250 x 160 1 130 106 596 315 x 110 1 152 92 703 315 x 160 1 152 105 703 315 x 180 1 152 106 703 315 x 200 1 152 116 703 315 x 225 * 1 152 120 703 355 x 90 1 230 200 700 355 x 110 * 1 170 82 674 355 x 125 * 1 230 200 700 355 x 160 * 1 170 98 674 355 x 180 1 230 200 700 355 x 225 * 1 170 120 674 1 230 200 700 400 x 90 400 x 110 * 1 180 82 740 400 x 125 * 1 230 200 700 400 x 160 * 1 180 98 740 400 x 180 1 230 200 700 400 x 225 * 1 180 120 740 450 x 90 * 1 230 200 700 450 x 110 * 1 230 200 700 450 x 125 * 1 230 200 700 450 x 160 * 1 230 200 700 450 x 200 * 1 230 200 700 500 x 90 * 1 230 200 700 500 x 110 * 1 230 200 700 500 x 125 * 1 230 200 700 500 x 160 * 1 230 200 700 500 x 200 * 1 230 200 720 500 x 225 1 230 200 730 560 x 250 1 235 132 960 * T-stykkerne er sprøjtestøbt og stuksvejst som foto øverst til højre 5

339,00 339,00 500,00 500,00 500,00 752,00 752,00 1.100,00 1.100,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 2.803,00 2.803,00 2.803,00 2.803,00 3.859,00 3.859,00 3.859,00 3.859,00 6.322,00 6.322,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 14.542,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud 15.521,00 Efter tilbud 17.241,00 Efter tilbud 17.241,00 Efter tilbud 18.587,00 Efter tilbud 19.489,00 19.489,00 19.489,00 19.489,00 21.296,00 23.245,00 29.802,00 23.245,00 23.245,00 25.350,00 25.350,00 Efter tilbud

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 067

PE fittings

PE100 SDR17 = PN 10


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

*

T-stykker 90° - med reducering

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

H1

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1072555 1072553 1075480 1052164 1052166 1075481 1075474 1075483 1075477 1072564 1072558 1072556 1075475 1075488 1072562 1075478 1072571 1072565 1072563 1072554 1072567 1075484 1052172 1075476 1072568 1072559 1072572 1072566 1075485 1072560 1072557 1075505 1075501 1075497 1072570 1075487 1075482 1075570 1075502 1075506 1075494 1075489 1075486 1075567 1075571 1075507 1075499 1075490 1075569 1075568 1075572 1075504 1075496 1075491 1075492

077814094 077813094 077815114 077814114 077812114 077815129 077813129 077816144 077814144 077817164 077815164 077814164 077813164 077818184 077816184 077814184 077819204 077817204 077816204 077813204 077818229 077816229 077814229 077813229 077818254 077815254 077820319 077817319 077816319 077815319 077814319 077822359 077821359 077820359 077818359 077817359 077815359 077884404 077821404 077822404 077819404 077818404 077816404 077882454 077884454 077822454 077820454 077818454 077883504 077882504 077884504 077821504 077819504 077818504 077818564

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

90 x 50 20 82 58 305 90 x 63 18 82 70 305 110 x 50 13 90 58 337 110 x 63 8 90 70 337 110 x 90 7 90 83 337 125 x 63 6 90 70 356 125 x 90 6 90 83 356 140 x 63 4 96 72 390 140 x 90 4 96 83 390 160 x 63 4 104 72 424 160 x 90 3 104 84 424 160 x 110 3 104 92 424 160 x 125 2 104 94 424 180 x 63 2 106 68 450 180 x 90 2 106 84 450 180 x 125 2 106 92 450 200 x 63 1 116 83 500 200 x 90 1 116 85 500 200 x 110 1 116 93 500 200 x 160 1 116 105 500 225 x 90 1 120 83 538 225 x 125 1 120 93 538 225 x 160 1 120 106 538 225 x 180 1 120 108 538 250 x 110 1 130 92 598 250 x 160 1 130 108 598 315 x 110 1 150 93 700 315 x 160 1 150 106 700 315 x 180 1 150 107 700 315 x 200 1 150 118 700 315 x 225 * 1 150 123 700 355 x 90 1 230 200 700 355 x 110 * 1 170 82 674 355 x 125 * 1 230 200 700 355 x 160 * 1 170 98 674 355 x 180 1 230 200 700 355 x 225 * 1 170 120 674 400 x 90 1 230 200 700 400 x 110 * 1 180 82 740 400 x 125 * 1 230 200 700 400 x 160 * 1 180 98 740 400 x 180 1 230 200 700 400 x 225 * 1 180 120 740 450 x 90 * 1 230 200 700 450 x 110 * 1 230 200 700 450 x 125 * 1 230 200 700 450 x 160 * 1 230 200 700 450 x 200 * 1 230 200 700 500 x 90 * 1 230 200 700 500 x 110 * 1 230 200 700 500 x 125 * 1 230 200 700 500 x 160 * 1 230 200 700 500 x 200 * 1 230 200 720 500 x 225 1 230 200 730 560 x 250 1 235 132 960 * T-stykkerne er sprøjtestøbt og stuksvejst som foto øverst til højre

068 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

6

366,00 366,00 556,00 556,00 556,00 827,00 827,00 1.202,00 1.202,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 4.328,00 4.328,00 4.328,00 4.328,00 6.942,00 6.942,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 16.202,00 Efter tilbud 16.202,00 Efter tilbud 17.249,00 Efter tilbud 19.200,00 Efter tilbud 19.200,00 Efter tilbud 20.699,00 Efter tilbud 21.746,00 21.746,00 21.746,00 21.746,00 23.698,00 25.792,00 25.792,00 25.792,00 25.792,00 28.195,00 Efter tilbud Efter tilbud


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Grenrør 45° Dimension mm

Enhed stk.

I mm

I1 mm

S mm

Z mm

Z1 mm

Z2 mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

40 2 185 50 2 223 63 2 245 75 2 290 90 1 370 110 1 400 125 1 440 160 1 540 180 1 575 200 1 625 225 1 705 Lagerføres i begrænset omfang

45 55 63 75 85 85 105 115 116 122 135

2,4 3 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 9,5 10,7 11,9 13,4

75 90 96 103 148 164 185 260 268 287 350

75 90 93 103 148 164 185 260 268 286 350

40 23 23 37 51 66 45 50 75 94 85

1075403 1056669 1056670 1056671 1056672 1056673 1075404 1068423 1075405 1073971 1075406

077749044 077749054 077749067 077749079 077749094 077749114 077749129 077749164 077749184 077749204 077749229

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

576,00 707,00 895,00 1.517,00 2.003,00 2.812,00 5.818,00 7.428,00 9.830,00 12.940,00 18.451,00

I mm

I1 mm

S mm

Z mm

Z1 mm

Z2 mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

40 2 185 50 2 223 63 2 245 75 2 290 90 1 370 110 1 400 125 1 440 160 1 540 180 1 575 200 1 625 225 1 705 Lagerføres i begrænset omfang

45 55 63 75 85 85 105 115 116 122 135

3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10 11,4 14,6 16,4 18,2 20,5

75 111 123 144 185 200 185 260 268 287 350

75 87 95 101 148 164 185 200 268 286 350

40 23 23 37 51 66 45 50 75 94 85

1068420 1068421 1068422 1075522 1075523 1072591 1075524 1075525 1075526 1075527 1075528

077849044 077849054 077849067 077849079 077849094 077849114 077849129 077849164 077849184 077849204 077849229

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

653,00 523,00 785,00 1.201,00 1.854,00 2.629,00 6.074,00 11.184,00 12.522,00 14.728,00 25.631,00

Grenrør 45°

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension mm

Enhed stk.

7

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 069

PE fittings

PE100 SDR17 = PN 10


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kryds

PE100 SDR17 = PN 10 Dimension mm

Enhed stk.

63 1 75 1 90 1 110 1 125 1 140 1 160 1 Lagerføres i begrænset omfang

H mm

Z mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

68 73 82 92 90 96 104

229 257 303 338 335 388 423

1075433 1075434 1075435 1075436 1075437 1075532 1075438

077781067 077781079 077781094 077781114 077781129 077781144 077781164

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

Pris Kr./stk.

348,00 495,00 778,00 1.159,00 1.738,00 2.582,00 2.974,00

Kryds

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

68 73 82 92 90 96 104

229 257 303 338 335 388 423

1072593 1075530 1072594 1072595 1075531 1075532 1072596

077862067 077862079 077862094 077862114 077862129 077862144 077862164

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

63 1 75 1 90 1 110 1 125 1 140 1 160 1 Lagerføres i begrænset omfang

070 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings 8

386,00 557,00 887,00 1.296,00 1.942,00 2.582,00 3.297,00


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Reduktioner Dimension

Enhed

H

H1

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

75 / 63 90 / 50 90 / 63 90 / 75 110 / 50 110 / 63 110 / 75 110 / 90 125 / 63 125 / 75 125 / 90 125 / 110 140 / 90 140 / 110 140 / 125 160 / 90 160 / 110 160 / 125 160 / 140 180 / 63 180 / 110 180 / 125 180 / 140 180 / 160 200 / 140 200 / 160 200 / 180 225 / 160 225 / 180 225 / 200 250 / 180 250 / 200 250 / 225 315 / 225 315 / 250

29 60 60 55 45 45 27 36 30 30 30 24 24 24 18 16 16 16 8 1 1 6 12 6 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 1

73 82 82 83 88 89 88 88 90 91 91 90 95 95 96 106 106 105 106 107 105 110 106 105 111 111 116 117 122 120 132 128 131 150 150

65 55 66 73 60 67 73 82 66 73 81 90 81 91 93 83 92 93 97 68 86 90 94 105 95 102 105 102 122 114 118 116 122 130 130

151 158 163 167 176 178 182 186 191 191 189 188 204 203 198 226 226 216 213 226 227 240 218 220 236 243 234 260 275 258 292 274 273 330 320

1056659 1072524 1055683 1055684 1073970 1055685 1056656 1055686 1075400 1072521 1072523 1055687 1075398 1056657 1072522 1052114 1033657 1052115 1052116 1075402 1075401 1073968 1075396 1056660 1072525 1033658 1075393 1075399 1075397 1075394 1056658 1068512 1075395 1056662 1073967

077724079 077726094 077725094 077724094 077727114 077726114 077725114 077724114 077727129 077723129 077725129 077724129 077726144 077725144 077724144 077727164 077726164 077725164 077724164 077729184 077727184 077726184 077725184 077724184 077726204 077725204 077724204 077726229 077725229 077724229 077726254 077725254 077724254 077726319 077725319

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

105,00 139,00 139,00 139,00 183,00 183,00 269,00 183,00 262,00 262,00 262,00 262,00 405,00 405,00 405,00 482,00 482,00 482,00 482,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 740,00 740,00 740,00 862,00 1.151,00 1.151,00 1.568,00 2.010,00 1.568,00 1.646,00 2.582,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 071

9

PE fittings

PE100 SDR17 = PN 10


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Reduktioner

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

H

H1

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 / 20 32 / 20 32 / 25 40 / 20 40 / 25 40 / 32 50 / 25 50 / 32 50 / 40 63 / 25 63 / 32 63 / 40 63 / 50 75 / 32 75 /40 75 / 50 75 / 63 90 / 50 90 / 63 90 / 75 110 / 50 110 / 63 110 / 75 110 / 90 125 / 63 125 / 75 125 / 90 125 / 110 140 / 90 140 / 110 140 / 125 160 / 90 160 / 110 160 / 125 160 / 140 180 / 63 180 / 110 180 / 125 180 / 140 180 / 160 200 / 140 200 / 160 200 / 180 225 / 160 225 / 180 225 / 200 250 / 180 250 / 200 250 / 225 315 / 225 315 / 250

10 10 100 10 70 60 130 80 96 72 72 72 50 44 48 48 30 60 60 42 45 45 45 30 26 26 26 24 24 24 18 16 16 16 8 1 1 6 12 6 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 1

40 40 43 48 50 49 56 56 54 64 66 65 66 70 72 73 73 82 82 83 88 89 88 88 90 91 91 90 95 95 96 106 106 105 106 107 105 110 106 105 111 111 116 117 122 120 132 128 131 150 150

40 38 35 39 42 45 44 48 50 44 49 52 57 46 49 57 65 55 66 73 60 67 73 82 66 73 81 90 81 91 93 83 92 93 97 68 86 90 94 105 95 102 105 102 122 114 118 116 122 130 130

86 90 90 101 101 101 115 115 110 133 134 131 136 142 140 145 151 158 163 167 176 178 182 186 191 191 189 188 204 203 198 226 226 216 213 226 227 240 218 220 236 243 234 260 275 258 292 274 273 330 320

1075511 1072576 1072573 1073977 1072577 1052174 1072583 1072578 1052177 1075509 1072584 1052179 1052180 1075510 1075516 1068425 1052182 1072585 1052183 1052184 1072588 1052185 1072579 1052186 1072589 1075517 1072580 1052187 1075518 1072581 1072574 1052189 1003615 1052190 1072575 1075521 1072590 1075519 1072582 1075512 1075520 1052193 1075513 1072586 1075515 1075514 1072587 1055696 1076367 1077020 1056674

077824029 077825036 077824036 077826044 077825044 077824044 077826054 077825054 077824054 077823067 077826067 077825067 077824067 077823079 077826079 077825079 077824079 077826094 077825094 077824094 077827114 077826114 077825114 077824114 077827129 077826129 077825129 077824129 077826144 077825144 077824144 077827164 077826164 077825164 077824164 077829184 077827184 077826184 077825184 077824184 077826204 077825204 077824204 077826229 077825229 077824229 077826254 077825254 077824254 077826319 077825319

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

10

072 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

76,00 81,00 81,00 134,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 97,00 97,00 97,00 97,00 114,00 114,00 114,00 114,00 152,00 152,00 152,00 201,00 201,00 201,00 201,00 284,00 284,00 284,00 284,00 439,00 439,00 439,00 527,00 527,00 527,00 527,00 602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 789,00 789,00 789,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.680,00 1.680,00 1.279,00 3.539,00 3.068,00


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Slutmuffer Dimension

Enhed

H

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

76 48 32 45 36 33 14 12 7 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1

71 81 83 95 90 105 119 105 126 118 124 112 157 115 137 175 80 90 100

82 90 93 106 97 120 130 120 152 141 154 117 200 120 160 192 890 100 110

1072526 1075424 1072527 1073972 1072528 1075425 1033664 1075426 1072529 1072530 1075427 1075428 1072531 1075429 1075430 1072532 1072533 1075431 1075432

077778067 077778079 077778094 077778114 077778129 077778144 077778164 077778184 077778204 077778229 077778254 077778284 077778319 077778359 077778404 077778454 077778504 077778564 077778634

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

112,00 130,00 161,00 239,00 269,00 439,00 443,00 530,00 862,00 1.261,00 1.355,00 1.722,00 3.076,00 3.767,00 7.607,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Slutmuffer

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension mm

Enhed stk.

H mm

Z mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

250 150 80 100 76 48 32 45 36 33 14 12 7 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1

49 52 62 57 71 81 83 95 90 105 119 105 126 118 124 112 157 115 137 175 80 90 100

54 60 66 74 82 90 93 106 97 120 130 120 152 141 154 117 200 120 160 192 90 100 110

1073979 1072602 1052216 1052217 1052218 1033659 1052219 1003619 1073980 1073981 1052221 1072603 1048797 1072604 1072605 1075559 1060182 1075560 1075562 1075563 1075564 1075565 1075566

077878029 077878036 077878044 077878054 077878067 077878079 077878094 077878114 077878129 077878144 077878164 077878184 077878204 077878229 077878254 077878284 077878319 077878359 077879404 077879454 077879504 077879564 077879634

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

Pris Kr./stk.

59,00 76,00 88,00 105,00 123,00 142,00 170,00 262,00 292,00 474,00 487,00 584,00 938,00 1.381,00 1.474,00 1.875,00 3.357,00 6.202,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 073 11

PE fittings

PE100 SDR17 = PN 10


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Flangekraver

PE100 SDR17 = PN 10 Dimension

Enhed

DN

H

F

B

A

C

Uponor

VVS

Vare-

Pris

DE

stk.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1056667 1033662 1052120 1033663 1052121 1052122 1052123 1052124 1033665 1052125 1055688 1075407 1055689 1052243 1075408

077751067 077751079 077751094 077751114 077751129 077751144 077751164 077751184 077751204 077751229 077751254 077751284 077751319 077751359 077751404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

63 60 50 63 20 75 15 102 75 40 65 73 20 89 17 122 90 30 80 82 20 105 18 138 110 24 100 91 25 125 18 158 125 20 100 101 20 132 18 158 140 12 125 102 28 155 19 188 160 12 150 106 28 175 19 212 180 9 150 108 30 180 21 212 200 4 200 119 40 232 25 268 225 4 200 120 30 235 26 268 250 1 250 130 40 285 26 320 280 1 250 140 30 291 26 320 315 1 300 150 40 335 26 370 355 1 350 165 40 373 30 430 400 1 400 180 45 427 33 482 NB: Større kraver til elektrosvejsning præfabrikres (kort krave + PE-ben).

84,00 103,00 138,00 181,00 197,00 262,00 312,00 508,00 216,00 747,00 1.142,00 1.680,00 1.900,00 3.229,00 6.611,00

Flangekraver

PE100 SDR11 = PN 16 Dimension

Enhed

DN

H

F

B

A

C

Uponor

VVS

Vare-

Pris

DE

stk.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1068429 1068430 1068431 1052200 1052201 1052202 1052203 1052204 1052205 1052206 1052207 1052208 1052209 1052210 1052211 1052212 1052213 1075529 1072592

077851029 077851036 077851044 077851054 077851067 077851079 077851094 077851114 077851129 077851144 077851164 077851184 077851204 077851229 077851254 077851284 077851319 077851359 077851404

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

25 70 20 46 13 33 10 58 32 50 25 56 13 40 11 68 40 30 32 57 15 50 12 78 50 100 40 57 15 61 13 88 63 60 50 63 20 75 16 102 75 40 65 73 20 89 18 122 90 30 80 82 20 105 19 138 110 24 100 91 25 125 19 158 125 20 100 101 20 132 26 158 140 12 125 102 28 155 26 188 160 12 150 106 28 175 26 212 180 9 150 108 30 180 31 212 200 4 200 119 40 232 33 268 225 4 200 120 30 235 33 268 250 1 250 130 40 285 35 320 280 1 250 140 30 291 36 320 315 1 300 150 40 335 36 370 355 1 350 165 40 373 40 430 400 1 400 180 45 427 45 482 NB: Større kraver til elektrosvejsning præfabrikres (kort krave + PE-ben).

074 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

12

39,00 69,00 76,00 84,00 92,00 112,00 151,00 190,00 212,00 286,00 342,00 388,00 665,00 834,00 1.253,00 1.857,00 2.054,00 3.493,00 7.207,00


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PP Deltaflanger, plastbelagt flange Dimension DA/DN

20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900 / 1000 /

16 20 25 32 40 50 65 80 100 100 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400 500 500 600 600 700 800 900 1000

Enhed stk.

Max. tryk PN

OD mm

ID mm

T mm

BC mm

Bolt stk.

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

20 20 20 20 16 16 12 10 10 10 8 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 10 10 10 6 6 6 6

106 118 122 142 156 171 191 206 226 226 261 296 296 350 350 412 412 462 525 586 690 690 804 804 912 1026 1129 1245

28 34 42 51 62 78 92 108 128 135 158 178 188 235 238 288 294 338 376 430 514 530 615 642 740 843 947 1050

18 18 17 17 19 20 21 21 22 23 25 28 27 32 31 36 35 42 52 56 54,5 55 62 62 49 58 62 66

65 75 85 100 110 125 145 160 180 180 210 240 240 295 295 350 350 400 460 515 620 620 725 725 840 950 1050 1160

4/M12 4/M12 4/M12 4/M16 4/M16 4/M16 4/M16 8/M16 8/M16 8/M16 8/M16 8/M20 8/M20 8/M20 8/M20 12/M20 12/M20 12/M20 16/M20 16/M24 20/M24 20/M24 20/M27 20/M27 24/M27 24/M30 28/M30 28/M33

1073687 1068652 1073688 1068654 1053778 1053779 1033666 1053781 1033667 1053783 1053784 1033668 1053786 1053787 1053788 1053789 1056572 1053790 1056573 1053791 1056574 1056575 1056576 1056577 1073689 1076450 1076451 1073690

075761024 075761029 075761036 075761044 075761054 075761067 075761079 075761094 075761114 075761129 075761144 075761164 075761184 075761204 075761229 075761254 075761284 075761319 075761359 075761404 075761454 075761504 075761564 075761634 075761714 075761804 075761904 075761914

C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3

95,00 65,00 115,00 85,00 103,00 131,00 147,00 178,00 225,00 244,00 306,00 376,00 376,00 546,00 636,00 726,00 793,00 1.166,00 2.292,00 2.607,00 4.037,00 4.037,00 6.725,00 6.725,00 14.405,00 18.782,00 23.825,00 29.192,00

Galvaniserede Deltaflanger

DF2DI, Tilslutningsmål: DIN 2501 PN 10 Dimension DA/DN

50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900 / 1000 / 1200 /

40 50 65 80 100 100 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400 450 500 600 600 700 800 900 1000 1200

Enhed stk.

Max. tryk PN

OD mm

ID mm

T mm

BC mm

Bolt stk./str.

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

16 16 10 10 10 9 8 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 4

150 165 185 200 220 220 250 285 285 340 340 395 395 445 505 565 670 670 785 785 900 1015 1115 1230 1455

62 78 92 108 128 135 158 178 188 235 238 288 294 338 376 430 517 533 618 645 740 843 947 1050 1260

16 16 16 19 19 19 19 19 19 18 18 22 22 26 30 34 42 38 50 40 45 53 56 62 68

110 125 145 160 180 180 210 240 240 295 295 350 350 400 460 515 620 620 725 725 840 950 1050 1160 1380

4/M16 4/M16 4/M16 8/M16 8/M16 8/M16 8/M16 8/M20 8/M20 8/M20 8/M20 12/M20 12/M20 12/M20 16/M20 16/M24 20/M24 20/M24 20/M27 20/M27 24/M27 24/M30 28/M30 28/M33 32/M36

1072472 1072473 1050002 1072474 1046852 1072475 1072476 1046853 1073691 1046854 1073692 1073693 1073694 1048512 1050008 1072477 1072478 1050011 1073695 1072479 1073696 1072480 1073697 1073698 1073699

075796054 075796067 075796079 075796094 075796114 075796129 075796144 075796164 075796184 075796204 075796229 075796254 075796284 075796319 075796359 075796404 075796454 075796504 075796564 075796634 075796714 075796804 075796904 075796914 075796924

C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3

165,00 181,00 230,00 263,00 296,00 311,00 361,00 436,00 449,00 602,00 704,00 1.065,00 1.065,00 1.666,00 2.267,00 2.854,00 4.098,00 5.649,00 7.198,00 5.589,00 7.564,00 10.299,00 11.543,00 14.890,00 21.091,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 075 13

PE fittings

PPDA, Tilslutningsmål: DIN 2501 PN 10


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Flangepakninger m/stålindlæg

EPDM

Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

ø / DN

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073939 1073940 1072491 1072492 1072493 1072494 1072495 1073941 1072496 1072497 1072498 1073942 1073943 1072499 1072500 1072501

075763036 075763044 075763054 075763067 075763079 075763094 075763114 075763144 075763164 075763204 075763254 075763319 075763359 075763404

C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3

32 / 25 20 40 / 32 20 50 / 40 20 63 / 50 20 75 / 65 20 90 / 80 20 110 / 100 20 140 / 125 20 160-180 / 150 20 200-225 / 200 20 250-280 / 250 10 315 / 300 10 355 / 350 10 400 / 400 10 500 1 600 1 Fås også med NBR gummi

76,00 76,00 79,00 95,00 207,00 90,00 102,00 111,00 159,00 173,00 241,00 353,00 380,00 595,00 1.151,00 1.841,00

PE unioner

SDR11 PN 16 Dimension

Enhed

L

Uponor

VVS

Vare-

Pris

DE

stk.

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63 75 90 110

10 10 10 10 10 5 1 1 1

190 190 190 190 190 190 260 300 340

1076487 1075556 1072597 1072598 1072599 1072600 1075557 1072601 1075558

077876024 077876029 077876036 077876044 077876054 077876067 077876079 077876094 077876114

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

076 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings 14

269,00 333,00 402,00 613,00 722,00 821,00 1.381,00 1.738,00 2.616,00


Uponor PE lange, til stuk og el og el Uponor PEFittings, fittings, lange, til stuk Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

PE manifold Dimension

Enhed

Udgange

H

i

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 x 25 63 x 25

1 1

12 8

58 58

77 77

965 665

#N/A #N/A

077865667 077865467

C5-1-2 C5-1-2

Efter tilbud Efter tilbud

PE manifold

SDR11 PN 16, med indvendigt gevind, messing Dimension

Enhed

Udgange

H

i

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 x 1 63 x 1 63 x 1 63 x 1 63 x 1 110 x 1 110 x 1 110 x 1 110 x 1 110 x 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 10 8 6 4 12 10 8 6 4

60 60 60 60 60 75 75 75 75 75

100 100 100 100 100 95 95 95 95 95

1260 1030 830 630 430 1275 1025 835 640 445

1075541 1075539 1075537 1075535 1075533 1075542 1075540 1075538 1075536 1075534

077866667 077866567 077866467 077866367 077866267 077866714 077866614 077866514 077866414 077866314

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Bundventil med flange

SDR41/26

Dimension

Enhed

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

100 125 150 200 250 300

1 1 1 1 1 1

340 360 360 420 420 420

1075332 1075333 1075334 1075335 1075336 1075337

077695114 077695129 077695154 077695204 077695254 077695304

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

14.513,00 24.222,00 26.351,00 32.150,00 66.089,00 84.851,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 077 15

PE fittings

SDR11 PN 16


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Bundventil til stuksvejsning

SDR41/26

Dimension

Enhed

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

340 360 360 360 360 420 420 420 420 420

1075322 1075323 1075324 1075325 1075326 1075327 1075328 1075329 1075330 1075331

077694114 077694129 077694144 077694164 077694184 077694204 077694229 077694254 077694284 077694319

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

13.171,00 13.171,00 21.994,00 24.113,00 24.113,00 29.026,00 29.026,00 50.234,00 50.234,00 76.803,00

Kontraventil "Tank"

SDR41/26

Dimension mm

Enhed stk.

Z mm

Uponor nr.

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

100 125 150 200 250 300

1 1 1 1 1 1

300 300 300 330 330 330

1075316 1075317 1075318 1075319 1075320 1075321

077693104 077693129 077693154 077693204 077693254 077693304

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

14.732,00 24.560,00 26.819,00 32.597,00 66.319,00 84.403,00

Flangefilter

SDR17 PN 10 Dimension

Enhed

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 / 40 63 / 50 75 / 65 90 / 80 110 / 100 125 / 100 140 / 125 160 / 150 180 / 150 200 / 200 225 / 200 250 / 250 280 / 250 315 / 300 355 / 350

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 130 135 140 150 150 160 180 180 185 185 200 200 220 220

1075439 1075440 1075441 1075442 1075443 1075444 1075445 1075446 1075447 1075448 1075449 1075450 1075451 1075452 1075453

077791053 077791066 077791078 077791093 077791113 077791128 077791143 077791153 077791183 077791204 077791228 077791254 077791283 077791318 077791358

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

1.287,00 1.398,00 1.535,00 1.705,00 2.003,00 2.003,00 2.786,00 3.399,00 3.399,00 5.087,00 5.087,00 6.483,00 6.483,00 8.451,00 10.418,00

078 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

16


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE union overgangsstykker Dimension

Enhed

s

dxR

stk.

mm

1 1 1 1 1 1 1 1

2,3 3 3,7 4,6 5,8 6,9 8,2 10

25 x ¾” 32 x 1” 40 x 1¼” 50 x 1½” 63 x 2” 75 x 2½" 90 x 3" 110 x 4"

G

1¼" 1½" 2" 2¼" 2¾" 3½" 4" 5"

L

I

I1

I2

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

109 122 128 146 161 152 240 273

36 42 45 52 57 71 76 88

56 65 71 81 89 130 150 170

50 54 54 62 69 78 87 100

1072481 1072482 1073935 1073936 1072483 1072487 1072488 1072489

074741029 074741036 074742044 074743054 074744067 074750079 074751094 074752114

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

312,00 333,00 472,00 625,00 821,00 1.355,00 2.522,00 2.522,00

PE union overgangsstykker

med indvendig rustfri AISI 304 gevind, SDR11 PN 10 Dimension

Enhed

s

d x RP

stk.

mm

1 1 1 1 1 1 1 1

2,3 3 3,7 4,6 5,8 6,9 8,2 10

25 x ¾” 32 x 1” 40 x 1¼” 50 x 1½” 63 x 2” 75 x 2½" 90 x 3" 110 x 4"

G

1¼" 1½" 2" 2¼" 2¾" 3½" 4" 5"

L

I

I1

I2

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

82 94 102 113 126 179 205 233

36 42 45 52 57 71 76 88

56 65 71 81 89 130 150 170

23 26 28 29 34 46 52 60

1073937 1072484 1072485 1076452 1072486 1073938 1072490 1076453

074746029 074746036 074747044 074748054 074749067 074755079 074756094 074757114

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

314,00 333,00 463,00 759,00 734,00 1.346,00 1.644,00 2.283,00

PE overgangsstykker

med indvendig gevind, SDR11 PN 10 Dimension

Enhed

L

I

D

Uponor

VVS

Vare-

d x RP

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

20 x ½” 50 65 40 39 1072632 078260020 25 x ½" 30 65 40 39 1072634 078260028 25 x ¾” 30 66 40 49 1072633 078260025 32 x ½” 30 69 44 39 1072635 078260030 32 x ¾” 30 70 44 49 1072636 078260031 32 x 1” 30 72 44 55 1072637 078260032 40 x ¾” 30 69 45 49 1072639 078260042 40 x 1" 30 76 49 55 1075597 078260039 40 x 1¼” 30 80 49 66 1072638 078260040 50 x ½" 25 76 55 50 1072640 078260050 50 x 1" 25 78 50 55 1073990 078260052 50 x 1¼” 25 85 55 66 1073989 078260049 50 x 1½” 25 86 55 83 1072641 078260053 63 x 2" 15 100 63 94 1072642 078260063 Gevind iht. EN 10226 (ISO 7) Til tætning anbefaler vi PTFE tape Afhængig af samlingsmetode og temperaturændringer kan max. driftstryk blive kraftigt reduceret.

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

158,00 218,00 227,00 232,00 273,00 227,00 475,00 373,00 305,00 269,00 292,00 355,00 366,00 519,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 079 17

PE fittings

med udvendig rustfri AISI 304 gevind, SDR11 PN 10


Uponor PE fittings, lange, til stuk og el Uponor PE Fittings, lange, til stuk og el

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE overgangsstykker

med udvendig gevind, SDR11 max. PN 8 Dimension

Enhed

L

I1

I2

Uponor

VVS

Vare-

Pris

dxR

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 x ½” 50 58 19 37 1072628 078250019 25 x ¾” 30 61 14 40 1075595 078250030 32 x 1” 30 62 18 44 1072629 078250032 40 x 1¼” 30 75 19 49 1075596 078250040 50 x 1½” 25 82 20 55 1072630 078250050 63 x 2" 15 91 21 63 1072631 078250063 Gevind iht. EN 10226 (ISO 7) Til tætning anbefaler vi PTFE tape Afhængig af samlingsmetode og temperaturændringer kan max. driftstryk blive kraftigt reduceret.

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

161,00 263,00 239,00 267,00 453,00 565,00

PVC kuglehaner (EPDM)

med PE spidsender, SDR11 PN 16 Dimension

Enhed

DN

D

L

L1

z

H

Uponor

VVS

Vare-

Pris

d

stk.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63

1 1 1 1 1 1

15 20 25 32 40 50

41 51 58 72 80 100

113 121 130 154 167 200

64 76 80 94 97 116

81 83 86 102 105 124

51 61 70 81 90 110

1076106 1076474 1073952 1076107 1076475 1076476

076491024 076491029 076491036 076491044 076491054 076491067

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

PE Indlægsdele

PN 16 SDR11

486,00 557,00 677,00 862,00 1.126,00 1.355,00

(til fx kuglehaner)

Dimension

Enhed

d1

d2

L

h

Uponor

VVS

Vare-

Pris

d

stk.

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63 75 90 110

30 30 30 30 25 15 5 5 5

25 33,5 38 49,5 55 70 82,5 97,5 117,5

30 38,5 44,5 56,2 62,2 78,3 96,5 109,5 134,5

95 95 95 95 95 95 130 150 170

5 6 6 7 7 8 9 10 11

1073982 1072606 1072607 1072608 1073983 1073984 1075573 1075574 1073985

077890020 077890025 077890032 077890040 077890050 077890063 077890079 077890094 077890114

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

18

080 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

80,00 102,00 116,00 148,00 154,00 224,00 324,00 451,00 588,00


Uponor PE stuksvejsefittings, korte Uponor PE stuksvejsefittings, korte Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Bøjninger 90° Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 75 90 110 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1072433 1072434 1072435 1072436 1073538 1072439 1072440 1072441 1073540 1073542 1073544 1073545 1076299 1073546

079111063 079111075 079111090 079111110 079111125 079111160 079111180 079111200 079111225 079111250 079111280 079111315 079111355 079111400

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

112,00 166,00 217,00 437,00 552,00 866,00 1.126,00 1.322,00 1.661,00 2.982,00 3.867,00 5.352,00 10.135,00 13.105,00

T-stykker 90°

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

63 75 90 110 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1076306 1076307 1076087 1076088 1076310 1076315 1076318 1076323 1076331 1076334 1073576 1073577 1076340 1076342

079134063 079134075 079134090 079134110 079134125 079134160 079134180 079134200 079134225 079134250 079134280 079134315 079134355 079134400

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

130,00 240,00 250,00 593,00 712,00 1.224,00 2.054,00 2.797,00 3.234,00 4.555,00 5.691,00 7.689,00 13.345,00 16.338,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 081

1

PE fittings

PE100 PN 10 SDR17


Uponor PE stuksvejsefittings, korte

Uponor PE stuksvejsefittings, korte Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Reducerede T-stykker

PE100 PN10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1076089 1073553 1076312 1076317 1073562 1076322 1076320 1076330 1076328 1076327 1073567 1076324 1073573 1076337 1076335

079134107 079134109 079134121 079134157 079134158 079134173 079134177 079134192 079134194 079134195 079134196 079134198 079134219 079134243 079134246

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

110 x 63 110 x 90 125 x 63 160 x 110 160 x 125 180 x 63 180 x 125 200 x 63 200 x 90 200 x 110 200 x 125 200 x 160 225 x 110 250 x 110 250 x 160

082 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

2

397,00 624,00 753,00 1.158,00 1.781,00 1.857,00 1.912,00 2.523,00 2.709,00 2.775,00 2.785,00 2.775,00 4.795,00 4.500,00 4.805,00


Uponor PEstuksvejsefittings, stuksvejsefittings, Uponor PE kortekorte Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Reduktioner Dimension

Enhed

H

H1

Z

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250 / 160 250 / 180 250 / 200 250 / 225 280 / 200 280 / 225 280 / 250 315 / 225 315 / 250 315 / 280 355 / 250 355 / 280 355 / 315 400 / 280 400 / 315 400 / 355 450 / 315 450 / 400 500 / 355 500 / 400 500 / 450 560 / 400 560 / 450 560 / 500 630 / 450 630 / 500 630 / 560 710 / 630 800 / 710 900 / 800 1000 / 900 1200 / 1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 62 60 50 72 72 69 82 81 87 87 45 88 96 97 97 65 64 63 62 63 60 60 57 60 62 64 66 62 62 50 58

50 50 58 68 51 57 64 57 62 77 62 56 78 73 83 92 76 99 81 96 63 98 65 67 68 61 65 62 62 62 56 45

157 150 147 142 160 154 150 184 178 200 195 129 188 226 218 208 206 188 211 210 166 240 187 165 234 192 188 160 160 160 156 171

1052118 1076430 1052119 1076431 1073624 1076433 1072442 1073626 1056663 1076435 1076437 1076438 1076439 1073629 1075166 1076440 1068453 1075165 1076442 1068520 1068521 1073633 1076444 1068522 1076447 1068523 1068524 1068525 1068526 1068527 1068528 -

079148246 079148247 079148248 079148249 079148277 079148278 079148279 079148312 079148313 079148314 079148352 079148353 079148354 079148382 079148398 079148399 079148447 079148449 079148497 079148498 079148499 079148557 079148558 079148559 079148627 079148628 079148629 079148708 079148798 079148899 079148919 079148939

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-4 C5-1-2 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-2 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

862,00 1.104,00 862,00 1.104,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.355,00 1.057,00 1.355,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 4.783,00 3.732,00 7.514,00 7.514,00 7.514,00 9.251,00 8.606,00 8.606,00 11.358,00 11.358,00 11.358,00 16.294,00 21.973,00 31.134,00 53.106,00 Efter tilbud

Trappereduktioner

PE100 PN 10 SDR17 D1 - D4

Enhed

D2

D3

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160-225 225-315 315-450 450-630 630-900

1 1 1 1 1

180 250 355 500 710

200 280 400 560 800

1075290 1075291 1075292 1075293 1075294

079149222 079149312 079149447 079149627 079149897

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

3

912,00 1.019,00 3.632,00 5.422,00 14.921,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 083

PE fittings

PE100 PN 10 SDR17


Uponor PE stuksvejsefittings, korte Uponor PE stuksvejsefittings, korte Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE overgangsstykker

m/indv. gevind Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 x ½" 25 x ½" 25 x ¾" 32 x ½" 32 x ¾" 32 x 1" 40 x ¾" 40 x 1" 40 x 1¼" 50 x 1½" 63 x 2"

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1076092

1076093 1076094

075123020 075123024 075123025 075123030 075123031 075123032 075123038 075123039 075123040 075123050 075123063

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

1076390

1076391 1076392

110,00 108,00 108,00 133,00 133,00 133,00 142,00 142,00 142,00 169,00 223,00

PE overgangsstykker

m/udv. gevind Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1 1 1 1 1 1 1

1073605 1073606

075124020 075124025 075124032 075124040 075124050 075124063 075124074

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

20 x ½" 25 x ¾" 32 x 1" 40 x 1¼" 50 x 1½" 63 x 2" 75 x 2"

1076095 1076400 1076402 1076403

084 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

4

103,00 123,00 157,00 192,00 261,00 334,00 423,00


Uponor PE kortekorte Uponor PEstuksvejsefittings, stuksvejsefittings, Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE Unioner Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63 75 90 110

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1076487 1075556 1072597 1072598 1072599 1072600 1075557 1072601 1075558

077876024 077876029 077876036 077876044 077876054 077876067 077876079 077876094 077876114

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

269,00 333,00 402,00 613,00 722,00 821,00 1.381,00 1.738,00 2.616,00

PE Indlægsdele

SDR11

(til fx kuglehaner)

Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 25 32 40 50 63

1 1 1 1 1 1

1073982 1072606 1072607 1072608 1073983 1073984

077890024 077890029 077890036 077890044 077890054 077890067

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

80,00 102,00 116,00 148,00 154,00 224,00

Mindre eller større dimensioner: Spørg salgsafdelingen

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 085

5

PE fittings

PN 16 SDR11


Uponor PE fittings, segmentsvejste

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor PE fittings, segmentsvejste

Bøjninger, 61°-90° m/svejseben

PE100 - SDR11, SDR17, SDR26 Dimension

Enhed

Z

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

550 570 590 620 650 670 700 750 1000 1050 1100 1250 1300 1400 1500 1700

1048796 1052278 1052279 1052280 1052281 1052282 1052283 1052284 1052285 1052286 1052287

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

086 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

6

1.432,00 1.505,00 1.599,00 1.620,00 1.934,00 2.070,00 2.529,00 2.394,00 2.874,00 3.731,00 3.637,00 5.414,00 8.256,00 8.841,00 12.384,00 15.299,00


Uponor PE fittings, segmentsvejste

Uponor PE fittings, segmentsvejste Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Bøjninger, 31°-60° m/svejseben Dimension

Enhed

Z

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

460 470 470 480 490 500 500 550 750 750 800 900 950 950 1000 1100

1052264 1052265 1052266 1052267 1052268 1052269 1052270 1052271 1052272 1052273 1052274

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

1.016,00 1.077,00 1.150,00 1.286,00 1.443,00 1.547,00 1.965,00 1.986,00 2.237,00 2.916,00 3.125,00 4.682,00 7.504,00 8.078,00 11.537,00 15.289,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 087

7

PE fittings

PE100 - SDR11, SDR17, SDR26


Uponor PE fittings, segmentsvejste

Uponor PE fittings, segmentsvejste Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Bøjninger, 1°-30° m/svejseben

PE100 - SDR11, SDR17, SDR26 Dimension

Enhed

Z

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

420 430 430 430 440 440 450 450 550 600 650 800 800 800 800 900

1052251 1052252 1052253 1052254 1052255 1052256 1052257 1052258 1052259 1052260 1052261

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

088 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

8

721,00 775,00 836,00 947,00 1.087,00 1.192,00 1.578,00 1.617,00 1.846,00 2.447,00 2.699,00 4.096,00 6.989,00 7.733,00 10.691,00 13.502,00


Uponor PE fittings, segmentsvejste

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes Uponor PE fittings, segmentsvejste

T-stykke, 90° m/svejseben Dimension

Enhed

L

I

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

550 550 550 900 900 900 900 900 900 900 900

1074850 1074852 1074854 1074856 1074858 1074864 1074870 1074874

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

1074880

3.954,00 4.206,00 4.478,00 5.657,00 6.783,00 9.370,00 10.736,00 13.640,00 14.760,00 19.520,00 27.716,00

T-stykke, 90° m/svejseben

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

L

I

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

550 550 550 900 900 900 900 900 900 900 900

1074894 1074897

1074910

1074914

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

3.261,00 3.845,00 4.308,00 4.839,00 4.960,00 6.970,00 7.769,00 10.736,00 11.551,00 15.450,00 21.787,00

T-stykke, 90° m/svejseben

PE100 PN 6 SDR26 Dimension

Enhed

L

I

Uponor

Vare-

Pris

mm

stk.

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

550 550 550 900 900 900 900 900 900 900 900

1074937 1074939 1074941 1074943 1074945 1074948 1074949 1074950 1074951 9

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

3.090,00 3.593,00 3.713,00 4.248,00 4.763,00 6.771,00 7.446,00 8.682,00 10.452,00 14.142,00 17.550,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 089

PE fittings

PE100 PN 16 SDR11


Uponor PEfittings, fittings, segmentsvejste Uponor PE segmentsvejste Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

T-stykke, 90° - med reducering, m/svejseben

PE100 PN 16 SDR11 Dimension mm

125 / 140 / 140 / 160 / 160 / 180 / 180 / 200 / 200 / 225 / 225 / 250 / 250 / 280 / 280 / 315 / 315 / 355 / 355 / 400 / 400 / 450 / 450 / 500 / 500 / 560 / 630 / 630 /

110 110 125 110 140 110 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 500 500 560

Enhed stk.

L mm

I mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Uponor nr.

Varegruppe

1074860 1074862 1074866 1074868 1074872 1074873 1074875 1074876 1074877 1074878 1074879

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

Uponor nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud 9.873,00 9.971,00 12.854,00 13.160,00 15.191,00 15.627,00 17.801,00 18.096,00 21.809,00 25.576,00 25.860,00

T-stykke, 90° - med reducering, m/svejseben

PE100 PN 10 SDR17 Dimension mm

180 / 200 / 200 / 225 / 225 / 250 / 250 / 280 / 280 / 315 / 315 / 355 / 355 / 400 / 400 / 450 / 450 / 500 / 500 / 560 / 560 / 630 /

160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 500

Enhed stk.

L mm

I mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

550 550 550 550 550 550 550 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

090 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

1074900 1074902 1074905 1074908 1074909 1074911 1074912 1074913 10

C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4 C5-1-4

Pris Kr./stk.

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud 9.316,00 9.403,00 Efter tilbud 12.417,00 14.339,00 14.612,00 Efter tilbud 16.916,00 20.574,00 Efter tilbud 24.123,00


Uponor PE kraver, flanger og tilbehør Uponor PE kraver, flanger og tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

*

Flangekraver (korte) Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1073501 1073502 1073504 1073505 1073506 1052206 1073509 1073511 1073513 1073514 1073515 1073517 1073519

079260063 079260075 079260090 079260110 079260125 079260140 079260160 079260180 079260200 079260225 079260250 079260280 079260315

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

77,00 90,00 133,00 168,00 208,00 286,00 296,00 449,00 497,00 552,00 811,00 912,00 1.068,00

1 1 1 1 1 1 1 1

1072427 1072428 1072429 1073522 1072430 1073525 1073527

079260355 079260400 079260450 079260500 079260560 079260630 079260710 079260800

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

2.120,00 2.349,00 3.769,00 3.048,00 4.751,00 4.206,00 3.965,00 8.070,00

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

/ / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

50 65 80 100 100 125 150 150 200 200 250 250 300

350 400 500 500 600 600 700 800

* * * * * * * *

Flangekraver (korte)

PE100 PN 10 SDR17 Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 65 80 100 100 125 150 150 200 200 250 250 300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1056667 1073503 1052120 1033663 1073507 1073508 1077014 1073512 1033665

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

1072425 1073518 1072426

079160063 079160075 079160090 079160110 079160125 079160140 079160160 079160180 079160200 079160225 079160250 079160280 079160315

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

84,00 81,00 138,00 181,00 189,00 223,00 269,00 384,00 216,00 476,00 766,00 832,00 1.287,00

350 * 400 * 500 * 500 * 600 * 600 * 700 * 800 *

1 1 1 1 1 1 1 1

1073521 1052244 1052245 1052246 1052247 1052248 1052249 1052250

079160355 079160400 079160450 079160500 079160560 079160630 079160710 079160800

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

1.573,00 1.636,00 2.719,00 2.982,00 4.115,00 4.174,00 4.839,00 5.750,00

63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 /

11

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 091

PE fittings

PE100 PN 16 SDR11


Uponor PE kraver, flanger og tilbehør Uponor PE kraver, flanger og tilbehør Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Flangekraver (korte)

PE100 PN 10 SDR17

(Samme godstykkelse som PE80 PN 6)

Dimension

Enhed

Vare-

Pris

mm

stk.

gruppe

Kr./stk.

900 / 900 1000 / 1000 1200 / 1200

1 1 1

C5-1-2 C5-1-2 C5-1-2

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

1400 / 1400

1

C5-1-2

Efter tilbud

1600 / 1600

1

C5-1-2

Efter tilbud

Flangepakninger m/stålindlæg

EPDM

Dimension

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073939 1073940 1072491 1072492 1072493 1072494 1072495 1073941 1072496 1072497 1072498 1073942 1073943 1072499 1072500 1072501

075763036 075763044 075763054 075763067 075763079 075763094 075763114 075763144 075763164 075763204 075763254 075763319 075763359 075763404

C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3 C5-1-3

32 / 25 20 40 / 32 20 50 / 40 20 63 / 50 20 75 / 65 20 90 / 80 20 110 / 100 20 140 / 125 20 160-180 / 150 20 200-225 / 200 20 250-280 / 250 10 315 / 300 10 355 / 350 10 400 / 400 10 500 1 600 1 Fås også med NBR gummi

092 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings

12

76,00 76,00 79,00 95,00 207,00 90,00 102,00 111,00 159,00 173,00 241,00 353,00 380,00 595,00 1.151,00 1.841,00


Uponor PE kraver, flanger og tilbehør Uponor PE kraver, flanger og tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Fleksible indmuringsbøsninger

Bredde = 50 mm

Enhed stk.

Pris Kr./stk.

75 1 90 1 110 1 125 1 140 1 160 1 180 1 200 1 225 1 250 1 280 1 315 1 355 1 400 1 450 1 500 1 560 1 630 1 710 1 800 1 900 1 1000 1 1200 1 1400 1 1600 1 Ej lagervare - fremstilles på ordre

133,00 133,00 145,00 145,00 145,00 145,00 213,00 213,00 213,00 241,00 249,00 295,00 310,00 364,00 401,00 437,00 497,00 556,00 620,00 695,00 791,00 872,00 1.051,00 1.213,00 1.387,00

Fleksible indmuringsbøsninger

Bredde = 100 mm Dimension

Enhed

Pris

mm

stk.

Kr./stk.

160 1 180 1 200 1 225 1 250 1 280 1 315 1 355 1 400 1 450 1 500 1 560 1 630 1 710 1 800 1 900 1 1000 1 1200 1 1400 1 1600 1 Ej lagervare - fremstilles på ordre

310,00 384,00 437,00 487,00 530,00 614,00 686,00 758,00 861,00 963,00 1.058,00 1.140,00 1.201,00 1.361,00 1.522,00 1.693,00 1.895,00 2.247,00 2.639,00 3.042,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | PE fittings | 093

13

PE fittings

Dimension mm


Svejsemaskiner og værktøj

Svejsemaskiner og værktøj


Svejsemaskiner og værktøj Elektrosvejsemaskiner og tilbehør

Eftersyn af elektrosvejsemaskiner

Elektrosvejsemaskiner anvendes til udførelse og styring af el-svejste samlinger.

For at sikre at vores kunders elektrosvejsemaskiner altid fungerer optimalt, indkalder vi ca. en gang årligt til eftersyn/ kalibrering af elektrosvejsemaskiner, hvis dette ønskes. Dette giver en større sikkerhed for bruger og maskine og er med til at holde reparations-omkostningerne nede samt at maskinen holdes opdateret med eventuelle nye data.

HST 300 MonoFuse 2.0 B leveres med scanner.

Stuksvejsemaskiner

Kontakt KE El-teknik på tlf. 5177 8899.

Både manuelle, seminautomatiske og fuldautomatiske maskiner fra Hürner.

Spændeanordninger, rørskrabere og andre værktøjer Uponor Infra forhandler et bredt udvalg af værktøjer og udstyr, som sikrer, at brugerne altid kan udføre perfekte samlinger af rør og fittings.

HST 300 MonoFuse

096 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | Svejsemaskiner og værktøj


Uponor Elektrosvejsemaskiner og tilbehør Uponor elektrosvejsemaskiner og tilbehør Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Elektrosvejsemaskine

Fusamatic mode (automatisk) og stregkodelæser Vægt: 16 kg

HST 300 MonoFuse 2.0B med scanner

Til dimensioner ø 20 - 1200 mm

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1

1072950

086752342

C5-3-1

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1

1084598

086752830

C5-3-1

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1

1072953

086752835

C5-3-1

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

sæt

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1078213 1068870

086706814 086706824

C5-3-1 C5-3-1

17.899,00

Alu. Transportkasse

Til HST300 El-svejsemaskiner Type

Til HST 300

960,00

Håndscannner

Til HST300 El-svejsemaskiner Type

Til HST 300

3.713,00

Adaptorer

Til HST300 El-svejsemaskiner Type

4 mm hul - 4,7 mm pin * 1 4,7 mm hul - 4 mm pin ** 1 * Maskiner af andre mærker til Uponor-fittings ** Uponor-maskine til fittings af andre mærker NB. Standard for Uponor-maskiner og fittings er 4,7 mm hul pin

800,00 800,00

Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | Svejsemaskiner og værktøj | 097 1

Svejsemaskiner og værktøj

Type


Uponor elektrosvejsemaskiner og tilbehør Uponor værktøj og tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Barrier PLUS skraber

Til at skrabe rør med barrierelag EVOH Arbejdsområde

Enhed

Uponor

Vare-

Pris

stk./sæt

nr.

gruppe

Kr./stk.

ø 32 - 75 mm sæt SDR11+SDR17 sæt ø 90, 110 mm sæt SDR11+SDR17 sæt ø 125 - 160 mm sæt SDR17 sæt ø 125 - 160 mm sæt SDR11 sæt * Alle sæt leveres i stålkasse

1 1 1 1

1072966 1072967 1072968 1072969

C5-3-1 C5-3-1 C5-3-1 C5-3-1

7.841,00 4.206,00 9.622,00 9.622,00

Komplet ø 200 SDR11+SDR17 Komplet ø 225 SDR11+SDR17 Komplet ø 250 SDR11+SDR17 * Alle sæt leveres i stålkasse

1 1 1

1072970 1072971 1072972

C5-3-1 C5-3-1 C5-3-1

35.634,00 36.071,00 36.059,00

Enhed

Uponor

VVS

Vare-

Pris

stk.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

ø 20 - 63 mm

1

1072973

086782663

C5-3-1

575,00

Ekstra knivblad til Beulco rørreifer

1

1072974

086782686

C5-3-1

92,00

Enhed

Uponor

Vare-

Pris

stk.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1 1

1076615 1076616

C5-3-1 C5-3-1

mm

Uponor Beulco blå rørreifer 8880

Til at reife rørender Arbejdsområde mm

Uponor kappelagsfjerner

Til at fjerne af Alu- og PP-kappe Arbejdsområde mm

63 - 630 mm Aluminium 63 - 250 mm Blå plast

098 | Uponor prisliste 2019 | Trykrørssystemer | Svejsemaskiner og værktøj

2

2.643,00 1.235,00


Uponor værktøj og tilbehør Uponor værktøj og tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Holdeværktøj

Holdeværktøj lige, vinkler, reduktioner mm

ø 20 - 40 mm * ø 32 - 63 mm * * Skaffevare

Enhed

Vare-

Pris

stk.

gruppe

Kr./stk.

1 1

C5-3-1 C5-3-1

3.418,00 2.179,00

Svejsemaskiner og værktøj

Arbejdsområde

Uponor Holdeværktøj, universal Arbejdsområde mm

ø 20 - 200 mm * * Skaffevare

Enhed

Vare-

Pris

stk.

gruppe

Kr./stk.

1

C5-3-1

3.769,00

Uponor Holdeværktøj Arbejdsområde mm

ø 20 - 200 mm * * Skaffevare

Enhed

Vare-

Pris

stk.

gruppe

Kr./stk.

1

C5-3-1

3.343,00

Uponor 315 Justerbar rørrulle

Rørholder

Arbejdsområde mm

ø 63 - 315 mm * * Skaffevare

Enhed

Vare-

Pris

stk.

gruppe

Kr./stk.

1

C5-3-1

2.316,00

Uponor prisliste32019 | Trykrørssystemer | Svejsemaskiner og værktøj | 099


Spildevands- og regnvandsrør

Spildevands-, afløbsog regnvandsrør


Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2 - Danmarks stærkeste rørvalg De fleste ved ikke, hvad de rør, de graver ned, er lavet af. Men vi ved det og vil gerne fortælle dig, at med viden har du mulighed for at træffe et aktivt valg! Præcis som der er forskel på rør, er der forskel på plast. Derfor har vi hos Uponor af miljø- og kvalitetsmæssige årsager valgt at arbejde med moderne materialer og moderne teknologi, når vi udvikler vores produkter. Vores mest bæredygtige produkter er udført i PP (Polypropylen), der i Danmark er 100 % genanvendeligt, og modsat PVC, ikke indeholder klor, som er farligt for miljøet f.eks. ved afbrænding og ikke må genanvendes i Danmark.

Ultra-familien

Derfor vælges PP PP er det bedste miljøvalg, da det er et neutralt materiale og kan genanvendes og omsmeltes til produktion af nye produkter eller blive til energi gennem afbrænding.

PP-fordele

ST BEDI T TES

• Fremragende styrke og slagholdbarhed • Slidstærkt materiale

Ultra Rib 2

- homogent ribbet rør Markedets bedste afløbsrør med den længste levetid og det mest bæredygtige valg. Ultra Rib 2 opfylder dobbelt op minimumskravene med Nordic Poly Mark godkendelsen for tæthed, deformation og slag-holdbarhed. Den ribbede homogene konstruktion gør røret ekstra slidstærkt og man kan derfor bruge mere af det opgravede materiale til omkringfyldning, hvilket giver den bedste total-økonomi. Levetid på over 100 år. Fås i dim. 200-560 mm.

Ultra Double

Ultra classic

• Høj kemikalieresistens

Godt dobbeltvægsrør Opfylder kravene til Nordic Poly Mark og yderst omkostningsbesparende.

Markedets bedste og mest miljøvenlige glatte PP-rør Ny konstruktion med tre lag i stedet for et giver røret gode egenskaber som høj slagstyrke og muligheden for at lave et lyst inderlag i rørene.

• Giver indtægt ved bortskaffelse af affald

- korrugeret dobbeltvægsrør

Levetid på 100 år. Fås i dim. 200-684 mm.

- glat PP-rør

Levetid på 100 år. Fås i dim.110-400 mm.

102 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

• God temperatur bestandighed

Derfor vælges Ultra Rib 2 Vælger du Ultra Rib 2 afløbsrør, så får du den bedste sikkerhedsmarginal ud fra tæthed, levetid, konstruktion og miljøpåvirkning af alle plastrør på markedet.


Typiske rørdesign på markedet Ultra Double

Ultra Classic

PVC glat rør

PP homogent ribbet rør Glat indvendigt og ribbet udvendigt

PP korrugeret rør Glat indvendigt og korrugeret udvendigt

PP glat flerlagsrør Glat ind- og udvendigt

Glat ind- og udvendigt

Godkendelse: SBC EN 13476-3

Godkendelse: SBC EN 13476-3

Godkendelse: SBC EN 13476-2

Godkendelse: SBC EN 1401

Markedets bedste afløbsrør med den længste levetid og det mest bæredygtige valg. Ultra Rib 2 opfylder dobbelt op minimumskravene med Nordic Poly Mark godkendelsen for tæthed, deformation og slagholdbarhed. Den ribbede homogene konstruktion gør røret ekstra slidstærkt og giver den bedste totaløkonomi.

Godt dobbeltvægsrør. Opfylder kravene til Nordic Poly Mark. Yderst omkostningsbesparende.

Markedets bedste og mest miljøvenlige glatte PP-rør. Ny konstruktion med tre lag i stedet for ét giver røret gode egenskaber som høj slagstryke og muligheden for at lave et lyst inderlag i rørene.

OK massivt rør. Stift og formstabilt rør. For dem, hvor miljø og cirkulær økonomi ikke har den store betydning. Ikke egnet til installation om vinteren/i frostperioder.

Levetid på langt over 100 år

Levetid 100 år

Levetid 100 år

Dimensioner 200-560 mm

Dimensioner 200-684 mm

Dimensioner 110-400 mm

Spildevands- og regnvandsrør

Ultra Rib 2

Dimensioner 110-400 mm

Rørbetegnelser og design Som det fremgår af ovenstående skema, kan samme EN-standard indeholde forskellige typer rør-design. F.eks. dækker EN13476-3 både: en korrugeret rørtype og en ribbet rørtype

Er der forskel på de to typer? Ja, typisk opfylder korrugerede rør lige nøjagtigt standarden og opbygning gør, at indvendig slidlag typisk er mindre end f.eks. et ribbet homogent rør. Husk derfor at specificere, hvilken type rør, der ønskes anvendt – PP

glat, ribbet, korrugeret eller f.eks. PE profilrør. Man kan ligeledes anføre skærpet krav. Hvis ikke specificeret kan man være sikker på, at rør med laveste fællesnævner vil blive tilbudt.

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 103


Hvilken rørtype skal du bruge? Udbudsloven giver mulighed for at vurdere en opgave baseret på de samlede livscyklus omkostninger Den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016, giver ordregiver mulighed for at tildele opgaverne på baggrund af en vurdering af livscyklus omkostningerne og ikke blot anskaffelsessum. Livscyklusomkostninger omfatter alle stadier af varer. Det er derved muligt at tage hensyn til bl.a. miljøomkostninger, hvis de kan værdisættes og verificeres. Ved at inddrage TCO (Total Cost of Ownwership) er det muligt at opnå økonomiske besparelser, samtidig med at klimabelastningen bliver mindre. Se eksempler på beregning af CO2-besparelse samt besparelse ved genanvendelse af jord.

Hvor en standard ikke dækkende beskriver de krav, som ordregiver har fastlagt for opgaven/produktet, kan ordregiver angive ekstra krav til funktionsdygtighed eller funktionelle krav, så som funktionsdygtighed, brugeregenskaber, sikkerhed, kvalitetesniveau, afprøvning og afprøvningsmetoder etc. Derfor opfordrer vi altid til, at man stiller specifikke krav i sit udbud. Den unikke ribbede konstruktion som UltraRib 2 giver absolut størst tæthed, sikkerhed og styrke mod andre rørtyper, som er glatte eller korrugerede rør. Den ribbede konstruktion gør at røret må omkringfyldes med større stenstørrelser end andre rørtyper. Det bevirker langt lavere installationsomkostninger og mindre miljøpåvirkning. Ultra Rib 2 er blevet slidtestet på Teknologisk Institut. Ved benyttelse af Darmstadt slidtest metode blev Ultra Rib 2 testet ved 1.000.000 cyklusser. 100.000 cyklusser svarer til 30-50 års drift. Konklusionen på slidtesten er, at Ultra Rib 2 har en ekstrem modstandsevne og røret kan forventes at have en modstandsevne mod slidtage i adskillige hundrede år! I det følgende er der lavet beregningsresultater, - valget er dit!

Cirkulær økonomi Vidste du, at hver gang du leverer 1 kg plast til genanvendelse, sparer du miljøet for 1,8 kg CO2?

Eksempel: Forsyning, der indkøber afløbsprodukter for kr. 2 mio./år Fakta

Fortjeneste

PP/PE til genanvendelse: + kr. 1,50 / kg

+ kr. 196.000,-

PVC til bortskaffelse:

- kr. 280.000,-

- kr. 2,00 / kg

104 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør


Besparelse ved genanvendelse af jord / omkringfyldning Nedenstående viser et eksempel på økonomisk og miljømæssig besparelse ved at anvende et rør, der kan klare større stenstørrelser i omkringfyldningen, således at den opgravede jord kan genanvendes.

Miljøbesparelser / bæredygtighed

Økonomiske besparelser

Reduktion af miljøpåvirkninger (klima, emissioner af CO2, Nox, støj, støv, luftforurening, slid på veje mv.

Besparelse ved reduktion af jordmængder, opbevaring /rensning af forurenet jord mv.

Eksempel:

Nedenstående viser et eksempel på beregning af CO2besparelsen ved genanvendelse af den opgravede jord.

Omkostninger - aflevering af forurenet jord

kr.

Eksempel

Jordbundsanalyse

15.515

Transport af jord

32.237

Scenarium

Aflevering af jord

39.564

Transport til opbevaring / rensning 50 km

CO2 kg

Aflæsning

Omkostninger - tilkørsel af egnet omkringfyldning

kr.

2.325 117

Produktion af 465 t stabilt grus

1.116

Transport

32.237

Transport og levering af stabilt grus 25 km

1.163

0-32 mm grus

41.385

Ialt

4.721

Samlet besparelse

160.938

Tilladelige stenstørrelser ved omkringfyldning:

Transport : CO2 emission 0,1 kg/t/km Aflæsning: CO2 emission 0,25 kg/t Produktion: CO2 emission 2,4 kg/t

Korrugerede og glatte PP og PVC rør: 10% af diameteren, dog max. 64 mm, jf. Danva vejledning nr. 54. Homogene ribbede PP rør: Helt op til 64 mm må forekomme. Indholdet af sten mellem 32 og 64 mm, må være op til 15 %.

CO2-besparelse ved anvendelse af PP-rør Nedenstående viser et eksempel på beregning af CO2besparelsen ved anvendelse af PP-rør (her Ultra Rib 2) i stedet for glatte EN 1401 PVC-rør.

CO2-besparelse Eksempel Scenarium

CO2 kg/år

1000 m Ø250 PVC SN 8 EN 1401 rør

32.000

1000 m Ø250 Ultra Rib 2 SN 8 EN 13476 rør

23.000

Besparelse

9.000

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 105

Spildevands- og regnvandsrør

1.000 m Ø250 rør / ca. 465 t jord


Udbudsbeskrivelse Af nedenstående oversigt fremgår sammenhængen mellem systemer, dimensioner og anvendelsesområder. UDBUDSBESKRIVELSE

PP ULTRA RIB 2

Tekst

Homogene ribbede PP-rør med inline muffe iht. EN 13476-3 med minimums godstykkelse i slidlag på 1% af rørets indvendige diameter, - dog minimum 3 mm som Ultra Rib 2. Lyst indvendig. Forventet levetid langt over 100 år.

ST BEDI T TES

Materiale

PP

Dimensionsområde

200-560 mm

Godkendelse

EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

• Godstykkelse: min. 1% af indvendig diameter dog min. 3,0 mm. • Modstå rodindtrængning: Skal med ”Stroholm”-test være dokumenteret langtidstestet mod rodindtrængning, hvor samling skal kunne klare 2 bars tryk ekstrapoleret til 100 års anvendelse. • Modstå slid: Skal med ”Darmstadt”-metoden være dokumenteret slidtestet for cyklusser med 1.000.000 (1 mio.) • Tæthedstestede samlinger ved deformation: Skal være testet tæt muffe ved 20% deformation og tæt ved spidsende ved 30 % deformation. • Ingen hvidmærkninger i indvendig rørvæg: Skal være ikke-påvirkelig for slag.

Installation

• Iht. DS430 og DS475 samt Danva Vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”. • Den opgravede jord må genanvendes omkring rør iht. Uponor vejledning.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

UDBUDSBESKRIVELSE

PP ULTRA DOUBLE

Tekst

Materiale Dimensionsområde Godkendelse

Korrugeret dobbeltvægget rør med inline muffe, glat indvendigt. Lys farve indvendig. Forventet levetid 100 år PP 200-684 mm EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Slagstyrke måles ved -20oC

Installation

Iht. DS430 og DS475 samt Danva Vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

UDBUDSBESKRIVELSE

PP ULTRA CLASSIC

Tekst

Glat rør med inline muffe. Glat invendig og udvendig. Lys farve indvendig. Forventet levetid 100 år.

Materiale

PP

Dimensionsområde

110-400 mm

Godkendelse

EN 13476-2 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring. Slagsstyrke, måles ved -20oC. Ingen hvide mærker.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

106 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør


PVC EN 1401

Tekst

Glat rør med inline muffe. Rødbrun farve Forventet levetid: 100 år

Materiale

PVC

Dimensionsområde

110-400 mm

Godkendelse

EN 1401 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

Spildevands- og regnvandsrør

UDBUDSBESKRIVELSE

Tekniske krav og standarder Plastrør er typisk produceret efter EN-standarder, som generelt betragtet, er tilstrækkelig til at sikre et velfungerende system.

Nogle rørsystemer og produkter produceres også i en kvalitet, der endda overstiger de allerede skærpede krav i NPM mærkede produkter. Disse er ofte producentspecifikke og er typisk fremkommet på basis af de erfaringer man som producent drager, efter tilbagemeldinger fra markedet. Disse krav er defineret i en fabriksstandard.

Fabriksstandard*

For at sikre, at vi opfylder kravene med en god marginal *) Kravene for Ultra Rib 2 er betydeligt

højere end for de øvrige afløbsrør

Krav-niveauer til afløbsrør

Dog kan det være rimeligt, f.eks. her i Norden, at stille nogle yderligere specifikke krav til rørmaterialet, som krav til slitage og krav til installation og anvendelse i et koldt klima, ligesom der også er et udbredt ønske fra bygherre side, om tredjeparts-kontrol. Dette tilgodeses i Nordic Poly Mark (NPM) mærkede produkter, som på en række områder er produceret efter højere krav, end de der findes i EN-standarderne.

EN-standard

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 107


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 kloakrør PP, SN8

Med muffe til gravitation Dimension

De max.

Di

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/3000

227

175

100

20

1050255

191175300

5866984

B1-1-2

342,00

200/6000

227

175

100

20

1050250

191175600

5866985

B1-1-2

905,00

250/3000

276

220

114

12

1054161

191176300

5866987

B1-1-2

594,00

250/6000

276

220

114

12

1050251

191176600

5866988

B1-1-2

1.349,00

315/3000

355

277

130

6

1050256

191177300

5866990

B1-1-2

934,00

315/6000

355

277

130

6

1050252

191177600

5866991

B1-1-2

2.057,00

450/3000

509

396

149

2

1050257

191178300

5866993

B1-1-2

1.810,00

450/6000

509

396

149

2

1050253

191178600

5866994

B1-1-2

4.360,00

560/3000

624

493

176

2

1050258

191179300

5866996

B1-1-2

2.527,00

560/6000

624

493

176

2

1050254

191179600

5866997

B1-1-2

5.245,00

Ultra Rib 2 tætningsring

Iht. EN 681-1 Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

120 10 10 10 10

1920 1000 600 300 200

1053656 1053657 1053658 1050363 1050364

192954200 192954250 192954315 192954450 192954560

5867079 5867081 5867083 5867085 5867087

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

19,00 35,00 56,00 165,00 303,00

Ultra Rib 2 tætningsring

Olie- og benzinbestandig, iht. EN 681-1, mærket med gult Dimension mm

200 250 315 450 560

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

10 30 10

1920 1000 600 300 200

1050365 1050366 1050367 1050368 1050369

192954201 192954251 192954316 192954451 192954561

5867080 5867082 5867084 5867086 5867088

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

89,00 136,00 298,00 808,00 1.029,00

1 afløbs- og regnvandsrør 108 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-,


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 bøjning 90° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315

86 103 126

86 103 126

96 113 134

33 17 8

1050272 1050273 1050274

191351200 191351250 191351315

5866998 5866999 5867000

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

656,00 2.562,00 3.678,00

Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

67 83 106 181 200

67 83 106 181 200

96 113 134 182 210

45 25 11 4 2

1050276 1050277 1050278 1050279 1050280

191354200 191354250 191354315 191354450 191354560

5867001 5867002 5867003 5867004 5867005

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

217,00 620,00 1.161,00 3.615,00 5.007,00

Ultra Rib 2 bøjning 30° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

52 38 78 118 130

52 38 78 118 130

96 113 134 182 210

55 23 10 4 2

1050282 1050283 1050284 1050285 1050286

191356200 191356250 191356315 191356450 191356560

5867006 5867007 5867008 5867009 5867010

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

217,00 735,00 1.161,00 3.615,00 5.007,00

Ultra Rib 2 bøjning 15° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

30 38 45 59 65

30 38 45 59 65

96 113 134 182 210

55 32 15 4 2

1050288 1050289 1050290 1050291 1050292

191358200 191358250 191358315 191358450 191358560

5867011 5867012 5867013 5867014 5867015

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

2

217,00 620,00 1.161,00 3.615,00 5.007,00

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 109

Spildevands- og regnvandsrør

Ultra Rib 2 bøjning 45°


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 grenrør 45° Dimension

Z1

Z2

Z3

M1

M2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

96 113 113 134 134 134 182 182

96 96 113 96 113 134 96 113

182 210

182 96

210

210

20 13 10 12 5 5 3 2 1 2 2 2 1 1

1050307 1050308 1050314 1050309 1050315 1050316 1091155 1091156 1091157 1091158 1091159 1091160 1090185 1091161

5867016 5867017 5867018 5867019 5867020 5867021 1951309 1951318 1951320 1951321 1951327 1951331 1951333 1951334

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

200/200 48 260 405 250/200 55 265 305 250/250 55 287 305 315/200 70 299 384 315/250 70 327 384 315/315 70 361 384 450/200 48 438 460 450/250 60 450 570 450/315 450/450 60 560 615 560/200 20 570 545 560/250 560/315 560/560 265 765 865 Dim. 450 og 560 mm er med inline muffe

620,00 1.242,00 1.535,00 2.536,00 2.633,00 3.288,00 5.577,00 6.325,00 7.095,00 11.281,00 7.167,00 8.932,00 10.087,00 14.620,00

Ultra Rib 2 grenrør 45°

Afgrening til glat spidsende Dimension

Z1

Z2

Z3

M1

M2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5867026 5867027 5867028 5867029 5867030 5867031 1951322 1951325

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

342,00 400,00 754,00 852,00 1.782,00 2.030,00 4.675,00 6.842,00

200/110 26 188 223 97 60 8 / 32 1050294 191637195 200/160 26 243 223 97 112 7 / 28 1050299 191637198 250/110 55 220 322 113 60 17 1050295 191637243 250/160 55 261 305 113 112 16 1050300 191637246 315/110 27 260 384 134 60 12 1050297 191637306 315/160 27 295 384 134 98 12 1050302 191637309 450/160 30 360 480 158 66 4 1090183 191646441 560/160 30 570 545 185 66 2 1090184 191646549 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Dim. 450 og 560 mm er med inline muffe

Ultra Rib 2 prop

Med påsat tætningsring Antal pr.

Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

90 105 230 195 235

24 13

192 104 21 9 4

1050332 1050333 1050334 1050335 1050336

192257200 192257250 192257315 192257450 192257560

5867037 5867038 5867039 5867040 5867041

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

142,00 452,00 1.436,00 2.083,00 4.510,00

3

110 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 dobbeltmuffe Dimension

L

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

204 240 286 432 416

95 113 134 214 206

72 48 21 16 16

1050329 1053654 1053655 1053747 1050330

192437200 192437250 192437315 192437450 192437560

5867042 5867043 5867044 5867045 5867046

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

263,00 528,00 822,00 1.870,00 2.499,00

Dimension

L

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 450 560

204 240 286 432 416

65 48 21 16 16

1050326 1050327 1050328 1051666 1050516

192457200 192457250 192457315 192457450 192457560

5867047 5867048 5867049 5867050 5867051

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

263,00 528,00 822,00 1.870,00 2.499,00

Ultra Rib 2 overgangsstykke

Fra Ultra spidsende til glat muffe. Ekskl. tætningsring for Ultra spidsende. Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/200 250/250 315/315 450/400 560/500

215 256 315 358 515

93 105 142 145 180

25

100 38 12 9 3

1050358 1050359 1050360 1050361 1092614

192512200 192512250 192512315 192512450 192512560

5867052 5867053 5867054 5867055 5867056

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

322,00 348,00 780,00 1.171,00 2.393,00

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 111 4

Spildevands- og regnvandsrør

Ultra Rib 2 skydemuffe


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 reduktion

Med påsat tætningsring til glat spidsende Dimension

L

M

mm

mm

mm

Antal pr. karton

palle

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5867057 5867058 5694183 5694184

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

263,00 324,00 850,00 1.622,00

200/110 150 62 20 160 1050338 192516195 200/160 205 115 12 96 1050339 192516198 250/160 175 70 8 64 1054170 191979246 315/160 316 75 21 1054171 191979309 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Ultra Rib 2 reduktion

Med påsat tætningsring

Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250/200 315/200 315/250 450/250 450/315 560/315 560/450

240 340 360 325 350 390 430

96 96 113 113 134 134 182

10

80 96 14 8 6 4 4

1050340 1050341 1050342 1050343 1050344 1050346 1050347

192520248 191979311 192520313 191979445 192520447 191979555 192520558

5867059 5867034 5867060 5867035 5867061 5867036 5867062

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

660,00 1.631,00 1.693,00 3.519,00 3.625,00 4.696,00 4.758,00

Ultra Rib 2 overgangsstykke

Til betonrørsspidsende Dimension

Beton

L

M1

M2

DY

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

99 112 127 130

279 339 396 524

36 24 15 6

1054172 1054173 1054174 1054175

192612200 192612250 192612315 192612450

5867065 5867066 5867067 5867068

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

555,00 914,00 1.489,00 3.466,00

200 200 282 135 250 250 309 127 315 300 361 164 450 400 *) 364 164 *) Kun til GT-betonrør GT-tætningsringe se prisliste Ultra Classic

112 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, 5 afløbs- og regnvandsrør


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Rib 2 overgangsstykke Dimension

Beton

L

M

DY

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

264 324 375 504 468

52 24 18 6 9

1054176 1054177 1050356 1054178 1050357

192639200 192639250 192639315 192639450 192639451

5867072 5867073 5867074 5867075 5867076

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

378,00 577,00 1.686,00 3.545,00 3.545,00

200 200 225 115 250 250 239 127 315 300 295 164 450 400 *) 445 172 450 400 **) 356 172 *) Kun til GT-betonrør **) Kun til IG-betonrør GT-tætningsringe se prisliste Ultra Classic

Ultra Double sadelgrenrør Dimension

Anvend hulbor

Uponor

VVS

Vare-

Pris

Påboring/gren mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

300-450/160 500-800/160

178 +3/-1 mm 200 +3/-1 mm

1078247 1078248

191631130 191631150

B1-2-7 B1-2-7

2.150,00 2.150,00

Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-2-7

1.473,00

Monteringsværktøj

300-1200 1078250 191631903 Ved at fæstne de to låsegafler, som findes på monteringsværktøjet, fås en mere sikker montering.

6 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 113 Uponor prisliste 2019

Spildevands- og regnvandsrør

Til betonrørsmuffe


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double kloakrør PP, SN 8, med muffe

Ekskl. tætningsring Dimension

Dy max

Di

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm/længde

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/3000 200/6000 250/3000 250/6000 315/3000 315/6000 400/3000 400/6000 450/3000 450/6000 560/3000 560/6000 684/2800 684/6000

227 227 277 277 355 355 436 436 509 509 624 624 715 715

175,0 175,0 220,0 220,0 277,0 277,0 351,4 351,4 393,0 393,0 491,0 491,0 596,0 596,0

119 119 133 133 150 150 151 151 145 145 170 170 245 245

20 20 12 12 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2

1058710 1058711 1058712 1058713 1058714 1058715 1050262 1050267 1057889 1057890 1057891 1057892 1062925 1057894

191119300 191119600 191120300 191120600 191121300 191121600 191198300 191198600 191122300 191122600 191123300 191123600 191124300 191124600

1534974 1534977 1534979 1534985 1534992 1534998 5030231 5030225 1493208 1493210 1493215 1493217 1493218 1493222

B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1 B1-1-1

329,00 739,00 552,00 1.100,00 887,00 1.684,00 1.525,00 2.818,00 1.718,00 3.678,00 2.419,00 4.449,00 3.225,00 6.256,00

Ultra Double tætningsring

Iht. EN 681-1 Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 450 560 684

10 10 10

3000 1500 1000 500 200 100 50

1058978 1058979 1058980 1003521 1051736 1051737 1051738

192954920 192954925 192954931 192954640 193038400 193038500 193038600

1575879 1575880 1575881 5030255 1435854 1435855 1435856

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 450 560 684

1059762 1059763 1059764 1050402 1059765 1059766 1059767

192954921 192954926 192954932 192954641 193038401 193038501 193038601

1588624 1588625 1588628 5142878 1588654 1588655 1588656

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

20,00 37,00 61,00 172,00 126,00 263,00 369,00

Ultra Double tætningsring

Oliebestandig, Iht. EN 681-1

1 afløbs- og regnvandsrør 114 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-,

71,00 153,00 273,00 828,00 1.108,00 1.428,00 1.516,00


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double bøjning 90° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

86 103 126 264

86 103 126 264

96 113 134 168

33 17 8 4

1050272 1050273 1050274 1050378

191351200 191351250 191351315 191351640

5866998 5866999 5867000 5030236

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

656,00 2.562,00 3.678,00 4.456,00

Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

45 25 11 5 4 2 Løse

1050276 1050277 1050278 1050377 1050279 1050280 1051735

191354200 191354250 191354315 191354640 191354450 191354560 193022600

5867001 5867002 5867003 5030235 5867004 5867005 1435842

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

217,00 620,00 1.161,00 1.392,00 3.615,00 5.007,00 7.629,00

200 67 67 96 250 83 83 113 315 106 106 134 400 111 111 168 450 181 181 182 560 200 200 210 684 *) *) Dimension 684 produceres efter ordre

Ultra Double bøjning 30° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

55 23 10 6 4 2 Løse

1050282 1050283 1050284 1050376 1050285 1050286 1051734

191356200 191356250 191356315 191356640 191356450 191356560 193023600

5867006 5867007 5867008 5030233 5867009 5867010 1435841

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

217,00 735,00 1.161,00 1.392,00 3.615,00 5.007,00 7.309,00

200 52 52 96 250 38 38 113 315 78 78 134 400 84 84 168 450 118 118 182 560 130 130 210 684 *) *) Dimension 684 produceres efter ordre

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 115

2

Spildevands- og regnvandsrør

Ultra Double bøjning 45°


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double bøjning 15° Dimension

Z1

Z2

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

55 32 15 8 4 2 Løse

1050288 1050289 1050290 1050379 1050291 1050292 1051735

191358200 191358250 191358315 191358640 191358450 191358560 193024600

5867011 5867012 5867013 5030232 5867014 5867015 1435840

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

217,00 620,00 1.161,00 1.392,00 3.615,00 5.007,00 7.629,00

Antal

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 13 10 12 5 8 3 2 2 3 2 1 2 2 2 Løse Løse Løse

1050307 1050308 1050314 1050309 1050315 1050316 1050383 1050385 1050386 1050318 1050319 1050320 1054167 1050322 1050323 1050324 1054168 1058070

5867016 5867017 5867018 5867019 5867020 5867021 5030241 5030244 5030245 5867022 5155884 1433994 5867023 5867024 5155885 1433996 5867025 1502512

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

200 30 30 96 250 38 38 113 315 45 45 134 400 59 59 168 450 59 59 182 560 65 65 210 684 *) *) Dimension 684 produceres efter ordre

Ultra Double grenrør 45° Dimension

Z1

Z2

Z3

mm

mm

mm

mm

200/200 48 260 405 250/200 55 265 305 250/250 55 287 305 315/200 70 299 384 315/250 70 327 384 315/315 70 361 384 400/200 400/315 400/400 450/200 48 438 460 450/250 75 640 525 450/315 125 800 575 450/450 60 560 615 560/200 20 570 545 560/250 20 640 580 560/315 70 800 630 560/560 265 765 865 684/200 *) *) Dimension 684 produceres efter ordre

M1

M2

96 113 113 134 134 134

96 96 113 96 113 134

182 182 182 182 210 210 210 210

96 113 134 182 96 113 134 210

116 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

3

620,00 1.242,00 1.535,00 2.536,00 2.633,00 3.288,00 3.987,00 4.873,00 9.552,00 4.706,00 5.370,00 7.095,00 10.746,00 6.486,00 8.081,00 10.087,00 13.945,00 10.295,00


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double grenrør 45°

Afgrening til glat spidsende Dimension

Z1

Z2

Z3

M1

M2

Antal

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5867026 5867027 5867028 5867029 5867030 5867031 5030246 5030247 5867032 5867033 1502514 1502512

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2

342,00 400,00 754,00 852,00 1.782,00 2.030,00 3.101,00 6.150,00 4.675,00 6.842,00 10.295,00 10.295,00

Spildevands- og regnvandsrør

200/110 26 188 223 96 58 8 / 32 1050294 200/160 26 243 223 96 110 7 / 28 1050299 250/110 55 220 322 113 58 17 1050295 250/160 55 261 305 113 110 16 1050300 315/110 27 260 384 134 58 12 1050297 315/160 27 295 384 134 110 12 1050302 400/110 3 1050387 400/160 3 1050388 450/160 30 360 480 182 75 4 1050317 560/160 30 570 545 210 75 2 1050321 684/160 31 706 639 241 110 Løse 1058069 684/200 *) 105 784 715 241 125 Løse 1058070 *) Dimension 684 produceres efter ordre Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Ultra Double prop

Med påsat tætningsring Antal pr.

Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 450 560

90 105 230 190 195 235

24 13

192 104 21 24 9 4

1050332 1050333 1050334 1050382 1050335 1050336

192257200 192257250 192257315 192257640 192257450 192257560

5867037 5867038 5867039 5030239 5867040 5867041

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

142,00 452,00 1.436,00 1.561,00 2.083,00 4.510,00

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 117

4


Uponor kloakrørssystem, Ultra Double Uponor kloakrørssystem UltraPP, Double Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double slutmuffe

Med tætningsring Dimension

L

mm

mm

684

255

Antal pr. karton

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

8

1057910

193048600

1575851

B2-2-1

1.579,00

Ultra Double dobbeltmuffe Dimension

L

M

mm

mm

mm

200 250 315 400 450 560 684

204 240 286 295 432 416 496

96 113 134 151 214 206 241

Antal pr. karton

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

72 48 21 18 16 16 4

1050329 1053654 1053655 1050380 1053747 1050330 1051741

192437200 192437250 192437315 192437640 192437450 192437560 193028600

5867042 5867043 5867044 5030237 5867045 5867046 1435862

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

263,00 528,00 822,00 1.029,00 1.870,00 2.499,00 1.577,00

Ultra Double skydemuffe Dimension

L

mm

mm

200 250

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

204

65

1050326

192457200

5867047

B1-2-2

263,00

240

48

1050327

192457250

5867048

B1-2-2

528,00

315

286

21

1050328

192457315

5867049

B1-2-2

822,00

400

295

18

1050381

192457640

5030238

B1-2-2

1.029,00

450

432

16

1051666

192457450

5867050

B1-2-2

1.870,00

560

416

16

1050516

192457560

5867051

B1-2-2

2.499,00

684

496

4

1057909

193029600

1546299

B2-2-2

1.525,00

karton

118 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

5


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double reduktion

Fra Ultra muffe til Ultra spidsende. Med påsat tætningsring. Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250/200 315/200 315/250 400/250 400/315 450/250 450/315 560/315 560/450

240 340 360 315 342 325 350 390 430

96 96 113 118 143 113 134 134 182

10

80 96 14 18 18 8 6 4 4

1050340 1050341 1050342 1050389 1050390 1050343 1050344 1050346 1050347

192520248 191979311 192520313 192520696 192520698 191979445 192520447 191979555 192520558

5867059 5867034 5867060 5030250 5030249 5867035 5867061 5867036 5867062

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5867057 5867058 5694183 5694184 3964137

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

Spildevands- og regnvandsrør

660,00 1.631,00 1.693,00 4.200,00 4.315,00 3.519,00 3.625,00 4.696,00 4.758,00

Ultra Double reduktion

Fra Ultra muffe til glat rør spidsende. Med påsat tætningsring . Dimension

L

M

mm

mm

mm

Antal pr. karton

palle

200/110 150 60 20 160 1050338 192516195 200/160 208 114 12 96 1050339 192516198 250/160 175 70 8 64 1054170 191979246 315/160 316 75 21 1054171 191979309 400/160 *) 1054357 191969392 *) Reducering fra Dupplex-muffe til Uponor kloakrørssystem PVC/PP Dim. 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

237,00 324,00 850,00 1.622,00 1.977,00

Ultra Double overgangsstykke

Fra Ultra spidsende til glat muffe. Ekskl. tætningsring for Ultra spidsende. Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

93 105 142 200 145 180

25

100 38 12 18 9 3

1050358 1050359 1050360 1050393 1050361 1092614

192512200 192512250 192512315 192512640 192512450 192512560

5867052 5867053 5867054 5130878 5867055 5867056

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

200/200 215 250/250 256 315/315 315 400/400 395 450/400 358 560/500 *) 515 *) Overgang er centrisk

6

322,00 348,00 780,00 2.004,00 1.171,00 2.393,00

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 119


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double overgangsstykke

Til betonrørsspidsende Dimension

Beton

L

M

M1

D1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

99 112 127 110 130

279 339 396 524 524

36 24 15 4 6

1054172 1054173 1054174 1050394 1054175

192612200 192612250 192612315 192612640 192612450

5867065 5867066 5867067 5130879 5867068

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

555,00 914,00 1.489,00 4.873,00 3.466,00

200 200 282 135 250 250 309 127 315 300 361 164 400 400 *) 380 170 450 400 *) 364 164 *) Kun til GT/EURO-betonrør GT-tætningsringe se prisliste Ultra Classic

Ultra Double overgangsstykke

Til betonrørsmuffe Dimension

Beton

L

M

D1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

264 324 370 504 468 504 470

52 24 18 1 12 6 9

1054176 1054177 1050356 1054192 1050395 1054178 1050357

192639200 192639250 192639315 192639640 192639641 192639450 192639451

5867072 5867073 5867074 5205784 5130880 5867075 5867076

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

378,00 577,00 1.686,00 4.218,00 4.386,00 3.545,00 3.545,00

200 200 225 115 250 250 239 127 315 300 320 164 400 400 *) 330 170 400 400 **) 360 170 450 400 *) 445 172 450 400 **) 380 170 *) Kun til GT/EURO-betonrør **) Kun til IG-betonrør GT-tætningsringe se prisliste Ultra Classic

Ultra Double overgangsstykke

Fra Ultra Rib 2-spidsende til Dupplex-spidsende ekskl. tætningsring Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

450/400

1

1050396

192522450

5130881

B1-2-2

4.377,00

120 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

7


Uponor kloakrørssystem, PP, Ultra Double Uponor kloakrørssystem Ultra Double Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double sadelgrenrør Dimension

Anvend hulbor

Uponor

VVS

Vare-

Pris

Påboring/gren mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

300-450/160 500-800/160

178 +3/-1 mm 200 +3/-1 mm

1078247 1078248

191631130 191631150

B1-2-7 B1-2-7

2.150,00 2.150,00

Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-2-7

1.473,00

300-1200 1078250 191631903 Ved at fæstne de to låsegafler, som findes på monteringsværktøjet, fås en mere sikker montering.

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 121

8

Spildevands- og regnvandsrør

Monteringsværktøj


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, UltraPP, Classic Uponor kloakrørssystem, glat, Ultra Classic Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Classic Kloakrør PP, glat, med muffe, SN4

EN 13476 - Rødbrun udvendig/lys indvendig, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

M

Do

e

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm/længde

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/250 110/500 110/1000 110/2000 110/3000 110/6000 160/1000 160/2000 160/3000 160/6000

58 58 58 58 58 58 82 82 82 82

126 126 126 126 126 126 181 181 181 181

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 5,3 5,3 5,3 5,3

18 10

144 80 50 50 50 50 28 28 28 28

1056762 1056763 1056764 1056765 1056766 1056767 1056772 1056773 1056774 1056775

195130025 195130050 195130100 195130200 195130300 195130600 195131100 195131200 195131300 195131600

1494446 1494447 1494448 1494449 1494450 1494451 1494456 1494457 1494458 1494459

B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11 B1-1-11

34,00 54,00 62,00 96,00 124,00 242,00 115,00 166,00 234,00 475,00

Ultra Classic Kloakrør PP, glat, med muffe, SN8

EN 13476 - Rødbrun udvendig/lys indvendig, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Dimension

M

Do

e

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm/længde

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/1000 110/2000 110/3000 110/6000 160/1000 160/2000 160/3000 160/6000 200/2000 200/3000 200/6000 250/3000 250/6000 315/3000 315/6000 400/3000 400/6000

58 58 58 58 82 82 82 82 93 93 93 114 114 134 134 163 163

127 127 127 127 184 184 184 184 225,7 225,7 225,7 285,5 285,5 354,1 354,1 446,3 446,3

4,1 4,1 4,1 4,1 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 11,7 11,7 15 15

50 50 50 50 28 28 28 28 20 20 20 12 12 6 6 6 6

1494452 1494453 1494454 1494455 1494461 1494462 1494463 1494464 1610606 1610611 1610614 1610618 1610619 1610621 1610622 1610626 1610628

B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-12 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5 B1-1-5

1056768 195140100 1056769 195140200 1056770 195140300 1056771 195140600 1056776 195141100 1056777 195141200 1056778 195141300 1056779 195141600 1059440 195142200 1059441 195142300 1059442 195142600 1060628 195143300 1060629 195143600 1060630 195144300 1060631 195144600 1060632 195145300 1060633 195145600

1

122 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

82,00 131,00 184,00 303,00 142,00 248,00 339,00 605,00 398,00 551,00 1.090,00 914,00 1.748,00 1.525,00 2.800,00 2.659,00 4.936,00


Uponor kloakrørssystem, glat, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, UltraPP, Classic Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakbøjning PP 7,5°, Glat

Med muffe og fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsring Antal pr.

Dimension

Z1

Z2

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200*)

20 115

20 90

10 6

80 48

1053999 1050570

195041160 195042200

B1-2-5 B1-2-3

311,00 480,00

*) PVC

Kloakbøjning PP, Glat

Antal pr.

Dimension

L1

L2

mm

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/88,5° 110/45° 110/30° 110/15° 160/88,5° 160/45° 160/30° 160/15° 200/45° 200/30° 200/15° 250/45° 250/30° 250/15° 315/45° 315/30° 315/15°

69 28 19 12 135 41 43 41

69 68 60 60 227 153 138 118

58 58 58 58 75 75 75 75

14 30 30 30 6 8 10 10 4 4 5

168 240 240 240 48 64 80 80 32 32 40 36 36 36 14 20 24

1050055 1050057 1071969 1071970 1053636 1071968 1050061 1050065 1085047 1085046 1085045 1085054 1085053 1085052 1085058 1085057 1085056

195051110 195053110 195055110 195057110 195051160 195053160 195055160 195057160 195053200 195055200 195057200 105053250 195055250 195057250 195053315 195055315 195057315

5194930 5194932 5194933 5194934 5194935 5194936 5194937 5194938

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7

31,00 26,00 26,00 26,00 88,00 69,00 69,00 69,00 398,00 398,00 399,00 1.870,00 1.720,00 1.108,00 3.314,00 2.890,00 1.959,00

Kloakbøjning PP

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/88,5° 160/88,5°

106 173

58 77

16 6

128 48

1050092 1050093

195052110 195052160

5194939 5194943

B1-2-5 B1-2-5

54,00 127,00

2

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 123

Spildevands- og regnvandsrør

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe


Uponor kloakrørssystem, glat, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, UltraPP, Classic Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakbøjning PP

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/45° 160/45° 110/30° 160/30° 110/15°

28 41 19 28 12

58 77 58 77 58

30 10 32 10 24

240 80 256 80 288

1050090 1050091 1050087 1050089 1050084

195054110 195054160 195056110 195056160 195060110

5194940 5194944 5194941 5194945 5194942

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5

55,00 106,00 55,00 106,00 55,00

160/15°

16

77

10

80

1050086

195060160

5194946

B1-2-5

106,00

Kloakgrenrør 45° PP, glat

Med 2 muffer. Dim 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

L1

L2

L3

M1

M2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110/45° 160/110/45° 160/160/45° 200/160/45° 200/200/45°

218 352 352

134 212 212

60 140 140

134 192 201

58 75 75

58 58 75

8 4 4

96 32 32 21 15

1071971 1050068 1050069 1085049 1085050

195063110 195063157 195063160 195063198 195063200

5194947 5194948 5194950

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5 B1-2-7 B1-2-7

53,00 123,00 157,00 721,00 932,00

Kloakgrenrør 45° PP

Med 3 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

L1

L2

L3

M1

M2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110/45° 160/110/45° 160/160/45°

160 244 244

134 201 201

26 43 43

134 217 200

58 82 82

58 58 82

12 4 4

96 32 32

1050097 1050098 1050099

195064110 195064157 195064160

5194951 5194952 5194953

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-5

3

124 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

66,00 157,00 204,00


Uponor kloakrørssystem, glat, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, UltraPP, Classic Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakgrenrør 88° PP

Med 3 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

L1

L2

L3

M1

M2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110x88°

143

58

85

95

58

58

14

112

1050100

195062110

5194954

B1-2-5

77,00

Kloakgrenrør 88° PP

Antal pr.

Dimension

L

L1

L2

L3

M1

M2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110x88°

178

60

118

59

58

58

10

80

1050096

195072110

5194955

B1-2-5

74,00

Kloakgrenrør

Til septiktank Dimension

H

L

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110

520

370

60

1003668

191861000

1480072

D5-1-1

425,00

Kloaksadelgrenrør

Grenrøret kan kan bøjes 7,5° i alle retninger, hvilket muliggør afvinkling, og også eliminerer risikoen for skader ved evt. sætninger i jorden Dimension

Anvend hulbor

Uponor

VVS

Vare-

Pris

Påboring/gren mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

162 +1/-1 mm 162 +1/-1 mm 162 +1/-1 mm 200 +1/-1 mm

1078242 1078243 1078244 1078245

195071198 195071266 195071309 195071394

B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7

2.195,00 2.195,00 2.195,00 2.195,00

200/160 250/160 315/160 400/200

4

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 125

Spildevands- og regnvandsrør

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe


Uponor kloakrørssystem, glat, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, UltraPP, Classic Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Monteringsværktøj

Til glatte rør ø 200-400 Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1078246

195071902

B1-2-7

1.085,00

Kloakrenserør

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

L1

M

Do

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

124 124

10 6

120 48 32

1050070 1050072 1050592

195091110 195091160 192128000

5194957 5194958 2276319

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-3

474,00 1.453,00 3.375,00

110 *) 181 59 58 160 **) 202 65 75 200 **) 299 99 115 *) PP - 2 muffer, **) PVC - Muffe og spids

Kloakreduktionsrør PP, glat

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

H

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160/110 200/160

39 299

25 99

58 115

24 8

192 64

1050078 1085051

195073157 195073198

5194959

B1-2-5 B1-2-7

60,00 318,00

Kloakprop PP, glat Antal pr.

Dimension

Dy

H

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160

128 180

65 48

24 10

576 240

1050074 1050075

195077110 195077160

5698039 5698040

B1-2-5 B1-2-5

5

126 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

52,00 82,00


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakdobbeltmuffe PP, glat

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

H

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160

119 154

24 12

288 96

1071972 1071973

195081110 195081160

5194960 5194961

B1-2-5 B1-2-5

31,00 68,00

Kloakskydemuffe PP, glat

Antal pr.

Dimension

H

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200 250 315 400

119 154

26 18 8

312 144 64 32 18 15

1050073 1053637 1085048 1085055 1085059 1085060

195085110 195085160 195085200 195085250 195085315 195085400

5194962 5194963

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7

31,00 72,00 389,00 851,00 1.401,00 2.287,00

In situ Antal pr.

Dimension

Borehul

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

138

26

312

1091026

193908110

1991070

B1-2-6

146,00

6

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 127

Spildevands- og regnvandsrør

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakbøjning PVC, glat

Forsynet med fastsiddende olie- og bezinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

L

Z1

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/88,5° 200/45° 200/30° 200/15° 250/88,5° 250/45° 250/30° 250/15° 315/88,5° 315/45° 315/30° 315/15° 400/88,5° 400/45° 400/30° 400/15°

245 177 160 133 283 209 189 170 340 246 189 198 419 300 268 238

105 65 70 26 132 57 40 19 166 72 37 23 211 91 59 29

4 4 5 6

32 32 40 48 18 24 28 33 9 12 12 16 2 6 6 8

1050557 1053666 1050563 1050567 1050558 1050561 1050564 1053668 1050559 1053667 1050565 1050568 1050560 1050562 1050566 1050569

191208000 191248000 191268000 191288000 191210000 191250000 191270000 191290000 191211000 191251000 191271000 191291000 191212000 191252000 191272000 191292000

2275576 2275568 2275550 2275543 2275618 2275600 2275592 2275584 2275659 2275642 2275634 2275626 2275709 2275691 2275683 2275667

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

460,00 251,00 251,00 252,00 1.462,00 1.176,00 1.082,00 695,00 2.432,00 2.082,00 1.819,00 1.233,00 8.241,00 5.880,00 4.324,00 3.549,00

Kloakgrenrør 45° PVC, glat

Med 2 muffer. Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Dimension

Z1

L1

L2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/110/45° 200/160/45° 200/200/45° 250/110/45° 250/160/45° 250/250/45° 315/110/45° 315/160/45° 315/250/45° 315/315/45° 400/160/45° 400/315/45°

17 20 46 30 33 50 34 15 12 45 7 9

280 337 402 394 472 560 371 415 650 645 563 817

271 327 359 294 396 530 407 395 515 600 488 680

34 26 20 18 15 8 10 10 5 4 5 2

1050572 1050575 1050579 1050573 1050577 1050580 1050574 1050578 1050581 1050582 1056598 1050583

191566000 191568000 191569000 191570000 191572000 191574000 191575000 191577000 191579000 191580000 191583000 191586000

2275782 2275790 2275808 2275816 2275824 2911592 2275840 2275857 2908945 2908952 2275873 1393639

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

373,00 453,00 586,00 845,00 1.071,00 1.838,00 1.925,00 1.782,00 2.437,00 3.306,00 3.119,00 8.141,00

Kloakreduktionsrør PVC, glat Antal pr.

Dimension

L1

L2

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/160 250/200 315/250 400/315

48 147 214 243

143 264 342 385

16

128 63 30 12

1050602 1050603 1050604 1050605

192177000 192181000 192186000 192192000

5195261 2276343 2276350 2276368

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

200,00 483,00 1.451,00 2.299,00

7

128 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakprop PVC, glat Antal pr.

Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

50 80 80 80

30

240 96 52 34

1050597 1050598 1050599 1050600

192248000 192250000 192251000 192252000

2274272 2274280 2274298 2274306

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

105,00 427,00 807,00 1.470,00

Kloakslutmuffe PVC, glat Antal pr.

Dimension

L

Dy

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200

47 54 75

117 170 222

24 10

960 430 224

1054404 1054405 1054406

192284000 192286000 192288000

2909562 2909570 2909588

B1-2-5 B1-2-6 B1-2-3

94,00 157,00 187,00

Kloakdobbeltmuffe PVC, glat Antal pr.

Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

220 250 293 324

9

72 36 16 10

1050615 1050616 1050617 1067816

192428000 192430000 192431000 192432000

2274413 2274421 2274439 2275557

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

248,00 554,00 1.020,00 1.619,00

Kloakskydemuffe PVC, glat Antal pr.

Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

212 250 293 324

9

72 36 16 10

1050593 1050594 1050595 1050596

192448000 192450000 192451000 192452000

2274488 2274496 2274504 2274512

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

244,00 536,00 882,00 2.288,00

8

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 129

Spildevands- og regnvandsrør

Til påklæbning


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Overgangsstykke Fra støbejernsspidsende til PVC-rør Antal pr.

Dimension

L

d

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

100/110 150/160

211 225

125 179

18 18

432 144

1054393 1050584

192524000 192526000

2274538 2274546

B1-2-6 B1-2-6

119,00 214,00

Overgangsstykke

Fra PVC-rør til lerrørsmuffe Antal pr.

Dimension

Dy

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

150/160

198

150

88

12

144

1054499

192656000

5195263

B1-2-6

251,00

Overgangsstykke

Fra ler- eller betonspidsende til PVC-rør Antal pr.

Dimension

Beton

L

d

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200 250 *) GT, EURO, IG

100 160 200 *) 250 *)

220 227 205

161 221 279

18 8

216 64 60 30

1054004 1054005 1054394 1054395

195089110 195089160 192598000 192600000

1418881 1418882 2274595 2274603

B1-2-5 B1-2-5 B1-2-3 B1-2-3

100,00 189,00 373,00 714,00

Overgangsstykke

Til GT-Betonmuffe. Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe Antal pr.

Dimension

Beton

Dy

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200 250 315

100 *) 150 **) 200 **) 250 **) 300 **)

148 205 264

110 114 160

65 110,0 115,0

24 12

288 144 72 32 18

1054006 1050666 1054500 1054501 1054503

195090110 192616160 192618000 192630000 192631000

1418883 5194966 2274652 2274660 2274678

B1-2-5 B1-2-6 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

145,00 251,00 826,00 1.207,00 2.357,00

*) GT **) GT, EURO, IG

9

130 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tætningsring/G-ring

Ved overgang til/fra GT-betonrør Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200 250 315 400 500

250 125 100 100 60

4000 2000 1600 1600 960 40

1054445 1054446 1054447 1054448 1054449 1054450 1056599

192691110 192691160 192691200 192691250 192691315 192691400 192691500

2938371 2938389 2938397 3095833 3095841 3095858 4708376

B1-2-6 B1-2-6 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

48,00 69,00 153,00 176,00 268,00 355,00 297,00

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160

20 50

100 50

1054451 1054452

192693110 192693160

2938405 2938413

B1-2-5 B1-2-5

83,00 177,00

Svampegummiring

Passende til overgang til/fra lerrør Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

mm

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

125x90

300

1054508

192692125

1470477

B1-2-5

44,00

Beskyttelsesprop

Plast

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 / 75 / 110

50

1200

1003587

192817110

2052502

A1-3-1

11,50

10

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 131

Spildevands- og regnvandsrør

Tætningsring

Ved overgang til/fra lerrør


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Beskyttelsesprop

Plast

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

225

1056348

192818110

2273852

F3-1-1

13,00

Fodbøjning Antal pr.

Dimension

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110x87°

67

14

168

1054409

192854110

2273894

B1-2-5

174,00

P-vandlås Antal pr.

Dimension

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110x87°

90

8

192

1054410

192881110

3080165

B1-2-5

197,00

S-vandlås Antal pr.

Dimension

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110x0°

90

8

48

1054411

192884110

2911709

B1-2-5

209,00

Glidemiddel Antal pr.

Indhold

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

12

480

1003502

061715008

2937621

A1-3-3

1 kg 11

132 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

189,00


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Afløbsskål med sideindløb Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

8

96

1054812

153445956

8007569

A1-3-1

562,00

Afløbsskål uden sideindløb Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

12

1054814

153447956

8007585

A1-3-1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20

1054813

153453546

5060060

A1-3-1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

40

1054816

153872141

5263973

A1-3-1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25

1054815

153453126

2273753

A1-3-1

Spildevands- og regnvandsrør

450,00

Indbygningsvandlås

411,00

Rustfri rist med ramme

348,00

Forhøjningsramme i PP til 15/15 gulvafløb

80,00

12

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 133


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tætningsring

SN4 og SN8 i henhold til EN 681-1 Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

1080 800 600 300

1053648 1053649 1053650 1053674

192953200 192953250 192953315 192953400

2938637 2938660 2938678 2938686

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200

5800 2200 1080

1053670 1053671 1054439

192945111 192945161 192945201

1327276 1328008 5249130

B1-2-6 B1-2-5 B1-2-3

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400

1200 484 240 136

1063568 1063569 1063570 1063571

192945201 192945251 192945316 192945401

1666203 1666206 1666207 1666208

B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3 B1-2-3

69,00 122,00 188,00 335,00

Tætningsring

Olie- og benzinbestandig, SN4 og SN8 i henhold EN 681-2

20,00 25,00 69,00

Ultra Classic tætningsring

EN 13476 - Olie- og benzinbestandige tætningsringe

13

134 | Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør

69,00 122,00 188,00 335,00


Uponor kloakrørssystem, PVC Uponor kloakrørssystem PVC

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kloakrør PVC

EN 1401 med muffe SN 4 Dimension (de)

M

Do

Di

e

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm/længde

mm

mm

mm

mm

palle/ramme

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160/1000 160/2000 160/3000 160/6000 200/3000

90 90 90 90 106

181 181 181 181

150 150 150 150 227

3,6 3,6 3,6 3,6

28 28 28 28 15

1054117 1054119 1054121 1054126 1054122

191046100 191046200 191046300 191046600 191048300

5194897 5194898 5194900 5194901 2275006

B1-1-8 B1-1-8 B1-1-8 B1-1-8 B1-1-3

Kloakrør PVC

EN 1401 med muffe SN 8 Dimension (de)

M

Do

Di

e

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm/længde

mm

mm

mm

mm

palle/ramme

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/1000 110/2000 110/3000 110/6000 160/1000 160/2000 160/3000 160/6000 200/1000 200/2000 200/3000 200/6000 250/3000 250/6000 315/3000 315/6000 400/3000 400/6000

61 61 61 61 90 90 90 90 106 106 106 106 135 135 145 145 165 165

128 128 128 128 183 183 183 183 227 227 227 227 285 285 357 357 448 448

102 102 102 102 149 149 149 149 188 188 188 188 234 234 294 294 374 374

3,2 3,2 3,2 3,2 4,7 4,7 4,7 4,7 5,9 5,9 5,9 5,9 7,3 7,3 9,2 9,2 11,7 11,7

50 50 50 50 28 28 28 28 15 15 15 15 12 12 6 6 6 6

1054104 1054106 1054112 1050210 1054105 1054107 1054113 1050211 1050196 1050198 1050212 1050201 1050213 1050203 1050214 1050206 1050215 1050209

191144100 191144200 191144300 191144600 191146100 191146200 191146300 191146600 191148100 191148200 191148300 191148600 191150300 191150600 191151300 191151600 191152300 191152600

5194902 5194903 5194904 5194905 5194906 5194908 5194909 5194910 2275261 2275279 2275287 2911519 5048689 5048690 5048691 5048692 5048693 5048694

B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-9 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3 B1-1-3

74,00 119,00 180,00 360,00 126,00 223,00 321,00 653,00 232,00 359,00 480,00 981,00 797,00 1.568,00 1.368,00 2.512,00 2.387,00 4.425,00

Uponor prisliste 2019 | Kloakrørssystemer | Spildevands-, afløbs- og regnvandsrør | 135 1

Spildevands- og regnvandsrør

120,00 183,00 259,00 502,00 474,00


IQ regnvandssystemer og drĂŚn

IQ regnvandssystemer


IQ regnvandssystemer Befolkningstallet stiger, byerne vokser og klimaet ændrer sig. Der bliver anlagt flere og større hårde overflader, og det stiller større krav til regnvandshåndtering. Desuden er små bykerner tæt på vandløb vokset til større byer, hvor ledningsnettet ofte bare er blevet udbygget og koblet til det eksisterende system, som derved er blevet overbelastet. Også jord- og skovbruget er blevet forandret. Grøfter til marker, skovjord og veje bidrager med en del vand, som skal håndteres. Det kræver, at vi gør noget, så vi ikke får problemer med oversvømmelser. Vi skal planlægge samfundet på vandets præmisser. I de sidste 30 år er omkostningerne til håndtering af regnvand og adskillelse fra spildevand steget betragteligt. Tidligere er regnvand per tradition blevet ledt væk så hurtigt som muligt. Men der er blevet udviklet nye metoder til at mindske problemer med regnvand, og der udvikles hele tiden nye, effektive løsninger.

Til transport af regnvand • Uponor IQ regnvandsrør

Til dræn- og afvandingsopgaver • • • • •

Uponor drænrørssystem Uponor IQ forsinkelsesmagasin Uponor IQ infiltration Uponor regnvandskassette og- tunnel Uponor IQ regnvandstank

Formålet er at minimere de afledte regnvandsstrømme, bevare grundvandsbalancen og gøre områderne mere modstandsdygtige over for kraftigt nedbør.

IQ Drænrør Top- og fuldslidset, vejdræning Uponor IQ top- og fuldslidede rør er et kombineret overfladevand- og drænrør. Ved at forsyne røret med slidser opnås en fortrinlig drænfunktion og en optimal evne til at aflede vandet. For at top- og fuldslidsen skal fungere til transport af regnvandsledning, skal samlingerne være forsynet med en tætningsring. Tætningsringen placeres i første rille. Dimension ø110-400 mm kan fås som top- og fuldslidsede rør.

Trafikbelastning og jorddækning Top- og fuldslidsede rør er beregnet til installation i såvel trafikerede som ikke trafikerede områder. Uponor regnvandssystem er udviklet til bortledning af regnvand, og systemet kan klare relativt store mængder af grus og sten i vandet uden at blive beskadiget. Systemet er særligt velegnet til afvanding inden for vejsektoren og land- og skovbrug. 138 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn


UDBUDSBESKRIVELSE

IQ REGNVANDSRØR

Tekst

IQ SN8, korrugeret dobbeltvægs PP-rør med muffe, lys inderside. Forventet levetid 100 år.

Dimensionsområde

200 og 800 mm

Materiale

PP

Godkendelse

EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Slagstyrke måles ved -20oC, 1 m

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

UDBUDSBESKRIVELSE

IQ REGNVANDSRØR

Tekst

IQ SN8, korrugeret dobbeltvægs PP-rør med muffe, lys inderside. Forventet levetid 100 år.

Materiale

PP

Dimensionsområde

1000 og 1200 mm

Godkendelse

EN 13476-3

Tillægskrav

Slagstyrke måles ved -20oC, 1 m

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Gravitationsledninger til Regn- og Spildevand

UDBUDSBESKRIVELSE

IQ DRÆNRØR

Tekst

IQ Korrugeret drænrør. Glat indvendig. Sort farve udvendig og lys indvendig. Stivhed SN8.

Materiale

PP / PE

Dimensionsområde

110-400 mm

Godkendelse

Produceret iht. EN 13476-3.

Tillægskrav

Slagstyrke min. 7 meter ved -20oC.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

Anvendelse

Dræning og afvanding.

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 139

IQ regnvandssystemer og dræn

Udbudsbeskrivelse


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ regnvandsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm) Dimension

Dy/Di

Dy max.

Muffe

Lgd.

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

150 200 200 250 250 300 300 400 400 500 500 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200

168/146 225/196 225/196 284/248 284/248 338/296 338/296 450/393 450/393 560/491 560/491 684/596 684/596 902/796 902/796 1154/1009 1154/1009 1360/1187 1360/1187

184 245 245 311 311 360 360 480 480 595 595 713 713 910 910 1165 1165 1370 1370

133 94 94 167 167 110 110 145 145 170 170 244 244 260 260 277 277 375 375

6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 2,8 6,0 2,8 6,0 2,7 6,0 2,6 5,8

1087876 1055332 1055333 1087880 1087879 1055334 1055335 1051716 1051717 1051718 1051719 1062924 1051721 1057760 1051746 1057761 1051749 1057762 1057763

193002150 193001200 193002200 193001250 193002250 193001300 193002300 193001400 193002400 193001500 193002500 193001600 193002600 193001800 193002800 193001910 193002910 193001920 193002920

1434410 1434413 1441959 1441965 1434481 1434482 1434483 1434484 1434485 1434487 1434489 1434490 1434493 1434495 1434498 1434500 1434505 1434515

B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5

16 16 9 9 14 6 4 4 4 2 2 2

617,00 459,00 855,00 841,00 1.366,00 905,00 1.693,00 1.710,00 3.154,00 2.811,00 4.873,00 3.535,00 6.840,00 5.795,00 11.243,00 7.948,00 16.390,00 12.333,00 24.363,00

Uponor IQ regnvandsrør SN 8 med påsvejst endeplade

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm) Dimension

Dy/Di

Lgd.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800 1000

902/796 1154/1009

6,0 6,0

1059461 1059462

193002809 193002919

1581142 1581143

B2-1-5 B2-1-5

910 1165

18.932,00 25.487,00

Uponor IQ anlægsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør, ej Nordic Poly Mark godkendt, grøn inderside Dimension

Dy/Di

Lgd.

Antal pr.

Uponor

Vare-

Pris

mm

mm

m

palle

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 300 400 500 600 800

225/196 338/296 450/393 560/491 684/596 902/796

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

16 6 4 2 2 1

1084362 1084363 1084364 1084365 1084366 1084367

B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5 B2-1-5

1

140 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn

773,00 1.501,00 2.843,00 4.392,00 6.152,00 10.119,00


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ rør, fuldslidsede

Slidset kl. 01, 03, 05, 07, 09 og 11 PE, med samlemuffe Dimension

110x4000 110x6000 160x6000

Dy/Di

Slidse

Slidse

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

lgd. mm

br. mm

>cm2/m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/95 110/95 160/138

8 - 25 8 - 25 10 - 30

1,5 1,5 1,5

130,00 130,00 110,00

57 50 28

1054744 1050970 1050972

198709400 198709600 198714600

1632874 5095366 5206219

B3-1-1 B3-1-1 B3-1-1

151,00 219,00 492,00

Uponor IQ rør, fuldslidsede

8 slidser placeret i 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315° To grå striber placeret i 0°, PP, med samlemuffe, SN8, i længder á 6 m Dimension

Dy/Di

Slidse

Slidse

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

lgd. mm

br. mm

>cm2/m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

150x6000 200x6000 250x6000 300x6000 400x6000

168/146 225/196 284/248 338/296 450/393

10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0

75 75 75 75 75

193017150 193017200

1534960

6 4

1087877 1058703 1087881 1058704 1058705

193017300 193017400

1534971 1534972

B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6

580,00 855,00 1.366,00 1.693,00 3.154,00

IQ regnvandssystemer og dræn

16

Uponor IQ rør, topslidsede

Topslidsede i 3 rækker, kl. 10-12-14 PP, med samlemuffe, SN8, i længder á 6 m Dimension

Dy/Di

Slidse

Slidse

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

lgd. mm

br. mm

>cm2/m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110x6000 140x6000 150x6000 200x6000 250x6000 300x6000 400x6000

110/95 160/138 168/146 225/196 284/248 338/296 450/393

20 - 30 35 - 50 30 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40

2 2 2 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0

70 40

50 28 16

193515100 193515160 193007150 193007200

5062110 5099540

75 75 75

6 4

1055412 1050973 1087878 1055345 1087882 1055347 1055348

193007300 193007400

1434530 1534939

B3-1-1 B3-1-1 B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6 B2-1-6

1434525

226,00 492,00 580,00 855,00 1.366,00 1.693,00 3.154,00

Uponor IQ Infiltrationsrør PP

Fuldslidset kl. 12, 02, 04, 06, 08 og 10 Med integreret muffe Dimension

Hul str.

Antal

Antal

Vol.

Hulareal

Lgd.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Di/Dy mm

mm

rækker

huller

m3

i alt m2

m

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600/384 1200/1360

16 25

33 12

198 72

0,9 3,4

0,0398 0,0353 2

2,8 2,6

1061665 1061667

193003602 193003922

1655104 1655106

B2-4-1 B2-4-1

2.951,00 7.673,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 141


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tætningsring DW rør

Standard tætningsring

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

100 140 150 200

1500

18000

193581095 192954616

5062113 5030251

150

2000

1053647 1053659 1087883 1055363

193038200

1435852

B2-2-1 B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2

250

100

1200

1087884

B2-2-2

50,00

300 400 500 600 800 1000 1200

40

800 200 100 50 50 40 24

1055364 1051736 1051737 1051738 1051771 1051772 1051773

193038300 193038400 193038500 193038600 193038800 193038910 193038920

1435853 1435854 1435855 1435856 1435857 1435858 1435859

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

60,00 126,00 263,00 442,00 696,00 905,00 1.161,00

12,00 21,00 21,00 26,00

Uponor IQ tætningsring

Olie- og benzinbestandige

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 300 400 500 600 800 1000

150 100 40

2000 1200 800

1072068

100 50 50 40

1072086 1059765 1059766 1059767 1072195 1072196

193038401 193038501 193038601

1588654 1588655 1588656

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

70,00 274,00 519,00 1.108,00 1.428,00 1.516,00 1.281,00 1.630,00

Anboringsmanchet SBR Dimension

Hulbor

L

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

192786110 192786160 192786200 192786250 192786315

1604251 1604252 1604256 1604257 1604258

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

110 138 80 25 1059384 160 186 80 20 1059385 200 226 80 16 1059386 250 276 80 12 1059387 315 341 80 8 1059388 Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter Dvs. ø110 mm ≥ ø315 og ø160 mm ≥ ø450 mm

142 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn 3

297,00 344,00 353,00 410,00 612,00


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ultra Double sadelgrenrør Dimension

Anvend hulbor

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Påboring/gren mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

300-450/160 500-800/160 800-1200/200

178 +3/-1 mm 200 +3/-1 mm 250 +3/-1 mm

1078247 1078248 1078249

191631130 191631150 191631180

Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-2-7 B1-2-7 B1-2-7

2.150,00 2.150,00 2.285,00

Monteringsværktøj

B1-2-7

1.473,00

Uponor IQ dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP Dimension

Dy

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

150 200 250 300 400 500 600 800 1000

168 225 284 338 450 560 684 902 1154

75 21 18 16 16 4 2 1

B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

135,00 157,00 353,00 360,00 845,00 1.074,00 1.962,00 3.377,00 4.829,00

Varenummer på vej 1051739 193028200 1090975 1051740 193028300 1056645 193028400 1057205 193028500 1051741 193028600 1058730 193029800 1058852 193029910

1435860 1435861 1441970 1473550 1435862 1578522 1543978

Uponor IQ tætningsring til dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800 1000

1058731 1058853

193038908 193038911

1578523 1543979

B2-2-2 B2-2-2

932,00 1.870,00

4 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 143 Uponor prisliste

IQ regnvandssystemer og dræn

300-1200 1078250 191631903 Ved at fæstne de to låsegafler, som findes på monteringsværktøjet, fås en mere sikker montering.


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ skydemuffe

SN 8, sort, PP Dimension

Dy

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

225 284 338 450 560 684

75 22 18 16 16 4

1057555 1090974 1057556 1085502 1085506 1057909

193029200

1477656

193029300 193029400 193029500 193029600

1477658

1546299

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

157,00 353,00 353,00 847,00 1.074,00 1.751,00

200 250 300 400 500 600 * * rødbrun

Uponor IQ dobbeltspids

SN 8, sort, PP Dimension

L

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800 1000 1200

700 900 1200

1058266 1058267 1058268

193034800 193034910 193034912

1584566 1584569 1584572

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

12.917,00 18.675,00 23.628,00

Uponor IQ flexseal kobling

800

1051774

193030900

1435863

B2-2-2

6.096,00

1000

1051775

193030910

1435864

B2-2-2

6.813,00

1200

1051776

193030920

1435865

B2-2-2

7.788,00

5

144 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ grenrør 90°, med 3 muffer

SN 8, sort, PP Dimension

Z1

Z2

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/200 250/250 300/300 400/400 500/500 600/600

465

233

100

1435819

738 693 848 1190

369 347 425 590

159 218 210 241

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

1055349 193025200 Varenummer på vej 1055350 193025300 1051728 193025400 1051729 193025500 1051730 193025600

1435820 1435821 1435822 1435823

1.560,00 1.425,00 2.197,00 9.179,00 12.891,00 15.140,00

Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer Dimension

Z1

Z2

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800/800 1000/1000 1200/1200

1500 1932 2416

176 234 340

260 277 375

1051759 1051760 1051761

193025800 193025910 193025920

1435824 1435825 1435826

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

25.833,00 32.158,00 47.642,00

Uponor IQ grenrør 45°

SN 8, sort, PP Dimension

Z1

Z2

Z3

M1+M2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

390

100/100

1435828

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B2-2-2

200/200 165 250/250 300/300 265 400/200 *) 438 400/250 *) 450 400/400 *) 60 500/200 *) 570 500/250 *) 500/500 *) 265 600/200 *) Der kræves overgangsstykke,

1055352 193026200 1090980 600 690 159/159 1056644 193026300 460 182 96/96 3 1050318 191636443 570 162 113/113 2 1050319 191636445 560 615 186/182 2 1054167 191636450 545 210 96/96 2 1050322 191636551 2 1050323 191636553 765 865 210/210 1 1054168 191636560 1058070 193026593 hvis grenrør anvendes til Uponor IQ. Kontakt Uponor teknisk support

1441967 5867022 5155884 5867023 5867024 5155885 5867025 1502512

615,00 1.766,00 2.628,00 4.706,00 5.370,00 10.746,00 6.486,00 8.081,00 13.945,00 10.295,00

Uponor IQ grenrør 45°

SN 8, sort, PP Dimension

Gren

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 300 600

160 160 160 160

1435827

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

1055351 193026199 Varenummer på vej 1055353 1058069 193026494

1502214

738,00 2.029,00 2.613,00 10.295,00

6

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 145

IQ regnvandssystemer og dræn

SN 8, sort, PP


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ bøjning, med 2 muffer

SN 8, sort, PP Dimension

Z1

Z2

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/15° 200/30° 200/45° 200/90° 250/15° 250/30° 250/45° 250/90° 300/15° 300/30° 300/45° 300/90° 400/15° 400/30° 400/45° 500/15° 500/30° 500/45°

138 153 170 307 45 78 106 126 226 249 274 444 59 118 181 65 130 200

138 153 170 307 45 78 106 126 226 249 274 444 59 118 181 65 130 200

100 100 100 100 134 134 134 134 159 159 159 159 182 182 182 210 210 210

1055355 1055356 1055357 1055358 1090976 1090977 1090978 1090979 1055359 1055360 1055361 1055362 1085503 1085504 1085505 1085507 1085508 1085509

193024200 193023200 193022200 193020200

1435831 1435833 1435834 1435835

193024300 193023300 193022300 193020300 193024400 193023400 193022400 193024500 193023500 193022500

1435836 1435837 1435838 1435839

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

263,00 264,00 264,00 310,00 575,00 575,00 575,00 1.071,00 694,00 697,00 697,00 1.052,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00

Uponor IQ bøjning, med 2 muffer

SN 8, sort, PP Dimension mm

Z1 mm

Z2 mm

M mm

Uponor nr.

VVS nr.

DB nr.

Varegruppe

600/15° 600/30° 600/45° 600/90°

320 365

320 365

241 241 241 241

1051733 1051734 1051735 1058170

193024600 193023600 193022600 193020600

1435840 1435841 1435842 1504981

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Pris Kr./stk.

7.309,00 7.309,00 7.629,00 9.239,00

Uponor IQ bøjning med 1 muffe

SN 8, sort, PP Dimension mm

L1 mm

L2 mm

L3 mm

Uponor nr.

VVS nr.

DB nr.

Varegruppe

800/15° 800/30° 800/45° 800/90° 1000/15° 1000/30° 1000/45° 1000/90° 1200/15° 1200/30° 1200/45° 1200/90°

260 260 260 260 277 277 277 277 375 375 375 375

326 367 453 814 471 550 634 1174 647 759 868 1623

577 639 704 1095 717 796 880 1420 997 1109 1218 1972

1051762 1051763 1051764 1058171 1051765 1051766 1051767 1058172 1051768 1051769 1051770 1058173

193024800 193023800 193022800 193020800 193024910 193023910 193022910 193020910 193024920 193023920 193022920 193020920

1435843 1435844 1435845 1504982 1435846 1435847 1435848 1504983 1435849 1435850 1435851 1504984

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

7

146 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn

Pris Kr./stk.

11.189,00 11.189,00 12.289,00 15.618,00 15.512,00 15.512,00 16.601,00 21.041,00 19.632,00 19.632,00 20.721,00 24.318,00


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ overgangsstykke

Fra glat muffe til Uponor IQ-spidsende Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Di/Dy mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1445957

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B1-2-2

200/200 250/250 300/315 400/450

9

1056871 193047200 Varenummer på vej 1056872 193047300 1050361 192512450

1445958 5867055

367,00 780,00 1.055,00 1.171,00

Uponor IQ reduktion

Med påsat tætningsring til glat spidsende Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Di/Dy mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/160 250/160 300/160 300/200

1056866 1090981 1056867 1056868

193045198

1445942

193045294 193045298

1445945 1445946

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250/200 300/200 400/300 500/400 600/500 800/600

1090982 1056869 1056870 1050347 1058071 1058863

193046298 193046397 192520558 193046599 193046799

1445955 1445956 5867062 1502518 1543972

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2 B1-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1000/800 1200/1000

1058860 1059459

193046999 193046912

1543975 1579727

B2-2-2 B2-2-2

Uponor IQ reduktion

Med påsat tætningsring

2.079,00 2.544,00 3.023,00 4.758,00 5.007,00 7.974,00

Uponor IQ reduktion

Med påsat tætningsring

17.762,00 22.386,00

8

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 147

IQ regnvandssystemer og dræn

525,00 1.621,00 2.837,00 2.544,00


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ slutmuffe

til spids

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

8

1057910

193048600

1575851

B2-2-1

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800 1000 1200

1058861 1058862 1059460

193048800 193048910 193048912

1543970 1543971 1579731

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

600 Ekskl. tætningsring. Husk tætningsring Uponor nr. 1051738

1.579,00

Uponor IQ prop

til muffe

148 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn 9

6.376,00 13.794,00 16.974,00


Uponor IQ regnvandssystemer Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ multibrønd / motorvejsbrønd Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

400 400 600 600 600

1500 2000 1500 2000 2500

4 4 2 2 2

1059458 1054200 1085029 1085030 1085960

193035000 195521204 193008615 193008620

1579732 5946068

B2-3-2 B2-3-3 B2-3-3 B2-3-3 B2-3-3

826,00 988,00 2.437,00 2.818,00 3.651,00

Uponor IQ drænbrønd til Uponor IQ regnvandsrør Sandfang

Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

Liter

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

400x110 400x160 400x200

1500 1500 1500

600 600 600

70 70 70

4 4 4

1051742 1056862 1056864

193035110 193035160 193035200

1435868 1579734 1579737

B2-3-2 B2-3-2 B2-3-2

IQ regnvandssystemer og dræn

2.437,00 2.499,00 2.650,00

Uponor IQ drænbrønd til Uponor IQ regnvandsrør Sandfang

Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

Liter

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600x110 600x160 600x200

1500 1500 1500

600 600 600

150 150 150

2 2 2

1051743 1056863 1056865

193035411 193035416 193035420

1435869 1579738 1579739

B2-3-2 B2-3-2 B2-3-2

3.899,00 4.197,00 4.300,00

10 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 149 Uponor prisliste


Uponor regnvandssystemer Uponor IQIQ regnvandssystemer Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ regnvandsrør med muffe

Sort, PE, strukturvægsrør Dimension

Dy/Di

Dy max.

mm

mm

mm

Klasse

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

1055436 1055437 1051800 1055438 1055439 1055440 1055441 1055442 1055443 1055444 1055445 1055446 1055447 1055448 1055449 1055450 1055451

193711146 193712143 193712146 193713143 193713146 193711163 193711166 193712163 193712166 193713163 193713166 193711203 193711206 193712203 193712206 193713203 193713206

B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11 B2-1-11

1400 1488/1380 1565 SN2 1400 1488/1380 1565 SN2 1400 1488/1380 1565 SN4 1400 1488/1380 1565 SN4 1400 1488/1380 1565 SN8 1400 1488/1380 1565 SN8 1600 1714/1580 1800 SN2 1600 1714/1580 1800 SN2 1600 1714/1580 1800 SN4 1600 1714/1580 1800 SN4 1600 1714/1580 1800 SN8 1600 1714/1580 1800 SN8 2000 *) SN2 2000 *) SN2 2000 *) SN4 2000 *) SN4 2000 *) SN8 2000 *) SN8 *) Produceres til projekter, kontakt Uponor Infra for pris

11

150 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn

20.482,00 33.992,00 25.372,00 43.749,00 28.745,00 55.560,00 33.254,00 56.741,00 40.033,00 65.680,00 51.222,00 72.243,00 * * * * * *


Uponor regnvandssystemer Uponor IQIQ regnvandssystemer Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ bøjninger

SN 8, sort, PE Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1400/15° 1400/30° 1400/45° 1400/60° 1400/90° 1600/15° 1600/30° 1600/45° 1600/60° 1600/90°

193729914 193726914 193724914 193722914 193720914 193729916 193726916 193724916 193722916 193720916

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

66.766,00 66.766,00 70.701,00 70.701,00 74.635,00 88.789,00 88.789,00 92.724,00 92.724,00 96.660,00

SW flexindmuring med muffe Dimension

Dy max.

L

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1400 1600 2000

1620 1850 2260

600 600 600

193753914 193753916 193753920

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

31.243,00 41.255,00 62.277,00

SW flexindmuring med spidsende

For indstøbning i betonbrønd eller fundament Dimension

Dy max.

L

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1400 1600 2000

1620 1850 2260

600 600 600

193754914 193754916 193754920

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

31.243,00 41.255,00 62.277,00

12

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ regnvandssystemer og dræn | 151

IQ regnvandssystemer og dræn

For indstøbning i betonbrønd eller fundament


IQ magasiner

IQ magasiner


IQ-magasiner

Uponors modulære IQ magasiner kan bruges til mange formål som regnvandstilbageholdelsesmagasiner, udvidelse af regnvandsnet, overløbstank eller opbevaringstank til brandslukningsvand. Magasinerne har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Magasiner er velegnede på små ejendomme såvel som til parkeringsområder eller erhvervsområder.

Med Uponor tanksystem får du mulighed for at opbygge et regnvandsmagasin helt efter dit eget ønske.

Magasinet består af rørmoduler og slutmoduler. Du kan designe og bygge magasiner af forskellige størrelser på stedet ved hjælp af moduler. Magasinerne kan bygges i alle længder, så længe der er tilstrækkelig mængde inspektionsrør. Det er også muligt at montere flere magasiner ved siden af ​​hinanden.

Fordele ved IQ magasiner

De stærke moduler til regnvandsmagasiner i polypropylen (PP) er tilgængelig i ø800, ø1000 og ø1200 mm. Magasinets vægge har en holdbar dobbeltvægsstruktur. Ydervæggen er korrugeret og den indvendig væg har en lys, glat overflade. Endemodulerne sælges som par; den ene med en spids ende og den anden med en muffe. Begge endemoduler er udstyret med forbindelser til inspektionsrør.

Dimension

Uponor IQ Magasiner, lukkede ender Han + hun, med muffer for opføring. Ekskl. opføringsrør og jerndæksel.

Uponors IQ-magasinets tanksystem er tilgængeligt i ø8001200 mm og er fleksibelt i forhold til design. Tanksystemet er enkelt, monteringsvenligt og så er det en hurtig løsning til regnvandsopsamling.

• Modulopbygget – nemt at designe og levere • Hurtig installation, kort leveringstid • Nemt at vedligeholde: renses og tømmes via inspektionsrørene. Åben indvendig konstruktion garanterer lang levetid. • Lys inderside: Nem at inspicere. • Modulerne er med fast muffe med tætningsring af høj kvalitet: en vandtæt, sikker og miljøvenlig løsning. • En stærk konstruktion, der kan klare tung belastning, garanterer lang levetid og er en god økonomisk investering. • Systemet kan nemt suppleres med andre Uponor produkter, fx regnvandsbrønde.

Uponor IQ Rørmagasin 3m

Uponor IQ Tætningsringe 6m

800

1.408 l

1.509 l

3.018 l

x

1000

2.119 l

2.120 l

4.710 l

x

1200

2.940 l

2.940 l

6.560 l

x

154 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ magasiner

Manchetter (Tilslutninger) mm Dim. 110 Dim. 160 Dim. 200 Dim. 315


as well as for parking areas or commercial properties. The system consists of pipe modules and end modules. You can design and build tanks of various sizes on site using modules. Tanks can be built in any length as long as

Volumen

walls have a durable double-wall structure. The outer wall is corrugated and the inner wall has a light coloured smooth surface. The end modules are sold as pairs; one with a spigot end and the other with a socket. Both end modules are equipped with connections for inspection pipes.

70,0 60,0

Mittakuva

3

Volume, mm³ Volume,

50,0

IQ 1200

40,0 IQ 1000

30,0 20,0

IQ 800

10,0 0,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Længde i meter m Length,

Uponor IQ tanks

10/2018

Egenskaber Materiale: Polypropylen (PP) Farve: Sort/lysegrå Samling: Muffesamling med gummitætning i det andet spor på spidsenden Ringstivhed: SN 8 Tilslutning: Med boring og gummitætning Inspektionsbrønd: 315 mm manchettætning er inkluderet. Inspektionsrør og rist/dæksel er ikke inkluderet. Forankring: Forankring anvendes, når følgende forhold omkring installationsdybden er gældende: - ø 800 mm < 1,00 m - ø 1000 mm < 1,25 m - ø 1200 mm < 1,50 m Dobbeltmuffer, bøjninger og T-stykker til retningsændringer eller samlinger Udstyret med ventilationsudgange, særligt hvis tilslutningerne er i bunden af magasinet Installeres i toppen af magasinet, hvis nødvendigt

IQ magasiner

Fittings: Ventilation: Overløb:

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

IQ MAGASINER

Tekst

IQ SN8, korrugeret dobbeltvægs PP-rør med muffe, lys inderside. Forventet levetid 100 år.

Dimensionsområde

ø800-1200 mm

Materiale

PP

Godkendelse

EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Slagstyrke måles ved -20oC, 1 m

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Magasin til regnvand

sddadsd

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ magasiner | 155


Uponor IQ magasiner Uponor IQ magasiner Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ magasinrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark Dimension

Dy/Di

Dy max.

Muffe

Lgd.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

m

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800

902/796

910

260

2,8

1057760

193001800

1434493

B2-1-5

5.795,00

800

902/796

910

260

6,0

1051746

193002800

1434495

B2-1-5

11.243,00

1000

1154/1009

1165

277

2,7

1057761

193001910

1434498

B2-1-5

7.948,00

1000

1154/1009

1165

277

6,0

1051749

193002910

1434500

B2-1-5

16.390,00

1200

1360/1187

1370

375

2,6

1057762

193001920

1434505

B2-1-5

12.333,00

1200

1360/1187

1370

375

5,8

1057763

193002920

1434515

B2-1-5

24.363,00

Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer

SN 8, sort, PP, med tætningsring Dimension

L

L1

L2

L4

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800/800 1000/1000

1660 1609

260 277

626 811

524 543

1051759 1051760

193025800 193025910

1435824 1435825

B2-2-2 B2-2-2

25.833,00 32.158,00

Lukkede enderør med tætningsringe

Sælges parvis. Forberedt til muffe med 315 mm opføringsrør Til lukning af magasiner og påboring af manchetter Dimension

L

D

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800 1000 1200

1400 1350 1300

940 1195 1400

1091945 1091946 1091947

193029708 193029710 193029712

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

16.036,00 20.850,00 37.418,00

Uponor IQ tilslutning for opføringsrør Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

315

1094849

B2-2-2

890,00

156 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ magasiner


Uponor IQ magasiner Uponor IQ magasiner Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tætningsring Antal pr.

Dimension mm

karton

palle

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800

1

50

1051771

193038800

1435857

B2-2-2

696,00

1000

1

40

1051772

193038910

1435858

B2-2-2

905,00

1200

1

24

1051773

193038920

1435859

B2-2-2

1.161,00

Dimension

B

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

800

190

1051774

193030900

1435863

B2-2-2

6.096,00

1000

370

1051775

193030910

1435864

B2-2-2

6.813,00

1200

300

1051776

193030920

1435865

B2-2-2

7.788,00

Anboringsmanchet SBR

For tilslutning af glatte rør på anboring i dobbeltvæggede rør Dimension

L

Huldiam.

Antal pr.

Uponor

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

50

138

55

1051668

2911287

B2-2-2

255,00

160

50

186

40

1051669

2911295

B2-2-2

305,00

110

80

138

25

1059384

1604251

B2-2-2

297,00

160

80

186

20

1059385

1604252

B2-2-2

344,00

200

80

226

16

1059386

1604256

B2-2-2

353,00

250

80

276

12

1059387

1604257

B2-2-2

410,00

315

80

341

8

1059388

1604258

B2-2-2

612,00

Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter. Ved montering på dimension 800 mm bores i rillebunden. Ved montering på dimension 1000 mm bores i rilletoppen.

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | IQ magasiner | 157

IQ magasiner

Uponor IQ Flex Seal kobling


Drænrørssystemer

Drænrørssystemer


Drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker af høj kvalitet i forskellige materialer, og hele sortimentet er godkendt efter gældende standarder. Ved dræning forstås opsamling og afledning af overfladevand og grundvand. Mange steder er det nødvendigt at dræne for at få en effektiv udnyttelse af landbrugsarealer og øvrigt terræn. Ved opførelse af bygningskonstruktioner og vejanlæg skal dræning udføres for at undgå sætninger, som kan forårsages af grund- og overfladevand.

Materialer Uponor drænrør er fremstillet af PP (Polypropylen), PE (Polyethylen) og PVC (Uplastificeret PolyVinylChlorid). PP-rørene leveres både som top- og fuldslidsede. PVC-rør leveres altid som fuldslidsede, som gør dem effektive til alle former for dræning. Rørene ekstruderes, og formstykkerne strøjtestøbes i materialerne PVC eller PP. PVC, PE og PP har stor styrke med lav vægt og lille friktion. Disse egenskaber gør det let at transportere og installere rørsystemet.

Dræning foretages i tilfælde af at • At marker står under vand • Byggepladser har behov for afvanding • Leret jord, flydesand eller silt • At sikre optimale forhold på sportspladser • Beskyttelse mod oversvømmelse af landbrugets afgrøder • At bygningskonstruktioner skal holdes tørre

160 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer


Drænrørstyper Drænrør, hvid standard (slidsebredde 1,2 mm) Anvendes til at alle typer dræning, men især til dræn i landbruget. Standard er beregnet til dræn i normale jorde og giver en effektiv dræning sammen med grus (1,5 mm) eller savsmuld som filter.

Drænrør, blå special (slidsebredde 2,3 mm) Anvendes i moser og jernholdige jorde eller hvor der er behov for en større afvandingsvolumen. I mosejorde kan filter som regel undlades, men i jernholdige jorde skal der anvendes groft savsmuld.

Drænrør, sort standard Et godt alternativ til områder, hvor man ikke ønsker at anvende PVC. Anvendes til at alle typer dræning, men især til landbruget. Sorte standardrør er beregnet til dræn i normale jorde og giver en effektiv dræning sammen med grus (1,5 mm) eller savsmuld som filter.

Drænrør, blå special med Polyester

Installation Dræning er kun en del af opgaven. Uanset hvor Uponor drænrørsststem installeres, er det altid den omkringliggende jord, der bestemmer valg af filter. Omkringfyldningen er lige så vigtig for at få et godt resultat, da den skal forbedre vandgennemstrømningen og beskytte mod tilslamning.

Består af et ”special blå” rør med en fintmasket polyesterstrømpe, som forhindrer indtrængning af meget fine partikler. Røret er derfor velegnet til brug i områder med flydesand og silt (finpartiklet sand med en kornstørrelse på ca. 0,2 mm).

Drænrørssystemer

Uponor korrugerede PVC-drænrør er dimensionerede til installation i min. 0,4 m og max. 6,0 m dybde. Kontakt Uponor for vejledning ved større dybder end 6,0 m.

Installationsforudsætninger Jordtype

Type drænrør

Filtermateriale

Normale jorde

Standard, hvid PVC eller sort PE

Grus eller savsmuld

Moser eller jernholdige jorde

Blå special

Jernholdige jorde: Groft savsmuld Mosejorde: Filter er som regel unødvendigt

Flydesand og silt

Blå special med polyester

Ikke nødvendigt pga. det fintmaskede polyesterfilter omkring røret

Ler og tørvejord

Standard med kokos

Ikke nødvendigt pga. det kraftige filter omkring røret Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer | 161


Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

DRÆNRØR, STANDARD HVID

Tekst

Uponor standard dræn, hvid i ruller, slidser 1,2 x 6,0 mm

Materiale

PVC

Dimensionsområde

58/50 - 160/145 mm

Godkendelse

Iht. DS 2077.182 samt SS 3520

Installation

Se anvisning afhængig af jordforhold

Anvendelse

Afdræning

UDBUDSBESKRIVELSE

DRÆNRØR, BLÅ SPECIAL

Tekst

Uponor standard dræn, blå i ruller, slidser 2,3 x 7,0 mm

Materiale

PVC

Dimensionsområde

92/80 - 160/145 mm

Godkendelse

Iht. DS 2077.182 samt SS 3520

Installation

Se anvisning afhængig af jordforhold

Anvendelse

Afdræning

UDBUDSBESKRIVELSE

DRÆNRØR, SORT

Tekst

Uponor standard dræn, sorte i ruller, slidser

Materiale

PE

Dimensionsområde

60/50 - 110/98 mm

Godkendelse

Iht. DS 2077.182 samt SS 3520

Installation

Se anvisning afhængig af jordforhold

Anvendelse

Afdræning

UDBUDSBESKRIVELSE

DRÆNRØR, BLÅ SPECIAL MED POLYESTER

Tekst

Uponor standard dræn, blå i ruller, slidser 2,3 x 7,0 mm, med Polyfilter

Materiale

PVC

Dimensionsområde

92/80 - 160/145 mm

Godkendelse

Iht. DS 2077.182 samt SS 3520

Installation

Se anvisning afhængig af jordforhold

Anvendelse

Afdræning

162 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer


Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Drænrør, hvid standard Dimension

Rulle-

Slidstr.

Slidser

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Pris

mm

lgd. m

mm

pr. m

pr. lb.m m²

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

Kr./stk.

92/80 92/80 92/80 128/113 128/113 160/145

30 60 150 50 100 50

1,2x6,5 1,2x6,5 1,2x6,5 1,2x6,5 1,2x6,5 1,2x6,5

600 600 600 390 390 354

8 4

1054642 1054643 1054639 1054638 1054641 1050857

197007003 197007006 197007015 197011005 197011010 197013005

5188276 5188277 2467686 2467702 2467710 2467728

B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2

24,17 24,10 21,92 37,60 35,89 63,82

725,00 1.446,00 3.288,00 1.880,00 3.589,00 3.191,00

0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003

4

Drænrør, blå special Dimension

Rulle-

Slidstr.

Slidser

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Pris

mm

lgd. m

mm

pr. m

pr. lb.m m²

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

Kr./stk.

92/80 92/80 92/80 128/113 128/113 160/145

30 60 150 50 100 50

2,3x7 2,3x7 2,3x7 2,3x7 2,3x7 2,3x7

600 600 600 390 390 354

4 4 4 4 4

1054651 1054648 1054653 1054650 1054654 1054655

197027003 197027006 197027015 197031005 197031010 197033005

5188278 5188275 2467769 2912046 2467777 2467785

B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2

24,17 24,10 22,57 37,60 35,89 63,82

725,00 1.446,00 3.385,00 1.880,00 3.589,00 3.191,00

0,010 0,010 0,010 0,006 0,006 0,006

Dimension

Rulle-

Slidser

Hulareal

Uponor

Vare-

Pris

Pris

mm

lgd. m

pr. m

pr. lb.m m²

nr.

gruppe

Kr./m

Kr./stk.

60/50

50

456

0,004

1054609

B3-1-2

16,32

816,00

93/80

50

534

0,008

1054610

B3-1-2

26,10

1.305,00

110/98

50

468

0,009

1054612

B3-1-2

34,10

1.705,00

130/113

50

438

0,009

1054611

B3-1-2

40,96

2.048,00

1

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer | 163

Drænrørssystemer

Drænrør, sort standard, PE


Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Drænrør, blå special med sort polyester Dimension

Rulle-

Slidstr.

Slidser

Hulareal

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

Pris

mm

lgd. m

mm

pr. m

pr. lb.m m²

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

Kr./stk.

2,3x7 2,3x7 2,3x7 2,3x7

600 600 390 354

3 *) 3 *) 3 *) 3 *)

1054631 1054634 1054632 1054633

197047005 197047010 197051005 197053005

5640865 2912061 5781966 2912087

B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2 B3-1-2

36,16 33,24 52,46 94,82

1.808,00 3.324,00 2.623,00 4.741,00

92/80 50 92/80 100 128/113 50 160/145 50 * Leveres kun i hele paller

0,010 0,010 0,006 0,006

Drænrør-muffe Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

60 92 128 160

30 24 10

1440 500 150 90

1054769 1050998 1050999 1051000

197236000 197237000 197239000

2910172 2910198 2910206

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

2

164 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer

37,00 32,00 44,00 104,00


Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Drænrør, grenrør 75° Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

92/92 128/92 128/128 160/92 160/128 160/160

22 9 9 13 10 9

264 108 108 78 60 54

1050986 1050988 1050989 1050991 1050990 1050992

197212000 197212099 197213000 197213142 197213144 197213145

2909810 2909844 2909869 2909901 2909919 2909927

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

67,00 94,00 105,00 155,00 160,00 192,00

Drænrør, sadelgrenrør 75° Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

92/92 128/92 128/128 160/92 160/128

22 10 9 18 15

264 120 108 108 90

1054747 1050996 1050997 1054748 1054749

197217000 197217099 197218000 197218142 197218144

2909984 2910032 2910040 2910065 2910073

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

78,00 107,00 124,00 160,00 220,00

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110-92/80 110-128/113 160-160/145

48 18 10

576 432 120

1051004 1054759 1061281

193957092 193957128 193957160

3080306 3080314 1619307

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

69,00 86,00 225,00

3

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer | 165

Drænrørssystemer

Drænrør, overgang glat


Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Drænrør, reduktion Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

128/92 160/128

20 15

240 180

1054756 1054757

197231000 197232000

2910115 2910123

B3-2-2 B3-2-2

149,00 213,00

Dræn slutmuffe Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

92 128 160

12 15 90

576 360 540

1061261 1061262 1050163

197241000 197242000 197243000

1624916 1624925 2910271

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

50,00 64,00 69,00

Afslutningsrør til drænrør Dimension

L=

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

92 128 160

2000 2000 2000

5 5 5

1051001 1051002 1051003

197098092 197098128 197098160

2912178 2912186 1912194

B3-2-2 B3-2-2 B3-2-2

Dimension

H=

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

92/92 128/128

1,35 1,35

6 6

1061266 1061268

197292092 197292128

1619259 1619263

B2-3-3 B2-3-3

1.184,00 1.202,00

228,00 314,00 478,00

Drænbrønd

4

166 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer


Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Drænrør, flex-bøjning

Bøjes op til 90°, med muffer i begge ender

Antal pr.

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

11

88

1054778

223288614

1404765

B3-2-1

71,00

Drænrør, flex-grenrør Antal pr.

Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/110

8

64

1054780

B3-2-1

93,00

Drænrør, samlemuffe Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

30

360

1053699

223288615

5062111

B3-2-1

37,00

Drænrørssystemer

Dimension

5

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Drænrørssystemer | 167


Faskiner og infiltration

Faskiner og infiltration


Uponor regnvandssystemer og nedsivningsmuligheder

Kassetter og IQ infiltrationsrør Dimensioner

Tekniske oplysninger

Light

Maxx

Flex

Vario

Traditionel

Inspektionsbrønd

Volumen (ltr.), brutto

225

225

205

IQ Infiltrationsrør ø600

ø1200

300

-

-

Volumen (ltr.), netto

219

217

195

285

900

3.400

Max. belastning (ton)

12,5

40

60

60

60

40

40

Min. jorddækning uden trafiklast (m)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Max lægningsdybde (m)

4

5

5

5

3,7

6

6

Inspektionsbar og rensemulighed

-

-

ja

ja

-

ja

ja

DN ≥ 500

DN ≥ 500

DN ≥ 500

DN ≥ 400

110-160

DN ≥ 600

DN ≥ 1200

800

800

800

800

1200

2800

2600

Min. jorddækning ved max trafiklast (m)

Tilslutninger Længde (mm) Bredde (mm)

800

800

800

800

600

684

1360

Højde (mm)

355

355

320

355

420

684

1360

Vægt (kg) Antal stk. på standardtrailer

7

9

8

15

62

157

2000

1326

585

264

64

16

170 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration


Uponor Light, Maxx og Flex faskiner

Uponor kassettesystem

Uponor regnvandskassetter er designet ud fra kundernes behov. En unik løsning designet efter æggebakkeprincippet, der både er let at oplagre og let at montere.

• • • • • • • •

Komplet system med inspektionsbare kassetter og standard-kassetter som kan kombineres Kassetter til let og tung trafik kan kombineres Inspektion fuldt integreret direkte i opbygningen Tilslutning af op til DN500 rørtilslutninger Kan installeres i ned til 5 m installationsdybde Klarer trafiklast ved jorddækning på 0,8 m Miljøvenlig transport og sparet CO2 påvirkning Installeres uden brug af værktøj

Installation Den nye kassette er stabelbar, hvilket muliggør både effektiv oplagring og transport. Ved installation placeres først en bundplade på underlaget, derefter stables kassetterne successivt ovenpå hinanden. Hver kassette drejes 90 grader i forhold til det foregående lag.

For at klare 40 tons akseltryk skal kassetterne installeres med mindst 0,8 meter jorddækning og op til en max. installationshøjde på 5 meter. Tilslutning af ind- og udløb kan udføres direkte i sidepladerne for dimensionerne 110-250 mm. Specielle tilslutnings-adaptere findes til indvendige diametre 300, 400 og 500 mm, disse bestilles separat. Til installation i grønne områder samt til installation under vejoverflader med tungere belastning findes der henholdsvis et 12 tons og et 60 tons alternativ, som tilbydes på forespørgsel.

Uponor Light, Maxx og Flex • • • • • •

Passer ind i hinanden, når kassetterne stables Let at tage op fra pallen Drej kassetten 90o og klik i underliggende enhed Det er muligt at gå på hvert lag uden yderligere tiltag Sideplader monteres Hurtig og let opbygning

Nem logistik Den stabelbare kassette muliggør effektive transporter. Vi kan levere op til 1200 m3 effektiv volumen per leverance. Det er godt for både økonomien og miljøet.

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 171

Faskiner og infiltration

Når hele installationen er klar, udstyres ydersiderne med sideplader og tilslutning fra ledningssystemet kan udføres. Er det et stort anlæg, kan man med fordel fiksere konstruktionen med clips. Det behøves dog ikke ved mindre/lavere anlæg.


Trafikbelastning

250 mm

500 mm

800 mm

Personbil - op til 12,5 t

Lastbil - op til 40 t

Lastbil - op til 60 t

Inspektion og rensning I standard inspektionskanalen får du mulighed for at give hele nedsivningssystemet et effektivt eftersyn - uden yderligere omkostninger. EcoBloc systemet tillader adgang for inspektionskameraer, der er almindeligt forekommende på markedet. Kassetterne kan nemt rengøres ved højtryksspuling. Flere uafhængige test myndigheder har bekræftet funktionaliteten omkring inspektion og rensning af Uponor regnvandskassetter.

Inspektionskamera

172 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration

Højtryksspuling


Lad Uponor beregne faskineløsningen Til dig som vil have hjælp med dimensioneringen samt inspektions- og rensningsmuligheder har vi forskellige løsninger til det formål. Spørg hos Uponor Infra efter en komplet løsning, fra idé til færdigt anlæg.

Det er nemt og hurtigt at beregne en faskine- / LARløsning, hvis du allerede kender kundens krav til opbygning, længde, bredde, højde og evt. volumen.

Vi dimensionerer regnvandsfaskiner med udgangspunkt i spildevandskomiteens anvisninger.

Projektering af faskine / Designede løsninger Hvis ovenstående informationer ikke er tilgængelige, så tilbyder Uponor at lave en ny og tilbundsgående dimensionering.

1. Beregningsprogrammer Uponor har beregningsprogrammer til at finde størrelsen på de krævede faskiner. 2. Funktionelle krav og ønsker Uponor kan designe faskiner ud fra kundens ønske til funktion, opbygning, trafiklast, inspektion mv. 3. Designforslag Uponor kan derefter præsentere den mest optimale løsning i et designforslag. Løsningen kan være tiltænkt et grønt område, eller den kan indeholde indbyggede inspektionsbrønde mhp. inspektion for hver tredje kassetterække. Mulighederne er mange.

For at udarbejde et oplæg til en effektiv faskineløsning har vi brug for følgende data og oplysninger: • • • • • • • • • •

Størrelsen på arealet, der skal afvandes Geografisk beliggenhed Beskrivelse af jordtype Gentagelsesperiode Evt. klimafaktorer Faskinens bredde Faskinens højde Inspektionsmulighed i faskinen Trafiklast Max. og min. jorddækning

Yderligere beregningsprogrammer findes på > www.laridanmark.dk > Metoder og vejledninger > Dimensionering af LAR-anlæg

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 173

Faskiner og infiltration

Dimensionering af LAR-anlæg


Uponor traditionel regnvandskassette

Uponor ”Traditionel” regnvandskassette på 285 liter netto, med faste sider og bund. Typisk afvandingskapacitet ca. 43 m2 tagareal i sandet jord med tilstrækkelig infiltrationsevne.

Anvendelse

Principopbygning af faskineløsninger

Uponor regnvandsfaskiner kan typisk anvendes som:

Regnvandskassetter anvendes primært til faskineløsninger, hvor regnvand fra tage og befæstede arealer ledes til faskinen, hvorefter vandet siver ud i jorden.

• Lokal håndtering af regnvand eksempelvis i forbindelse med nyudstykning og aflastning af eksisterende bebyggelse med begrænset regnvandskapacitet • Udjævnings- og aflastningsmagasin til indbygning på allerede eksisterende ledningsnet • Faskineløsningerne kan via infiltrationen reducere den afledte regnvandsmængde og vil være en plads besparende afløser for stenfaskiner

Uponor regnvandskassette er ideel til anvendelse i private, offentlige og industrielle områder lige fra tagarealer på parcelhuse til kontorer samt veje og parkeringspladser. I forbindelse med placeringen af faskinerne skal der tages hensyn til trafikbelastning.

Regnvandskassetten er beregnet til installation i såvel trafikerede som ikke trafikerede områder.

Faskine

174 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration


Eksempler på faskiner med indbygget brønd

Regnvandskassetter med vandbremse / afløbsregulator

Regnvandskassetter med inspektion

Pumpe

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 175

Faskiner og infiltration

Regnvandskassetter med pumpe


Smart Trap - effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Hold infiltraton fri for sediment Næst efter bortledning er infiltration den mest almindelige måde at håndtere regnvand på. Mange vælger at benytte sig af regnvandskassetter, eftersom de kan optage en meget høj volumen. Infiltrationskassetter, selv dem der er inspektionsbare, er imidlertid besværlige at rense, hvis alt for meget sand og sediment følger med ind i kassetten. For at undgå tilstoppede kassetter, placerer du en Uponor Smart Trap inden i magasinet. På denne måde forlænger du magasinets levetid og bevarer dets effektive behandling af regnvandet.

Renere vand og mindre vedligeholdelse

Smart Trap bremser vandgennemstrømning i brønden og kan effektivt opsamle og fastholde forurenet sediment.

Uponor Smart Trap har en både enkel og genial konstruktion. Takket være en perforeret skillevæg inden i sandfangsbrønden, forhindres vandet i at hvirvle rundt og trække gammelt og nyt sediment med sig Desuden øger den filtreringseffekten i brønden.

Fordele med Uponor Smart Trap • • • • •

Opsamler sediment effektivt Forhindrer indsamlet forurenet sediment i at hvirvle med ud ved høj vandgennemstrømning Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne radikalt for bassiner, kassetter, damme og søer Forhindrer forurening i at nå frem til damme og søer Enkel konstruktion som kan installeres i eksisterende brønde

176 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration


Lille Lillegennemstrømning gennemstrømning

Uden UdenSmart SmartTrap Trap

Med Smart Trap Med Smart Trap

Partikelstørrelser [µm]

Partikelstørrelser [µm]

110

335

545

110

335

545

17 l/s

18%

80%

80%

40%

100%

100%

35 l/s

10%

50%

70%

20%

80%

100%

52 l/s

8%

40%

60%

10%

50%

80%

69 l/s

0%

10%

15%

10%

30%

60%

1,2 x 1,2 m (højde x diameter)

Høj Højgennemstrømning gennemstrømning

Uden Uden Smart Smart Trap Trap

MedSmart SmartTrap Trap Med

Partikelstørrelser [µm]

Partikelstørrelser [µm]

1,2 x 1,2 m (højde x diameter)

110

110

78 l/s

89%

100%

98 l/s

83%

100%

112 l/s

54%

100%

134 l/s

29%

100%

154 l/s

0%

100%

Uden Uden Smart Smart Trap Trap

MedSmart SmartTrap Trap Med

Partikelstørrelser [µm]

Partikelstørrelser [µm]

Høj Højgennemstrømning gennemstrømning 1,2 x 1,2 m (højde x diameter)

110

110

140 l/s

78%

100%

196 l/s

73%

97%

280 l/s

54%

96%

364 l/s

32%

95%

448 l/s

0%

96% Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 177

Faskiner og infiltration

Rensningseffekt


IQ infiltrationsrør De eksisterende løsninger er gode

Fremtidens er endnu bedre

Byerne vokser, og klimaet forandres i stadigt større fart, hvilket stiller store krav til den eksisterende og fremtidige infrastruktur til håndtering af regnvand.

Ekstreme vejrforhold som normaltilstand påvirker vores samfund på mange plan, men først og fremmest øges presset på byerne, når der falder meget regn på kort tid.

Vores udgangspunkt er at forenkle folks hverdag, og vi stræber derfor konstant efter at optimere vores løsninger med mere sikker teknik, enklere installation og vedligeholdelse samt bedre økonomi. For os hos Uponor er regnvand en udfordring, som vi tager meget alvorligt – et ansvar for en mere bæredygtig fremtid.

Svaret på den udfordring er Uponor IQ-infiltration ø600 eller ø1200 mm, der er et sikkert og fleksibelt system med minimal miljøvirkning, systemet kan tilpasses og udbygges i takt med både urbanisering og øget nedbør.

Stenfaskine er den ældste løsning til bortledning af regnvand. Denne løsning har begrænset kapacitet, og der opstår ofte problemer med tilstopning.

Kort sagt: Fremtidens nedsivning er rund.

Udnyt de eksisterende ledningsudgravninger i længdeudgravningen med lidt større infiltrationsrør. Det giver en øget nedsivningskapacitet mod den omkringliggende jord. Ved grænseoverflader skal rørene installeres med blot 30 cm overfyldningsmateriale. Der kræves kun et lag geotekstil mellem fyldningsmaterialet og den omkringliggende jord.

Sammenlignet med de gamle stenfaskiner har kassetten en opsamlingsvolumen, der er ca. tre gange større. Med et komplet system af både rør og dele kan du nemt bygge store nedsivningsanlæg. Altid med mulighed for inspektion og vedligeholdelse.

En regnvandstunnel, der kan inspiceres, er et enkelt system til håndtering af lokalt regnvand. Udbyg systemet, hvis der er brug for større volumen. Fjern endepladen, og forlæng.

178 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration


IQ infiltrationsbrønde Som et led i udviklingen af løsninger med fokus på holdbarhed og miljø tilbyder Uponor fremtidens infiltrationsbrønd. Vælg selv om du vil have den i standardudførslen eller som en skræddersyet løsning. Begge alternativer fremstilles af certificerede råvarer og med moderne teknologi.

Uponor IQ infiltrationsbrønd, standardløsning Vores standardløsning er til dig, som vil have en brønd med færdige tilslutninger. Den indeholder:

Ny strømpe optimerer løsningen En udfordring for dem, som anlægger infiltrationsbrønde, • Brønd i dimension 400 mm med tæt bunddel, højde 2 er indtrængning af sand og slamflydning. For at forhindre meter. Indtagsområde ca. 180 cm². dette forsynes den nye løsning med en strømpe. Strømpen er fremstillet i polyester og lader let vand passere igennem, • Udvendig strømpe, som beskytter omkringliggende samtidig med at den beskytter det omkringliggende infiltra infiltrationsmateriale mod tilstopning og udgør brøndens tionslag mod sand og tilstopning. Strømpens højde udgør sandfang (max. 1,5 meter). brøndens sandfang. Du vælger selv højden på dit sandfang, og max. 1,5 meter. Hele brønden, foruden den del • To styk ø-tilslutninger i dimension 110 mm, inklusiv Uponor IQ Perkolationsbrunn, kundanpassad lösning som evt. fyldes med sand, udgør infiltrationsfunktionen. manchetter. Den andra varianten är till för dig som inte i förväg kan bestämma

höjd på brunnen, nivå för genomlopp eller sandfångets höjd. Du byg-

ger enkelt din lösning själv genom att välja bland nedan komponenter.

Uponor IQ infiltrationsbrønd, skræddersyet løsning Skræddersyet efter dine ønskemål Den anden variant er til dig, som ikke på forhånd kan beslutte højden på brønden, niveau for gennemløb eller sandfangets højde. Du kan nemt bygge din løsning selv ved at vælge blandt de viste komponenter.

Ditt behov styr valet av betäckning. Kupolsil

Dit behov af kräver monteras direkt påafgør brunnen.valget Körbart galler manschett. dæksel. Kuppelrist monteres RSK nr. Uponor nr. Beskrivning direkte på brønden. Kørefast 1054519 Betäckning, kupolsi 450/400 H=90 mm gitter kræver manchet. Højde stigerør Höjd stigarrör 1m 1m

2348823

1058165

Teleskopbetäckning L-61D med galler*

2356369

1057429

Manschett 400/315 till Teleskopbetäckning

*komplettera med manschett, Uponor nr. 1057429

200 200 mm mm 160 mm 160 mm 110 110 mm mm

Är djupet än 2 meter möjlighet att er höja Er dermer mere endfinns 2m dybt, brunnen med ett eller flera stigarrör som levereras det muligt at forhøje brønden i 1 meters höjd. med ellernr. flere stigerør, som RSK nr. etUponor Beskrivning 5619919 1071313 Förhöjningsrör 1m leveres i 1 meters længder.

Gör själv dina anslutningar med manschett på valfri höjd i dim 110, 160 eller 200 mm.

Højde grundmodul Höjd grund2m

Lav selv dine tilslutninger RSK nr. Uponor nr. Beskrivning med manchet i valgfri højde i 2201002 1051668 T DIM 110 (Borrhål 138 mm) dimension 110,Anborrningsmanschett 160 eller 200 2201003 1051669 Anborrningsmanschett DIM 160 (Borrhål 186 mm) mm. 2201006 1059386 Anborrningsmanschett DIM 200 (Borrhål 226 mm)

modul 2 m

Højde strømpe Höjd1,5 strumpa max. m max 1,5 m

Dim. 400 mm

Dim. 400 mm Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 179

Uponor Infra AB

T 033-17 25 00

Faskiner og infiltration

Den kundanpassade perkolationsbrunnen byggs av en 2 meter hög grundmodul i dim. 400 mm. Tät

Den botten. skræddersyede Levereras inklusive strumpainfiltra(justera själv höjden på ditt sandfång, max 1,5 tionsbrønd bygges afm).et 2 m højt grundmodul i dimension RSK nr. Uponor nr. Beskrivning 400 mm. Tæt Grundmodul bund. perkolattionsbrunn Leveres DIM 400 MM, 2 m 1083698 inklusiv strømpe. Juster selv højden på dit sandfang, max. 1,5 m.


Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

LIGHT - 12,5 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor LIGHT plastkassette, 219 liter netto.

Dimensionsområde

L800 mm, B800 mm; H355 mm

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger, Uponors installationsvejledning.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand med max. belastning på 12,5 t trafiklast.

UDBUDSBESKRIVELSE

MAXX - 40 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor MAXX plastkassette, 217 liter netto.

Dimensionsområde

L800 mm, B800 mm; H355 mm.

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger, Uponors installationsvejledning.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand med max. belastning på 40 t trafiklast.

UDBUDSBESKRIVELSE

FLEX - 60 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor FLEX plastkassette med inspektion og rensemulighed. 195 liter netto.

Dimensionsområde

L800 mm, B800 mm; H320 mm.

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger, Uponors installationsvejledning.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand med max. belastning på 60 t trafiklast.

UDBUDSBESKRIVELSE

TRADITIONEL - 60 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor TRADITIONEL plastkassette, 285 liter netto.

Dimensionsområde

L1200 mm, B600 mm; H420 mm.

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger, Uponors installationsvejledning.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand med max. belastning på 60 t trafiklast.

UDBUDSBESKRIVELSE

IQ 600 INFILTRATIONSRØR - 40 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor IQ 600 INFILTRATIONSRØR med muffe samt inspektion, 900 liter netto.

Dimensionsområde

Ø684 mm, L2800 mm.

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger for faskiner, Uponors installationsvejledning samt DS 430 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand på traffikerede arealer.

UDBUDSBESKRIVELSE

IQ 1200 INFILTRATIONSRØR - 40 TONS TRAFIKLAST

Tekst

Uponor IQ 1200 INFILTRATIONSRØR med muffe samt indspektions- og rensebor, 3.400 liter netto.

Dimensionsområde

Ø1360 mm, L2600 mm.

Installation

Iht. Rørcenterets anvisninger for faskiner, Uponors installationsvejledning samt DS 430 og Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Til infiltration af regnvand på trafikkerede arealer.

180 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration


Uponor regnvandssystemer - regnvandskassetter Uponor regnvandssystemer: Regnvandskassetter

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor TRADITIONEL regnvandskassette 285 l

Komplet med fast bund og sideplade monteret/støbt. Dimension mm

600x420x1200

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

12

1050506

191810300

1269001

B2-4-1

749,00

Uponor TRADITIONEL regnvandskassette m/inspektionskanal 285 l Dimension mm

600x420x1200

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

12

1050507

191810316

1269004

B2-4-1

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050513

191810910

1269009

B2-4-1

1.260,00

Tilbehør til Uponor regnvandskassette

Stabelpinde i pose á 10 stk.

162,00

Faskiner og infiltration

Produkt

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 181 1


Uponor regnvandssystemer - regnvandskassetter

Uponor regnvandssystemer: Regnvandskassetter

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor LIGHT regnvandskassette til 12,5 tons trafiklast

Light regnvandskassette Dimension Længde x bredde x højde

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1085262

191832820

B2-4-1

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25

1085263

191832821

B2-4-1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./sæt

1085264

191832822

B2-4-1

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1085255

191832810

B2-4-1

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25

1085256

191832811

B2-4-1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./sæt

1085257

191832812

B2-4-1

800x800x350 mm 225 Bygges sammen med bundplade og sideplader.

523,00

Bundplade til Light kassette, til 12,5 tons trafiklast Dimension Længde x bredde x højde

800x800x40 mm Placeres i bunden af nederste kassette.

230,00

Sideplader til Light kassette, til 12,5 tons trafiklast Dimension Længde x bredde x højde

Volumen

Antal

l

800x350 mm Placeres på ydersiden af den opbyggede faskine.

2 stk. i sæt

152,00

Uponor MAXX regnvandskassette til 40 tons trafiklast

Maxx regnvandskassette Dimension Længde x bredde x højde

800x800x350 mm 225 Bygges sammen med bundplade og sideplader.

574,00

Bundplade til Maxx kassette, til 40 tons trafiklast Dimension Længde x bredde x højde

800x800x40 mm Placeres i bunden af nederste kassette.

246,00

Sideplader til Maxx kassette, til 40 tons trafiklast Dimension Længde x bredde x højde

Volumen

Antal

l

800x350 mm Placeres på ydersiden af den opbyggede faskine.

2 stk. i sæt

2

182 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration

167,00


Uponor regnvandssystemer - regnvandskassetter Uponor regnvandssystemer: Regnvandskassetter

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor INSPECT regnvandskassette til 60 tons trafiklast

Inspektionsbar regnvandskassette Dimension Længde x bredde x højde

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1085259

191832830

B2-4-1

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

l

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25

1085260

191832831

B2-4-1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2 stk. i sæt

1085261

191832832

B2-4-1

Antal

Uponor

VVS

Vare-

Pris

forpakning

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1085258

191832950

B2-4-1

800x800x320 mm 205 Bygges sammen med bundplade og sideplader.

656,00

Bundplade til Inspect kassette, til 60 tons trafiklast Dimension Længde x bredde x højde

800x800x40 mm Placeres i bunden af faskineopbygning.

246,00

Endeplader til Inspect kassette, til 60 tons trafiklast Dimension

Antal

Længde x bredde x højde

800x350 mm Placeres på ydersiden af den opbyggede faskine.

167,00

Uponor regnvandskassette - tilbehør

Clips

Dimension Længde x bredde x højde

Clips Anvendes til at fiksere kassetter, hvis der bygges i flere lag.

50

656,00

Uponor regnvandskassette - tilbehør

Dimension

Uponor

Vare-

Pris

tilslutning

nr.

gruppe

Kr./stk.

1057061 1057061 1057061

B2-4-1 B2-4-1 B2-4-1

DN300 DN400 DN500

6.175,00 6.483,00 7.001,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 183 3

Faskiner og infiltration

Tilslutninger større end DN200


Uponor regnvandssystemer - regnvandskassetter Uponor regnvandssystemer: Regnvandskassetter

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Inspect brønd 1

Inspect brønd til Inspect regnvandskassette i 1 eller flere lag Dimension Længde x bredde x højde

800x800x355 mm

Volumen

Vare-

Pris

l

gruppe

Kr./stk.

230

B2-4-1

3.008,00

Uponor Inspect brønd 2

Inspect brønd til Inspect regnvandskassette i 2 eller flere lag Dimension Længde x bredde x højde

800x800x660 mm

Volumen

Vare-

Pris

l

gruppe

Kr./stk.

420

B2-4-1

4.136,00

Bund- og topplade til Inspect brønd Dimension

Vare-

Pris

Længde x bredde x højde

gruppe

Kr./stk.

800x800 mm

B2-4-1

184 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration 4

3.389,00


Uponor regnvandssystemer: Smart- Trap Uponor regnvandssystemer Smart Trap Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Smart Trap Kit

Retrofit plade 800-1200 mm til montering i eksisterende brønde Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

810x610x125

1087576

223296012

B2-2-3

Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1000 800

1087616 1087577

223296100 223296080

B2-3-3 B2-3-3

4.316,00

Sandfangsbrønd med indygget Smart Trap Kit

Sort m/hvid inderside, op til 300 liter sediment

Faskiner og infiltration

27.030,00 Efter tilbud

5

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 185


Uponor regnvandssystemer: IQ infiltrationsbrønd

Uponor regnvandssystemer - IQ infiltrationsbrønde Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ infiltrationsbrønd

Med 2 ø110 tilslutninger og sandfang, Højde 2 meter Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

1083697

B3-3-3

3.518,00

Grundmodul til Uponor IQ infiltrationsbrønd

Leveres inklusiv strømpe (justér selv højden på sandfang, max. 1,5 meter). Ekskl. tilslutninger. Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

1083698

B3-3-3

2.403,00

DN400 Stigerør

H = 1 meter Produkt

Uponor stigerør

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1071313

B3-3-3

6

186 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration

897,00


Uponor regnvandssystemer - IQ infiltrationsbrønde Uponor regnvandssystemer: IQ infiltrationsbrønd

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Dæksel

Kuppelriste monteres direkte på brønden. Kørefast gitter kræver manchet. Produkt

Dæksel, kuppelrist 450/400 H = 90 mm Teleskopdæksel, L = 610 med gitter* Manchet 400/315 til teleskopdæksel

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054519 1058165 1057429

B1-3-8 B1-3-8 B1-3-8

4.033,00 2.813,00 563,00

Anboringsmanchet Dimension

Borehul

Uponor

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200

138 186 226

1051668 1051669 1059386

2911287 2911295 1604256

B2-2-2 B2-2-2 B2-2-2

Faskiner og infiltration

255,00 305,00 353,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Faskiner og infiltration | 187 7


PE Weholite letvægtsrør

PE Weholite letvægtsrør


Weholite letvægtsrør Weholite® er betegnelsen på Uponor Infras letvægtsrørsystem, der omfatter rør, brønde og tanke - udført i plastmaterialet polyethylen (PE) - med en indvendig diameter fra 360 mm og helt op til 3500 mm. Det store dimensionsområde sammenholdt med det stærke materiale giver et væld af anvendelsesmuligheder: • • • • • • • •

Transport af regn- og spildevand Brønde Tanke Sparebassiner / regnvandsbassiner Underføring Biologiske renseanlæg Ventilation Tekniske installationskanaler

Letvægt

Weholite er et fortræffeligt valg på grund af dets lave vægt kombineret med stor styrke. Den lave vægt giver flere fordele. Det gør arbejdsforholdene med bl.a. installation, viderebearbejdning og transport væsentligt nemmere.

Fleksibelt

Weholite rør har en naturlig evne til at optage og tilpasse sig forskellige belastningsforhold, vibrationer, spændinger og jordbevægelser uden at det påvirker rørets funktionalitet og levetid.

Nemt

Det er simpelt og nemt at installere Weholite rørsystem. Vigtige faktorer, der her spiller ind, er rørets lette vægt, den nemme håndtering, transport til arbejdsstedet og installationsmetoderne. Længere rørlængder afkorter desuden installationstiden, reducerer antallet af samlinger og hjælper med at reducere de samlede installationsomkostninger.

Holdbart

Weholite rørsystemer er korrosionsfri, har fortræffelig kemisk resistens og en fremragende slidstyrke sammenlignet med traditionelle rør til samme formål. Når de er korrekt installerede, kan PE rørsystemer give en funktionslevetid på over 100 år.

Beregningsprogrammer

På vores hjemmeside: www.uponor.dk/Infra/service/beregningsprogram, findes beregningsprogrammer, der kan bruges i relation til arbejdet med Weholite.

190 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør


Anvendelse Nemt at transportere Selv rør i store størrelser - både længde og diameter - kan foholdsvis enkelt transporteres som komplette enheder takket være materialets relativt lave vægt. Det betyder i sagens natur lavere transportomkostninger, hvilket også er en væsentlig faktor i totalentreprisen.

Underføringer Den stærke konstruktion, der er baggrunden for Weholite, sikrer en meget høj ringstivhed. Dette betyder flere anvendelsesmuligheder og øget fleksibilitet, når de færdigkonstruerede elementer kan klare en stor udvendig belastning.

Regnvandsbassiner & spildevandstanke Weholite er den helt rigtige løsning til dette formål, da der kan produceres rør op til ø3500 mm i nærmest uendelig længde. Tilslutning til øvrige kloaknet/afløbssystemer er en smal sag, da Weholite rørsystemer er meget lette og enkle at viderebearbejde.

Brønde

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 191

PE Weholite letvægtsrør

Brønde - næsten uanset type og formål - lader sig bedst konstruere af Weholite. Og igen betyder materialets styrke og relativt lave vægt, at de enkelte brønde kan samles til komplette enheder med alt tilbehør, inden de transporteres til brugssted.


Anvendelse Ventilation Weholite rør bliver efterhånden brugt mange steder som ventilationsrør i bygninger og i jorden. Den dobbelte kappe hindrer kondensering - og i modsætning til “traditionelle” ventilationsrør af stål ruster Weholite ikke, hvis der kommer fugt i systemet.

Indtags- og udløbsledning Weholite røret er særdeles velegnet til indtags- og udløbsledninger, da Uponor med en patenteret teknik kan profilfylde røret med beton, og dermed undgå dyre eksterne betonballastklodser.

Relining Weholite rørenes fleksible egenskaber gør dem særdeles velegnede til renovering af eksisterende ledninger.

Biologisk renseanlæg WehoPuts - dette enkle og samtidig utroligt effektive renseanlæg til steder uden kloakering er bygget ind i et tanksystem bestående af Weholite. Weholite er resistent mod de involverede kemikalier, giver en god isolering, har en lav vægt i forhold til størrelsen og dokumenteret lang levetid mv.

192 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør


Konstruktion Weholite er konstrueret som et profilrør. Profilet opbygges ved at der ekstruderes en firkantprofil, som bliver spolet op til den ønskede rørdimension, samtidig med at profilerne svejses sammene til en enhed. Rørvæggen kommer efter produktion til at fremtræde som en kontinuerlig række af sammensvejste I-profiler. Denne konstruktion udnytter PE-HD materialets egenskaber optimalt og giver mulighed for en meget høj ringstivhed ved et optimalt materialeforbrug. Rørene produceres i følgende ringstivheder, - men andre ringstivheder kan produceres efter ordre: • SN 2 kN/m² • SN 4 kN/m² • SN 8 kN/m² Kombinationen af profil og materialer sikrer tillige stor slagstyrke helt ned til – 20 Cº. Weholite fremstilles af samme høje PE-HD kvalitet som PEHD trykrør for at sikre råmaterialets egenskaber, den lange levetid og miljøvenlighed. PE-HD materialet har en unik slidstyrke og er resistente over for de fleste kemikalier. Den estimerede levetid for Weholite produkter er > 100 år. Uponor Infras Weholite rør fremstilles i henhold til følgende normer: • EN 13476-2 • Nordic Poly Mark Produktionen af Weholite indgår naturligvis ligeledes i Uponor Infras certificerede kvalitetskontrol. Vi tester til stadighed ringstivheden for at være sikre på, at de enkelte rør kan klare de givne krav. Der er både tale om laboratoriemålte tests samt tests af mere praktisk karakter.

OBS: SN 4 eller mindre kan typisk benyttes ved de fleste forhold - også med tung trafik. Ved tvivl venligst kontakt :

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 193

PE Weholite letvægtsrør

Uponor Projektservice på tlf. +45 46 40 53 11 eller se vores beregningsprogram på www.uponor.dk/Infra/service/beregningsprogram


Fleksible rør i jord - derfor er det enestående! Et nedgravet fleksibelt rør som Weholite er pr. definition et rør, der deformeres, når det påvirkes af eksterne belastninger - trafik, grundvand, sætninger og bevægelser i jorden mv.

Talrige feltundersøgelser på plastrør viser, at maksimumdeformationen opnås efter 1-3 år, og herefter er det stort set alene jorden, der bærer belastningerne.

Denne deformation er en forudsætning for at røret sammen med den omkringliggende jord, samlet kan danne en stærk konstruktionsenhed, modsat et stift rør, der alene skal bære belastningerne.

Weholite rørets fleksible egenskaber er således med til at sikre en stærk ledning med en lang levetid. Du kan benytte en statisk beregningsmetode for plastrør på vor hjemmeside: www.uponor.dk/Infra/service/beregningsprogram

Størrelsen på deformationen afhænger bl.a. af omhyggeligheden af installationen, lægningsdybde, trafikbelastning, rørstivheden mv.

Fleksibelt rør

Opdrift for Weholite rør Hvis et Weholite rør installeres, så grundvandsspejlet ligger højere end bunden på røret, vil der være en opdrift på røret. Denne opdrift vil erfaringsmæssigt ikke være et problem, hvis jorddækningen er min. 1 x indvendig diameter på røret og jordens rumvægt er min. 18 kN/m3. Hvis den ønskede sikkerhed mod opdrift ikke kan opnås med ovenstående, kan der som supplement til ballasten fra tilfyldningen anvendes et geonet/geotekstil. Beregning for sikring mod opdrift findes i Vejledning nr. 54 (DANVA). Du er naturligvis også velkommen til at kontakte vores ProjektService.

Stift rør

Eksempler på opdrift for Weholite rør SN 4: NS = di mm 360

de mm 400

Tomt rør og tom profil kN/m 1,26

Fyldt rør med tom profil kN/m 0,30

Fyldt rør og fyldt profil N/m 10

400

451

1,60

0,34

10

500

566

2,47

0,51

10

600

678

3,54

0,71

10

700

794

4,92

1,07

20

800

906

6,38

1,36

20

1000

1104

9,97

2,11

30

1200

1324

14,35

3,04

40

1400

1546

19,66

4,27

50

1500

1654

22,24

4,57

70

1600

1768

25,53

5,42

80

1800

1984

31,99

6,54

100

2000

2208

39,53

8,12

120

2200

2433

47,87

9,86

150

194 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør


Samlingsmetoder Weholite rør og fittings kan samles på flere måder. Det giver en øget fleksibilitet i selve arbejdet, foruden det forøger brugsmulighederne. Weholite rør kan samles til i praksis uendelige længder, hvilket forøger brugsmulighederne betydeligt. Weholite kan samles med tre forskellige samlingsmetoder:

Samling med muffer og gummitætning Dimensioner op til og med 1000 mm. Denne samlingsmetode gør det muligt at afkorte og tilpasse rørlængderne på byggepladsen (Cut and Join).

Svejste samlinger Denne samlingsmetode kan anvendes for alle dimensioner op til og med 3500 mm. Samlingsmetoden sikrer en optimal tæthed samt en trækfast samling.

Weholite Axiflex muffe Hurtig og nem samlingsmetode fra 300-3000 mm.

Svejsesamlingerne kan med fordel anvendes på alle samlinger, men metoden anbefales især i forbindelse med følgende installationer: • Blødbundsforhold • Installationer med ekstreme kemiske påvirkninger • Installationer med store installationsomkostninger Svejsningen udføres til priser der er fuldt konkurrencedygtige med muffe- og gummirings-samlingerne. Svejsningen foretages af Uponor Infras certificerede svejsere og dokumenteres naturligvis i henhold til vores certificerede kvalitetssystem. Der findes flere muligheder til samling af Weholite rør, hvor det er rørets størrelse, der primært er afgørende for, hvilken samlingsmetode vi anbefaler.

UDBUDSBESKRIVELSE

WEHOLITE

Tekst

Dobbeltvægget profilrør, glat ind- og udvendig. Farve: Sort udvendig og lys indvendig.

Materiale

PE

Godkendelse

EN13476-2 og Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Lyst indvendig. Svejsebart.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Regn- og spildevandssystemer, ventilation og industri. Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 195

PE Weholite letvægtsrør

Udbudsbeskrivelse


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite rør

Glat ende SN 2 Dimension

Ca. OD

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000

650 756 866 975 1084 1299 1355 1514 1623 1732 1948 2168 2380 2598 2704 2813 3253

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

1072776 1072785 1072800 1072811 1072820 1072830 1072837 1072841 1072851 1072859 1072869 1072878 1072889 1072896 1072903 1072908 1072912

193802060 193802070 193802080 193802090 193802100 193802120 193802130 193802140 193802150 193802160 193802180 193802200 193802220 193802240 193802250 193802260 193802300

B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8

Dimension

Ca. OD

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000

400 451 566 678 794 906 993 1104 1324 1378 1546 1654 1768 1984 2208 2433 2653 2756 2874 3320

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

1072757 1072758 1072768 1072781 1072788 1072803 1072813 1072823 1072832 1072839 1072844 1072854 1072862 1072872 1072881 1075181 1072900 1072906 1072909 1072914

193806036 193806040 193806050 193806060 193806070 193806080 193806090 193806100 193806120 193806130 193806140 193806150 193806160 193806180 193806200 193806220 193806240 193806250 193806260 193806300

B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8

450,00 522,00 818,00 1.098,00 1.546,00 2.010,00 2.320,00 2.890,00 4.590,00 4.924,00 5.826,00 7.236,00 7.882,00 9.412,00 11.674,00 13.524,00 17.798,00 19.354,00 Efter Tilbud 30.148,00

1.098,00 1.312,00 1.562,00 1.966,00 2.600,00 4.146,00 4.296,00 5.074,00 6.780,00 7.334,00 8.678,00 10.178,00 12.062,00 16.242,00 17.356,00 20.252,00 26.278,00

Weholite rør

Glat ende SN 4

196 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør 1


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite rør

Glat ende SN 8 Dimension

Ca. OD

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./m

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

1064834 1072761 1072774 1072783 1072794 1072807 1072816 1072826 1072834 1072848 1072856 1072864 1072875 1072885 1064836 1064837 1064838 1064840 1064839

193812036 193812040 193812050 193812060 193812070 193812080 193812090 193812100 193812120 193812140 193812150 193812160 193812180 193812200 193812220 193812240 193812250 193812260 193812300

B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8 B2-1-8

510,00 650,00 992,00 1.394,00 1.926,00 2.472,00 3.084,00 3.736,00 5.432,00 7.470,00 8.488,00 9.732,00 13.012,00 14.710,00 20.758,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 197 2

PE Weholite letvægtsrør

360 400 400 451 500 569 600 677 700 790 800 904 900 1016 1000 1130 1200 1352 1400 1578 1500 1692 1600 1804 1800 2030 2000 2253 2200 2495 2400 2718 2500 2822 2600 2950 3000 3385 Andre længder fremstilles efter opgave.


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite rør

Med muffe SN 4 Dimension

Ca. OD

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./lgd.

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125

1064841 1064842 1064843 1064844 1064845 1064846

194801036 194801040 194801050 194801060 194801070 194801080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

2.162,00 2.258,00 3.341,00 4.507,00 6.326,00 7.479,00

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

1064847 1064848 1064849 1072922 1084044 1064850

194803036 194803040 194803050 194803060 194803070 194803080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

3.576,00 3.601,00 5.345,00 7.365,00 10.962,00 12.591,00

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

194805036 194805040 194805050 194805060 194805070 194805080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

6.381,00 6.248,00 9.385,00 13.123,00 19.200,00 22.840,00

Dimension

Ca. OD

Længde

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

m

nr.

nr.

gruppe

Kr./lgd.

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125

1064851 1064852 1064853 1064854 1077454 1064855

194811036 194811040 194811050 194811060 194811070 194811080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

2.162,00 2.591,00 3.834,00 5.262,00 7.231,00 8.767,00

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

1064856 1064857 1064858 1064859 1067989 1064860

194813036 194813040 194813050 194813060 194813070 194813080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

3.576,00 4.253,00 6.338,00 8.901,00 12.407,00 15.185,00

360 400 500 600 700 800

406 455 569 670 793 907

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

194815036 194815040 194815050 194815060 194815070 194815080

B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7 B2-1-7

6.381,00 7.583,00 11.354,00 16.180,00 22.757,00 28.018,00

Weholite rør

Med muffe SN 8

Weholite rør med muffe: For sandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe For vandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe og tætningsring Priserne er ekskl. tætningsring 3

198 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite bøjninger Dimension

Grader

mm

VVS

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30°

194855036 194855040 194855050 194855060 194855070 194855080 194855090 194855100 194855120 194855125 194855140 194855150 194855160 194855180 194855200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.537,00 4.537,00 5.919,00 7.749,00 9.746,00 11.915,00 14.268,00 15.844,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60°

194853036 194853040 194853050 194853060 194853070 194853080 194853090 194853100 194853120 194853125 194853140 194853150 194853160 194853180 194853200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.673,00 5.366,00 7.006,00 9.122,00 11.605,00 14.414,00 16.274,00 19.797,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90°

194851036 194851040 194851050 194851060 194851070 194851080 194851090 194851100 194851120 194851125 194851140 194851150 194851160 194851180 194851200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

5.265,00 6.050,00 8.099,00 10.680,00 13.737,00 17.305,00 20.734,00 24.004,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 199 4

PE Weholite letvægtsrør

Glat ende SN 4 og SN 2


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite bøjninger

Glat ende SN 8 Dimension

Grader

mm

VVS

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30°

194855036 194855040 194855050 194855060 194855070 194855080 194855090 194855100 194855120 194855125 194855140 194855150 194855160 194855180 194855200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.710,00 4.839,00 6.144,00 8.040,00 10.114,00 12.365,00 14.805,00 16.441,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60°

194853036 194853040 194853050 194853060 194853070 194853080 194853090 194853100 194853120 194853125 194853140 194853150 194853160 194853180 194853200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.849,00 5.566,00 7.272,00 9.467,00 12.044,00 14.958,00 18.482,00 20.543,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

360 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000

61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90°

194851036 194851040 194851050 194851060 194851070 194851080 194851090 194851100 194851120 194851125 194851140 194851150 194851160 194851180 194851200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

5.466,00 6.279,00 8.403,00 11.082,00 14.255,00 17.958,00 21.516,00 24.908,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

200 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør 5


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite bøjninger

Med 1 påsvejst muffe SN 4 Dimension mm

Grader

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30°

194845036 194845040 194845050 194845060 194845070 194845080 194845100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.585,00 5.259,00 6.717,00 8.645,00 10.836,00 13.223,00 18.511,00

360 400 500 600 700 800 1000

31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60°

194843036 194843040 194843050 194843060 194843070 194843080 194843100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

5.565,00 6.398,00 8.213,00 10.556,00 13.368,00 16.568,00 23.193,00

360 400 500 600 700 800 1000

61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90°

194841036 194841040 194841050 194841060 194841070 194841080 194841100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

6.198,00 7.124,00 9.367,00 12.208,00 15.630,00 19.631,00 27.482,00

Grader

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

Weholite bøjninger

Med 1 påsvejst muffe SN 8 Dimension mm

360 400 500 600 700 800 1000

1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30° 1° - 30°

194845036 194845040 194845050 194845060 194845070 194845080 194845100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.759,00 5.456,00 6.970,00 8.973,00 11.245,00 13.720,00 19.207,00

360 400 500 600 700 800 1000

31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60° 31° - 60°

194843036 194843040 194843050 194843060 194843070 194843080 194843100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

5.775,00 6.637,00 8.522,00 10.954,00 13.873,00 17.193,00 24.068,00

360 400 500 600 700 800 1000

61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90° 61° - 90°

194841036 194841040 194841050 194841060 194841070 194841080 194841100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

6.430,00 7.391,00 9.721,00 12.669,00 16.218,00 20.372,00 28.518,00

6 Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 201

PE Weholite letvægtsrør

Weholite bøjning med muffe: For sandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe For vandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe og tætningsring Priserne er ekskl. tætningsring


Uponor PE Weholite letvægtsrør

Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite T-stykke

Glat ende SN 4 Dimension mm

Afgren. mm

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

400

400

194891040

B2-2-3

11.153,00

500

400 500

194891049 194891050

B2-2-3 B2-2-3

15.040,00 14.353,00

600

400 500 600

194891058 194891059 194891060

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

18.954,00 19.539,00 18.466,00

700

400 500 600 700

194891067 194891068 194891069 194891070

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

20.472,00 21.098,00 19.941,00 21.675,00

800

500 600 700 800

194891077 194891078 194891079 194891080

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

18.538,00 19.425,00 25.459,00 29.952,00

1000

600 700 800 1000

194891096 194891097 194891098 194891100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

30.903,00 34.335,00 34.335,00 41.712,00

1250

700 800 1000 1200

194891116 194891117 194891119 194891120

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

36.589,00 40.657,00 46.684,00 57.659,00

1250

700 800 1000 1250

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

37.700,00 41.878,00 48.085,00 59.390,00

1400

800 1000 1200 1400

194891136 194891138 194891139 194891140

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

54.106,00 59.417,00 65.425,00 76.537,00

1500

1000 1200 1400 1500

194891147 194891148 194891149 194891150

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

69.059,00 74.413,00 80.926,00 94.845,00

1600

1000 1200 1400 1500 1600

194891156 194891157 194891158 194891159 194891160

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

76.209,00 82.400,00 87.232,00 95.223,00 105.065,00

1800

1200 1400 1500 1600 1800

194891176 194891177 194891178 194891179 194891180

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

96.910,00 103.744,00 110.116,00 114.955,00 136.490,00

2000

1400 1500 1600 1800 2000

194891196 194891197 194891198 194891199 194891200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

125.792,00 132.435,00 137.435,00 147.245,00 169.308,00

7

202 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør


Uponor PE Weholite letvægtsrør

Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite T-stykke Dimension mm

Afgren. mm

VVS nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

400

400

194891040

B2-2-3

11.574,00

500

400 500

194891049 194891050

B2-2-3 B2-2-3

15.608,00 14.896,00

600

400 500 600

194891058 194891059 194891060

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

19.668,00 20.277,00 19.163,00

700

400 500 600 700

194891067 194891068 194891069 194891070

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

21.243,00 21.894,00 20.694,00 22.493,00

800

500 600 700 800

194891077 194891078 194891079 194891080

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

19.237,00 20.160,00 26.421,00 31.082,00

1000

600 700 800 1000

194891096 194891097 194891098 194891100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

26.167,00 32.069,00 35.630,00 43.288,00

1200

700 800 1000 1200

194891116 194891117 194891119 194891120

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud

1250

700 800 1000 1250

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud

1400

800 1000 1200 1400

194891136 194891138 194891139 194891140

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud

1500

1000 1200 1400 1500

194891147 194891148 194891149 194891150

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud

1600

1000 1200 1400 1500 1600

194891156 194891157 194891158 194891159 194891160

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud tilbud

1800

1200 1400 1500 1600 1800

194891176 194891177 194891178 194891179 194891180

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud tilbud

2000

1400 1500 1600 1800 2000

194891196 194891197 194891198 194891199 194891200

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

Efter Efter Efter Efter Efter

tilbud tilbud tilbud tilbud tilbud

8

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 203

PE Weholite letvægtsrør

Glat ende SN 8


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite T-stykke

Med påsvejst 2 muffer SN 4 Dimension

Afgren.

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

400

194881040

B2-2-3

14.874,00

500

400 500

194881049 194881050

B2-2-3 B2-2-3

18.888,00 18.318,00

600

400 500 600

194881058 194881059 194881060

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

23.145,00 23.846,00 23.126,00

700

400 500 600 700

194881067 194881068 194881069 194881070

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

21.795,00 22.922,00 31.717,00 33.388,00

800

500 600 700 800

194881077 194881078 194881079 194881080

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

23.689,00 24.915,00 34.478,00 36.290,00

1000

600 700 800 1000

194881096 194881097 194881098 194881100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

31.596,00 40.156,00 42.292,00 48.954,00

Weholite Teer 90°

Med påsvejst 2 muffer SN 8 Dimension

Afgren.

VVS

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

400

194881040

B2-2-3

15.435,00

500

400 500

194881049 194881050

B2-2-3 B2-2-3

19.601,00 19.010,00

600

400 500 600

194881058 194881059 194881060

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

24.017,00 24.745,00 23.996,00

700

400 500 600 700

194881067 194881068 194881069 194881070

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

22.618,00 23.787,00 32.915,00 34.649,00

800

500 600 700 800

194881077 194881078 194881079 194881080

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

24.584,00 25.856,00 35.780,00 37.661,00

1000

600 700 800 1000

194881096 194881097 194881098 194881100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

32.788,00 41.672,00 43.887,00 52.394,00

Weholite tee med muffe: For sandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe For vandtætte samlinger anvendes Weholite rør med muffe og tætningsring Priserne er ekskl. tætningsring

204 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite9letvægtsrør


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite Reduktioner

Glat ende SN 4 og SN 2 Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400 500 600 700 800 900

194895049 194895059 194895069 194895079 194895089 194895099

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

9.161,00 9.748,00 11.453,00 19.073,00 21.541,00 24.421,00

Weholite Reduktioner

Glat ende SN 8 Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400 500 600 700 800 900

194895049 194895059 194895069 194895079 194895089 194895099

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

9.161,00 9.748,00 11.453,00 19.073,00 21.541,00 24.421,00

Weholite Indmuringsstykker

Glat ende SN 4 og SN 2 Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

194915036 194915040 194915050 194915060 194915070 194915080 194915100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.538,00 4.842,00 4.842,00 7.558,00 7.831,00 12.124,00 12.124,00

Weholite Indmuringsstykker Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

194915036 194915040 194915050 194915060 194915070 194915080 194915100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

3.956,00 4.538,00 4.842,00 4.842,00 7.558,00 7.831,00 12.124,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 205 10

PE Weholite letvægtsrør

Glat ende SN 8


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite Indmuringsstykker

Med påsvejst 1 muffe SN 4 og SN 2 Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

194911036 194911040 194911050 194911060 194911070 194911080 194911100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.585,00 5.260,00 5.639,00 6.556,00 8.555,00 9.089,00 13.438,00

Weholite Indmuringsstykker

Med påsvejst 1 muffe SN 8 Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

194911036 194911040 194911050 194911060 194911070 194911080 194911100

B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3 B2-2-3

4.585,00 5.260,00 5.639,00 6.556,00 8.555,00 9.089,00 13.438,00

Weholite Flex. indmuringstætninger

Gummiprofil

Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

194917036 194917040 194917050 194917060 194917070 194917080 194917090 194917100

B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6 B1-2-6

360 x 100 400 x 100 500 x 100 600 x 100 700 x 100 800 x 100 900 x 100 1000 x 100 Begrænset tæthed

206 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør

11

598,00 687,00 780,00 1.436,00 1.851,00 2.070,00 2.480,00 3.291,00


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite Axiflex muffer

EPDM pakning Dimension

Bredde

Uponor

Uponor

Uponor

Vare-

Pris

DN mm

mm

SN 2 nr.

SN 4 nr.

SN 8 nr.

gruppe

Kr./stk.

300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 310 310 310 310 310 310 310

1072933 1076908 1076910 1076912 1072935 1076915 1076918 1075764 1075766 1075769 1075771 1075774 1075776 1075779 1075782 1075785

1076905 1076906 1076907 1076909 1076911 1076913 1072936 1076916 1076919 1072939 1075767 1075770 1075772 1075775 1075777 1075780 1075783 1075786

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

1.205,00 1.376,00 1.512,00 1.659,00 1.751,00 2.011,00 2.420,00 2.647,00 2.954,00 3.056,00 3.818,00 4.226,00 5.293,00 7.825,00 11.789,00 13.697,00 16.003,00 16.742,00 17.072,00 17.980,00 20.308,00

1072934 1076914 1072937 1076917 1072938 1072941 1075768 1074047 1075773 1074048 1075778 1075781 1075784 1075787 1075790 1075792

1075791 1075793

Dimension

Uponor

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1074049

194901036 194901040 194901050 194901060 194901070 194901080 194901100

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

1.455,00 2.455,00 2.920,00 3.464,00 4.632,00 5.462,00 10.202,00

350 400 500 600 700 800 1000 Priserne er ekskl. tætningsringe.

1074050 1066730

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør | 207 12

PE Weholite letvægtsrør

Weholite PE Dobbeltmuffer


Uponor PE Weholite letvægtsrør Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite Tætningsringe Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

360 400 500 600 700 800 1000

194918036 194918040 194918050 194918060 194918070 194918080 194918100

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

338,00 367,00 388,00 478,00 622,00 688,00 935,00

Teleskopringe

Skrue fæstnes Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 / 160 315 / 200 400 / 315 560 / 315 560 / 500 670 / 500

194955032 194955036 194955038 194955041 194955042 194955044

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

334,00 517,00 421,00 1.647,00 1.515,00 1.833,00

Tilslutninger Forsheda 945

In situ

Glat PVC/PE

Dimension

VVS

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160 200 250 315

194907110 194907160 194907200 194907250 194907315

B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1 B2-2-1

208 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite letvægtsrør

13

161,00 265,00 337,00 384,00 458,00


PE Weholite letvÌgtsrør


Brøndrør

Brøndrør


Uponor brøndrør Uponor brøndrør Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor brøndrør

Udv. sort/indv. grå farve Dimension

e min

e maks.

mm

mm

mm

DN 600 DN 600 DN 800 DN 800 DN 1000 DN 1000 DN 1300 DN 1600 DN 2000

16 24 20 30 26 38 34 41 45

Længde Brøndrørstype m

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1057024 1057025 1057026 1057027 1057028 1057029 1057030 1057032 1057203

B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10 B1-3-10

Ved behov for brøndrør i andre dimensioner end de her anførte henviser vi til vores Weholite letvægtsrør. Frit leveret ved hele læs, dog minimum kr. 48.000,00 Fragttillæg ved køb under kr. 48.000,00 vil være 8%

212 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | Brøndrør 1

11.506,00 16.753,00 22.454,00 28.314,00 33.300,00 40.353,00 48.053,00 69.154,00 96.980,00


Brøndrør


PE Weholite regnvandsbassiner

PE Weholite regnvandsbassiner


PE Weholite regnvandsbassiner Stoppe regnen kan vi ikke

- men vi kan lede vandet hurtigt bort, så du undgår skader Danmark bliver stadig oftere ramt af flere skybrud, der medfører mange oversvømmelser. Og prognoserne siger, det kun bliver værre. Men vi kan afhjælpe problemerne! Med et forsinkelses-/regnvandsbassin nedsættes risikoen for og antallet af oversvømmelser ganske betragteligt. De kæmpestore Weholite rør - som vi hos Uponor Infra kan levere helt op til ø 3500 mm - kan udformes til bassiner, der kan indeholde enorme mængder vand. De kan naturligvis også bruges som rør i afløbssystemer, så evnen til at bortlede de store regnmængder bliver forøget markant. Hos Uponor Infra har vi stor erfaring med hjælp til design, konstruktion og installering af disse løsninger. Inden for 24 timer får du et oplæg på en designet bassin-/forsinkelsesløsning. Vores oplæg til løsningsforslag kan indeholde: • Tegning • Statisk beregning, der dokumenterer rette valg af stivhedsklasse • Overslagspris / tilbud

216 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner


Hos Uponor Infra kan du få designet en individuel løsning - nøjagtigt tilpasset dit projekt. Det eneste vores Projektteknisk Service har brug for fra dig er dit ønske til volumen i bassinet: • Areal/plads der er til rådighed • Belastninger – jorddækning, grundvand evt. trafiklast • Eventuelle ønsker – dimension, regulering etc. Projektteknisk Service leverer til dig: • • •

Tegning af bassinløsning, med forslag til dimension og stivhedsklasse Pris inkl. materialer og samling Gennemgang af projektoplæg hvis det ønskes

Tegningen til højre på siden og det store billede nederst er netop eksempel på samspillet mellem kunde og Uponor Infra.

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner | 217

PE Weholite regnvandsbassiner

Projektteknisk design


Lægningsforeskrifter Weholite rør og bassiner installeres iht. • ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer” (Branchevejledningen fra DANVA), samt • Generelle krav i DS 475 og DS 430 Det er vigtigt, at der sikres mod opdrift under hele installationen. Rør og bassiner lægges på et afrettet udjævningslag af egnet materiale. Mufferør må ikke hvile på mufferne, men skal ligge frit i udgravede muffehuller. Rørene/bassinerne omkringfyldes med egnet materiale til mindst 15 cm over rørtop i fornødne lagtykkelser, og komprimeres til de i projektet fastlagte proctor værdier. Ved store rør/bassiner håndkomprimeres de nederste lag inderst langs røret. Omkringfyldningen skal udføres således at rørene/bassinerne ikke skades eller forskubbes. Den endelige tilfyldning bør jævnes og komprimeres i passende lag under hensyntagen til de krav der stilles til ovenliggende befæstelse eller andet.

Stenstørrelser Udjævningslag - Befæstede arealer: ≤ 8 mm - Ubefæstede arealer: ≤16 mm Indholdet af sten mellem 8 og 16 mm må højst udgøre 10% Omkringfyldning Dimensioner ≤ ø1200 mm: 10% af rørets udvendig diameter, dog max. 64 mm Dimensioner > ø1200 mm: ≤ 128 mm: Indholdet af sten mellem 64 og 128 mm må højst udgøre 15%

Generelt gælder at materialet ikke må være frossent, og at skarp flint eller tilsvarende materiale ikke må anvendes.

Genanvendelse I forbindelse med installation kan den opgravede jord i mange tilfælde anvendes til omkringfyldning. Det gælder dog at jorden kan komprimeres iht de i projektet fastlagte værdier.

218 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner


Weholite løsninger adskiller sig fra gængse standardløsninger ved, at de designes specifikt til den enkelte opgave.

særlige forhold, som f.eks. indløb, opføringer, sandfang, totalvolumen og udløb.

Ved opbygning af Weholite regnvandsbassiner er det endvidere muligt at imødekomme og tilpasse løsningen til

Bemærk at opføringer for inspektion eller andre adgangsveje altid udføres iht. gældende love og vejledninger uanset evt. ønsker.

Indløb

Volumen - mellemmoduler

Udløb

Simpelt indløb til bassin, via endebund eller sideindløb. Bassin med hvælvet endebund i alle Weholite standardmål, ø400 til ø3500 mm.

Bassinmodulerne tilpasses individuelt i både længde og diameter, så de passer til den ønskede volumen og de fysiske pladsforhold. Via svejsning kan bassinmodulerne i princippet gøres uendelig lange, men hvis pladsforholdene tillader det, kan man anlægge flere moduler ved siden af hinanden.

Simpelt udløb fra bassin med hvælvet endebund.

Med opføring

Bassinmodulerne kan suppleres med sideindløb og opføringer for inspektion eller adgangsveje iht. love og vejledninger.

Opføring, for inspektion eller godkendte adgangsveje.

2

1 Med sandfang

Der kan indarbejdes retningsændring (vilkårlig vinkel alt efter ønske) i de enkelte bassinmoduler.

Udløb monteret med: 1. vandbremse og 2. overløb ved høj vandstand

Bassin afsluttet med pumpestation. Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner | 219

PE Weholite regnvandsbassiner

Weholite - designede løsninger


Drosling af udløb Udløbet fra bassinet kan reguleres ved at indbygge en hydraulisk modstand, så vandføringen mindskes og der kun løber en begrænset vandmængde videre. Den hydrauliske modstand (drosling) kan etableres ved med vandbremse eller droselledning:

Droselledning

Vandbremse

Udløbet består af et ProFuse / Weholite rør med en mindre kapacitet end opstrømsledninger.

Drosling af løbet ved hjælp af en afløbsregulator (vandbremse), hvor det er muligt at begrænse afløbet samtidig med, at der bevares et stort gennemløb. Dette betyder, at risikoen for tilstopning reduceres.

Drosselledninger dimensioneres på samme måde som almindelige ledningsstrækninger med fuldtløbende rør. Modstanden i røret består dels af et friktionstab i selve røret, dels af et friktionstab ved indløb og udløb til og fra røret.

Regulatoren kan fremstilles meget præcist til den ønskede maksimale vandføring og kan udformes med en karakteristik, der giver meget små variationer uanset vandspejlsniveauet før regulatoren.

Centrifugal eller cyklon-bremse

Drosselledninger dimensioneres på samme måde som almindelige ledningsstrækninger med fuldtløbende rør. Modstanden i røret består dels af et friktionstab i selve røret, dels af et friktionstab ved indløb og udløb til og fra røret.

Centrifugalbremsen (anvendes typisk hvor der ønskes en regulering af ganske små vandmængder) eller cyklonbremsen, kan indbygges i bassinet eller i en separat brønd.

Pumpestation Drosling ved hjælp af pumpestation, bestående af: • 1 stk. Weholite PE pumpesump • 1 stk. PE keglebanket • 1 stk. Pumpe, guiderør, ventiler m.m. Den samlede modstand i røret kan udtrykkes ved energitabet: ∆H = ∆HR + ∆HI+U = I x L + 1,6 x

v2 2g

Afhængig af formål kan der eventuelt installeres flere pumper, flowmålere mv.

I = Gradienten L = Længden af drosselledningen v = Middelhastigheden i drosselledningen

220 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner


PE Weholite regnvandsbassiner

PE WehoPanel bygværker Skræddersyede polyethylen (PE) bygværker, inkl. dimensionering af belastninger fra jord, trafik og grundvand til f.eks. pumpestationer, ventilbygværker, overløbsbygværker mm. Let og hurtigt at installere i færdige enheder eller i præfabrikerede moduler. Spørg vores projektafdeling for priser. Tlf. 46 40 53 11.

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

WEHOLITE

Tekst

Uponor Infra Weholite polyethylen dobbeltvægget profilrør. Glat udvendigt og indvendigt. Farve: sort udvendigt, lyst indvendigt.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Regn- og spildevandssystemer, teknik bygværker. Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner | 221


Uponor PE Weholite regnvandsbassiner Uponor PE Weholite regnvandsbassiner Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weholite Bassin SN 2

uden tilslutninger Indv. Ø

Volumenn

Længde

mm

m3

m

3

+/-1m 3 + / - meter Kr./m

1000 10,0 12,73 1.780,00 1,270 1200 15,0 13,35 1.678,00 0,880 1250 17,5 14,26 2.000,00 0,815 1400 20,0 13,18 1.796,00 0,650 1500 22,5 12,96 1.725,00 0,556 1600 25,0 12,64 1.675,00 0,500 1800 30,0 11,98 1.796,00 0,393 2000 40,0 12,95 1.746,00 0,319 2200 50,0 13,50 1.804,00 0,263 2400 60,0 13,26 1.750,00 0,221 2600 65,0 12,59 1.792,00 0,189 3000 90,0 13,04 1.895,00 0,142 For længere bassinlængde og større volumen end den anførte længde er der i reguleringsprisen indregnet samling af rør. For Volumenn større end 200 m3: Spørg om separat pris.

Pris Kr./stk.

34.455,00 45.937,00 57.422,00 59.143,00 68.913,00 74.073,00 87.279,00 109.097,00 161.922,00 183.741,00 202.115,00 275.610,00

Weholite Bassin SN 4

uden tilslutninger Indv. Ø

Volumenn

Længde

mm

m3

m

3

+/-1m + / - meter Kr./m3

2.021,00 1000 10,0 12,73 1,270 1.938,00 1200 15,0 13,35 0,880 2.099,00 1250 17,5 14,26 0,815 1.934,00 1400 20,0 13,18 0,650 1.932,00 1500 22,5 12,96 0,556 1.932,00 1600 25,0 12,64 0,500 1.928,00 1800 30,0 11,98 0,393 1.910,00 2000 40,0 12,95 0,319 1.928,00 2200 50,0 13,50 0,263 1.859,00 2400 60,0 13,26 0,221 1.925,00 2600 65,0 12,59 0,189 1.925,00 3000 90,0 13,04 0,142 For længere bassinlængde og større volumen end den anførte længde er der i reguleringsprisen indregnet samling af rør. For Volumenn større end 200 m3: Spørg om separat pris.

1

222 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner

Pris Kr./stk.

40.769,00 55.698,00 65.460,00 68.904,00 80.963,00 90.148,00 101.633,00 129.196,00 184.889,00 209.582,00 233.121,00 308.339,00


Uponor PE Weholite regnvandsbassiner Uponor PE Weholite regnvandsbassiner PE Weholite regnvandsbassiner

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Udløb/indløb placeret efter eget valg

Påsvejst

Dimenionsvalg

Længde

Pris

mm

m

Kr./stk.

110-315 355-500 560-630

0,25 0,25 0,25

1.098,00 1.697,00 2.100,00

Opføringsrør

Påsvejst

Dimenion

Længde

Pris

mm

m

Kr./stk.

600 800 1000 1250

0,50 0,50 0,50 0,50

1.335,00 1.908,00 2.551,00 3.480,00

Opføringsmuffe

Påsvejst. Inkl. tætningsring Dimenion

Længde

Pris

mm

m

Kr./stk.

600 800 1000

0,25 0,25 0,25

1.735,00 2.731,00 4.978,00

2

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE Weholite regnvandsbassiner | 223


PE brønde

PE brønde, skræddersyede


PE brønde, skræddersyede Få brønden skræddersyet til dit projekt Brønde udformes i PE og i et utal af designmuligheder. Som topafslutning kanbruges PE kegle, betondæk, aludæksel eller andet efter eget valg. På næste side finder du et brøndspecifikationsskema, som med fordel kan anvendes ved evt. bestilling af en brønd.

Typiske dimensioner 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.500 mm

Eksempel på udfyldt brøndspecifikationsskema og tegning

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PE BRØNDE

Tekst

Uponor brønde i PE, glatte ind- og udvendigt, sorte udvendig og lyse indvendig.

Materiale

PE

Dimensionsområde

ø600-ø3500

Tillægskrav

Svejst af certificerede svejsere samt være tæthedsprøvede

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54-2.

Anvendelse

Regn- og spildevandssystemer samt teknikbrønde

226 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede


Brøndspecifikation

Kunde : ______________________________

Tlf.nr. : ______________________

Evt. leveringsadresse : __________________ _____________________________________ _____________________________________

E-mail : ______________________ Ønsket leveringsdato : __________

Kontaktperson : ________________________

Ekscentrisk Ekxentrisk kegle ø600 (ø1250 og ø1000) _____

Topafslutning :

(Ved kegleafslutning er H lig højde fra bund af brønd til top kegle)

Gennemløbsbrønd

Sandfangsbrønd

sadelbønd Sadelbrønd

Eksentrisk brønd Ekscentrisk Øi

Øi

Øi

H

Ø2

Ø2

H2

H2

H

H

H

Øi

90°

270° Øi = _________ mm

Øi = _________ mm

Øi = _________ mm

Øi = _________ mm

H = __________ mm

H = __________ mm

Ø2 = _________ mm

Ø2 = _________ mm

H2 = _________ mm

H2 = _________ mm

H = _________ mm

H = __________ mm

Placering af indløb

Indløbsvinkel

Diameter Ø indløb

Højde over bund H2

Udløb 0°

Grader

mm

mm

315°

45°

UDLØB

Tilslutningstype *

0

Indløb 1 270°

90°

215°

135° 180°

Indløb 2 Indløb 3 Indløb 4

* Tilslutningstype : 1 = glat spidsende Bemærkninger :

Designed by

ber

Checked by

2 = muffe for glat spidsende

Uponor prisliste | PE brønde,Date skræddersyede | 227 Date Approved by 2019 | Regnvandssystemer

10-10-2011

PE brønde

Brøndspecifikation


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede

Prisliste januar 2019, moms / ret til ændringer forbeholdesskræddersyede Uponor PEekskl. Weholite brønde,

Gennemløbsbrønd, GB

m/banket

Dimension

Dimension

Højde

Pris

Pris

Pris

Pris ved

Brønd

Gennemløb

fra bundløb

lige

vinkeldrejet

vinkeldrejet

alternativ

bundløb

gennemløb

gennemløb

brøndhøjde

180°

179-135° +

134-90° +

181-225°

226-275°

+/÷

Kr./stk.

Kr./stk.

Kr./cm

mm

mm

m

Kr./stk.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

110 DU 160 DU 200 DU 250 DU 315 DU 400 DI 500 DI 600 DI 700 DI 800 DI

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13.830,00 13.830,00 13.830,00 15.259,00 15.259,00 15.678,00 15.794,00 16.322,00 19.096,00 21.986,00

14.548,00 14.548,00 14.548,00 16.033,00 16.033,00 16.712,00 16.868,00 17.160,00 20.077,00 23.088,00

15.612,00 15.612,00 15.612,00 17.095,00 17.095,00 16.988,00 17.586,00 18.221,00 21.316,00 24.514,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

110 DU 160 DU 200 DU 250 DU 315 DU 400 DI 500 DI 600 DI 700 DI 800 DI 900 DI

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19.920,00 19.920,00 19.920,00 21.776,00 21.776,00 21.232,00 22.591,00 23.247,00 24.330,00 28.465,00 33.304,00

20.904,00 20.904,00 20.904,00 22.834,00 22.834,00 22.246,00 23.658,00 24.367,00 25.471,00 29.800,00 34.866,00

22.130,00 22.130,00 22.130,00 24.058,00 24.058,00 23.469,00 24.905,00 25.587,00 26.718,00 31.260,00 36.574,00

34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

110 DU 1500 160 DU 1500 200 DU 1500 250 DU 1500 315 DU 1500 400 DI 1500 500 DI 1500 600 DI 1500 700 DI 1500 800 DI 1500 900 DI 1500 1000 DI 1500 1200 DI 1500 DU = Udvendig diameter DI = Indvendig diameter

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24.884,00 24.884,00 24.884,00 26.734,00 26.734,00 26.029,00 27.855,00 28.685,00 30.403,00 31.572,00 34.731,00 37.509,00 39.759,00

26.287,00 26.287,00 26.287,00 28.208,00 28.208,00 27.478,00 29.373,00 30.238,00 32.023,00 33.243,00 36.566,00 39.491,00 41.860,00

27.910,00 27.910,00 27.910,00 29.831,00 29.831,00 29.104,00 31.185,00 32.053,00 33.840,00 35.056,00 38.561,00 41.635,00 44.133,00

53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

228 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, 1 skræddersyede


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede

Ekscentrisk brønd, EB Dimension

Dimension

Højde

Pris

Pris

Pris

Pris ved

Brønd

Gennemløb

fra bundløb

lige

vinkeldrejet

vinkeldrejet

alternativ

bundløb

gennemløb

gennemløb

brøndhøjde

180°

179-135° +

134-90° +

181-225°

226-275°

+/÷

Kr./stk.

Kr./stk.

Kr./cm

mm

mm

m

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

700 DI 800 DI 900 DI 1000 DI 1200 DI 1400 DI 1500 DI 1600 DI 1800 DI 2000 DI

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15.496,00 15.936,00 17.111,00 16.389,00 19.241,00 22.297,00 24.305,00 25.624,00 30.443,00 33.996,00

16.501,00 16.954,00 18.470,00 17.813,00 20.577,00 24.990,00 27.794,00 28.655,00 34.156,00 38.388,00

17.160,00 17.633,00 19.210,00 18.525,00 21.398,00 25.988,00 28.907,00 29.801,00 35.523,00 39.923,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

700 DI 800 DI 900 DI 1000 DI 1200 DI 1400 DI 1500 DI 1600 DI 1800 DI 2000 DI

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20.914,00 21.390,00 22.590,00 23.766,00 24.002,00 27.546,00 28.648,00 31.078,00 36.286,00 40.063,00

21.933,00 22.385,00 23.948,00 25.125,00 26.380,00 30.240,00 33.573,00 34.694,00 39.994,00 44.455,00

22.809,00 23.281,00 24.905,00 26.131,00 27.437,00 31.450,00 34.917,00 36.082,00 41.596,00 46.232,00

34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

700 DI 1500 800 DI 1500 900 DI 1500 1000 DI 1500 1200 DI 1500 1400 DI 1500 1500 DI 1500 1600 DI 1500 1800 DI 1500 2000 DI 1500 DU = Udvendig diameter DI = Indvendig diameter

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24.250,00 24.798,00 26.168,00 27.481,00 30.899,00 32.811,00 33.967,00 35.454,00 41.581,00 46.012,00

25.222,00 25.839,00 27.268,00 28.635,00 32.196,00 34.190,00 35.394,00 36.943,00 43.327,00 47.943,00

25.851,00 26.486,00 27.949,00 29.350,00 33.001,00 35.044,00 36.280,00 37.868,00 44.412,00 49.218,00

53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Kr./stk.

2 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede | 229 Uponor prisliste

PE brønde

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede

Prisliste januar 2019, moms / ret til ændringer forbeholdesskræddersyede Uponor PEekskl. Weholite brønde,

Sadelbrønd, SB Dimension

Dimension

Højde

Pris

Pris

Pris

Pris ved

Brønd

Gennemløb

fra bundløb

lige

vinkeldrejet

vinkeldrejet

alternativ

bundløb

gennemløb

gennemløb

brøndhøjde

180°

179-135° +

134-90° +

181-225°

226-275°

+/÷

Kr./stk.

Kr./stk.

Kr./cm

mm

mm

m

Kr./stk.

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

600 DI 700 DI 800 DI 900 DI 1000 DI 1200 DI 1400 DI 1500 DI 1600 DI 1800 DI 2000 DI

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14.280,00 14.720,00 15.138,00 16.258,00 16.590,00 18.279,00 21.184,00 23.030,00 24.343,00 28.900,00 32.297,00

16.423,00 16.926,00 17.408,00 18.693,00 19.442,00 21.020,00 24.362,00 26.471,00 27.994,00 33.235,00 37.141,00

16.423,00 16.926,00 17.408,00 18.693,00 19.442,00 21.020,00 24.362,00 26.471,00 27.994,00 33.235,00 37.141,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 DI 1200 DI 1400 DI 1500 DI 1600 DI 1800 DI 2000 DI

3 3 3 3 3 3 3

16.389,00 19.241,00 22.405,00 24.305,00 25.624,00 30.443,00 33.996,00

18.847,00 22.126,00 25.766,00 27.892,00 29.467,00 35.009,00 40.070,00

18.847,00 22.126,00 25.766,00 27.892,00 29.467,00 35.009,00 40.070,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1250 1250 1250 1250 1250

1400 DI 1500 DI 1600 DI 1800 DI 2000 DI

3 3 3 3 3

27.546,00 28.648,00 31.078,00 36.286,00 40.063,00

31.678,00 32.944,00 35.739,00 39.799,00 44.904,00

31.678,00 32.944,00 35.739,00 39.799,00 44.904,00

34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

1500 DI 1500 1600 DI 1500 1800 DI 1500 2000 DI 1500 DU = Udvendig diameter

3 3 3 3

33.967,00 35.454,00 41.581,00 46.012,00

39.063,00 40.772,00 47.818,00 50.980,00

39.063,00 40.772,00 47.818,00 50.980,00

53,00 53,00 53,00 53,00

DI = Indvendig diameter

230 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, 3 skræddersyede


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE Kegle PE Kegle

Dimension

Dimension

Højde

Uponor

Vare-

Pris

Dimension mm

Opføring Dimension mm Opføring

Kegle Højde mm Kegle

nr. Uponor

gruppe Vare-

nr.

gruppe

Pris Kr./stk.

1066808 1074188 1066808

B2-3-6 D1-2-6 B2-3-6

mm

1000 1250/1200 1000

mm

600 DI 600 DII

mm

540 1000 540 *

600 DI 1250/1200 1000 * 1074188 * Højde på ø600 opføring kan tilpasses "on site" ved at kunne afskære op til 250 mm.

D1-2-6

Kr./stk.

4.476,00 5.669,00 4.283,00 5.424,00

* Højde på ø600 opføring kan tilpasses "on site" ved at kunne afskære op til 250 mm.

4 4 Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede | 231

PE brønde

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede, tilbehør Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering/svejsning

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede - tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering / svejsning.

Weholite brøndrør Dimension

SN-

Pris

mm

værdi

Kr./m

400 500 600 800 1000 1250 1400 1500 1800 2000 2400 2500 3000

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

427,00 669,00 829,00 1.177,00 1.941,00 3.196,00 3.824,00 5.137,00 6.540,00 7.671,00 12.241,00 13.079,00 20.342,00

Endebund med opdriftssikring Dimension

Pris

mm

Kr./stk.

400 500 600 800 1000 1250 1400 1500 1800 2000 2400 2500 3000

232 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede

948,00 1.172,00 2.125,00 2.946,00 4.090,00 5.287,00 6.086,00 11.181,00 13.991,00 17.661,00 23.341,00 30.260,00 37.956,00


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede, tilbehør Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering/svejsning

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede - tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Topafslutning i terræn Dimension

Pris

mm

Kr./stk.

800 1000 1250 1400

Plasttop m/610x610 mm aludæksel Plasttop m/610x610 mm aludæksel Plasttop m/610x610 mm aludæksel Plasttop m/610x610 mm aludæksel

3.307,00 3.680,00 3.815,00 3.880,00

600 800 1000 1250 1400 1500 1800 2000 2400 2500 3000

Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg Aludæksel - helt låg

400 600

Plastdæksel, løst Plastdæksel, løst

1250 1400 1500 1800 2000

Plastdæksel, hvælvet, m/600 mm opføringsrør Plastdæksel, hvælvet, m/600 mm opføringsrør Plastdæksel, hvælvet, m/600 mm opføringsrør Plastdæksel, hvælvet, m/600 mm opføringsrør Plastdæksel, hvælvet, m/600 mm opføringsrør

400 500 600 800 1000 1250 1400 1500 1800 2000 2400 2500

Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel Profilafslutning (topring), som skal benyttes, hvis der ønskes vandtæt aludæksel

7.216,00 7.963,00 8.597,00 9.939,00 12.942,00 13.380,00 17.441,00 18.039,00 22.278,00 24.018,00 37.220,00 563,00 862,00 8.346,00 8.958,00 9.894,00 11.344,00 12.142,00 817,00 952,00 1.113,00 1.613,00 2.466,00 2.700,00 3.340,00 3.582,00 4.721,00 6.760,00 7.443,00 9.960,00

Topafslutning i trafikbelastning Dimension

Pris

mm

Kr./stk.

1000 1250

Plastkegle, excentrisk/koncentrisk, ø 1000/640, H = 540 mm Plastkegle, excentrisk/koncentrisk, ø 1250/600, H = 1000 mm

9.369,00 12.810,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede | 233

PE brønde

Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering / svejsning.


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede, tilbehør Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering/svejsning

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede - tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering / svejsning.

Banket 45° / 60°

Til pumpebrønde Dimension

Pris

mm

Kr./stk.

600 800 1000 1250 1400 1500 1600 1800

2.585,00 3.006,00 3.389,00 4.123,00 4.752,00 4.926,00 5.508,00 5.907,00

Dobbeltbund

med stålkryds Dimension mm

1250 1400 1500 1600 1800 2000 2400 2500 3000

4.815,00 6.322,00 6.542,00 6.729,00 9.578,00 11.417,00 18.354,00 21.242,00 28.390,00

Løfteøjer Til dimension mm

600 - 1800 2000 - 2400 2500 3000

829,00 1.311,00 1.900,00 2.139,00

Pumpesump Dimension mm

355

1.901,00

Tavle til el Pladestørrelse mm

400 x 400

2.638,00

234 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede 7


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede, tilbehør Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering/svejsning

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede - tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trykrenseinspektionsstykke

Royal, AISI 316, m/DN 100 spulestuds Dimension

Pris

DN

Kr./stk.

100 150 200 250 300 400 450 500

68.041,00 79.755,00 89.226,00 99.695,00 112.155,00 138.001,00 150.413,00 168.434,00

Stige Højde

Pris

mm

Kr./stk.

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2.456,00 2.819,00 3.167,00 3.441,00 3.816,00 4.115,00 4.663,00

Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede | 235

PE brønde

Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering / svejsning.


Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede, tilbehør Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering/svejsning

Uponor PE Weholite brønde, skræddersyede - tilbehør

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes Hvor andet ikke er angivet, er delene inkl. montering / svejsning.

Tilslutninger Dimension

Pris

mm

Kr./stk.

50 63 75 90 110 125 160 200 225 250 315 355 400 500 600 800

Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE Spidsende PE

1.113,00 1.158,00 1.199,00 1.225,00 1.251,00 1.285,00 1.670,00 1.692,00 1.925,00 2.541,00 3.434,00 3.481,00 3.880,00 4.190,00 4.826,00 5.539,00

110 160 200 250 315 355 400 500 600

Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til

glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende) glatte PE/PP/PVC (spidsende)

1.237,00 1.259,00 1.826,00 2.715,00 3.849,00 3.904,00 4.447,00 4.961,00 5.539,00

110 160 200 250 315

Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til

korrugerede rør korrugerede rør korrugerede rør korrugerede rør korrugerede rør

1.226,00 1.639,00 1.644,00 2.449,00 3.255,00

400 500 600 700 800

Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til Muffe til

Weholite rør Weholite rør Weholite rør Weholite rør Weholite rør

4.248,00 4.890,00 6.542,00 7.212,00 7.334,00

1" 1 ¼" 1 ½" 2"

Gevindmuffe RG Gevindmuffe RG Gevindmuffe RG Gevindmuffe RG

1.050,00 1.062,00 1.514,00 1.537,00

1 ¼" 1 ½" 2" 3"

Dobbelt Dobbelt Dobbelt Dobbelt

1.710,00 1.710,00 1.880,00 2.113,00

gevindmuffe RG gevindmuffe RG gevindmuffe RG gevindmuffe RG

ø 110 / DN 100 Flangetilslutning (ekskl. bolte og møtrikker) ø 160 / DN 150 Flangetilslutning (ekskl. bolte og møtrikker)

994,00 1.314,00

236 | Uponor prisliste 2019 | Regnvandssystemer | PE brønde, skræddersyede

9


PE brønde


Brøndsystemer

Brøndsystemer


Brøndsystemer

Uponor brøndsystemer omfatter brønde i to standardtyper: • Rense- og inspektionsbrønde • Regnvandsbrønde Uponor rense- og inspektionsbrønde består af standardbrønde med bundløb i dimensionerne fra ø110 mm til ø560 mm i typerne 1, 2, 3 og 4. Brøndene leveres med muffe for korrugeret opføringsrør i dimensionerne ø315, ø425 og ø600 mm.

Opføringsrøret trykkes ned i brøndbunden og samlingen er færdig. En hel tæt, sikker og fleksibel samling.

Regnvandsbrønde omhandler brønde med indbygget sandfang til anvendelse som tagnedløbsbrønd, rendestensbrønd, drænbrønd mv. Ud over en lang række standardprodukter producerer Uponor også multibrønde og løse bunde samt opføringsrør. Det giver brugeren mulighed for at udforme brønden efter forhold og behov. Brøndene leveres i dimensionerne ø200, ø315, ø425 og ø600 mm.

Typeoversigt Rense- og inspektionsbrønde leveres i fire varianter i hver dimension. Pilen viser løbsretning på brønden, set ovenfra.

T1: Et lige gennemløb

T2: Et venstre, et lige og et højre indløb

T3: Et venstre og et lige indløb

T4: Et højre og

et lige indløb

Vigtigt Rense- og inspektionsbrønde med sideløb på min. 45° medløb benyttes for at optimere flow og eliminere tilstopninger og derved minimeres driftsomkostningerne.

Hvis brøndløb har mindre end 45° medløb, bliver risikoen for tilstopninger større, hvilket medfører øgede omkostninger og irritation.

240 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

Uden medløb

Med 45° medløb


Rendestensbrønde

Tagnedløbsbrønde fungerer som sandfang i forbindelse med bortledning af vand fra tage. Brøndene er enten forbundet direkte med det enkelte nedløbsrør, eller installeret som en central brønd.

Rendestensbrønde er placeret i vej­siden og bortleder vand fra kørebanen. De anvendes ligeledes til afvanding af parkeringsarealer, gårdspladser mm. Vandet ledes ned gennem en rist i toppen af brønden.

Den centrale tagnedløbsbrønd anvendes, hvor der er flere nedløbsrør fra taget på samme side af bygningen. Her føres nedløbsrørene ned i et kloakrør, der leder vandet til tagnedløbsbrønden.

Brøndens funktion er at tilbageholde sand, så det ikke kommer ud i afløbssystemet. Den fungerer samtidigt som vandlås, så lugtgener forhindres.

Tørbrønde

Drænbrønde

Tørbrønde anvendes typisk til afvanding af f.eks. cykelstier. Brønden har hverken vandlås eller sandfang og bliver derfor oftest tilsluttet en rendestensbrønd.

Drænbrønde anvendes i forbindelse med drænrørssystemer, hvor der er behov for en renseadgang. Som drænbrønd anvendes en multibrønd, der anbores efter behov. Som overgang mellem drænrørssystem og regnvandssystem anvendes som oftest en rendestensbrønd, der anbores med drænrørene. Drænbrønde anvendes også til samling af flere tilløb, ved retningsændringer, dimensionsændringer og ændringer i faldet på rørene. Der bør ikke være større afstand mellem brøndene, end at inspektionskamera og udstyr kan passere fra brønd til brønd. e

us

eF

ruos ilroPF gtil tP

Eksempel på specialfremstillet brønd:

anng eerrgga OOvv

Uponor regnvandsbrønde er fremstillet iht. gældende standarder og Uponor fabriksstandarder. Tagnedløbsbrønde udføres således i PP efter DS 2380, mens nedløbsbrønde udføres i PP efter DS 2379.

ib ib 2R ra Rltra Ullt U

til ti angng eergrga v O

VC VPC

Pt lal gt la

ti tinl gg negrga v a rgO

Ov

e

Ov

2

OOv

veerr ggana gntg il btil etob net

on

SW mSW

m ete

yysst rsrsss

karkør ol kalo l ktli ating

ø

negrg

Oav

erg

Ov

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 241

Brøndsystemer

Tagnedløbsbrønde


Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PP-RENSE- OG INSPEKTIONSBRØNDE

Tekst

Uponor rensebrønde og opføringsrør i PP

Materiale

PP

Dimensionsområde

315, 425 og 600 mm.

Godkendelse

Brøndene skal opfylde krav iht. DS/EN 13598-2 og Nordic Poly Mark.

Tillægskrav

Brøndene skal have tilløb med 45o medløb, for optimal flow forhold og drift Der benyttes PP korrugerede opføringsrør

Installation

Godkendt til installationsdybde på 6 m samt grundvand på min. 4 m. Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

UDBUDSBESKRIVELSE

PP-RENSE- OG INSPEKTIONSBRØNDE

Tekst

Uponor rensebrønde i PP

Materiale

PP

Dimensionsområde

1000 mm.

Godkendelse

Brøndene skal opfylde krav iht. DS/EN 13598-2.

Tillægskrav

Brøndene skal have tilløb med vinklet medløb, for optimal flow forhold og drift. Brøndbunde/banketter skal være lyse indvendigt eller i rødbrun farve for optimal inspektion.

Installation

Godkendt til installationsdybde på 6 m samt grundvand på min. 5 m. Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

UDBUDSBESKRIVELSE

PP-TAGNEDLØBSBRØNDE

Tekst

Uponor tagnedløbsbrønd udført i PP med påsvejst bund og studse.

Materiale

PP

Dimensionsområde

200 og 315 mm.

Godkendelse

Udført i miljøvenligt PP efter DS 2380.

Tillægskrav

Brøndbunde og studse skal være svejste

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

UDBUDSBESKRIVELSE

PP-RENDESTENSBRØNDE M/SANDFANG - (OGSÅ KALDET SANDFANGSBRØNDE)

Tekst

Uponor rendestensbrønd m/sandfang, udført i PP med påsvejst bund og studse.

Materiale

PP

Dimensionsområde

315 og 425 mm, vælg sandfang på 35 eller 70 liter.

Godkendelse

Udført i miljøvenligt PP efter DS 2379.

Tillægskrav

Brøndbunde og studse skal være svejste

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

242 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer


PP-TØRBRØNDE - UNIVERSAL

Tekst

Uponor tørbrønd støbt i ét stykke, som sikrer optimal tømning af brønd.

Materiale

PP

Dimensionsområde

315 mm med 160-110 mm løb.

Godkendelse

Udført i miljøvenligt PP efter DS 2379.

Tillægskrav

Brøndbunde og studse skal være fuldstøbte eller svejste

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

UDBUDSBESKRIVELSE

PP-DRÆNBRØNDE

Tekst

Uponor drænbrønd udført i PP med påsvejst bund og studse.

Materiale

PP

Dimensionsområde

315 mm.

Godkendelse

Udført i miljøvenligt PP efter DS 2379.

Tillægskrav

Brøndbund skal være svejst.

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 243

Brøndsystemer

UDBUDSBESKRIVELSE


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

192011110 192011160 192011200

5194911 5194916 5032444

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

795,00 1.118,00 2.038,00

110 415 546 420 428 60 8 1050407 160 415 660 475 440 110 8 1050471 200 415 710 520 456 127 8 1050475 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Højre/venstre tilløb, type 2, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

192012110 192012160 192012200

5194912 5194917 5032482

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

880,00 1.260,00 2.729,00

110 470 546 420 428 60 8 1050410 160 622 660 475 440 110 8 1050472 200 720 710 520 456 127 8 1050476 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Venstre tilløb, type 3, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

192013110 192013160 192013200

5194913 5194918 5032448

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

856,00 1.233,00 2.482,00

110 445 546 420 428 60 8 1050408 160 511 660 475 440 110 8 1050473 200 560 710 520 456 127 8 1050477 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

192014110 192014160 192014200

5194914 5194920 5032478

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

856,00 1.233,00 2.482,00

110 445 546 420 428,0 60 8 1050409 160 511 660 475 440 110 8 1050474 200 560 710 520 456 127 8 1050478 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

244 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

1


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør Dimension mm

F mm

L mm

H mm

Z mm

M mm

Antal pr. palle

Uponor nr.

110 510 546 510 428 60 8 1050411 160 510 660 565 470 110 8 1050479 200 510 710 610 616 127 8 1050483 250 575 1150 917 824 165 4 1054211 315 575 1100 917 691 205 4 1054212 450 *) 510 1130 790 820 160 1054256 560 *) 630 1410 960 1050 170 1054259 *) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

VVS nr.

DB nr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

192021110 192021160 192021200 192021250 192021315 192021450 192021560

5194921 5194926 5032485 5032486 5032488 5043192 5043188

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

1.011,00 1.002,00 1.304,00 2.116,00 2.348,00 6.997,00 7.772,00

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Venstre/højre tilløb, type 2, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5194922 5194927 5032502 5032504 5032505

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

1.365,00 1.420,00 1.755,00 4.537,00 5.519,00

110 510 546 510 428 60 8 1050414 192022110 160 622 660 565 470 110 8 1050480 192022160 200 720 710 610 434 127 8 1050484 192022200 250 1130 1150 917 824 165 4 1054228 192022250 315 1140 1100 917 691 205 4 1054229 192022315 Ved større gennemløbsdimensioner henviser vi til vores rense- og inspektionsbrønde for 600 mm opføringsrør Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Venstre tilløb, type 3, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5194924 5194929 5032491 5032492 5032493

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

1.233,00 1.321,00 1.631,00 3.394,00 4.050,00

110 510 546 510 428 60 4 1050412 192023110 160 511 660 565 470 110 8 1050481 192023160 200 560 710 610 616 127 8 1050485 192023200 250 855 1150 917 824 165 4 1054218 192023250 315 860 1100 917 691 205 4 1054219 192023315 Ved større gennemløbsdimensioner henviser vi til vores rense- og inspektionsbrønde for 600 mm opføringsrør Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 245

2

Brøndsystemer

Lige gennemløb, type 1, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5194925 5194928 5032497 5032498 5032499

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1

1.233,00 1.321,00 1.631,00 3.394,00 4.050,00

110 510 546 510 428 60 8 1050413 192024110 160 511 660 565 470 110 8 1050482 192024160 200 560 710 610 616 127 8 1050486 192024200 250 855 1150 917 824 165 4 1054223 192024250 315 860 1100 917 691 205 4 1054224 192024315 Ved større gennemløbsdimensioner henviser vi til vores rense- og inspektionsbrønde for 600 mm opføringsrør Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3 B1-3-3 B2-2-2

3.089,00 3.801,00 3.910,00 10.437,00 13.482,00 14.979,00 15.140,00

200 *) 780 870 540 620 128 2 1059776 192017120 1601850 250 780 1135 660 810 165 2 1059777 192017125 1602072 315 780 1085 660 685 205 2 1059778 192017132 1602086 400 **) 450 ***) 1050415 192017145 5148468 560 ***) 1050419 192017156 5148472 684 1051730 193025600 1435823 *) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058 **) Anvendelse kun for Ultra Double ***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre/venstre, type 2, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

3.757,00 4.555,00 4.847,00 22.893,00 25.545,00

200 *) 790 870 520 620,0 128 2 1059785 192017220 1601935 250 1130 1135 660 810,0 165 2 1059786 192017225 1602078 315 1140 1085 660 685,0 205 2 1059787 192017232 1602087 450 ***) 1050416 560 ***) 1050420 *) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058 ***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

246 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

3


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3 B1-3-3

3.447,00 4.228,00 4.449,00 14.141,00 17.677,00 19.992,00

200 *) 785 870 520 620,0 128 2 1059779 192017320 1602069 250 955 1135 660 810,0 9 2 1059780 192017325 1602083 315 960 1085 660 685,0 205 2 1059781 192017332 1602088 400 ***) 450 ***) 1050417 560 ***) 1050421 *) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058 ***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3 B1-3-3

3.447,00 4.228,00 4.449,00 14.141,00 17.677,00 19.992,00

200 *) 785 870 520 620,0 128 2 1059782 192017420 1602070 250 955 1135 660 810,0 165 2 1059783 192017425 1602084 315 960 1085 660 685,0 205 2 1059784 192017432 1602090 400 ***) 450 ***) 1050418 560 ***) 1050422 *) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058 **) Anvendelse kun for Ultra Double ***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP Til Uponor IQ rør Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 300 450 500

4 4 4 1 1

1054215

192021620

1443889

1054216 1054256 1054259

192021630 192021450 192021560

1443890 5043192 5043188

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

1.750,00 2.105,00 2.659,00 6.997,00 7.772,00

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 247

4

Brøndsystemer

Venstre, type 3, PP Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Afgrening venstre og højre, type 2, PP Til Uponor IQ rør Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 300 450 500

4 4 4 1 1

1054232

192022620

1443891

1054233 1054263 1054271

192022630 192022450 192022460

1443892 5043193 5043189

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

2.272,00 3.248,00 7.077,00 10.931,00 13.625,00

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Afgrening venstre, type 3, PP Til Uponor IQ rør Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1056847

192023620

5032489

B1-3-1

2.090,00 2.517,00 5.191,00 7.897,00 11.189,00

200

4

250 300 450

4 4 1

1056848 1054257

192023630 192023450

5032490 5043194

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3

500

1

1054260

192023560

5043190

B1-3-3

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP Til Uponor IQ rør Dimension

F

L

H

Z

M

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

5043186 5043191

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

2.090,00 2.517,00 2.807,00 7.897,00 11.189,00

200 250 300 450 500

1054258 1054261

248 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

5

192024450 192024560


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1435823

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3 B2-2-2

4.288,00 4.527,00 4.714,00 13.482,00 14.979,00 15.140,00

200 250 300 400 500 600

1050415 1050419 1051730

193025600

Uponor IQ Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre/venstre, type 2, PP Til Uponor IQ-rør Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050416 1050420

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

4.669,00 5.212,00 5.380,00 22.893,00 25.545,00

200 250 300 400 500

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Venstre, type 3, PP Til Uponor IQ-rør Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050417 1050421

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

4.669,00 5.212,00 5.380,00 17.677,00 19.992,00

200 250 300 400 500

Uponor IQ Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP Til Uponor IQ-rør Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050418 1050422

B1-3-1 B1-3-1 B1-3-1 B1-3-3 B1-3-3

4.669,00 5.212,00 5.380,00 17.677,00 19.992,00

200 250 300 400 500 6

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 249

Brøndsystemer

Lige gennemløb, type 1, PP Til Uponor IQ-rør


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe Dimension

Dy

Di

L1

L2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

dim. x L mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315/1250 *) 315/3000 315/6000 425/1250 *) 425/3000 425/6000 *) Uden muffe

352 352 352 474 474 474

318 318 318 425 425 425

1250 3000 6000 1250 3000 6000

6 6 6 4 4 4

1054489 1054490 1054491 1054494 1054495 1054496

192029131 192029133 192029136 192029141 192029143 192029146

5032508 5032509 5032510 5032512 5032513 5032514

B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9

551,00 1.365,00 2.349,00 826,00 2.118,00 3.793,00

3190 6190 3283 6283

Blå opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe Dimension

Dy

Di

L1

L2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

dim. x L mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

352 352 474 474

318 318 425 425

3190 6190 3283 6283

3000 6000 3000 6000

6 6 4 4

1084965 1089743 1084966 1092731

192029233 192028136 192029243 192028146

1814438 2032515 1814476 2032536

B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9 B1-3-9

1.365,00 2.349,00 2.118,00 3.793,00

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

dim. x L mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

6 4

1054488 1054493

192029130 192029140

5032507 5120713

B1-3-9 B1-3-9

315/3000 315/6000 425/3000 425/6000

Forlængerrør med muffe, PP

315/895 425/600 Tætningsring bestilles særskilt

531,00 620,00

Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret indvendigt og udvendigt. Uden muffe Dimension

Dy

Di

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600/3000 600/6000

684 684

600 600

2 2

1059453 1059454

192019303 192019306

1602097 1602098

B1-3-9 B1-3-9

2.766,00 5.387,00

250 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

7


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde Dimension

Dy

Di

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600/2800

684

600

2

1062924

193001600

1434489

B2-1-5

3.535,00

600/6000

684

600

2

1051721

193002600

1434490

B2-1-5

6.840,00

Tætningsring

Til opføringsrør og brønd Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315 425 600

500 200 60

1054266 1054268 1060626

192029730 192029740 192019620

5032462 5032463 1763785

B1-3-8 B1-3-8 B2-2-2

124,00 281,00 288,00

Tætningsring

Til opføringsrør og brønd Olie- og benzinbestandig Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315 425 600

500 200 50

1054267 1054269 1059767

192029731 192029741 193038601

5106560 5106561 1588656

B1-3-8 B1-3-8 B2-2-2

207,00 409,00 1.516,00

Svampegummiring

Passende til opføringsrør og rendestensbrønd Anvendes som tætning mellem opføringsrør/rendestensbrønd og skørt på rendestensrist eller spulebrøndkarm Herved undgås nedfald af sand, sten og asfalt i brønden mm

Indv. Rør mm

20 25 30 35 25 35

315 315 315 315 425 600

Dimension

Udv. Skørt

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

80 40 30 30 40 30

1054194 1054195 1054196 1054197 1054198 1059789

222785320 222785325 222785330 222785335 222785425 192017620

5327030 5327033 5327034 5327037 5327038 1602096

B1-3-8 B1-3-8 B1-3-8 B1-3-8 B1-3-8 B1-3-8

313-315 313-315 305-310 305-310 290-300 290-300 275-280 275-280 415-417 415-417 586-588 586-588

177,00 261,00 238,00 328,00 329,00 514,00

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 251 8

Brøndsystemer

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret udvendigt og glat indvendigt. Med muffe. Benyttes for dem som ønsker stivere opføringsrør.


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Plastkegle

Til korrugeret opføringsrør Dimension

Du

Di

H1

e

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315

510

350

190

70

20

1054465

192071315

5327923

B1-3-8

430,00

Plastdæksel

Til plastkegle 315 og 425 mm Dimension

Du

Di

H1

e

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315

505

355

90

73

60

1054467

192072315

5327930

B1-3-8

Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600

1084649

223139206

1815397

D1-1-3

1.237,00

322,00

Dæksel til opføringsrør 600 mm

Inkl. tætningsring

9

252 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer


Uponor renseog inspektionsbrønde 1000 mm Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315

500 500 500 500

1057565 1057571 1057577 1057583

191941160 191941200 191941250 191941315

1480503 1480525 1480563 1480570

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.531,00 6.654,00 6.752,00 7.008,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Lige gennemløb, type 1, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

500

1057589

191941400

1480589

B1-3-2

9.203,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra venstre og højre, 90°, type 2, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315

500 500 500 500

1089851 1089852 1089853 1089854

191947160 191947200 191947250 191947315

1480530 1480549 1480572

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.620,00 7.133,00 7.521,00 8.551,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra venstre, type 3, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315

500 500 500 500

1057567 1057573 1057579 1057585

191943160 191943200 191943250 191943315

1480509 1480533 1480564 1480574

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.620,00 7.044,00 7.220,00 7.974,00

10

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 253

Brøndsystemer

Lige gennemløb, type 1, PP Til glatte rør For Ultra Rib 2 og Ultra Double anvendes overgangsstykke


Uponor rense- og inspektionsbrønde 1000 mm Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre, type 4, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315

500 500 500 500

1057569 1057574 1057580 1057586

191944160 191944200 191944250 191944315

1480510 1480536 1480566 1480578

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.620,00 7.044,00 7.220,00 7.974,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra venstre, 90°, type 5, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315 400

500 500 500 500 500

1057570 1057575 1057581 1057587 1057590

191945160 191945200 191945250 191945315 191945400

1480519 1480538 1480567 1480582 1480594

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.531,00 6.654,00 6.752,00 7.008,00 9.203,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre, 90°, type 5, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

160 200 250 315 400

500 500 500 500 500

1057878 1057879 1057880 1057881 1057882

191945560 191945600 191945650 191945715 191945800

1490191 1490192 1490193 1490194 1490195

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.531,00 6.654,00 6.752,00 7.008,00 9.203,00

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre og venstre, 90°, type 6, PP Til glatte rør Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315

500 500 500

1057576 1057582 1057588

191946200 191946250 191946315

1480546 1480569 1480587

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

6.892,00 7.079,00 7.770,00

254 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

11


Uponor rense- og inspektionsbrønde 1000 mm Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

uden tilløb og afløb

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

500

1059124

191940000

1632859

B1-3-2

4.847,00

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250 500 750 1000

1057591 1057592 1057593 1057594

191949025 191949050 191949075 191949100

1480603 1480605 1480611 1480613

B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2 B1-3-2

1.778,00 2.569,00 3.429,00 4.028,00

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1057595

191949200

1480617

B1-3-8

Brøndsystemer

Højde

Mellem Brøndring 1000 mm

Tætningsring

474,00

Brøndkegle Dimension

Højde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1000/630

750

1057620

191949263

1480619

B1-3-2

2.376,00

Ultra Rib 2 overgangsstykke

Fra glat muffe til Ultra Rib 2-spidsende Antal pr.

Dimension

L

M

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/200 250/250 315/315 400/450 500/560

215 256 315 358 515

93 105 142 145 180

25

100 38 12 9 3

1050358 1050359 1050360 1050361 1092614

192512200 192512250 192512315 192512450 192512560

5867052 5867053 5867054 5867055 5867056

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

322,00 348,00 780,00 1.171,00 2.393,00

12

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 255


Uponor rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / og ret til ændringer forbeholdes Uponor renseinspektionsbrønde 1250 mm

Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 1 Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres) Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Dimension

Uponor

Vare-

1700

2000

2500

3000

3500

4000

mm

nr.

gruppe

1700-1999

2000-2299

2500-2799

3000-3299

3500-3799

4000-4299

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

24.788,00 24.863,00 25.162,00 26.286,00 27.386,00 29.035,00 31.009,00

25.724,00 25.799,00 26.099,00 27.223,00 28.323,00 29.972,00 31.945,00

27.286,00 27.361,00 27.660,00 28.785,00 29.884,00 31.533,00 33.507,00

28.847,00 28.922,00 29.222,00 30.346,00 31.446,00 33.096,00 35.069,00

160 200 250 315 450 560 684

1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59

B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6

30.409,00 30.483,00 30.783,00 31.909,00 33.007,00 34.657,00 36.631,00

Højde i mm

31.970,00 32.045,00 32.345,00 33.470,00 34.569,00 36.218,00 38.192,00

Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 2 Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres) Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Dimension

Uponor

Vare-

1700

2000

2500

3000

3500

4000

mm

nr.

gruppe

1700-1999

2000-2299

2500-2799

3000-3299

3500-3799

4000-4299

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

28.598,00 28.673,00 28.972,00 30.096,00 31.222,00 32.732,00

29.534,00 29.610,00 29.909,00 31.034,00 32.158,00 33.670,00

31.097,00 31.172,00 31.471,00 32.595,00 33.721,00 35.231,00

32.657,00 32.732,00 33.032,00 34.157,00 35.281,00 36.793,00

160 200 250 315 450 560

1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59

B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6

256 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

13

34.219,00 34.294,00 34.594,00 35.719,00 36.842,00 38.354,00

Højde i mm

35.780,00 35.855,00 36.155,00 37.281,00 38.404,00 39.916,00


Uponor rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Uponor renseinspektionsbrønde 1250 mm Prisliste januar 2019, ekskl. moms / og ret til ændringer forbeholdes

Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 3 Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres) Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Dimension

Uponor

Vare-

1700

2000

2500

3000

3500

4000

mm

nr.

gruppe

1700-1999

2000-2299

2500-2799

3000-3299

3500-3799

4000-4299

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

27.548,00 27.623,00 27.923,00 29.047,00 30.172,00 31.659,00

28.485,00 28.560,00 28.860,00 29.984,00 31.108,00 32.595,00

30.046,00 30.122,00 30.421,00 31.545,00 32.670,00 34.157,00

31.609,00 31.684,00 31.984,00 33.107,00 34.232,00 35.719,00

1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59

B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6

33.170,00 33.245,00 33.545,00 34.668,00 35.794,00 37.281,00

34.732,00 34.807,00 35.106,00 36.231,00 37.355,00 38.841,00

Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 4 Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres) Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Højde i mm

Dimension

Uponor

Vare-

1700

2000

2500

3000

3500

4000

mm

nr.

gruppe

1700-1999

2000-2299

2500-2799

3000-3299

3500-3799

4000-4299

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

kr./stk.

27.548,00 27.623,00 27.923,00 29.047,00 30.172,00 31.659,00

28.485,00 28.560,00 28.860,00 29.984,00 31.108,00 32.595,00

30.046,00 30.122,00 30.421,00 31.545,00 32.670,00 34.157,00

31.609,00 31.684,00 31.984,00 33.107,00 34.232,00 35.719,00

160 200 250 315 450 560

1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59 1057042-59

B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6 B2-3-6

33.170,00 33.245,00 33.545,00 34.668,00 35.794,00 37.281,00

Højde i mm

34.732,00 34.807,00 35.106,00 36.231,00 37.355,00 38.841,00

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 257 14

Brøndsystemer

160 200 250 315 450 560

Højde i mm


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tagnedløbsbrønd

Med lige tilgang og drejelig top Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054320 1055390

195500195 195500001

5185329 1485913

B2-3-5 F3-1-1

1.038,00 160,00

15 200/110 15 1500 580 712 1342 Låg til tagbrønd 200 Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Tagnedløbsbrønd

Med lige tilgang og drejelig top Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054240

195500306

5032455

B2-3-5

1.640,00

35 6 315/110 1400 475 600 1225 Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Tagnedløbsbrønd

Med bøjningstilgang og drejelig top Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/110 200

15 Låg til tagbrønd

1500

580

712

1342

15

1054322 1055390

195501195 195500001

5185330 1485913

B2-3-5 F3-1-1

1.074,00 160,00

Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Tagnedløbsbrønd, lav model

Med lige tilgang og drejelig top Dimension

Sandfang

H

H2

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/110 200

15 Låg til tagbrønd

727

200

527

8

1085477 1055390

195500001

1485913

B2-3-5 F3-1-1

1.018,00 160,00

258 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer

15


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tagnedløbsbrønd

Med bøjningstilgang og drejelig top Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054241

195501306

5032456

B2-3-5

1.853,00

Brøndsystemer

35 6 315/110 1400 475 600 1225 Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Tagnedløbsbrønd

Med fast top Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054242

195502306

5032457

B2-3-5

1.409,00

35 6 315/110 1350 475 600 1225 Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Central tagnedløbsbrønd

Med 3 tilløb og vandlås Dimension

Sandfang

H

H2

H3

H4

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054243

195503306

5032458

B2-3-5

1.596,00

35 6 315/110 1750 475 600 775 Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Multibrønd, PP Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

6 4 4 4 2 2 2

1054236 1054237 1059458 1054200 1085029 1085030 1085960

195505203 195505204 193035000 195521204 193008615 193008620

5032506 5032451 1579732 5946068

B2-3-3 B2-3-3 B2-3-2 B2-3-3 B2-3-3 B2-3-3 B2-3-3

1.375,00 2.181,00 826,00 914,00 2.437,00 2.818,00 3.651,00

315 1950 425 1950 400 *) 1500 400 *) 2000 600 *) 1500 600 *) 2000 600 *) 2500 *) Brøndene er sorte udvendigt og har hvid inderside.

16

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 259


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Rendestensbrønd, PP

Med vandlås Dimension

Sandfang

H1

H2

H3

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

195507331

5032464

195507336 195507731 195507736 195507741 195507746

5032465 5032466 5032467 5032470 5032471

B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5

1.171,00 1.172,00 1.516,00 1.286,00 1.650,00 2.012,00 2.235,00

35 315/110 1750 475 600 6 1054475 35 315/110 *) 1750 475 600 6 1089666 35 315/160 1750 525 675 6 1054476 70 315/110 1950 875 1000 6 1054477 70 315/160 1950 925 1075 6 1054478 70 425/110 1725 525 650 4 1054479 70 425/160 1725 525 675 4 1054480 Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe *) Blå

Rendestensbrønd, PP

Uden vandlås - lige Dimension

Sandfang

H1

H2

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

liter

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315/110 315/160 315/110 315/160 425/160

35 35 70 70 70

1750 1750 1950 1950 1725

475 525 875 925 525

6 6 6 6 4

1054481 1054482 1054483 1054484 1054485

195506331 195506336 195506731 195506736 195506746

5032472 5032473 5032474 5032475 5032477

B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5 B2-3-5

1.100,00 1.436,00 1.179,00 1.446,00 2.279,00

Tørbrønd, PP Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315/160/110

600

12

1064442

195504316

1676465

B2-3-5

871,00

Brøndforsætning, PP Dimension

L

F

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

315

570

145

6

1054193

195509331

5227284

B1-3-8

1.616,00

260 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer 17


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Reduktionsstykke, excentrisk

Til Ultra multibrønd, PP, Uponor nr. 1055303 Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

6

1055303

191959447

4001673

B1-3-8

1.296,00

600

155

290

155

Brøndsystemer

450/315

Reduktionsstykke, excentrisk

Til multibrønd, PP, Uponor nr. 1054237, inkl. 1 stk. 425 mm tætningsring nr. 1054268 og 1 stk. 315 mm tætningsring nr. 1054266 Dimension

H

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

474/425-354/315

500

6

1050406

195509041

5041364

B1-3-8

1.233,00

Endebund til opføringsrør

Inkl. tætningsring, PP Dimension

H1

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

30 9 8

1050404 1050405 1057910

195509830 195509840 193048600

5041370 5041372 1575851

B1-3-8 B1-3-8 B2-2-1

397,00 571,00 1.579,00

315 200 425 300 600 *) 255 * ) Ekskl. tætningsring. Husk tætningsring Uponor nr. 1051738

Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer | 261 18


Uponor brøndsystemer Uponor brøndsystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Anboringsmanchet

Med indbygget stålring, der virker som stop for 110 og 160 mm traditionel glat-spidsende Dimension

Hulbor

L

mm

mm

mm

Antal pr.

karton

palle

110 127 45 100 800 160 174 45 50 400 Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter Dvs. ø110 mm ≥ ø315 og ø160 mm ≥ ø450 mm

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1003522 1054314

193584110 193584160

4001715 4001723

B1-3-8 B1-3-8

125,00 282,00

Forhøjelsesring

Passende til 600 mm kørebanedæksel Dimension

A

B

T

T1

mm

mm

mm

mm

mm

800/630 800/630

800 800

640 640

10 5

T2

15

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

bundt

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 25

100 100

1054074 1054075

222872600 222873600

5763672 5763673

B1-3-8 B1-3-8

94,00 94,00

Forhøjelsesring

Passende til 300 mm spulebrøndkarm eller rendestensrist Dimension

A

B

T

T1

mm

mm

mm

mm

mm

440/325 440/325

440 440

325 325

10 5

T2

15

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

bundt

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

25 25

600 600

1054076 1054077

222874325 222875325

5763674 5763675

B1-3-8 B1-3-8

262 | Uponor prisliste 2019 | Brøndsystemer 19

69,00 69,00


Brøndsystemer


Decentral spildevandsbehandling

Decentral spildevandsbehandling


Nedsivningsanlæg Uponor Infra nedsivningsanlæg Behandling af spildevand i åbent land I områder, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak typisk ude på landet med små bysamfund, spredt bebyggelse, sommerhuse og andre tyndt beboede områder - skal spildevandet fra boliger håndteres på anden vis jfr. spildevandsbekendtgørelsen. En af de godkendte renseløsninger er at benytte et nedsivningsanlæg til rensning af husholdningsspildevandet - hvis jordbundsforhold, afstand til drikkevandsboring mv. tillader det (se afsnit på side 297). Sådan fungerer et nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning af spildevandet til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismer helt naturligt; fosfater bindes i en vis udstrækning til jordpartiklerne og miljøfremmede stoffer nedbrydes i en vis udstrækning også, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold.

Bundfældningstank m/indbygget pumpe

Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via to parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. En sådan bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd, hvis der er tale om et gravitationsanlæg, eller via pumpebrønd. Hvornår må der nedsives? Det er myndighederne (den pågældende kommune), der må udstede spildevandstilladelser. Dette sker iht. Miljøministeriets bekendtgørelse BEK 1448 af 11.12.2007 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3/4 af 25.04.1994 om afledning af spildevand i jord.

Sivestrenge (min. 2 strenge, der løber parallelt)

Principtegning for nedsivningsanlæg - her med trykfordeling. Størrelsesforhold ikke målfast.

266 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling

Rørgrav/sivegrøft Nedsivningslag


Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stofreduktionskrav til forskellige renseklasser: BI5 Total

Fosfor

Nitrifikation

SOP

95 %

90 %

90 %

SO

95 %

OP

90 %

S

90 %

SOP: SO: OP: O:

90 % 90 %

Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation Reduktion af organisk stof og fosfor Reduktion af organisk stof

Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg.

Generelt om nedsivningsanlæg • • •

Skal etableres iht. DS 440 Desuden henviser vi til Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE Kræver tilladelse fra kommune Der skal foretages jordbundsundersøgelse

Minimumsafstande for nedsivningsanlæg • 2½ m fra grundvandsspejl til bund af rørgrav/sivegrøft og mindst 1 m over højeste grundvandsstand, målt fra bunden af sivegrøften. • 300 m til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet* • 150 m til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet* • 50 m til nærmeste nedsivningsanlæg • 25 m til nærmeste vandløb, sø, hav, grøfter og dræn* ledninger • 5 m til skel for bygninger med beboelse *) Afstanden fra nedsivningsarealet og til vandforsyninger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme - samt vandingsanlæg hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet - kan nedsættes til 75 m, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget.

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 267

Decentral spildevandsbehandling

Renseklasse


Dimensionering af bundfældningstanke og nedsivningsanlæg Størrelsen på de enkelte bundfældningstanke afhænger af mængden af spildevand, der skal behandles, hvilket igen afhænger af det antal personer (PE), der er tilknyttet det enkelte anlæg.

Kategori af virksomhed

Det følgende skema skal anvendes til dimensionering set i forhold til antal PE. Bestemmelse af antallet af personekvivalenter (PE) med hensyn til husspildevand - jfr. DS 440-normens tabel V 2.2.2:

Beregningsgrundlag

Antal fastboende personer (PE)

Familieboliger

5

Værksteder

Beskæftiget person

1/2

Kontorer

Beskæftiget person

1/2

Forretninger

Beskæftiget person

1/2

Skoler

Elevplads

1/3

Restauranter

Plads

1/2

Sommerrestauranter

Plads i det fri

1/10

Fabrikker

Beskæftiget person pr. skift

1/2

Forenings- og klubhuse uden restaurant

Plads

1/10

Forsamlingshuse uden restaurant

Plads

1/30

Hoteller

Sengepladser

1 1/2

Plejehjem

Sengepladser

2 1/4

Opbygning af Uponor Infra bundfældningstanke og nedsivningsanlæg Opbygningen af vores bundfældningstanke og siverør sker iht. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE - samt Rørcenter-anvisning nr. 013 af februar 2007 fra Teknologisk Institut: Bundfældningstankene er opbygget således, at en optimal udskillelse af bundfældige og flydende stoffer sikres. Dette opnås ved at nedsætte vandgennemstrømningen gennem de enkelte kamre. Herved forhindres, at sivestrengene fyldes med slam, hvilket på sigt vil få hele systemet til at stoppe. I selve nedsivningsanlægget siver spildevandet gennem jordlagene, hvorved reststofferne i spildevandet nedbrydes ved hjælp af jordens mikroorganismer.

Skemaet her kan anvendes til beregning af bundfældningstankens størrelse:

Uponor Infra standard bundfældningstanke til 5 og 10 PE er dimensioneret til at kunne rumme spildevand fra henholdsvis 1 eller 2 helårsboliger ved en årlig tømning.

Dimensionering af nedsivningsanlæg op til 30 PE i.h.t. Miljøstyrelsens “Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE”:

Tankens totalvolumen indeholder både klaringsvolumen og slamvolumen. Ved klaringsvolumen forstås den vandvolumen, der altid er til rådighed i tanken - også når tanken er fyldt op med slam; dvs. lige før tømning af tanken er nødvendig. Klaringsvolumen skal sikre, at der altid er den nødvendige opholdstid i tanken. Slamvolumen er den volumen, der er afsat til at lagre bund- og flydeslam.

Volumen (m3)

Vejledende antal PE

2

1-5

3

1-5 (med stort spildevandsforbrug)

4

6-10

6

11-15

8

16-20

10

21-25

12

26-30

15

31-42

268 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Dimensionering af trykfordelingssystem Fordeling ved tryk af spildevand til nedsivning sker ved anvendelse af en pumpebrønd - typisk indbygget i bundfældningstanken - og trykrør forsynet med huller. Ved belastning sættes systemet under tryk, hvorved spildevandet fordeles fra pumpebrønden og ligeligt ud i hele sivearealet. Til tryksiveanlæg med mere end 2 sivestrenge anbefaler vi at tilkoble en manifold, som sikrer en jævn fordeling af spildevandet til alle sivestrengene.

Den enkelte pumpebrønd skal være let tilgængelig for inspektion samt rensning. Pumpens kapacitet skal naturligvis være tilstrækkelig til at sætte hele fordelersystemet under tryk og give jævn fordeling af spildevandet. Pumpebrønden skal dimensioneres således, at den mængde spildevand, der udpumpes ved hver pumpeperiode, minimum er 5 gange så stor som rumindholdet i hele tryksystemet:

Pumpebrøndens min. kapacitet = systemets rumindhold x 5 (sivestrenge + forsyningsrør + evt. manifold) x 5

Afstand

0-50 m

50-120 m

120-300 m

Rørdiameter

40 mm

50 mm

63 mm

Anbefalet rørdiameter ml. pumpebrønd og 4 sivestrenge á max 16 m og geometriks løftehøjde max 2 m Afstand

0-40 m

40-150 m

Rørdiameter

50 mm

63 mm

Pumpen bør ved normal belastning starte mindst 2 gange i døgnet. Husk også at tage højde for tryktab gennem siverør, formstykker samt fordelertilløbsledning. Pumpen skal være CE-mærket til ikke-fækalie-holdigt spildevand. Specielle pumpebrønde kan dimensioneres og tilpasses efter opgaven.

Sivestrenge

Bundfældningstank m/indbygget pumpe

Sivestreng

Sivestreng

Rørgrav/sivegrøft Nedsivningslag

Principtegning for nedsivning med trykfordeling. Størrelsesforhold ikke målfast.

Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet ud til sivestrengene for her at sive ned til nedsivningslaget. Gennem ekstra udluftning i enden af strengene tilføres nedsivningsarealet ilt, som understøtter den biologiske nedbrydning af reststofferne i spildevandet. Disse opføringer til ekstra ilt giver samtidig bedre mulighed for at spule sivestrengene.

En række kommuner foretrækker tryknedsivning frem for nedsivning med gravitationssystem, da man her er sikret en mere jævn fordeling af spildevandet ud i sivestrengene. Pumpebrønden / bundfældningstanken fungerer her som buffertank og vil typisk tømmes automatisk flere gange pr. dag.

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 269

Decentral spildevandsbehandling

Anbefalet rørdiameter ml. pumpebrønd og 2 sivestrenge á max 16 m og geometriks løftehøjde max 2 m


Samletanke Et andet alternativ til at behandle spildevand forsvarligt er opbevaring i opsamlingstank. Opsamlingstanke kan især med fordel benyttes i sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller i boliger med lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet. En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning. Til at “fortælle” hvornår tanken skal tømmes, kan man særskilt bestille en alarmboks og føler. Alarmboksen installeres indendøre og afgiver lyd- og lyssignal ved højt slamniveau i tanken.

En lukket samletank har i sagens natur en begrænset opsamlingskapacitet (f.eks. 6 m3 = 6.000 ltr.), hvorfor det er vigtigt at tilføre så lidt spildevand som muligt. Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken, men bør ledes særskilt til regnvandsfaskiner. WC med stort/lille skyl er også at foretrække samt andre vandsparende foranstaltninger. Et lavere vandforbrug stiller i flere tilfælde større krav til den udførte installation med ekstra fald på tilløbsledningen. Installation udføres af en autoriseret kloakmester og må først føres ud i livet efter myndighedernes godkendelse af etableringen.

www.uponor.dk

Weholite - den meget stærke samletank Weholite samletank er designet til at imødekomme særlige krav til styrke, - både i forhold til trafikbelastning og til grundvand i terræn.

270 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Biologisk renseanlæg, 5-30 PE

Beregnet til den enkelte familie - og op til 10 husstande/30 PE Når det drejer sig om renseløsninger for den private husejer, findes der ingen bedre løsning end det lille, kompakte minirenseanlæg, WehoMini. WehoMini er konstrueret til at rense spildevand fra almindelige husstande - dvs. vand fra opvask, bad, toilet mv. - og det gør WehoMini så godt, at det rensede spildevand har en kvalitet, der er langt finere end myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det rensede spildevand så fin, at det uden problemer kan ledes direkte til recipient (vandløb, søer, åbent vand og lign.) Dimensionering WehoMini 5 PE er konstrueret til at behandle det daglige spildevand fra 5 personer - eller med andre ord en max. hydraulisk belastning 750 liter/døgn. Dette er dog et gennemsnitsforbrug - der er naturligvis taget højde for spidsbelastninger som ved fester, overnattende gæster i kortere perioder etc. Et renseanlæg til en husstand må aldrig dimensioneres mindre end 5 PE, selvom en ejendom bebos af færre personer. Baggrunden er, at der på et senere tidspunkt kan flytte flere personer til, hvorved renseanlægget vil have for lille kapacitet. Det er et standardkrav fra myndighedernes side. WehoMini fås i følgende anlægsstørrelser • • • • •

5 PE (enfamiliebolig) 10 PE (2 husstande) 15 PE (3-4 husstande) 20 PE (5-7 husstande) 30 PE (8-10 husstande)

Flere ejendomme kan godt slå sig sammen om et WehoMini renseanlæg. Dette er klart en fordel for den enkelte, da det nedsætter de løbende driftsomkostninger betydeligt især set i forhold til de almindelige vandafledningsafgifter. I forbindelse med rensekvalitet / rensekrav omtales forskellige begreber O OP SO SOP

= = = =

Organisk rensning Organisk rensning med fosforfjernelse Skærpet organisk rensning Skærpet organisk rensning med fosforfjernelse

Alle WehoMini anlæg fås som SO eller SOP, hvilket samtidig opfylder kravene til O og OP anlæg. Rensekrav fra kommunen Det er den enkelte kommune, der afgør de aktuelle rensekrav fra et anlæg. Dette afhænger bl.a. af hvor følsom natur, der er.

WehoMini er CE-mærket CE-mærkning er et krav fra myndighedernes side - og samtidig en garanti for at anlægget opfylder de gældende krav til bl.a. rensekvalitet samt at der tilknyttes et årligt nationalt serviceeftersyn. Uponor Infra har egen afdeling, der alene tager sig af de lovpligtige, årlige driftseftersyn, samt eget laboratorium, der til stadighed kontrollerer de indsamlede spildevandsprøver.

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 271

Decentral spildevandsbehandling

WehoMini - det lille renseanlæg med den store effekt!


4 5

1 3 2

1

Renseprocessen i WehoMini 1. Indløb Indløb af spildevand fra pumpe i bundfældningstank / pumpebrønd. 2. Første procestank I første første sektion - hvortil spildevandet kommer fra bundfældningstank / pumpebrønd - beluftes spildevandet, så den giftige svovlbrinte og eventuelt andre flygtige bakteriedræbende stoffer hurtigt afgasses / strippes. Når de flygtige stoffer er fjernet, vil de heterotrofe bakterier sætte sig på filtermaterialet og starte med at nedbryde det organiske materiale. 3. Nedbrydning af ammonium / ammoniak kvælstof Da hovedparten af spildevandets organiske materiale er nedbrudt i anlæggets første sektion, får de langsomt voksende autotrofe bakterier masser af plads på anlæg gets sidste del til at nedbryde spildevandets ammonium / ammoniak kvælstof.

Ved krav om fosforfjernelse Har ejendommen fået påbud om fosforfjernelse (renseklasse SOP eller OP), kan WehoMini leveres med en fosforfældningsenhed. Fosforfjernelse sker ved tilførelse af Polyaluminiumclorid. Dette stof bevirker, at fosforen bundfældes i bundfældningstanken. Anlægget justeres ved det årlige, lovpligtige kontrol- og driftseftersyn, hvor det får den nødvendige mængde fosforfældningsmiddel. Forbruget er ca. 50 l / år (5 PE anlæg).

4. Returløb af overskudsslam til bundfældningstank. WehoMini er udstyret med elektronisk styring, som sørger for at returløb til bundfældningstank er afstemt efter an- lægstype. Ved installering i sommerhuse o.lign., hvor anlægget periodevis ikke benyttes, sørger anlæggets automatiske returskyl for at tilføre næring til mikroorganis- merne, således at biologien og renseevnen holdes intakt. 5. Udløb Udløb af renset spildevand til recipient. 272 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Flere fordele ved WehoMini Værd at vide og nyttige oplysninger:

Udover den enestående renseevne, er WehoMini det oplagte valg for husejere.

Ansøgningsskema til kommunen

Dette kan fås ved henvendelse til den enkelte kommune.

Driftsvejledning til anlægsejer

Denne er ilagt WehoMini-anlægget i teknikrummet, når det leveres fra Uponor Infra. Desuden kan driftsvejledningen til hver en tid downloades fra www.uponor.dk/Infra. Søg på: ”Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE”.

WehoMini 5PE Driftsvejledning samt aftale om lovpligtigt kontroleftersyn til anlægsejer

Lav vægt - ingen tunge maskiner i haven WehoMini 5 PE

WehoMini 5 PE vejer ikke mere end 175 kg (15 PE: 275 kg). Det er således nemt at flytte rundt med et anlæg uden brug af store entreprenørmaskiner - og komme frem til ønskede placeringssted.

I N STA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

T I L K LOA K M E ST E R / E N T R E P R E N Ø R

Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn for WehoMini renseanlæg Udfyldes, underskrives og sendes til Uponor Infra A/S inden anlæggets igangsættelse. Ifølge bekendtgørelse nr. 1444 af 11/12-2007 er det et krav at et minirenseanlæg ved etablering er omfattet af fabrikantens kontrolordning. Hvad dette årlige kontroleftersyn omfatter, samt prisen for det, står på næste side.

Anlægsnummer:

______________________________________ (står i teknikkassen)

Anlægsstørrelse:

5 PE

Anlægstype: Krav om fosforfjernelse:

Anlægsejer:

10 PE

SO

SOP

JA

NEJ

15 PE

20 PE

30 PE

____________________________________

Anlægsadresse: ____________________________________ Evt. stednavn:

____________________________________ Evt. placering på grunden:

Postnr.: _______ By: _________________________________ _________________________ Kommune:

____________________________________ _________________________

Telefon:

____________________________________ _________________________

E-mail:

____________________________________ _________________________ Udfyldes kun hvis afvigelse fra anlægsadresse

Fakturaadresse:___________________________________ Evt. stednavn:

____________________________________

Postnr.: _______ By: _________________________________ Kommune:

____________________________________

Kloakmester:

____________________________________

Adresse:

____________________________________

Evt. stednavn:

____________________________________

Postnr.: _______ By: _________________________________ Kommune:

____________________________________

Telefon:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

Antal personer på anlægsadressen: ______

Det samlede vandforbrug pr. år: ____ m3

Dato for anlæggets igangsættelse: ________________________________ På SOP-anlæg, vil kloakmesteren, der står for installationen, sørge for påfyldning af kemikalier til fosforfjernelse (PAX) ved igangsættelse af anlægget.

_________________________ Ejer, dato og underskrift

_________________________ Kloakmester, dato og underskrift

______________________________________ Uponor Infra, dato og underskrift Uponor Infra A/S • Nordgårde 1 • 4520 Svinninge • Tlf.: 46 40 53 11 • www.uponor.dk/infra

Lav gravedybde - nem installation Blot 115 cm (+ 10 cm til udjævningslag) - mere er der ikke brug for, til at placere WehoMini . Det er den laveste gravedybde på markedet og betyder, at installation kan foregå relativt hurtigt og uden brug af store gravemaskiner og andet tilbehør, som nemt kan ødelægge de nærmeste omgivelser.

Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Denne aftale SKAL udfyldes og underskrives af anlægsejer og returneres til Uponor Infra inden anlægget tages i drift. Aftalen indgår i driftsvejledningen, som er ilagt anlægget ved levering og kan også downloades fra www. uponor.dk/Infra. Søg på: ”Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn”.

Alarm - ekstra sikkerhed for kunden

Der følger et trådløst alarmpanel med et WehoMini anlæg. Dette oplyser om evt. uregelmæssigheder ved driften - f.eks. i forbindelse med strømsvigt. Alarmpanelet placeres, hvor brugeren af anlægget kan se det dagligt. Ved evt. uregelmæssigheder afgives der både audio og visuelt signal. Læs nærmere i Driftsvejledningen. Ved alarm kontaktes serviceafdelingen hos Uponor Infra, der sørger for en servicemedarbejder på stedet inden for 24 timer (undtagen weekend og helligdage).

Låget på et WehoMini er lille og trædefast Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 273

Decentral spildevandsbehandling

Installationsvejledning

Denne er ilagt WehoMini-anlægget i teknikrummet, når det leveres fra Uponor Infra. Desuden kan installationsvejledningen til enhver tid downloades fra www.uponor.dk/ Infra. Søg på: ”Uponor WehoMini Installationsvejledning 5PE”.


Biologisk renseanlæg WehoPuts 31-1200 PE Til rensning af spildevand fra mindre bysamfund, godser, campingpladser, skoler og andre institutioner.

Biologisk renseproces i WehoPuts WehoPuts er et biologisk / kemisk aktivslam renseanlæg til rensning af normalt husspildevand. Alt spildevand ledes til renseanlægget uden forbehandling - dvs. det er ikke nødvendigt med en bundfældningstank. Når det gælder brugervenlighed, kan systemet sammenlignes med et kommunalt spildevands-rensningssystem. Rensningsresultatet er fortræffeligt takket være systemets høje driftssikkerhed og den avancerede rensningsproces. Det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient uden risiko for naturen. WehoPuts renseanlæg er »behovsstyret« - dvs. det fungerer efter portionsprincippet (SBR). Når der er samlet tilstrækkeligt med spildevand i modtagertanken til at kunne køre en hel proces, starter processen som er vist til højre:

1. Den portion spildevand, der skal renses, pumpes fra modtagertank over til den store procestank.

2. Spildevandet blandes med aktivt slam og beluftes via luftdyser i bunden af anlægget. Alt det ilt (biologisk ilt, BI5), som vandet forbruger, forbruges under luftnings fasen - og alt ammonium oxideres til nitrat (nitrifikation). I slutningen af luftningsfasen tilsættes nedfældnings kemikalie, som fjerner overskudsfosfor.

Én samlet enhed Et WehoPuts anlæg leveres og installeres som én samlet enhed*, hvor kun indløbs- og udløbsrør skal eftermonteres. Det gør etableringsarbejdet forholdsvis enkelt, da der kun skal foretages én udgravning. Trods sin størrelse (set i forhold til WehoMini) vejer et WehoPuts anlæg ikke mere, end at en almindelig gravemaskine og løftestropper kan klare opgaven.

3. Processen går over i anoxisk (iltfri) fase. Under omrøringen fjernes nitratkvælstof biologisk (denitrifikation).

*) Gælder for anlæg op til 300 PE

Sikkerhed Hele rensningsprocessen styres af og overvåges ved hjælp af den indbyggede PLC-styring. Anlægget er ligeledes udstyret med GSM-fjernovervågning, som sikrer at den driftsansvarlige bliver varskoet via SMS i tilfælde af eventuelle driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder på anlægget.

4. Det aktive slam sedimenteres til tankens bund. Øverst dannes det klare, rensede fase, som siden ledes til recipient. Procestanken er herefter klar til at modtage næste portion, hvis der er samlet tilstrækkeligt med spildevand i modtagertanken til højre. Procestanken tømmes for overskudsslam ca. 2 gange årligt med en slamsuger.

274 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Decentral spildevandsbehandling

Tekniske informationer og dimensioner for WehoPuts 31-1200 PE For større dimensioner - se venligst www.uponor.dk/infra

Uponor nr. Kapacitet - m3 pr. døgn Vægt

31 PE

50 PE

70 PE

100 PE

150 PE

200 PE

300 PE

1066935

1066936

1066937

1066938

1066934

1066941

5619914

4,5 m3

7,5 m3

10,5 m3

15 m3

22,5 m3

30 m3

45 m3

1.450 kg

1.800 kg

2.300 kg

3.200 kg

3.900 kg

6.000 kg

6.000 kg

Dimensioner - højde (A) - se figur 1

2.680 mm

2.680 mm

2.680 mm

3.075 mm

3.075 mm

3.100 mm

3.100 mm

- længde (B) - se figur 1

5.120 mm

6.700 mm

9.700 mm

9.200 mm

12.860 mm

15.760 mm

19.350 mm

- bredde (C) - se figur 1

2.175 mm

2.175 mm

2.175 mm

2.600 mm

2.600 mm

2.600 mm

2.600 mm

- bredde (D) - inkl. forankring

4.600 mm

Tilslutninger - indløb

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Spec. design

Spec. design

- udløb

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Spec. design

Spec. design

Strøm

230 V

230 V

230 V

230/400 VAC

230/400 VAC

230/400 VAC

230/400 P

1x16 A

1x16 A

1x16 A

3x16 A

3x16 A

3x25 A

3x25 A

Kemikalieforbrug - l pr. m

0,20 l

0,20 l

0,20 l

0,20 l

0,20 l

0,20 l

0,20 l

Kemikaliebeholder

500 l

500 l

500 l

1.000 l

1.000 l

1.000 l

1.000 l

El-centralens sikring 3

GSM-fjernovervågning Forankringspakke

ja

ja

ja

ja

ja

standard

standard

2 stk.

2 stk.

2 stk.

3 stk.

5 stk.

7 stk.

7 stk.

400-1200 PE

Kontakt Uponors salgsafdeling for info

Tekniske oplysninger

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 275


Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

GRAVITATIONS NEDSIVNINGSANLÆG < 3m3

Tekst

Uponor Infra gravitations nedsivningsanlæg, 2,4 m3 bundfældningstank med ø600 mm opføringsrør, fordelerbrønd, ø110 sivestrenge, fittings og Geotekstil. Renseklasse SOP.

Godkendelse

EN12566-1 og CE-mærket.

Installation

Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

Anvendelse

Rensning af gråt og sort spildevand fra 1 husstand.

UDBUDSBESKRIVELSE

GRAVITATIONS NEDSIVNINGSANLÆG > 3m3

Tekst

Uponor Infra gravitations nedsivningsanlæg, 4,5/6/8/12 m3 Weholite bundfældningstank med påsvejst ø600 mm opføringsrør. ø110 mm sivestrenge, fittings og Geotekstil. Renseklasse SOP.

Godkendelse

EN12566-1 og CE-mærket.

Installation

Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

Anvendelse

Rensning af gråt og sort spildevand fra 2-10 husstande eller mindre bylaug.

UDBUDSBESKRIVELSE

TRYK NEDSIVNINGSANLÆG < 3m3

Tekst

Uponor Infra tryk nedsivningsanlæg, 2,4 m3 bundfældningstank med ø600 mm opføringsrør. Tåler grundvand til terræn, ø40 mm sivestrenge, fittings og Geotekstil. Renseklasse SOP.

Godkendelse

EN12566-1 og CE-mærket.

Installation

Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

Anvendelse

Rensning af gråt og sort spildevand fra 1 husstand.

UDBUDSBESKRIVELSE

TRYK NEDSIVNINGSANLÆG > 3m3

Tekst

Uponor Infra tryk nedsivningsanlæg, 4,5/6/8/12 m3 Weholite bundfældningstank med påsvejst ø600 mm opføringsrør. Tåler grundvand til terræn, Grundfos AP12 pumpe, ø40 mm sivestrenge, fittings og Geotekstil. Renseklasse SOP.

Godkendelse

EN12566-1 og CE-mærket.

Installation

Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

Anvendelse

Rensning af gråt og sort spildevand fra 2-10 husstande eller mindre bylaug.

UDBUDSBESKRIVELSE

SAMLETANKE

Tekst

Uponor Infra WeholiteSeptic Samletank, ø200 og eller 600 svejst påføringsrør.

Godkendelse

EN12566-1.

Installation

Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

Anvendelse

Opbevaring af spildevand fra husstanden.

UDBUDSBESKRIVELSE

WEHOMINI, BIOLOGISK MINIRENSEANLÆG

Tekst

Uponor Infra WehoMini, sektionsopdelt minirenseanlæg med alarmstyring.

Godkendelse

EN12566-3 og CE-mærket.

Installation

DS 430 og DS 475 samt iht. Uponor Infra installationsvejledning.

Anvendelse

Til behandling af spildevand i åbent land i områder uden tilslutning til offentlig kloak.

UDBUDSBESKRIVELSE

WEHOPUTS, BIOLOGISK RENSEANLÆG

Tekst

Uponor Infra PE WehoPuts renseanlæg.

Godkendelse

EN12566-3 og CE-mærket.

Installation

DS 430 og DS 475 samt iht. Uponor Infra installationsvejledning.

Anvendelse

Til behandling af spildevand lokalt (mindre byer).

276 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Uponor decentral spildevand: tanke, minirenseanlæg, pumpebrønde Uponor miljøprodukter: Nedsivningsanlæg, tanke og minirenseanlæg

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tryk - Nedsivningsanlæg:

Uponor bundfældningstank 2,4 m3 komplet

Med indbygget pumpe Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter) Komplet med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe og afsluttet med 40 mm pumpeslange, opføringsrør ø600 mm og låg Nedsivningsstrenge bestilles separat CE-mærket iht. DS/EN 12566-1 NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg Volumen m

3

Afgang

Opføringsrør

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

antal

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

40

1

1084880

223141002

1815355

D1-1-2

19.446,00 Decentral spildevandsbehandling

2,4

Tilgang

Uponor bundfældningstank 2,4 m

3

Med indbygget pumpe Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter) Med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe Ekskl. opføringsrør (varenummer 1084648) og låg (varenummer 1084649) NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg Volumen

Tilgang

Afgang

Opføringsrør

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

m3

mm

mm

antal

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2,4

110

40

1

1084647

223141202

1815391

D1-1-2

16.385,00

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

4,5 m3 tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehør

1073118

223131104

D1-1-2

37.195,00

Tilbehørskit 10 PE Tilbehør: 4 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefittings og geotextil

1073136

223132110

D1-1-1

4.112,00

Model Weholite, 4500 liter, 10 PE 4,5 m3 Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m

3

1

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 277


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Model Weholite, 6000 liter, 15 PE 6 m3 Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

6 m3 tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit

1073121

223131106

D1-1-2

41.455,00

Tilbehørskit 15 PE Tilbehør: 6 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefittings og geotextil

1073137

223132115

D1-1-1

5.813,00

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073124

223131108

D1-1-2

58.113,00

D1-1-1

10.393,00

m3

Model Weholite, 8000 liter, 20 PE 8 m3 Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m3

8 m3 tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit

Tilbehørskit 20 PE 1073138 223132120 Tilbehør: ø63 manifold m/8 stk. ø40 mm afgangsstudse - 8 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefittings og geotextil

Model Weholite, 12000 liter, 30 PE 12 m3 Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m

3

12 m3 tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073126

223131112

D1-1-2

68.098,00

D1-1-1

12.801,00

Tilbehørskit 30 PE 1073139 223132130 Tilbehør: ø63 manifold m/12 stk. ø40 mm afgangsstudse - 12 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefittings og geotextil

2

278 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældningsog samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældningsog samletanke Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Gravitation nedsivning:

Uponor bundfældningstank 2,4 m

3

Standard for gravitation Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter) Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd Husk at bestille separat opføringsrør (varenummer 1084648) og dæksel (varenummer 1084649) Se i øvrigt installationsvejledningen som er vedlagt bundfældningstanken. CE-mærket iht. DS/EN 12566-1 Volumen

Tilgang

Afgang

Opføringsrør

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

antal

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

110

1

1084646

223141102

1815376

D1-1-2

13.953,00

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

4,5 m3 / 10 PE

1073116

223140104

D1-1-2

30.440,00

6 m3 / 15 PE

1073119

223140106

D1-1-2

35.657,00

8 m3 / 20 PE

1073122

223140108

D1-1-2

46.066,00

12 m3 / 30 PE

1074981

223140112

D1-1-2

57.529,00

1073142

223132010

D1-1-1

6.872,00

m

3

Decentral spildevandsbehandling

2,4

Bundfældningstank, Weholite Septic

Inkl. opføringssrør m/låg Uden pumpe Volumen m

3

Større anlæg på forespørgsel 10 PE tilbehørskit

Tilbehør 10PE: 4 x 15 m ø40 mm sivestrenge, fittings, geotextil og fordelerbrønd

3

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 279


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

1 sæt tryksivestrenge

Bestående af 2 stk. komplette 16 m strenge Produkt

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073135

223132105

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073134

223132106

D1-1-3

D1-1-1

2.650,00

Sættet består af følgende dele: 10 stk. 40 mm SDR17 tryksiverør med ø6 huller (á 3 m) 2 stk. 40 mm SDR17 trykrør (á 1 m) 8 stk. 40 mm samler, spændfitting 1 stk. 40 mm T-stykke, spændfitting 2 stk. 40 mm bøjning 90° spændfitting 2 stk. 40 mm slutmuffe, spændfitting 1 stk. 500 mm geotextil (30 m)

1 stk. ekstra tryksivestreng

1 stk. komplet 16 m tryksivestreng Produkt

1.240,00

Sættet består af følgende dele: 5 stk. 40 mm SDR17 tryksiverør med ø6 huller (á 3 m) 1 stk. 40 mm SDR17 trykrør (á 1 m) 4 stk. 40 mm samler, spændfitting 1 stk. 40 mm T-stykke, spændfitting 1 stk. 40 mm bøjning 90° spændfitting 1 stk. 40 mm slutmuffe, spændfitting 1 stk. 500 mm geotextil (15 m)

Løse tryksiveprodukter

A

B

D

C

Produkt

A 40 mm T-stykke med 3 muffer, spændfitting B 40 mm SDR17 trykrør (á 3 m) C 40 mm bøjning 90° med 2 muffer, spændfitting D 40 mm samler, spændfitting E 40 mm slutmuffe, spændfitting F 500 mm geotextil (15 m)

E

F

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073026 1077328 1073027 1073023 1073028 1073093

D1-1-3 D1-1-3 D1-1-3 D1-1-3 D1-1-3 D1-1-3

4

280 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling

125,00 196,00 91,00 88,00 51,00 424,00


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Gravitationsstrenge 2 x 15 m og fordelingsbrønd

Inkl. fittings og geotextil Beskrivelse

ø110 mm

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073141

223132005

1815402

D1-1-1

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054711

223288610

1404753

D1-1-3

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050982 1054778 1053699 1050983 1050918 1050894 1054702

223288611 223288614 223288615 223288612 223288613 223288616 191872516

1404757 1404765 5062111 1404758 1404763 1404772 5919737

D1-1-3 B3-2-1 B3-2-1 D1-1-3 D1-1-3 D1-1-3 F3-1-1

3.920,00

Beskrivelse

1 x 15 m Sættet består af følgende dele: 6 stk. 110 mm 2 stk. 110 mm 5 stk. 110 mm 2 stk. 110 mm 1 stk. 110 mm 1 stk. 500 mm

siverør m/huller (á 2,5 m) flexbøjning samlemuffe forbindelsesrør u/huller (á 2,5 m) prop geotextil (16 m rulle)

1.737,00

1050982 1054778 1053699 1050983 1050894 1054702

Løse gravitationsprodukter

Produkt

A B C D E F G

110 mm siverør m/huller (á 2,5 m) 110 mm flexbøjning 110 mm samlemuffe 110 mm forbindelsesrør uden huller (á 2,5 m) 110 mm reguleringsenhed 110 mm prop 500 mm geotextil (16 m rulle)

197,00 71,00 37,00 191,00 161,00 29,00 281,00

Fordelerbrønd til gravitation

Fordelerbrønden er forberedt for op til 6 stk. gravitationsstrenge, hvoraf 2 stk. er forboret. Der medleveres 2 stk. reguleringsenheder. Fordelerbrønden kan forhøjes yderligere med opføringsrør, Uponor nr. 1003605 ø400x1400 mm + 2 stk. tætningsringe nr. 1003521. Skal der anvendes flere sivestrenge, skal der bestilles ekstra reguleringsenheder nr. 1050918 Diameter mm

110 Anvendes sammen med Uponor nr. 1050912.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050917

223288210

1404746

D1-1-3

1.791,00

5

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 281

Decentral spildevandsbehandling

Komplet gravitationssivestreng á 15 m


Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Uponor nedsivningsanlæg, Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdesbundfældnings- og samletanke

Samletank, Weholite Septic

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke. Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende. Tåler grundvand til terræn Diameter

Nytte-volumen

Uponor

VVS

Vare-

Pris

m3

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1200 x 3,00 *) 1200 x 3,00 **) 1200 x 3,90 *) 1200 x 3,90 **) 1200 x 5,70 *) 1200 x 5,70 **) 1200 x 7,50 ***)

3 3 4 4 6 6 8

1073313 1073316 1073314 1073317 1073315 1073318 1073127

223145203 223145603 223145204 223145604 223145206 223145606 223146608

D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1

15.219,00 17.161,00 19.149,00 21.273,00 24.010,00 28.311,00 37.321,00

1400 x 6,90 ***) 1400 x 8,20 ***) 1400 x 9,50 ***) 1400 x 12,20 ***)

10 12 14 18

1073128 1073129 1074983 1073130

223146610 223146612 223146614 223146618

D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1

42.522,00 56.843,00 62.942,00 78.638,00

1073131 1073132 1074984 1074985 1074986

223146621 223146625 223146628 223146632 223146635

D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1 D1-3-1

92.414,00 103.032,00 111.381,00 121.102,00 128.858,00

(Indv. mål x længde)

2000 x 7,00 ***) 21 2000 x 8,31 ***) 25 2000 x 9,30 ***) 28 2000 x 10,55 ***) 32 2000 x 11,51 ***) 35 SN 2 *) Tømmeadgang: 200 mm **) Tømmeadgang: 600 mm ***) Tømmeadgang: Både 200 og 600 mm

6

282 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling


Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Uponor samletank 3 m³

Volumen Dim m

3

m

H m

3,0 2,4x1,63 1,175

Højde inkl.

Stigerør

Tilslutning

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

stigerør

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2,175

1000

110

1057366

223279300

1483298

D1-3-1

11.947,00

Uponor samletank 5,3 m³ Samletanken kun må stå i maks. 0,5 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen Leveres med ø200 stigerør, PP Volumen Dim m3

5,3

m

2,4

H m

1,5

Højde inkl.

Stigerør

Tilslutning

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

stigerør

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2,5

200

110

1003561

223279520

5222655

D1-3-1

23.738,00

7

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 283

Decentral spildevandsbehandling

Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen Jorddækning 0,3-1,0 m Leveres med ø200 stigerør, PP Vægt 170 kg


Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletank, pumpebrønd og bundfældningstank med indbygget pumpebrønd Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050927

223279810

5327935

D1-3-1

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

Kulfilter

1073098

223139800

D1-2-6

800,00

Refill til kulfilter

1073099

223139802

D1-2-6

211,00

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1074038

223139460

B2-1-7

2.545,00

Kulfilter, aktiv

Reducerer lugtgener fra tanke Type

ø600 Weholite forlængeropføringsrør, L = 0,5 m

m/muffe og tætningsring Dimension mm

600/670 Til Weholite samle- og bundfældningstanke

8

284 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling

4.203,00


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Opføringsrør til bundfældningstank 2,4 m³

ø600 mm x L 800 mm, korrugeret Længde

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600/684 Tætningsring 600/684

800

1084648 1060626

223283460 192019620

1815395 1763785

D1-1-3 B1-3-8

940,00 288,00

Låg til opføringsrør, 600 mm

Inkl. tætningsring Dimension

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600

1084649

223139206

1815397

D1-1-3

1.237,00

Forhøjningsrør til fordelerbrønd

Ekskl. tætningsringe, anvendes til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd. Dimension

Længde

Tætnings-

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

mm

ring nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

1400

1003521

1003605

223288540

1416815

D1-1-3

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1044250

223282006

5729174

D1-1-3

660,00

Løst låg

Til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd Dimension mm

400/530 Passende til:

1054689 1054690 1003558 1003557 1003551 1003552 1003555

527,00

Pumpebrønd 0,5 m³ m/pumpe Pumpebrønd 1,0 m³ m/pumpe Pumpebrønd 0,5 m³ u/pumpe Pumpebrønd 1,0 m³ u/pumpe Bundfældningstank 3,0 m³ Bundfældningstank 4,0 m³ Fordelerbrønd 9

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 285

Decentral spildevandsbehandling

Dimension


Uponor nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Løst låg til bundfældningstank Dimension mm

560/580 Passende til:

323131 1050911 1050911 1054683 1054683

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050936

223282500

5729175

D1-1-3

3.325,00

Uponor bundfældningstank 2 m³ (Grisen) Uponor bundfældningstank 2 m³ m/indb. fordeler (1. version) Uponor bundfældningstank 2 m³ standardmodel (1. version) Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe KP250 (1. version - udgået ) Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe AP12.4006.A1 (1. version)

Opføringsrør og låg til bundfældningstank Dimension

Beskrivelse

mm

560/620 560 560 Passende til:

Opføringsrør med låg Låg til bundfældningstank, fra 2006 - 2015 Tætningsring til opføringsrør 1050911 1050911 1054683 1054683 1054656 1054657

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055567 1054685 1056112

223279999

1493243

F3-1-1 D5-1-1 F3-1-1

2.011,00 2.330,00 623,00

Uponor bundfældningstank 2 m³ m/indb. fordeler (2. version) Uponor bundfældningstank 2 m³ standardmodel (2. version) Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe KP250 (1. version - udgået ) Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe AP12.4006.A1 (2. version) Uponor bundfældningstank 4 m³ Uponor bundfældningstank 6 m³

Uponor forankringssystem

Anvendes til forankring af bundfældningstank, pumpebrønd og olie- og benzinudskiller Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

223289902

5048696

D5-1-1

1003563 Der anvendes fx.: 2 sæt til en 2 m3 bundfældningstank 3 sæt til en 5,3 m3 samletank I øvrigt henvises der til installationsvejledningen, som kan downloades på www.uponor.dk

10

286 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling

1.602,00


Uponor biologisk minirenseanlæg, WehoMini, 5-30 PE, renseklasse SO & SOP Uponor Biologisk minirenseanlæg, WehoMini, 5-30 PE, renseklasse SO & SOP

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Dimension m

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

223111050 223111055 223141002

1338086 1338087 1815355

D1-2-1 D1-2-1 D1-1-2

36.338,00 37.423,00 19.446,00

223112003

1339908

D1-2-1

27.860,00

2,5 x 0,82 x 1,25 SO 1073001 2,5 x 0,82 x 1,25 SOP 1073002 2,4 m3 bundfældningtank m/pumpe *) 1084880 Hvis behov for større tank: 3,0 m3 bundfældningtank m/pumpe 1073114 *) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

10 PE

Beregnet til 2 husstande

Dimension m

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

D1-2-1 D1-2-1 D1-2-1

54.346,00 59.785,00 40.648,00

3,45 x 0,85 x 1,20 SO 1073003 223110100 3,45 x 0,85 x 1,20 SOP 1073004 223110105 4,5 m3 bundfældningtank m/pumpe *) 1073117 223112004 *) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

15 PE

Beregnet til 3-4 husstande

Dimension m

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

D1-2-1 D1-2-1 D1-2-1

77.581,00 79.218,00 43.831,00

4,46 x 0,85 x 1,20 SO 1073005 223110150 4,46 x 0,85 x 1,20 SOP 1073006 223110155 6,0 m3 bundfældningtank m/pumpe *) 1073120 223112006 *) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

20 PE

Beregnet til 5-7 husstande

Dimension m

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2 x (3,45 x 0,85 x 1,20) SO 1074979 223110200 2 x (3,45 x 0,85 x 1,20) SOP 1073007 223110205 8,0 m3 bundfældningtank m/pumpe *) 1073123 223112008 *) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

D1-2-1 D1-2-1 D1-2-1

95.116,00 103.260,00 54.882,00

30 PE

Beregnet til 8-10 husstande

Dimension m

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

2 x (4,46 x 0,85 x 1,20) SO 1073008 223110300 2 x (4,46 x 0,85 x 1,20) SOP 1073009 223110305 12,0 m3 bundfældningtank m/pumpe *) 1073125 223112012 *) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

D1-2-1 D1-2-1 D1-2-1

124.055,00 129.085,00 59.524,00

11

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 287

Decentral spildevandsbehandling

5 PE

Beregnet til 1 husstand


Uponor Biologisk minirenseanlæg, WehoMini, 5-30 PE, renseklasse SO & SOP Uponor biologisk minirenseanlæg, WehoMini, 5-30 PE, renseklasse SO & SOP Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE Pumpebrønde

Til minirenseanlæg Dimension

Pumpetype

mm

400 x 2000 400 x 2500

SXM 3 SXM 3

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073326 1085871

223127420 223127425

D3-1-1 D3-1-1

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./dunk

1003575

223139925

1338089

D1-2-4

8.349,00 8.553,00

Fosforfældningsmiddel (PAX) Enhed

PAX 15 (15 liter dunk)

1

351,00

Forbrug: 5 PE: 3 x 15 l - 10 PE: 7 x 15 l - 15 PE: 9 x 15 l - 20 PE: 10 x 15 l - 30 PE: 14 x 15 l BEMÆRK: Fosforfældningsmiddel (PAX) skal bestilles separat ved køb af SOP anlæg

Kontroleftersyn (årligt, lovpligtigt)

Basisaftale vedr. lovpligtigt kontrol- og driftseftersyn for WehoMini Antal

Uponor

Vare-

Pris

PE

nr.

gruppe

Kr./stk.

5 PE 10 PE 15 PE 20 PE 30 PE

1076810 1076813 1076815 1076817 1076819

D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6

1.325,00 1.682,00 2.358,00 3.494,00 4.158,00

Fosforfældningsmiddel

Obligatorisk påfyldning af fosforfældningsmiddel ved service på SOP anlæg Antal

Uponor

Vare-

Pris

PE

nr.

gruppe

Kr./årligt

5 PE 10 PE 15 PE 20 PE 30 PE

1076811 1076814 1076816 1076818 1076820

D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6 D1-2-6

12

288 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling

654,00 1.085,00 1.517,00 1.955,00 2.386,00


Uponor biologisk renseanlæg, WehoPuts

Biologiske renseanlæg, WehoPuts

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Dimension

Længde

Antal PE

Anlæg

m

31 5,1 50 6,7 70 9,7 100 9,2 120 10,7 150 12,9 200 15,8 250 300 19,4 400 500 600 700 800 900 1000 Større anlæg produceres på forespørgsel

WehoPuts 31 WehoPuts 50 WehoPuts 70 WehoPuts 100 WehoPuts 120 WehoPuts 150 WehoPuts 200 WehoPuts 250 WehoPuts 300 WehoPuts 400 WehoPuts 500 WehoPuts 600 WehoPuts 700 WehoPuts 800 WehoPuts 900 WehoPuts 1000

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1066935 1066936 1066937 1066938

D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5

1066940 1066941

D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5 D1-2-5

204.456,00 257.772,00 285.335,00 424.608,00 448.379,00 471.673,00 698.936,00 705.832,00 757.005,00 Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

1066942

WehoPuts Milk

Anlæg beregnet til at modtage mælkerester - f.eks. ved mælkeproduktion Dimension

Anlæg

Antal PE

10-1000

WP 10-1000

Vare-

Pris

gruppe

Kr./stk.

D1-2-5

Efter tilbud

Forankringssæt

1 sæt består af 2 stk. forankringsplader og 1 stk. strop

Til WP 31-70 Til WP 100-300

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1066952 1066953

D5-1-1 D5-1-1

13.138,00 13.138,00

Antal ved forankring: WehoPuts 31-70: 2 par WehoPuts 100, 3 par WehoPuts 150, 5 par WehoPuts 200, 5 par WehoPuts 300, 7 par

Fosforfældningsmiddel Enhed

Uponor

Vare-

liter

nr.

gruppe

1000

1066949

D1-2-4

9.446,00

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Decentral spildevandsbehandling | 289 1

Decentral spildevandsbehandling

WehoPuts


Pumpebrønde

Pumpebrønde


Pumpebrønde Udvalg af pumpebrønde med indbygget pumpe Drænpumpebrønde Til bortledning af regn- og overfladevand samt omfangsdræn

Pumpebrønde til ethvert behov Uponors pumpebrønde findes i et bredt udvalg af standardstørrelser.

Pumpebrønde til gråt spildevand Til bortledning af almindeligt husspildevand undtagen direkte udløb fra toilet

Endvidere tilbyder vi brøndsystemer i specialstørrelser, tilpasset specifikke behov, med hensyn til størrelse og pumpetype.

Pumpebrønde til sort spildevand Til bortledning af fækalieholdigt spildevand

Standardstørrelser Diameter

Højder

ø400

2000 - 6000 mm

ø600

2000 - 6000 mm

Specialstørrelser I vores projektafdeling og værksted kan vi fremstille individuelle løsninger efter behov, - helt op til ø3500 mm. Kontakt vores projektservice på tlf. 4640 5311 for priser samt yderligere information.

Pumpebrønde i standardstørrelse

Pumpebrønde i specialstørrelse

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

PUMPEBRØNDE

Tekst

Uponor Infra pumpebrønde, udført i PP eller PE med lys inderside og med opdriftssikret bundplade

Dimensionsområde

Std. 600 og 800 mm. Større dimensioner på forespørgsel

Materiale

PP og PE

Godkendelse

CE-godkendt

Installation

Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse

Pumpning af drænvand samt sort og gråt spildevand.

292 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde


DXGM

MP 3068

DXM

SXM

Skærende for pumpning af sort spildevand Op til 5 husstande - max 500 m v/ ø50 rør

Skærende for pumpning af sort spildevand Op til 30 husstande - max 1500 m v/ ø50 rør

Pumpning af regn og gråt spildevand

Dræning/lænsning af regn- og overfladevand

Der skal meget til, for at fast materiale kan slippe igennem vores højtpræsterende DXG Grinder. Skærehjulet i hærdet rustfrit stål knuser alt og sørger for, at intet, som kan forårsage tilstopning af ledningerne, passerer. Pumperne i DXG-serien kan anvendes til de fleste typer afløb - til enkelte husholdninger og tryksatte afløbssystemer.

MP 3068 Grinder med selvrensende skærehjul knuser alt fast materiale i afløbsvandet til en fin slam og forhindrer effektivt stop i afløbet. Den høje ydelse og skærefunktionen gør, at ledninger med lille diameter kan anvendes og uden problemer trækkes flere kilometer til det kommunale afløb. Pumperne anvendes oftest til toiletafløb fra flere husholdninger.

DX-pumperne kan pumpe både rent og forurenet vand. Nogle populære anvendelsesområder for DX-serien er pumpning af grundvand samt regn- og afløbsvand, dræning af vejtunneller og oplagspladser. Men de fungerer ligeså godt tl lænsepumpning ved oversvømmelser.

Pumperne i Flygt SX-serien passer til de fleste typer lænse- og dræningsopgaver. Et kompakt design gør dem både enkle at håndtere og lette at placere, hvor der er trangt. SX-serien af rustfrit stål kan håndtere både rent og forurenet vand. Et eksempel på et godt anvendelsesområde for SX-pumperne er lænsepumpning, vanding, dræning af kældre, garager, vejtunneller, oplagspladser og grøfter.

DXGM Konstruktion

MP 3068 Konstruktion

DXM Konstruktion

SXM Konstruktion

• Pumpehus, motorkappe og aksel af rustfrit stål SS 2333 (AISI 304) • Tætningssystem med oliehus og dobbelte tætninger • Skæreenhed i hærdet rustfrit stål

• • •

• Pumpehus, motorkappe og aksel af rustfrit stål SS 2333 (AISI 304) • Tætningssystem med oliehus og dobbeltvirk ende mekaniske aksel tætninger • DX 35-serien har pumpe hjul af glasfiberarmeret nylon

• •

Pumpe

DXGM 25-11

Niveauvippe Effekt

Pumpe

- 1-fas, 230 V

7,0 A

- 3-fas, 400 V

-

Max løftehøjde

25 m

1,7 kW

Mærkestrøm:

1,1 kW

Pumpe Niveauvippe Effekt

0,55 kW 3,9 A

Mærkestrøm:

275 l/min

- 3-fas, 400 V

-

- 1-fas, 230 V

40o

Max løftehøjde

10,7 m

- 3-fas, 400 V

-

300 l/min

Max løftehøjde

6,5 m

Max flow

H (m)

35

25

30

30

25

25

20

20

35

15

212

10

0

Effekt

35o

Max flow Max temp. pumpet væske

H (m)

15

0,25 kW 1,4 A

135 l/min 40o

212

10 5

5 Q

-

- 1-fas, 230 V

H (m)

5

Niveaurør

21 m

Max temp. pumpet væske

10

Niveauvippe

Max løftehøjde

35o

15

SXM 2

Mærkestrøm:

Max temp. pumpet væske

20

Pumpe

3,8 A

30

0

DXM 35-5

udvendig kappe og motorkappe af rustfrit stål, SS 2333 (AISI 304) Tre læbetætninger

- 3-fas, 400 V Max flow

135 l/min

Max temp. pumpet væske

MP 3068-212

Effekt

Mærkestrøm:

Max flow

Pumpehus, statorhus og pumpehjul af støbejern Aksel af rustfrit stål Mekaniske akseltætninger af aluminiumoxid

Q Q 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0(l/s) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0(l/s)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 (l/s)

0

30

60

90

120

150 (l/min) 0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 (l/min)0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 (l/min)

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde | 293

Pumpebrønde

Weho pumpebrønde


Uponor små pumpebrønde og pumpestationer Uponor Små pumpebrønde og pumpestationer Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weho Pumpebrønd, DXGM

til sort spildevand, Flygt Dimension

Pumpetype

mm

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1

27.122,00 27.689,00 28.257,00 28.825,00 30.949,00 32.232,00 33.788,00

600 x 2000 DXGM 1073319 223123620 600 x 2500 DXGM 1073320 223123625 600 x 3000 DXGM 1073321 223123630 600 x 3500 DXGM 1064799 223123635 600 x 4000 DXGM 1064800 223123640 600 x 5000 DXGM 1073323 223123650 600 x 6000 DXGM 1064801 223123660 ID 600 m/Skærende pumpe, type Flygt DXGM, pumpe 230VAC, autokobling, kontraventil, afspærringsventil, vedligeholdelsesfri rørinstallation i PE-rør, ø50 afgang, plastlåg. Leveres uden styring Til enkelte husstande.

Weho Pumpebrønd, MP 3068

til sort spildevand, Flygt Dimension

Pumpetype

mm

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600 x 2000 MP 3068 1073324 223124620 D3-1-1 600 x 2500 MP 3068 1073325 223124625 D3-1-1 600 x 3000 MP 3068 1075034 223124630 D3-1-1 600 x 3500 MP 3068 1064802 223124635 D3-1-1 600 x 4000 MP 3068 1064803 223124640 D3-1-1 600 x 5000 MP 3068 1064804 223124650 D3-1-1 600 x 6000 MP 3068 1064805 223124660 D3-1-1 ID 600 m/Skærende pumpe, type Flygt MP 3068, HT 1,7 kW pumpe 400VAC, autokobling, kontraventil, afspærringsventil, vedligeholdelsesfri rørinstallation i PE-rør, ø50 afgang, plastlåg. Leveres uden styring Til større volumen - kraftigere end DXGM.

32.085,00 32.937,00 33.504,00 34.072,00 36.060,00 37.479,00 38.900,00

Uponor Pumpebrønd, med Flygt koblingsfod uden pumpe

til sort spildevand

Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

600 x 2000 1064806 D3-1-1 16.776,00 600 x 2500 1064807 D3-1-1 17.628,00 600 x 3000 1064808 D3-1-1 18.195,00 600 x 3500 1064809 D3-1-1 18.763,00 600 x 4000 1064810 D3-1-1 20.751,00 600 x 5000 1064811 D3-1-1 22.170,00 600 x 6000 1064812 D3-1-1 23.590,00 ID 600 pumpebrønd med Flygt pumpefod, kontraventil, afspærringsventil, vedligeholdelsesfri rørinstallation i PE-rør, ø50 afgang, plastlåg. Leveres uden styring og pumpe.

1

294 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde


Uponor små pumpebrønde og pumpestationer Uponor Små pumpebrønde og pumpestationer Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Weho Pumpebrønd, DXM 35

til gråt spildevand, Flygt Dimension

Pumpetype

mm

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2

14.765,00 16.867,00 17.491,00 16.469,00 17.889,00 19.025,00 20.160,00

600 x 2000 DXM 35 1073332 223125620 600 x 2500 DXM 35 1075037 223125625 600 x 3000 DXM 35 1075038 223125630 600 x 3500 DXM 35 1064813 223125635 600 x 4000 DXM 35 1073333 223125640 600 x 5000 DXM 35 1064814 223125650 600 x 6000 DXM 35 1064815 223125660 ID 600 m/Flygt DXM 35 pumpe 230VAC, komplet med kontraventil, ø50 PE-rørføring og plastlåg. Leveres uden styring

Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1064816 1064817 1064818 1064819 1064820 1064821 1064822

D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2 D3-1-2

11.722,00 12.290,00 12.858,00 13.425,00 14.846,00 15.982,00 17.117,00

600 x 2000 600 x 2500 600 x 3000 600 x 3500 600 x 4000 600 x 5000 600 x 6000 ID 600 pumpebrønd med ø50 PE rørføring, kontraventil og plastlåg. Leveres uden styring og pumpe

2

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde | 295

Pumpebrønde

Uponor Pumpebrønd, ø600 for fritstående pumpe

til gråt spildevand


Uponor små pumpebrønde og pumpestationer Uponor Små pumpebrønde og pumpestationer Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Pumpebrønd, SXM 3

til drænvand, Flygt Dimension

Pumpetype

mm

Uponor

VVS

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1

8.349,00 8.553,00 8.803,00 9.087,00 10.790,00 11.291,00 11.643,00

400 x 2000 SXM 3 1073326 223127420 400 x 2500 SXM 3 1085871 223127425 400 x 3000 SXM 3 1085872 223127430 400 x 3500 SXM 3 1085873 223127435 400 x 4000 SXM 3 1064823 223127440 400 x 5000 SXM 3 1064824 223127450 400 x 6000 SXM 3 1064825 223127460 ID 400 m/Flygt SXM 3 pumpe 230VAC, komplet med kontraventil, ø40 PE-rørføring, plastlåg. Leveres uden styring

Uponor Pumpebrønd med pumpe

til drænvand, Flygt Dimension

Pumpetype

mm

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

400 x 2000 SXM 3 1054692 ID 400 pumpebrønd, prisbillig, justerbar, med 110 mm indløb og 40 mm afgang. L = 2 meter. Med indbygget Flygt SXM 3 pumpe 230VAC. Leveres uden styring.

D3-1-1

8.655,00

Forhøjerrør til Uponor pumpebrønd nr. 1054692

Forhøjningseffekt 1 meter Dimension

Højde

Uponor

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

400

1000

1071312

D3-1-1

3

296 | Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde

1.360,00


Uponor små pumpebrønde og pumpestationer

Uponor Små pumpebrønde og pumpestationer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Pumpebrønd, uden pumpe

til drænvand

Dimension

Uponor

Vare-

Pris

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

1064826 1064827 1064828 1064829 1064830 1064831 1064832

D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1 D3-1-1

5.498,00 5.692,00 5.952,00 6.236,00 7.940,00 8.428,00 8.792,00

Pumpebrønde

400 x 2000 400 x 2500 400 x 3000 400 x 3500 400 x 4000 400 x 5000 400 x 6000 ID 400 Pumpebrønd ø40 PE-rørføring, plastlåg. Leveres uden styring, pumpe og kontraventil.

Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletank, pumpebrønd og bundfældningstank med indbygget pumpebrønd Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1050927

223279810

5327935

D1-3-1

2.545,00

Plastudluftningskit m/hætte

til pumpebrønde

Løst tilbehør

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1073154

D1-2-6

617,00

Uponor prisliste 2019 | Spildevandsbehandling | Pumpebrønde | 297


El og tele

El og tele


El og tele Der er gennem de senere år sket en voldsom udvikling inden for kommunikationssystemer, hvor behovet for bedre og hurtigere tele- og datakommunikation fortsætter med at stige. Dette stiller store krav til udviklingen inden for de respektive systemer. Uponor har i mange år beskæftiget sig med udvikling og salg af kabelprodukter. Sortimentet består af produkter og systemer til anvendelse både i bygninger samt over og under jorden med det formål at yde optimal beskyttelse af de installerede kabler. De enkelte systemer og løsninger er beskrevet nærmere i det følgende, hvor der er mere specifikke oplysninger omkring installation, håndtering og lægning, ligesom forhold omkring produktspecifikationer, systemdesign og dimensionering er beskrevet.

300 | Uponor prisliste 2017 2019 | El og tele

Sortiment Vort sortiment omfatter produkter til områderne: • • • • • • • • • • • •

Uponor kabelrørssystem Opto Net Glatte PE-kabelrør Korrugerede kabelrør Dobbeltvæggede PE-kabelrør Uponor kabelrørssystem Tripla Todelte kabelrør i PE og PP Kabelafdækning Advarselsbånd Advarselsnet Kabelkanalsystem Afstandsholdere med forskalling for kabelkanaler Kabel- og teknikbrønde


Uponor kabelrørssystemer Opto og Opto Net Uponor Infra - Kabelrørssystemer Opto og Opto Net

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor kabelrørssystem Opto

Tripla-kabelrør Med påsvejst muffe og integreret fastmonteret tætningsring, SN8, i længder à 6 m, orange Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/94

50

1051584

1532935

6414906224103

E1-1-1

264,00

Tripla-samlemuffe, sort

Tripla-kabelrør Med påsvejst muffe og integreret fastmonteret tætningsring, SN8, i længder à 6 m, orange Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

220

1050160

1532389

6414901617214

E1-2-1

Dimension

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110

1053670

1327276

6414902551340

B1-2-6

61,00

20,00

Kabelrør

Dobbeltvægget, PE, i længder á 6 m, orange Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

Pris

palle

nr.

nr.

EAN nr.

Vare-

mm

gruppe

Kr./stk.

50/42

110

1055208

1533187

6414906223229

E1-1-2

116,00

Flexbøjning

Med muffe til dobbeltvægget kabelrør og Tripla-kabelrør, sort Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 110

10

150 50

1054048 1050158

1532412 1532410

6414901615258

E1-2-1 E1-2-1

Dimension

6414901617016

105,00 132,00

1

Uponor prisliste 2019 | El og tele | 301

El og tele

Tripla-tætningsring


Uponor kabelrørssystemer Opto og Opto Net Uponor Infra - Kabelrørssystemer Opto og Opto Net

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Samlemuffe

Til dobbeltvægget kabelrør, tæt Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50

2000

1050141

1532555

6414901603231

E1-2-1

23,00

Samlemuffe

Til dobbeltvægget eller korrugeret PE-kabelrør, knastmuffe Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50

3000

1050139

1532554

6414901600223

E1-2-1

23,00

Kabelrør

Glat, PE, SDR17, i ruller, orange Dimension

Enhed

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

m

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

32 x 2,0 40 x 2,4 40 x 2,4 50 x 3,0

100 100 200 100

12

1076114 1077457 1076115 1076142

1532924 1532938

6414908450869

E1-1-6 E1-1-6 E1-1-6 E1-1-6

Dimension

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

119/110

1055243

1532926

6414906269371

E1-1-6

7

6414908491497 6414908450876 6414908452719

1.215,00 1.817,00 3.633,00 2.703,00

Kabelrør

To-delt, PE, i længder á 3 m, orange

567,00

Opto PE-telekabelrør

På tromle á 2000 m, glat, orange PN8 Dimension

Uponor

EAN

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055113

6414906207076

E1-1-4

36.508,00

40 x 3,0 Tekst: TELEKABEL

2

302 | Uponor prisliste 2019 | El og tele


Uponor kabelrørssystemer Opto og Opto Net Uponor Infra - Kabelrørssystemer Opto og Opto Net

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Plassim-samlemuffe

Til glat telekabelrør

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

32 40 50

70 60 33

2240 2400 660

1054017 1050140 1054019

1532917 1532920 1532921

6414901603163 6414901603200 6414901603224

E1-2-2 E1-2-2 E1-2-2

Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055898

1532927

6414909500921

E1-4-1

Dimension

99,00 132,00 172,00

Kabelafdæk

PE, i ruller á 50 m, orange

100x1,8 60 Tekst: GIV AGT! HERUNDER ANTENNE

406,00

Advarselsnet Dimension

Antal pr.

Uponor

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055936

64149095201234

E1-4-2

100 10 Tekst: PAS PÅ! HERUNDER TELEKABEL

4.368,00

Samlesæt til advarselsnet Antal pr.

Uponor

EAN

Vare-

Pris

karton

palle

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

10

200

1055933

6414909516984

E1-4-2

27,00

3

Uponor prisliste 2019 | El og tele | 303

El og tele

PE, i ruller á 1000 m, orange


Uponor kabelrørssystemer Uponor Infra - Kabelrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tripla-kabelrør

Med påsvejst muffe og integreret fastmonteret tætningsring, PEH, SN8, i længder á 6 m, rød Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/94 160/141

50 28

1051580 1055213

1532360 1532364

6414906224066 6414906224530

E1-1-1 E1-1-1

264,00 549,00

Tripla-samlemuffe, sort Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160

90

220 270

1050160 1050161

1532389 1532370

6414901617214 6414901617221

E1-2-1 E1-2-1

Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110 160

5800 2200

1053670 1053671

1327276 1328008

6414902551449 6414902551456

B1-2-6 B1-2-5

Dimension

61,00 65,00

Tripla-tætningsring

20,00 25,00

Kabelrør

Dobbeltvægget, PE, i længder á 6 m, rød Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

110/95

50

1055206

199543110

1532774

6414906222338

E1-1-2

248,00

Kabelrør med træktråd

Dobbeltvægget, PE, i ruller á 50 m, rød Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

40/32 50/41 63/52 75/61 90/75 110/94 160/136

32 9 0 0 0 5 0

1055250 1051595 1055254 1055255 1055256 1055257 1055260

199540050 199540063 199540075 199540090 199540110 199540160

1532240 1532245 1532249 1532252 1532259 1532269

6414906272197 6414906272227 6414906272258 6414906272289 6414906272340 6414906272432

E1-1-2 E1-1-2 E1-1-2 E1-1-2 E1-1-2 E1-1-2

4

304 | Uponor prisliste 2019 | El og tele

817,00 828,00 1.242,00 1.339,00 1.774,00 1.782,00 4.280,00


Uponor kabelrørssystemer Uponor Infra - Kabelrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Flexbøjning

Med muffe til dobbeltvægget kabelrør og Tripla-kabelrør, sort Antal pr.

Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

50 110 160

10

150 50 28

1054048 1050158 1050159

199545050

1532412 1532410 1532411

6414901615258 6414901617023

E1-2-1 E1-2-1 E1-2-1

Dimension

6414901617016

105,00 132,00 211,00

Samlemuffe

Til dobbeltvægget kabelrør, tæt Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

karton

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

40 50 63

40 40 25

1054070 1050141 1054071

199546040 199546050 199546063

1532551 1532555 1532553

6414901667011

2000 1200

E1-1-2 E1-2-1 E1-2-1

Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

46/40 60/50 93/80

8 8 5

1055218 1055219 1055220

199620046 199620060 199620093

5638729 5638731 5674641

6414906232207 6414906232313

E1-1-3 E1-1-3 E1-1-3

6414901603231 6414901667127

22,00 23,00 26,00

Kabelrør med træktråd

Korrugeret, PE, i ruller á 50 m, rød

6414906232245

829,00 788,00 1.312,00

Samlemuffe

Til dobbeltvægget eller korrugeret PE-kabelrør, knastmuffe Antal pr.

Uponor

VVS

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

karton

palle

nr.

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

46 50 74 93 110

60 10 27 24 30

2880 3000 1296 576 360

1054018 1050139 1054751 1050998 1053699

1532552 1532554 2910156 2910172 5062111

6414901603217

E1-2-1 E1-2-1 B3-2-2 B3-2-2 B3-2-1

Dimension

197235065 197236000

6414901600223 6414903507261 6414903507285 6414903801321

33,00 23,00 21,00 32,00 37,00

5

Uponor prisliste 2019 | El og tele | 305

El og tele

Antal pr.

mm

Dimension


Uponor kabelrørssystemer Uponor Infra - Kabelrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kabelrør

Glat, PE, SDR17, i ruller, rød EAN nr.

Vare-

Pris

gruppe

Kr./stk.

1532331

6414906204174 6414908434340 6414908474490

E1-1-6 E1-1-6 E1-1-6

Dimension

Enhed

Antal pr.

Uponor

DB

mm

m

palle

nr.

nr.

32 x 2,0 40 x 2,4 50 x 3,0

100 100 100

10 7

1055084 1072731 1077021

1532295

1.215,00 1.817,00 2.703,00

Kabelrør

To-delt, PE, i længder á 3 m, rød Dimension mm

Uponor nr.

VVS nr.

DB nr.

EAN nr.

Varegruppe

119/110

1053911

199652119

1532775

6414900557108

E1-1-6

Pris Kr./stk.

567,00

Flexkabelrør

To-delt, PP, i ruller Dimension

L

Antal pr.

Uponor

DB

Pris

m

palle

nr.

nr.

EAN nr.

Vare-

mm

gruppe

Kr./stk.

25,5/19,5 - F3 41,4/31,0 - F5

50 25

10 8

1055222 1055223

1532777 1532776

6414906239336 6414906239350

E1-1-3 E1-1-3

7.461,00 7.540,00

Forskallingsholder

Fremstillet i gummiforstærket PE Dimension mm

Uponor nr.

EAN nr.

Pris Kr./stk.

2x110 3x110 4x110 2x160 3x160

166833 166834 166835 166836 166837

6414901668339 6414901668346 6414901668353 6414901668360 6414901668377

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

Afstandsholder

Fremstillet i gummiforstærket PE Dimension

Uponor

VVS

mm

nr.

nr.

EAN nr.

Kr./stk.

3x63/3x63 2x110/2x110 3x110/3x110 4x110/4x110 2x160/2x160 3x160/3x160

166829 166823 166822 166821 166827 166824

199527063 199527112 199527113 199527114 199527162 199527163

6414901668292 6414901668230 6414901668223 6414901668216 6414901668278 6414901668247

Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud Efter tilbud

6

306 | Uponor prisliste 2019 | El og tele

Pris


Uponor kabelrørssystemer Uponor Infra - Kabelrørssystemer

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kabelafdæk

PE, i ruller á 50 m, rød Dimension

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055891 1055889

1532786 1532784

6414909500143

E1-4-1 E1-4-1

Dimension

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055913

1532787

6414909510012

E1-4-2

100x1,5 100x2,0 *) *) Tekst: DÆKPLADE STÆRKSTRØMSKABEL

6414909500105

335,00 446,00

Advarselsbånd

PE, i ruller á 250 m, rød

315,00

Advarselsnet til fjernvarme

PE, i ruller á 100 m, violet Dimension

Antal pr.

Uponor

DB

EAN

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055940 1055932

1532791 1532788

6414909520226

E1-4-3 E1-4-3

300 54 500 40 Tekst: PAS PÅ! HERUNDER FJERNVARME

6414909516908

635,00 764,00

Advarselsnet til fjernvarme

PE, i ruller á 100 m, blå Dimension

Antal pr.

Uponor

VVS

DB

Vare-

Pris

mm

palle

nr.

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200

36

1055938

199804120

1532790

E1-4-3

533,00

7

Uponor prisliste 2019 | El og tele | 307

El og tele

25x0,3 Tekst: PAS PÅ! HERUNDER STÆRKSTRØMSKABEL


Uponor kabel- og teknikbrønde Uponor Infra - Kabel- og teknikbrønde

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor kabelbrønd 600 x 550

Med dæksel i PE Dimension

Tilslut-

Antal

Uponor

DB

Pris

ning

stk.

nr.

nr.

EAN nr.

Vare-

mm

gruppe

Kr./stk.

600x550

32-160

4

1050144

1532801

6414901603873

E1-3-1

3.934,00

Uponor kabelbrønd 860 x 380

Med dæksel i PE Dimension

Tilslut-

Antal

Uponor

DB

Pris

ning

stk.

nr.

nr.

EAN nr.

Vare-

mm

gruppe

Kr./stk.

860x380

32-160

2

1054020

1532802

6414901603811

E1-3-1

4.475,00

Uponor kabelbrønd 1150 x 550

Med dæksel i PE Mulighed for 12 indgangsmuligheder maks. dim. 200 mm Dimension mm

Antal stk.

Uponor nr.

DB nr.

EAN nr.

Varegruppe

1150x550

2

1003508

1532799

6414901603866

E1-3-1

Pris Kr./stk.

5.033,00

Uponor kabelbrønd 1200 x 450 x 450 mm

2-delt plastbaseret kompositmateriale, Belastning 125 kN Dimension

Antal

Uponor

DB

Pris

stk.

nr.

nr.

EAN nr.

Vare-

mm

gruppe

Kr./stk.

1200 x 450 x 450

1

1057814

1600651

6414908401847

E1-3-1

12.570,00

Pris Kr./stk.

Forhøjningsramme til Uponor kabel- og teknikbrønd

Belastning 125 kN Dimension mm

Antal stk.

Uponor nr.

DB nr.

EAN nr.

Varegruppe

1200 x 450 x 150

1

1054035

1533183

6414901604566

E1-3-1

Antal stk.

Uponor nr.

DB nr.

EAN nr.

Varegruppe

1

1057813

1600674

6414908401830

E1-3-1

1.605,00

Dæksel til Uponor kabel- og teknikbrønd Dimension mm

1200 x 450 x 75

8

308 | Uponor prisliste 2019 | El og tele

Pris Kr./stk.

7.760,00


El og tele


Ventilationssystemer (UVS)

Underjordiske ventilationssystemer (UVS)


Underjordiske ventilationssystemer Uponor underjordisk ventilationssystem er udviklet specielt til bygninger, der kræver store mængder af luft. Med dette system er det muligt at forenkle kanallægningen, reducere byggehøjden og skabe en friere bygningsarkitektur. Uponors underjordiske ventilationssystem er gennemprøvet og har været i anvendelse i de øvrige nordiske lande i en årrække. Systemet er velegnet til fx industri- og kontorbygninger, skoler, sygehuse, parkeringshuse samt sportshaller. Systemet kan anvendes til såvel nybyggeri som til renovering af ældre bygninger. Et tilbagevendende problem med traditionelt ventilationsbyggeri er det store behov for plads i tagkonstruktionen. Samtidigt skal man ved kanallægningen tage hensyn til andre tekniske installationer. Valget af ventilation bliver derfor ofte et kompromis mellem behov og mulighed.

Med Uponors underjordiske ventilationssystem kan teknikrum placeres uden for bygningen, i stueetagen eller i kælderetagen. Denne løsning frigør plads, åbner op for flere byggetekniske løsningsmuligheder og sørger samtidig for en optimal og sikker drift. Løsningen resulterer ligeledes i en enkel byggegeometri med større valgfrihed med hensyn til design og valg af tagkonstruktion. Placeringen af indsugning og udblæsning uden for bygningen frigør samtidigt vigtige brugsarealer. Med Uponors underjordiske ventilationssystem placeres dele af ventilationssystemet under bygningen, og luftkanalerne trækkes op igennem bygningen i lodrette kanaler. Det er dermed ikke længere nødvendigt med kanaler i tagkonstruktionen, og byggehøjden kan derfor i mange tilfælde reduceres. En sikker og pladsbesparende løsning, der bliver økonomisk interessant for hele bygningsprojektet. Kanalsystemet er produceret i plastmaterialerne polypropylen (PP) og polyethylen (PE). Materialer, der er kemikaliebestandige, tåler store belastninger og har lang levetid.

Uponor skræddersyede løsninger Uponor kan også tilbyde svejste designede ventilationssystemer i Weholite dobbeltvæggede profilrør (s. 243). Spørg vores projektafdeling om pris på dit projekt.

Installation af underjordisk ventilationssystem hos INF Nordic

Udbudsbeskrivelse UDBUDSBESKRIVELSE

UNDERJORDISK VENTILATION

Tekst

Blåt PP/PE-rør, ind- & udvendig med tætningsringssamlinger, der opfylder EN 681-1 eller -2 ved 60oC. Forventet levetid over 100 år.

Materiale

PP & PE

Dimensionsområde

200-2500 mm

Godkendelse

Rør og rørdele skal opfylde krav iht. NS 3432-V.

Tillægskrav

Slagstyrke måles ved -20oC. Bør tæthedsprøves iht. NS3420-V før tildækning.

Installation

Iht. DS430 og DS475 samt Danva vejledning nr. 54.

Anvendelse

Ventilationskanaler i jord

312 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS ø200-500:

ø600-1000:

ø1200-2500:

Rør

Der fås andre længder end 6 m for ø600-ø2500 Dimension

D

Muffedybde

Muffe udv.

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

224 277 346 488 605 723 955 1185 1350 1560 1760 2170 2720

1051446 1051447 1051448 1051449 1051450 1000747 1000457 1000787 1051453 1054842 1051454 1051455 1051456

353106200 353106250 353106315 353106405 353106412 353106415 353106440 353106460 353106475 353106485 353106495 353106498 353106499

F1-1-1 F1-1-1 F1-1-1 F1-1-1 F1-1-1 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2 F1-1-2

1.228,00 1.774,00 2.512,00 5.283,00 6.588,00 7.111,00 14.152,00 24.272,00 28.609,00 29.950,00 53.595,00 71.312,00 95.378,00

175/200 200 119 220/250 250 133 277/315 315 150 396/450 400 170 492/560 500 204 600/675 600 220 800/900 800 250 1000/1125 1000 300 1200/1370 1200 160 1400/1580 1400 210 1600/1780 1600 210 2000/2180 2000 210 2500/2740 2500 210 Materiale: PP (ø200-1000) / PE (ø1200-2500)

Dobbeltmuffe

D

M

L

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 500

96 113 134 214 206

204 240 286 432 416

1051457 1051458 1051459 1051460 1051461

353120200 353120250 353120315 353120405 353120412

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1

DN rør

Antal pr.

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

karton/palle

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 500

10/120 10/1000 10/600 2/300 2/200

1053656 1053657 1053658 1050363 1050364

192954200 192954250 192954315 192954450 192954560

B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2 B1-2-2

305,00 530,00 910,00 1.444,00 2.272,00

Tætningsring

OBS! 1 stk. tætningsring pr. rørdel.

19,00 35,00 56,00 165,00 303,00

1

Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer | 313

Ventilationssystemer (UVS)

OBS! 2 stk. tætningsringe til hver del. 1 stk. tætningsring pr. rørdel.


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø600-2500:

Bøjning 30º

ø600-ø2500 produceres med monteringsører. D mm

M mm

Z mm

Uponor nr.

VVSnr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

96 113 134 182 210 220 250 300 160 210 210 210 210

148 173 212 300 340 500 500 600 600 600 600 600 700

1051472 1051473 1051474 1051475 1051476 1000754 1000784 1000797 1051499 1054832 1051500 1054861 1054862

353127200 353127250 353127315 353127405 353127412 353128415 353128440 353128460 353128475 353127485 353128495 353128498 353128499

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

352,00 985,00 1.376,00 3.147,00 3.329,00 5.987,00 8.599,00 12.721,00 18.774,00 23.442,00 33.311,00 38.900,00 63.498,00

ø600-2500:

Bøjning 45º

ø600-ø2500 produceres med monteringsører D mm

M mm

Z mm

Uponor nr.

VVSnr.

Varegruppe

Pris Kr./stk.

200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

96 113 134 182 210 220 250 300 160 210 210 210 210

163 196 240 363 410 750 800 900 900 975 975 1050 1250

1051467 1051468 1051469 1051470 1051471 1000749 1000759 1000789 1051503 1054833 1051504 1054865 1054866

353125200 353125250 353125315 353125405 353125412 353126415 353126440 353126460 353126475 353125485 353126495 353126498 353126499

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

368,00 985,00 1.364,00 3.101,00 4.090,00 6.952,00 9.915,00 15.061,00 21.500,00 28.860,00 41.784,00 52.550,00 84.361,00

Pris Kr./stk.

ø600-2500:

Bøjning 90º

ø600-ø2500 produceres med monteringsører D mm

M mm

Z mm

Uponor nr.

VVSnr.

Varegruppe

200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

96 113 134 182 210 220 250 300 160 210 210 210 210

182 216 260 626 704 950 1200 1400 1500 1600 1650 1800 2100

1051462 1051463 1051464 1051465 1051466 1000748 1000758 1000788 1051507 1054834 1051508 1054873 1054874

353123200 353123250 353123315 353123405 353123412 353124415 353124440 353124460 353124475 353123485 353124495 353124498 353124499

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

2

314 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer

682,00 1.444,00 2.193,00 3.783,00 4.771,00 8.758,00 12.869,00 21.352,00 31.948,00 38.252,00 60.557,00 81.909,00 126.985,00


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ĂŚndringer forbeholdes

Reduktion

Centrisk eller ekscentrisk reduktion D1/D2

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

250/200 315/200 315/250 400/250 400/315 500/315 500/400 600/400 600/500 800/400 800/500 800/600 1000/600 1000/800 1200/800 1200/1000 1400/1000 1400/1200 1600/1200 1600/1400 2000/1400 2000/1600 2500/1600 2500/2000

1051488 1051489 1051490 1051491 1051492 1051493 1051494 1054845 1054846 1054847 1054848 1054917 1054889 1054835 1054890 1054891 1054892 1054893 1054894 1054836 1054895 1054837 1054896 1054897

353131248 353131310 353131312 353131444 353131447 353131555 353131558 353131597 353131599 353131792 353131794 353131795 353131813 353131818 353131856 353131858

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

Ventilationssystemer (UVS)

546,00 1.136,00 1.136,00 1.591,00 1.512,00 2.420,00 3.408,00 5.794,00 5.987,00 6.952,00 7.213,00 7.917,00 11.460,00 11.789,00 13.527,00 14.357,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

3

Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer | 315


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø200-500:

ø600-2500:

Uponor T-rør 90º D1/D2

L

Z1

Z2

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

mm

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200/200 250/200 250/250 315/200 315/250 315/315 400/200 200/250 400/315 400/400 500/200 500/250 500/315 500/400 500/500 600/600 800/800 1000/1000 1200/1200 1400/1400 1600/1600 2000/2000 2500/2500

660 700 770 800 850 950 1100 1210 1210 1400 1050 1100 1180 1320 1450

310 340 390 385 435 460 465 480 560 690 540 565 620 740 730 1100 1300 1500 1800 2000 2200 2550 3200

700 830 1000 850 950 1050 1250 1500

1051477 1054850 1051478 1054851 1054852 1051479 1054853 1054854 1054855 1051480 1054856 1054857 1054858 1054859 1051481 1054981 1054982 1054983 1054984 1054985 1054986 1054987 1054988

353133200 353133248 353133250 353133310 353133312 353133315 353133442 353133444 353133447 353133450 353133550 353133552 353133555 353133558 353133560 353134600 353134800 353134900 353134912 353134914 353134916 353134920 353134925

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

4

316 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer

1.774,00 2.249,00 2.330,00 2.772,00 3.545,00 2.522,00 5.407,00 5.600,00 5.930,00 6.350,00 6.509,00 6.759,00 6.952,00 8.178,00 6.815,00 6.565,00 20.740,00 30.393,00 41.215,00 52.414,00 60.728,00 108.574,00 171.425,00


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Afgrening

90 graders afgrening påsvejses røret iht. aftale. Hver afgrening beskrives særskilt, hvor L2-målet beregnes fra muffen, og den totale rørlængde L angives. Der kan placeres flere afgreninger på samme rør. Iht. aftale kan andre længder produceres. D1/D2

Z1

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

600/315 600/400 600/500 800/400 800/500 800/600 1000/400 1000/500 1000/600 1000/800 1200/600 1200/800 1200/1000 1400/800 1400/1000 1400/1200 1600/1000 1600/1200 1600/1400 2000/1200 2000/1400 2000/1600 2500/1400 2500/1600 2500/2000

570 530 560 640 680 790 750 790 900 940 1030 1070 1140 1170 1240 950 1340 1050 1050 1250 1250 1250 1500 1500 1500

1054902 1054838 1054840 1054839 1054841 1054875 1054905 1054906 1054900 1054876 1054901 1054903 1054877 1054878 1054879 1054880 1054904 1054881 1054882 1054883 1054884 1054885 1054886 1054887 1054888

353133594 353133597 353133599 353133792 353133794 353133795 353133810 353133812 353133813 353133818 353133854 353133856 353133858

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

Ventilationssystemer (UVS)

4.192,00 5.612,00 7.213,00 6.248,00 7.337,00 7.532,00 6.248,00 7.532,00 7.917,00 9.404,00 8.371,00 9.530,00 12.619,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

5

Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer | 317


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Endebund

På dimensioner ø600-ø2500 påsvejses tæt endebund på rørene fra fabrikken. På dimensioner fra ø200-ø500 kan endebund påsættes på byggepladsen. Begge løsninger er 100% tætte og kan stå under grundvand uden risiko for lækage. D

T

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

15 15 15 15 15 20 20 20 30 30 30 30 30

1051482 1051483 1051484 1051485 1051486 1054989 1054990 1054991 1054992 1054993 1054994 1054995 1054996

353148200 353148250 353148315 353148405 353148412 353148415 353148440 353148460 353148475

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

Antal pr.

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

karton

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

20 12

1003501 1003502

061715008

A1-3-3 A1-3-3

338,00 530,00 758,00 1.444,00 1.898,00 3.612,00 4.771,00 6.373,00 7.792,00 Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale

Uponor smøremiddel

Leveres i tube eller spand Vægt g

Pakning

pr. pakning

225 1000

Tube Spand

6

318 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer

103,00 189,00


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø200-500:

ø600-2500:

Indstøbningsmuffe

Anvendes til gennemføring i betonfundament. Indstøbningsmuffen skaber en effektiv spærring mod vandindtrængning omkring ventilationsrøret. Indstøbningsmuffen kan leveres fra ø200-ø2500, og vandstoppakning indgår i indstøbningsmuffe. Muffe tilpasses normalt til 200-500 mm vægtykkelse til indmontering i kasseformer, men kan også fås længere, hvis ønsket. Udv.

Udv. støb-

D

muffe

ningskrave

mm

mm

mm

200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

224 277 346 488 605 723 955 1185 1350 1560 1760 2170 2720

370 420 485 630 740 910 1140 1370 1550 1760 1960 2370 2920

Areal* (BxH) mm

420 x 470 x 535 x 680 x 790 x 960 x 1190 x 1420 x 1600 x 1810 x 2010 x 2420 x 2970 x

420 * 470 * 535 * 680 * 790 * 960 * 1190 * 1420 * 1600 * 1810 * 2010 * 2420 * 2970 *

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054867 1054868 1054869 1054870 1054871 1054907 1054908 1054909 1054910 1054911 1054912 1054913 1054914

353140200 353140250 353140315 353140405 353140412 353140415 353140440 353140460 353140475 353140485 353140495 353140498 353140499

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

1.285,00 1.738,00 2.126,00 3.158,00 4.192,00 5.350,00 7.144,00 10.178,00 13.006,00 14.936,00 17.072,00 24.601,00 29.370,00

* Areal baseret på et spillerum på totalt 50 mm (25 mm på hver side af kraven). Det bør kontrolleres, om dette er tilstrækkeligt til en sikker fyldning af betonen.

Lyddæmpere D

Udv. mål

mm

mm

Længder

L

Lt

200 450 1200 1560 250 450 1200 1600 315 560 1200 1615 400 680 1200 1590 500 780 1200 1660 600 880 1500 2160 800 1090 1500 2240 1000 1300 1500 2380 1200 1500 1500 2000 * Kontakt Uponor for andre længder og dimensioner.

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1054918 1054919 1054920 1054921 1054922 1054997 1054998 1054999 1055000

353141200 353141250 353141315 353141405 353141412 353141415 353141440 353141460 353141475

F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-1 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

7.337,00 8.178,00 11.460,00 15.584,00 20.989,00 35.424,00 43.657,00 57.309,00 65.554,00

7

Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer | 319

Ventilationssystemer (UVS)

I de tilfælde hvor der ikke er plads til lyddæmper inde i bygningen, kan der anvendes Uponor UVS lyddæmpere. Lyddæmperne leveres indkapslet og kan installeres direkte i jorden. Dæmpningen forhindrer effektivt gengivelse af lyd.


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Indsugnings- og udblæsningstårne

Tårnet er produceret i PE-materiale og har en næsten glat yderside. Tårn leveres sammen med indsugnings- og udblæsningshætter i aluminium. Hætterne kan ligeledes leveres lakerede i valgfri, specificeret RAL-farve. Ventilationshætten kan desuden leveres med varmekabler. Indsugningshætten har et trykfald på mellem 3-8 Pa. Udblæsningshætten har et trykfald på 3-5 Pa under forudsætning af, at anbefalingerne for luftmængder i tabellen følges. D

Udv.

L

L1

L2

L3

Z1

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

652 869 1092 1304 1530 1735 2182 2724

3250

550

700 2000

500

3550

650

900 2000

600

3800

800 1000 2000

750

4000

900 1100 2000

850

4200 1000 1200 2000

950

4500 1200 1300 2000 1050 4900 1400 1500 2000 1250 5350 1600 1750 2000 1500

Anbefalet max. luft Ind m3/h

4200 7000 11000 16500 21000 29000 45000 70000

3

Ud m /h

7000 12500 20000 28000 39000 50000 80000 120000

Uponor

Vare-

Pris

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055017 1055018 1055019 1055020 1055021 1055022 1055023 1055024

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

19.388,00 26.532,00 31.427,00 42.113,00 64.135,00 75.083,00 104.452,00 139.228,00

Ventilations indsugningshætte

Hætten er produceret i aluminium

Max. luftD

Lakeret /

Effekt

mængde

H

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

Ulakeret

W

m³/h (4m/s)

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

Ulakeret 600 4200 410 Ulakeret 800 7000 504 Ulakeret 1000 11000 567 Ulakeret 1200 16500 693 Ulakeret 1400 21000 788 Ulakeret 1600 29000 819 Ulakeret 2000 45000 1103 Ulakeret 2500 70000 1355 Lakeret 600 4200 410 Lakeret 800 7000 504 Lakeret 1000 11000 567 Lakeret 1200 16500 693 Lakeret 1400 21000 788 Lakeret 1600 29000 819 Lakeret 2000 45000 1103 Lakeret 2500 70000 1355 Varmekabel 600 * 468 Varmekabel 800 * 738 Varmekabel 1000 * 1044 Varmekabel 1200 * 1530 Varmekabel 1400 * 2052 Varmekabel 1600 * 2394 Varmekabel 2000 * 3996 Varmekabel 2500 * 6102 * Varmekabel er et tilvalg til den kombinerede ventilationshætte

1054941 1054942 1054943 1054944 1054945 1054946 1054947 1054948 1054949 1054950 1054951 1054952 1054953 1054954 1054955 1054956 1054973 1054974 1054975 1054976 1054977 1054978 1054979 1054980

8

320 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer

353146415 353146440 353146460 353146475 353146485 353146495

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

12.176,00 23.250,00 30.007,00 42.374,00 49.132,00 65.554,00 84.611,00 102.385,00 13.777,00 25.249,00 33.231,00 45.077,00 61.431,00 72.379,00 94.810,00 132.401,00 5.737,00 7.668,00 10.495,00 17.514,00 24.601,00 30.007,00 36.833,00 42.249,00


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Ventilations udblæsningshætte

Hætten er produceret i aluminium Lakeret /

mængde

H

Uponor

Vare-

Pris

mm

Ulakeret

m³/h (4m/s)

mm

nr.

gruppe

Kr./stk.

600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

Ulakeret

7000 12500 20000 28000 39000 50000 80000 120000 7000 12500 20000 28000 39000 50000 80000 120000

410 504 567 693 788 819 1103 1355 410 504 567 693 788 819 1103 1355

1054957 1054958 1054959 1054960 1054961 1054962 1054963 1054964 1054965 1054966 1054967 1054968 1054969 1054970 1054971 1054972

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

5.214,00 6.441,00 8.053,00 9.666,00 11.336,00 12.948,00 14.494,00 16.355,00 5.862,00 7.406,00 9.144,00 11.074,00 12.812,00 14.810,00 16.492,00 18.673,00

Ulakeret Ulakeret Ulakeret Ulakeret Ulakeret Ulakeret Ulakeret Lakeret Lakeret Lakeret Lakeret Lakeret Lakeret Lakeret Lakeret

Kombineret tårn

Hastighed for luften fra tårnet er 7 m/s D

Udv.

L

L1

L2

L3

L4

Z1

d

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2500

652 869 1092 1304 1530 1735 2182 2724

3950

450

800

700 2000

500

400

4150

500

900

750 2000

600

500

4350

550 1000

800 2000

750

600

4350

550 1000

800 2000

850

600

4800

650 1250

900 2000

950

800

5350

850 1500 1000 2000 1050 1000

5650

900 1650 1100 2000 1250 1200

6650 1200 2150 1300 2000 1500 1600

Max. luft

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

m3/h

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

3200 5000 7000 8000 13000 20000 29000 50000

1054923 1054924 1054925 1054926 1054927 1054928 1054929 1054930

353143415 353143440 353143460 353143475 353143485 353143495 353143498 353143499

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

28.655,00 40.251,00 50.483,00 58.024,00 87.325,00 111.914,00 150.176,00 241.599,00

Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer | 321 9

Ventilationssystemer (UVS)

Max. luftD


Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Kombineret ventilationshætte

Til indsugning og/eller udblæsning. Kombihætten har et trykfald på 3-8 Pa, hvis anbefalinger følges. Max. luftD

Lakeret /

Effekt

mængde

H

Uponor

VVS-

Vare-

Pris

mm

Ulakeret

W

m³/h (4m/s)

mm

nr.

nr.

gruppe

Kr./stk.

1055001 1055002 1055003 1055004 1055005 1055006 1055007 1055008 1055009 1055010 1055011 1055012 1055013 1055014 1055015 1055016 1054973 1054974 1054975 1054976 1054977 1054978 1054979 1054980

353147415 353147440 353147460 353147475 353147485 353147495 353147498

F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2 F1-2-2

Ulakeret 600 3200 410 Ulakeret 5000 504 800 Ulakeret 7000 567 1000 Ulakeret 8000 693 1200 Ulakeret 13000 788 1400 Ulakeret 20000 819 1600 Ulakeret 29000 945 2000 Ulakeret 50000 1103 2500 Lakeret 3200 410 600 Lakeret 5000 504 800 Lakeret 7000 567 1000 Lakeret 8000 693 1200 Lakeret 13000 788 1400 Lakeret 20000 819 1600 Lakeret 29000 945 2000 Lakeret 50000 1103 2500 Varmekabel 468 600 * Varmekabel 738 800 * Varmekabel 1044 1000 * Varmekabel 1530 1200 * Varmekabel 2052 1400 * Varmekabel 2394 1600 * Varmekabel 3420 2000 * Varmekabel 4986 2500 * * Varmekabel er et tilvalg til den kombinerede ventilationshætte

10

322 | Uponor prisliste 2019 | Ventilationssystemer | Underjordiske ventilationssystemer

353146415 353146440 353146460 353146475 353146485 353146495

19.126,00 30.972,00 40.580,00 56.150,00 72.392,00 85.066,00 108.859,00 120.135,00 20.061,00 31.953,00 37.021,00 57.082,00 74.925,00 86.685,00 111.584,00 132.572,00 5.737,00 7.668,00 10.495,00 17.514,00 24.601,00 30.007,00 36.833,00 42.249,00


Ventilationssystemer (UVS)


Uponor 360TM Projektservice

Uponor Infra 360TM Projektservice


Projektservice Der findes ikke en bestemt måde at løse alle infrastrukturelle eller industrielle udfordringer. Hver eneste situation kræver en optimal løsning. Hver eneste udfordring kræver lokalt know-how. Men der kræves også indsigt og nytænkning samt en veldokumenteret historik for at udføre banebrydende løsninger til tiden. Uponor Infra 360TM giver dig al nødvendig ekspertise, hundrede års erfaring samt den mest pålidelige producent til fremstilling og implementering af løsningerne i en integreret og velkoordineret proces. Løsninger, der tager hensyn til alle dine specifikke behov, krav og driftsforhold og den fremtidige udvikling uanset omfanget af den pågældende opgave. En optimal, holistisk løsning udviklet, designet og installeret rettidigt og effektivt.

326 | Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice

Hvorfor nøjes med det traditionelle i branchen, når du kan vælge den service, der dækker alle potentielle spørgsmål: • • • •

Optimering af ydelse, investering og levetidsomkostninger med skræddersyet design i stedet for standardprodukter Central projektledelse og -ansvar Ensartet høj kvalitet og pålidelighed minimerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne Evne til at reagere hurtigt på uventede udfordringer


Design og beregninger

Design og beregninger Vi ved, hvad du skal grave ned Kalkulationer, beregninger og dimensionering er af afgørende betydning for et projekts succes på lagt sigt. Vores ekspertteam består af ingeniører med stor kompetence og lang erfaring. Man er nødt til at vide, hvad man graver ned. Vide hvilke ydre og indre belastninger, som materialet, mufferne og samlingerne vil blive udsat for - tryk, sætninger, temperaturforskelle, vegetation etc. Hvad sker der f.eks. med et rør, som skal fungere på havets bund 150 meter nede? Eller i jord med store bevægelser? I samarbejde med dig, vores produktudviklere og medarbejderne ude i marken finder vi den rette løsning til din udfordring. En optimal og omkostningseffektiv løsning med gode sikkerhedsmarginaler, som minimerer risiciene for eventurelle ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Dette kan vi • • • • • • • •

3D-tegning af ønsket løsning Hydraulik- og flow-beregninger 2D FEM-simuleringer for at sikre at forskellige belastninger såsom omkringfyldning, grundvand og/eller eksterne belastninger ikke påvirker resulta tet for endelige løsning 3D FEM-simuleringer for blandt andet muffer, inspektionsbrønde og PE-bygværker Svejseberegninger Beregninger til positionering af løftepunkter Simuleringer for marineinstallationer med hensyn til blandt andet tryk Levetidsberegninger

Helsingør Forsyning, DK

Uponor 360TM Projektservice

Referencer

Fifax AB, Fiskeopdræt, SE

Glasbruket Limhamn, SE

Talvivaara Mine, FI

Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice | 327


Skræddersyede produkter

Skræddersyede produkter Kombiner kompetence og teknologi Den skræddersyede løsning er ikke bare optimal til formålet. Den forkorter også installationstiden markant. Med vores dygtige produktionsteam og unikke teknologi udvikler vi den bedste løsning. Vores afdeling for skræddersyede løsninger er forsynet med den seneste teknologi og de bedste værktøjer. Medarbejderne er dygtige håndværkere, specialiserede i at udvikle løsninger til selv de sværeste og mest komplicerede opgaver.

Teknologi udviklet af Uponor Weholite muliggør 100% skræddersyede løsninger i dimensioner fra 300 mm op til 3500 mm. Rørene, som anvendes til komplette systemer til transport af væsker eller luft i jorden, i vand eller over jorden, er fremstillet i Polyethylen med glat inder- og yderside. Udover rør fremstilles ligeledes komplette konstruktioner med f.eks. pumpe-, udskiller- og måleteknik.

Til mange løsninger anvender vi vores teknologi Weholite. Med Weholite kan hvert enkelt rør skræddersyes 100% mht. blandt andet længde, godstykkelse, stivhed og farve. Røret har en unik slidstyrke, høj kemikalieresistens og god slagstyrke ned til -20 oC.

Referencer

Vandkrydsning i Århus, DK

Spildevandsbassin, Ny Højen, DK

328 | Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice

Krydsningsbygværk, DK

Alkaliseringstanke, Hirvensalmi, FI


Teknisk support

Teknisk support Kreativ støtte gennem hele processen Gennem teknisk support kan du få support online, træning, håndbøger, manualer, analyser, simuleringer og tests. Teknisk support er ligeledes en aktiv del ved udviklingen af dit projekt. Udover vores specialistviden om plastrør og dertilhørende dele, har vi høj kompetence og stor erfaring med andre vigtige spørgsmål ved infrastrukturprojekter. I vores moderne laboratorier kan vi simulere, hvordan en tænkt løsning kommer til at fungere ud fra påvirkninger fra. f.eks. tryk, sollys og kemikalier. Således minimerer vi risici og finder den bedst løsning til hvert enkelt projekt.

Har du brug for mere viden? Uponor Academy tilbyder træning på basis af vores mere end 60 års erfaring. Kurserne fokuserer på systemer til infrastruktur og VVS samt dertilhørende myndighedskrav og brancheregler. Vi henvender os til installatører, rådgivere, grossister, butikspersonale, skoler, entreprenører og andre professionelle aktører i branchen.

Faunapassage, DK

Uponor 360TM Projektservice

Referencer

Procesvandrørsledning, FI

Infratunnel, SE

Brønd, Kvæsthusmolen, Kbh., DK

Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice | 329


Service i marken

Svejseservice Sikrer installationen på pladsen At svejse rør, som skal ligge på havets bund eller at læge rør i andre eksteme miljøer kræver specialviden. Derudover kræver alle projekter viden om lovene omkring sikkerhed, sundhed og miljø. Denne viden har vores serviceafdeling.

Service til sikring af fremtidig drift I de tilfælde vi har udviklet og/eller installeret en løsning, tilbyder vi serviceaftale til vedligehold. Aftalen formuleres ud fra kundens ønsker.

Vores serviceafdeling tilbyder alle typer installationstjenester - altid med fokus på sikkerhed og viden om gældende standarder. Det kan lige såvel dreje som om specialsvejsning som dykning ved marine-installationer. I de tilfælde hvor vi ikke har ansvar for installationen, tilbyder vi byggeledelse. Det indebærer, at vi tager rollen som din tredjepartskontrollant. Vi kontrollerer så at alle entreprenører følger de indgåede aftaler m.h.t. lokale krav og metodebeskrivelser.

Referencer

Affaldsudsugningssystem i Kbh, DK

Drikkevandsledning, DK

330 | Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice

Spildevandsløsning, FI

Drikkevandsindtag, Malmø, SE


Projektledelse

Projektledelse Én kontakt gennem hele projektet For din bekvemmelighed, højeste kvalitet og optimal omkostningseffektivitet får du en projektleder, som tager sig af alt. Vores projektledere har ansvar for alt fra kontakter og deadlines til analyser og evalueringer gennem hele projektet. Jo større og mere komplekst et projekt er, desto vigtigere er det at have mange kontakter men få kontaktpersoner. Vores projektledere er eksperter og har stor erfaring med at planlægge og organisere projekter. De har ansvaret for at leverandører og underleverendører varetager deres forpligtelser. Endvidere analyserer og vurderer de arbejdet i løbet af projektet. Gennem kontrol af ressourcer og rutiner kan de også garantere at deadlines og de aftalte sikkerhedsmarginaler overholdes.

Regnvandsbassin, Kalundborg, DK

Uponor 360TM Projektservice

Referencer

Overløbsbygværk, Sønderborg, DK

Brønd, Kvælsthusmolen, Kbh., DK

Drikkevandstank, Søborg, DK

Uponor prisliste 2019 | Uponor Infra 360TM Projektservice | 331


Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser


Uponor Infra A/S salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående betingelser gælder for samtlige Uponor Infra A/S’ (herefter Uponor) leverancer og arbejder, medmindre andet er aftalt i skriftligt aftalemateriale. Nedenstående betingelser gælder fuldt ud, uanset at kundens ordre eller andet skriftligt materiale måtte indeholde eller henvise til herfra afvigende almindelige eller specielle betingelser, idet sådanne almindelige eller specielle bestemmelser ikke uden skriftlig accept er bindende for Uponor.

§ 2. OPLYSNINGER OG BESKRIVELSER Alle oplysninger om pris, vægt, dimensioner, kapacitet, styrke og andre tekniske specifikationer i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, brochurer, billedmateriale og prislister m.v. er omtrentlige og kun bindende for Uponor, såfremt der i skriftligt aftalemateriale udtrykkeligt er henvist til sådanne oplysninger. Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle fejl eller undladelser i informationsmateriale om produkter omfattet af Uponors leverancer, i det omfang sådant informationsmateriale er udarbejdet af Uponors leverandører og ikke er godkendt af Uponor.

§ 3. TEGNINGER, BESKRIVELSER OG PRØVER Alle tegninger, designs, specifikationer og anden information leveret af Uponor er fortrolige, og alle immaterielle rettigheder knyttet til det pågældende materiale vedbliver at tilhøre Uponor og overgår således ikke til kunden.

§ 4. ACCEPT Medmindre andet er aftalt, er tilbud fra Uponor kun bindende 14 dage. Ordren må således være Uponor i hænde senest 14 dage efter den dato, hvor tilbud er afgivet. Afgivne tilbud er kun åbne for accept, såfremt accepten omfatter samtlige de i tilbuddet angivne elementer, herunder de anførte kvanta.

§ 5. PRISER Medmindre andet er aftalt, er de af Uponor opgivne priser kontantpriser ekskl. moms, emballage og fragt. Priserne er baseret på de på opgivelsestidspunktet gældende valutakurser, told- og afgiftssatser samt aktuelle priser fra Uponors egne leverandører. Uponor forbeholder sig derfor ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af senere, inden leveringen indtrufne, ændringer i det anførte grundlag for priserne.

Uponor yder kun sådanne rabatter, som udtrykkeligt fremgår af det skriftlige aftalegrundlag. For mindre leverancer tillægges prisen et ekspeditionsgebyr.

§ 6. BETALING OG RENTER Med mindre andet aftales, er betalingsbetingelserne netto 14 dage ved kundens modtagelse af Uponors faktura. Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente med 2 % per måned. Renten tilskrives saldoen månedsvis. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende betalinger. Gebyr bliver tilskrevet ved rykkerskrivelse jf. rentelovens § 9b.

§ 7. KREDITFORSIKRING Uponor har en virksomhedspolitik om at tegne kreditforsikring for alle kunder, som har eller vil få større udeståender til Uponor. Hvis Uponor ikke kan opnå kreditforsikring på vilkår, som er acceptable for Uponor, er Uponor berettiget til ansvarsfrit at tilbagekalde fremsatte tilbud samt at hæve eventuelle indgåede aftaler med den pågældende kunde.

§ 8. EJENDOMSFORBEHOLD Ejendomsretten til de af leverancerne omfattede produkter forbliver hos Uponor, indtil leverancen er fuldt ud betalt.

§ 9. LEVERING OG FORSENDELSE Med mindre andet er aftalt, er leveringsbetingelserne EXW Incoterms 2010. Uponor er forpligtet til straks at underrette kunden, såfremt en overskridelse af leveringstiden kan forudses.

§ 10. SÆRLIGE VILKÅR FOR SVEJSE- OG ANDRE ARBEJDER Med mindre andet er aftalt, skal kunden for egen regning stille bemandet, mobilt løftegrej samt det nødvendige antal medhjælpere til rådighed for Uponor i hele arbejdsperioden. Kunden har det fulde ansvar for nævnte grej og mandskab. Enhver transport af varerne efter deres levering sker for kundens egen regning, risiko og ansvar, herunder transporten til og fra arbejdspladsen, ligesom Uponor ikke bærer noget ansvar for de forhold, hvorunder varerne opbevares, og den behandling, de udsættes for af andre end Uponor.

Uponor prisliste 2019 | Salgs- og leveringsbetingelser | 335

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. BETINGELSERNES OMRÅDE OG FRAVIGELSE


Inden Uponor påbegynder arbejdet, påhviler det kunden at foretage den afmærkning af arbejdspladsen, som kræves, og at gøre udtrykkeligt opmærksom på eventuelle udgravninger eller lignende farlige forhold på arbejdspladsen. Kunden skal for egen regning, risiko og ansvar sørge for, at der er den til arbejdets udførelse nødvendige elforsyning og arbejdsbelysning. Elforsyningen skal pr. maskine til stuksvejsning være: Indtil dimension 225 mm: 220 V, 16 A Fra dimension 225-560 mm: 380 V, 16 A Fra dimension 560-800 mm: 380 V, 32 A Uponors tilbudspris forudsætter, at kunden er parat til at aftage arbejdsydelsen til den aftalte tid, og at arbejdet kan udføres uden afbrydelse, indtil det er endeligt afsluttet. Såfremt disse forudsætninger måtte vise sig ikke at holde stik, uden at dette udelukkende beror på Uponors forhold, kan Uponor fakturere kunden for det merforbrug af tid og omkostninger, der er en følge af disse forhold.

§ 11. FORSINKELSE I tilfælde af overskridelse af leveringstiden er kunden kun berettiget til at annullere ordren, såfremt overskridelsen udelukkende beror på Uponors forhold og udgør en væsentlig overskridelse på mindst 14 dage af leveringstiden i henhold til § 9, og kun såfremt kunden ikke har modtaget, men har afvist modtagelsen af den forsinkede vare eller tjenesteydelse. Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen skyldes en hos Uponor begået fejl, der foruden at være årsag til det tab, for hvilket kunden kræver erstatning, er udtryk for et groft uagtsomt forhold fra Uponors side. Uponor er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab og skade som følge af forsinkelsen, herunder for dagbods- eller andre konventionalbodskrav samt krav på rentetab, som kunden måtte blive mødt med. For det af kundens tab, for hvilket Uponor er ansvarlig, kan erstatningen højst udgøre 5 % af de forsinkede leverancers fakturaværdi ekskl. moms, dog højst 0,5 % af denne værdi for hver hele uge, hvormed leveringstiden er blevet overskredet.

§ 12. MANGLER Uponor er ikke ansvarlig for mangler eller skade, som skyldes eller har sammenhæng med produkter leveret af Uponor, som (a)

ikke er udvalgt, projekteret, installeret og bragt i anvendelse af en autoriseret og kompetent installatør i overensstemmelse med de for tidspunktet for installa- tionen gældende installations-instruktioner udarbejdet af Uponor samt i overensstemmelse med alle gælden- de forskrifter for bygge- og vvs-arbejder samt andre gældende krav og vejledninger;

336 | Uponor prisliste 2019 | Salgs- og leveringsbetingelser

(b) midlertidigt eller vedvarende har været udsat for tem- peraturer og/eller tryk, som overstiger grænserne angi- vet på produktet eller i instruktioner givet af Uponor; (c) ikke bevares der, hvor de oprindeligt er blevet installeret, eller som er repareret, udskiftet eller lavet om på uden forudgående samtykke fra Uponor; (d) ikke er tilsluttet vandforsyning, vvs- eller varmeinstallatio ner, som er godkendt af eller specificeret af Uponor; (f) er forbundet med eller anvendt sammen med ikke- Uponor produkter, dele eller komponenter med undtagelse af sådanne, som er godkendt eller specificeret af Uponor; (g) viser tegn på beskadigelse, misbrug, utilstrækkelig vedligehold, forkert opbevaring, anden forsømmelse eller uheld; (h) er udtjente eller skal repareres eller udskiftes på grund af sædvanligt slid og ælde; eller (i) er mangelfulde på grund af enhver anden årsag, som Uponor ikke er ansvarlig for. Uponor er uden ansvar for varens egnethed til det brug, som kunden vil gøre af Uponors leverance, bortset fra sådanne tilfælde, hvor Uponor gennem udarbejdelse af projekt eller af beregninger eller på anden måde har ydet særskilt skriftlig rådgivning herom mod vederlag til en kunde, som ikke er i besiddelse af den til selvstændig vurdering af spørgsmålet nødvendige sagkundskab. Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle fejl begået i forbindelse med bistand ydet til kunden uden vederlag, som fx teknisk vejledning, opmålinger eller lign. Kunden skal straks efter levering undersøge varen, og kunden kan kun påberåbe sig sådanne konstaterbare mangler ved den leverede vare eller arbejdsydelse, hvorom Uponor fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter varens eller arbejdsydelsens modtagelse og for kvantumsmangler tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen. Kunden kan kun påberåbe sig ved leveringen skjulte mangler, såfremt manglerne viser sig inden 2 år efter leveringen, og Uponor tillige inden denne frists udløb fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse om manglen. For byggematerialer gælder dog den i § 13, stk. 2, angivne forlængede frist. I tilfælde af at en forbruger kan rejse direkte mangelskrav imod Uponor, forældes Uponors mangelsansvar efter forældelseslovens regler, det vil sige som udgangspunkt 3 år fra leveringstidspunktet. Hvis forbrugeren har været ubekendt med kravet, løber forældelseslovens 3-årige forældelsesfrist dog først fra det tidspunkt, hvor forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til kravet. Dog gælder der en maksimal forældelsesfrist på 10 år fra leveringstidspunktet. Kunden kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end krav om afhjælpning af manglerne, foretaget omgående og vederlagsfrit af Uponor, ved udbedring af selve de pågældende mangler eller omlevering til erstatning


for de mangelfulde varer, som Uponor i givet fald kan kræve returneret. Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, skade eller omkostninger forårsaget af manglerne, herunder for konsekvenstab og -skade, dagbods- eller andre konventionalbodskrav samt krav på rentetab, som kunden måtte blive mødt med. § 13. BYGGELEVERANCEKLAUSUL For så vidt - og kun i det omfang - leverede byggematerialer i et senere omsætningsled anvendes til udførelse af en entreprise i Danmark, for hvilken AB 92 er aftalt (uden AB 92 §10, stk. 4 er fraveget), gælder følgende: Uponors ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til kunden. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren ikke er pligtig at opfylde AB § 92 § 10, stk. 4, jf. AB 92 § 36, stk. 3, nr. 2). Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod Uponors kunde eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Uponor. Også i sådanne tilfælde kan Uponor kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Uponors egen leverance er mangelfuld, og Uponors ansvar kan ikke overstige, hvad der følger af Uponors kontraktforhold med kunden, herunder disse betingelser. Uponor anerkender at kunne indklages ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed i relation til krav omfattet af denne klausul.

Såfremt Uponor måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af den solgte vare eller arbejdsydelse - herunder videresalg - er kunden pligtig til at skadesløsholde Uponor for det ansvar, som Uponor måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Uponor i anledning af de solgte varer eller arbejdsydelser.

§ 15. FORCE MAJEURE Uponor er berettiget til ansvarsfrit at frigøre sig for sine leverings- og afhjælpningsforpligtelser, i det omfang de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde at opfylde på grund af brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, terror, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for Uponors kontrol, hvad enten de gør sig gældende hos Uponor selv eller hos Uponors leverandører.

§ 16. RETURNERING Uponor accepterer efter forudgående aftale at tage nye, fejlfrie og ubrugte varer leveret af Uponor retur inden for 3 måneder efter, levering fra Uponor er sket, under følgende forudsætninger og vilkår: (i) Fabriksemballerede varer skal være i ubrudt og original emballage (ii) Kunden skal oplyse det fakturanummer, hvorpå Uponor har leveret varerne

§ 14. PRODUKTANSVAR I det omfang det er foreneligt med Produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser, begrænser Uponor sit produktansvar, som det fremgår af følgende.

(iii) Kunden krediteres 80 % af købesummen. Såfremt kun- den ikke kan oplyse korrekt fakturanr., krediteres kunden alene 65 % af købesummen (iv) Returnering sker for kundens regning og risiko

Uponor er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller ethvert andet indirekte tab, skade eller omkostninger, herunder konsekvenstab og –skade. Endvidere er Uponors ansvar altid og uanset årsagen til skade eller tab begrænset til maksimalt EUR 1 million. Denne grænse gælder også i tilfælde af en serie af skader eller tab, som har samme årsag, og Uponors samlede ansvar skal i sådanne tilfælde således ikke overstige EUR 1 million.

(v)

Returnering kan ikke foretages af særligt fremstillede varer, løse gummiringe eller andre varer, som ikke er lagervarer hos Uponor, eller af varer, som er blevet taget i brug eller er beskadiget hos kunden

§ 17. VÆRNETING Tvistigheder mellem kunden og Uponor afgøres af Retten i Aalborg, jf. dog § 13 ovenfor. Salgs- og leveringsbetingelser

Uponor er kun ansvarlig for de direkte reparationsomkostninger forbundet med udbedring af en skade, og Uponor er alene ansvarlig, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller undladelse begået af Uponor eller af Uponors medarbejdere.

Uponors ansvar ophører 1 år efter, produkterne eller arbejdsydelsen er leveret til kunden, på hvilket tidspunkt alle krav imod Uponor således forældes. Uponor prisliste 2019 | Salgs- og leveringsbetingelser | 337


Uponor prisliste 2019 | Noter | 339

Noter

Noter


Noter

340 | Uponor prisliste 2019 | Noter


Uponor prisliste 2019 | Noter | 341

Noter

Noter


Noter

342 | Uponor prisliste 2019 | Noter


Kontakt Uponor Uponor Infra A/S T +45 46 40 53 11 E infrastruktur.dk@uponor.com Ă&#x2026;bningstider: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 Fredag kl. 8:00-15:30


Uponor Infra A/S Bødkervej 5 4450 Jyderup Danmark

T +45 46 40 53 11 W www.uponor.dk/infra

01.2019

Profile for Uponor Denmark

Uponor infra prisliste komplet  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-infra/download-centre/pricelist/uponor-infra-prisliste-komplet.pdf?v=be69d0ae-c281-4f...

Uponor infra prisliste komplet  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-infra/download-centre/pricelist/uponor-infra-prisliste-komplet.pdf?v=be69d0ae-c281-4f...

Profile for uponordk