Page 1

Uponor vejrkompensator C-46 T I L PA S S E T F R E M L Ø B S T E M P E R AT U R T I L VA R M E - O G K Ø L E I N S TA L L AT I O N E R

06 | 2014 5085


Sådan får du sikker og effektiv opvarmning og køling U P O N O R S KO N T R O L SYST E M M E D DY N A M I C E N E R G Y MANAGEMENT (DEM) ER DEN PERFEKTE SAMARBEJDSPA R T N E R T I L R E G U L E R I N G A F I N D E K L I M A E T I E N FA M I L I E H U S E O G KO N TO R BYG N I N G E R ! Uponor vejrkompensator C-46 er en indeklimaregulering til varme- og kølesystemer. C-46 kan også anvendes til styring af snesmeltningssystemer. Dens vigtigste funktion er, på en intelligent og præcis måde, at regulere fremløbstemperaturen i anlægget i forhold til udendørstemperaturen.

Hvis systemet kombineres med jordvarme for at opnå størst mulig effektivitet, er der mulighed for at få køling med i købet! C-46 kan enten anvendes som selvstændig enhed eller integreres i pumpe- og shuntgrupper. I begge

tilfælde kan den kommunikere med DEM enheden i kontrolsystemet. Kommunikationen mellem de to Uponor-enheder giver en betydelig bedre ydeevne, og derudover deler systemerne følere og termostater.

Regulering af fremløbstemperatur: Uponor vejrkompensator C-46 regulerer fremløbstemperaturen til både opvarmning og køling.

Opvarmning: Pumpe- og shuntgruppe MPG 10 med C-46 er den perfekte løsning til shunte, der skal monteres direkte på fordelerrøret.

Trådløs luftfugtighedsføler: Op til seks følere informerer om luftfugtigheden indendørs for at undgå kondensdannelse. Den trådløse tilslutning gør placeringen meget fleksibel.

Frikøling: Uponor vekslerunit EPG med C-46 er den perfekte løsning til komfortkøling.

Optimeret rumregulering: Sammen med Uponor kontrolsystem med DEM og systemets termostater regulerer C-46 systemet med en behovstilpasset kurve.

Trådløse udendørsfølere: Trådløse udendørsfølere letter installationen, da der ikke skal trækkes kabler.

2

U P O N O R V E J R K O M P E N S AT O R C - 4 6


Kreativ teknik – enkel installation og håndtering

L A D V E J R K O M P E N S AT O R C - 4 6 O V E R TA G E – S Å B L I V E R H E L E I N S TA L L AT I O N E N P R O B L E M F R I

Uponor vejrkompensator C-46 er et avanceret, teknisk produkt, der er let både at installere og bruge.

Uponor vejrkompensator C-46 Er en regulator til fremløbstemperatur

Når det tilsluttes anlægget, pumpeog shuntgruppen eller et lignende system, får du hjælp til installationen af installationsguiden.

Kan anvendes som selvstændig enhed eller integreret i pumpegrupper

Følg blot instruktionerne i displayet, så er systemet klar på ingen tid!

Kan samarbejde med det kablede system (omkobling mellem opvarmning og køling)

Det er også let at give kunden instruktioner! Kvikmenuen gør det enkelt at indstille Uponor vejrkompensator C-46.

Kan samarbejde – integreret og intelligent – med C-56/I-76 Installationsguiden gør installationen hurtig og let Kvikmenusystemet giver let adgang til grundindstillinger

Installationsguiden giver dig vejledning i displayet og gør installationen hurtig og let.

Specifikationer for Uponor vejrkompensator C-46: Pumpestyring med intern sikring Understøtter 24V termisk aktuator ELLER motor med 0-10 volts styring til trevejsventil Funktioner: • opvarmning • køling • opvarmning og køling • snesmeltning Deler følere med kontrolsystemet og DEM-enheden

Uponor vejrkompensator C-46 tilsikrer regulering af indeklimaet med en komfortabel temperatur.

U P O N O R V E J R K O M P E N S AT O R C - 4 6

3


Er det en god idé at installere Uponor vejrkompensator C-46? Ja! Den er meget let at installere – med installationsguiden som perfekt vejledning I displayet kan du læse alt om installeringen og hvad du skal gøre – det gør installationen hurtig og let. I drift gør kvikmenuen håndteringen let for kunden. Maksimal sikkerhed – seks trådløse luftfugtighedsfølere Verdens første i sin klasse! Tilslutning af op til seks trådløse luftfugtighedsmålere bevirker, at du slipper for kondens på rør, gulve, vægge og loft! I kombination med DEM, for den mest effektive opvarmning og køling Sammen kan Uponors kontrolenhed C-56, DEM-enheden I-76 og vejrkompensator C-46 spare energi, og samtidig yde maksimal komfort. Hvorfor skal dine kunder nøjes med mindre? Hurtig installation - med trådløse udendørsfølere Med en termostat T-54 er det muligt at tilslutte udendørsfølere trådløst.

g i et enfamitil opvarmning og kølin tem sys et e ler tal ins at løsning og opnå Hvis du overvejer en integreret Uponorlg væ så g, nin byg tor lieshus eller en kon enkel arbejdsproces. pålidelig funktion og en maksimal effektivitet,

Uponor kontrolenhed C-56

Uponor fugtighedsføler H-56

Uponor DEM-enhed I-76 Uponor vejrkompensator C-46 Uponor termostat T-75 Grå Uponor termostat T-75 Hvid

Uponor A/S Uponor VVS Kornmarksvej 21 2605 Brøndby

T 43 26 34 00 E vvs.dk@uponor.com W www.uponor.dk

5085 uponorregulator c46  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-bld/download-centre/current/underfloor_heating/controls/5085-uponorregulator-c46.pdf?...

5085 uponorregulator c46  

https://www.uponor.dk/-/media/country-specific/denmark-bld/download-centre/current/underfloor_heating/controls/5085-uponorregulator-c46.pdf?...