Page 1

VEE- JA KÜTTELAHENDUSED UPONOR KO M P O S I I T TO R U S Ü ST E E M

Miks Uponor komposiittorusüsteem? Töökindluse tagab vaid terviklahendus.


Torusüsteem peab olema lekkekindel ja pika kasutuseaga. Uponor komposiittorusüsteem tagab töökindluse. Kogu pikkuses ülekattega keevitatud alumiiniumtoru PE-RT-polüeteen (DIN 16833)

Unipipe komposiittoru ühendab endas plast- ja metalltoru head omadused: ta on kerge, kujupüsiv, lihtsalt painutatav ja hapniku difusiooni kindel.

Plasti ja alumiiniumit ühendav sidekiht

Uponor komposiittorusüsteem pakub torude ühendamiseks ratsionaalseid lahendusi, mida teistelt tootjatelt ei pruugi leida.

Uponor komposiittorusüsteemi puhul vajate pildil näidatud 50 x 25 x 63 mm torude ühendamiseks üht kolmikut ja kolme pressimist.

Tavalahenduste puhul kasutatakse kolme liitmikku ja seitset pressimist. See aga on lisakulu, lisaaeg ja lisarisk.

2

V E E - JA K Ü T T E L A H E N D U S E D


Sobiva Unipipe komposiittoru leiate igaks vajaduseks. Pakume torusid läbimõõduga 16–110 mm.

Uponor komposiittorusüsteemi ligi 800 liitmiku hulgas leidub sobiv ka kõige keerukama ühendussõlme teostamiseks.

2001. aasta lõpul juurutatud metallist pressliitmik on konstrueeritud selliselt, et surveproovi käigus lasevad juhuslikult pressimata jäänud ühendused vett läbi või tuleb liitmik toru küljest lahti.

Saksamaa tehastes valmivad torud ja liitmikud toodetakse ajakohaste seadmetega. Iga toode läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli.

Kõik Uponor komposiittorusüsteemi komponendid, ka PPSU-plastliitmikud, omavad DVGW sertifikaati: DVGW sertifitseerimisel katsetatakse liitmikke koos torudega. Plastkeermed, mida tihendatakse keerme pinnal, ei ole DVGW sertifikaadi kohaselt lubatud. Uponor on tugeva taustaga kindel partner. Komposiittorusüsteemide vallas on Uponor pioneer ja paljude patentide omanik. Plastliitmik on ideaalne ja soodne täiendus Uponor komposiittorusüsteemile.

Unipipe komposiittoru tõmbetugevuse katsetus tehase laboratooriumis.

Uponor komposiittorusüsteemi kvaliteeti kinnitab ligikaudu 80 tüübikinnitust ja sertifikaati üle maailma.

U P O N O R KO M P O S I I T TO RU S Ü ST E E M

3


Süsteemi töökindluse ja garantii tagab ainult terviklahendus. Kõigil Uponor komposiittorusüsteemi komponentidel on DVGW tüübikinnitus ja nende omavahelist sobivust tõendav DVGW sertifikaat. Juhul, kui kasutatakse ainult nimetatud komponente ja peetakse kinni Uponori paigaldusjuhistest, annab Uponor garantii ka kogu süsteemile.

Toru

Liitmik

Süsteemi tüübikinnitus

Unipipe komposiittoru

Uponor komposiittorusüsteemi liitmik

+ Mõne muu tootja toru

?

+

Vincent: U26-EST-05.06=

EI=

EIMõne muu tootja liitmik

+

Peterburi tee 63b 11415 Tallinn

JAH

Kehtib Uponori garantii.

Uponor komposiittorusüsteemi liitmik

Unipipe komposiittoru

Uponor Eesti OÜ

=

Selgitus

?

T F E W

605 2070, 605 2071 638 0867 uponor@uponor.ee www.uponor.ee

Mitme eri tootja komponentide kasutamise korral on torud ja liitmikud sertifitseeritud eraldi. Komponentide omavahelist sobivust kinnitav süsteemi sertifikaat puudub: vastutus jääb paigaldajale.

Mlc susteem  

https://www.uponor.ee/-/media/country-specific/estonia/download-center/plumbing/mlc/sales-folder/mlc-susteem.pdf?v=d5aba8cb-9677-4e0e-a378-7...

Mlc susteem  

https://www.uponor.ee/-/media/country-specific/estonia/download-center/plumbing/mlc/sales-folder/mlc-susteem.pdf?v=d5aba8cb-9677-4e0e-a378-7...