Page 1

TYPGODKÄNNANDEBEVIS NR 9/90 Datum

Diarienr

2014-12-29

3.7.17-12175/14

Vattenenheten SAKORD

Dräneringsrör och rördelar av plast för jordbruksdränering

PRODUKT

Korrugerade dräneringsrör av PVC, yttre/innerdiameter 58/50, 74/65, 92/80, 128/113 och 160/145 mm, utförda och provade enligt svensk standard SS 3520 och 3542.

SLITSTYP

Typ 1 och 3

INNEHAVARE

Uponor Infra AB Organisationsnr: 556911-3813

Tillverkningsställe

Uponor Infra AB Industrivägen 11 513 32 FRISTAD

TILLHÖRANDE HANDLINGAR

1. Svensk standard SS 3520 och SS 3542. 2. Jordbruksverkets läggningsanvisningar för jordbruksdränering.

GODKÄNNANDE

Jordbruksverkets godkännande baseras på av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Göteborg utfärdade provningsrapporter.

KONTROLL

Tillverkningskontroll ska ske genom egen fortlöpande journalförd driftskontroll och av SP utförd tillverkningskotroll enligt avtal 210-99-0169 daterat 2014-02-24 eller senare avtal med motsvarande innehåll.

MÄRKNING

Märkning ska ske i enlighet med kontrollavtalet.

KOMMENTARER

Typgodkännandebevis och därtill hörande handlingar ska finnas tillgängliga hos tillverkaren. Detta bevis uppdaterar tidigare bevis 9/90 utfärdat 2009-12-23, dnr 27-9778/06.

GILTIGHETSTID

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-12-31

UNDERSKRIFT

Tomas Johansson

Typgodkannandebevis nr 9 90  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/typgodkannanden-och-certifikat/...

Typgodkannandebevis nr 9 90  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/typgodkannanden-och-certifikat/...