Page 1

Fosforfällning


Fosforfällning Clean Easy Pump

Uppgradera ditt befintliga avlopp till hög skyddsnivå. Gäller under förutsättning att slamavskiljaren med efterföljande rening (infiltration-markbädd) är godkänd enligt NFS 2006:7.

Flockningsmedel PAX XL60 för Cleansystem

RSK nr

Uponor nr

5619971

1085179

RSK nr

Uponor nr

Dunk l

Vikt kg

Förpackning Pall

5617878

1066952

15

20

24

Sortiment 2017 - Enskilt avlopp | 149

Sortiment fosforfallning 2017  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/sortiment-och-prislistor/sortim...

Sortiment fosforfallning 2017  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/sortiment-och-prislistor/sortim...