Page 1

Uponor Infrastrukturs försäljnings- och leveransvillkor för Retail gällande fr.o.m. 2012-01-01. För leveranser av produkter från Uponor gäller följande allmänna leveransvillkor:

Priser Priser angivna i Uponors prislistor gäller exklusive mervärdeskatt och inklusive standardemballage, men exklusive pallar, kragar och häckar, för transport med bil eller järnväg. Leveransdagens pris gäller om ej annat avtalats.

Expeditionsavgift För varje order med ett nettofakturavärde understigande SEK 4000 uttas en expeditionsavgift på SEK 250.

Förpackning Alla leveranser sker i angivna mängder. Förpackningsstorlekar framgår av gällande prislistor.

Fraktvillkor Alla leveranser sker fritt fabrik enligt Incoterms 2010 FCA. Uponor ombesörjer beställning av transport. Order med ett nettovaruvärde överstigande SEK 60 000 (exklusive mervärdeskatt) levereras fraktfritt inom Sverige enligt Incoterms 2010 CIP. Kostnad för eventuell kranbil tillkommer.

Leveranstid Bekräftad leveranstid avser på plats vid angiven leveransadress.

Farligt godsavgift SEK 320/sändning.

Leveransadress Med leveransadress avses grossistlager. Leverans till annan adress kan ske efter särskild överenskommelse.

Fakturering Fakturerade varuleveranser betalas netto och betalningen skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar godkännes ej.

Dröjsmålsränta Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta plus 8 procentenheter från förfallodatum.

Pallar och emballage Debitering av lastpallar och övrigt emballage sker direkt på varufakturan enligt följande: -

EU-pallar, ej ingående i lastpallsöverföringssystemet Övriga pallar, engångspallar Pallkragar Storpall 1,2 x 1,2 m

SEK SEK SEK SEK

100/st 60/st 65/st 200/st

Felfria pallar och kragar som returneras fritt Uponors fabrik i Fristad, krediteras enligt nedan: -

EU-pall Engångspall Pallkragar Storpall 1,2 x 1,2 m

SEK SEK SEK SEK

85/st 45/st 50/st 180/st

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser ovan.

Returer Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse mellan er och oss. Varor som sänds i retur utan sådan överenskommelse kommer inte att tas emot på vårt lager utan kommer omgående att sändas åter till avsändaren på dennes bekostnad. Returnerade varor skall vara i fullgott skick och alltid åtföljas av packsedel. På packsedeln skall förutom specificering av produkt och antal finnas angivet Uponors och avsändarens referens. För hantering och rengöring av returnerade varor erfordrar åtgärder för att kunna vidaresäljas debiteras särskild timpenning.

Krediteringsbestämmelser 1. 2.

I de fall returen föranletts av fel som Uponor är ansvarig för krediteras fakturerat belopp utan avdrag. I övriga fall krediteras fakturerat belopp minus 35 % returavdrag. Vid överenskommelse om retur och faktura- eller följesedelnummer kan uppges blir returavdraget 30 %.

Vid returer enligt alternativ 1 står Uponor för frakten. Vid returer enligt alternativ 2 står avsändaren för frakten.

Övrigt I övrigt gäller Allmänna Leveransbestämmelser för VVS- och VA-material AA VVS 09.

Retail 2012  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/others/retail-2012.pdf?version=2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you