Page 1

NYHET

Uppgradering: Uponor Fluvia Push 12 U P O N O R F LU V I A P U S H 1 2 T H & W L

X X X X S 1 4 - 0 3 -X- S P

Produktion: Uponor AB. Sverige

Allting kan alltid bli bättre är vår filosofi på Uponor. Nu har vi uppdaterat designen och utvecklat pump- och shuntgruppen för enstaka rum, Fluvia Push 12, så att det går att få med trådlös reglering. Den går även snabbare att installera, tack vare förbättringar som enklare avluftning.

Fortsätter på nästa sida

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

03 | 2014


Produkt

Uponornr.

RSKnr.

1067385

5363704

Uponor Fluvia T Push 12 WL Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp till 40 m² , trådlös reglering.

1067389

5363705

Uponor Fluvia Grenrör för Push 12 utan strypning och utan kopplingsset 2x3/4”-3/4” Eurocone

1005675

2434386

Uponor Vario påfylln./avluftningsventil ¾” – ¾” Underlättar påfyllning, avluftning och montaget när golvvärmeslingorna är placerade ovanför Push 12:an. Vridbar slanganslutning.

1061802

5398302

Uponor Fluvia T Push 12 TH Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp till 40 m² , termostatreglerad. OBS ! Denna produkt ersätter artikel Uponor Push 12 T, Uponornr. 1059834, RSKnr. 5363681

...nya produkter från Uponor

Nyhet 2014se fluvia  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/news/2014/fluvia/nyhet_2014se_fluvia.pdf?version=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you