Page 1

NYHET

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7 E N N YHET O C H EN ERSÄ T TA RE FÖ R FLER MÖJ LIG HETER O C H FÖ RENKLA D I NSTA LLAT I ON NYHETEN Kompressionsoppling beställs separat

Vi breddar vårt sortiment med ytterligare en väggdosa; Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7 NKB DR FPL-X, där kompressionskopplingen beställs separat efter eget önskemål.

Vi rekommenderar dessa kopplingar

MLC

PEX

RSK 1881329 för PEX 12 x1,7 mm RSK 1881328 för PEX 15 x2,5 mm RSK 1881327 för PEX 16 x2,2 mm

RSK 1874392 för MLC 16 x 2,0 mm

I samband med detta har Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7 NKB DR PEX nu blivit lättare att installera tack var en ny och bättre kompressionskoppling som förenklar installationen. Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa dubbel M7 DR PEX säljs slut på lager och utgår därefter.

Produktion: Uponor AB, Sverige

ERSÄTTAREN Bättre kompressionskoppling och förenklad installation

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

Uponor nr

RSK nr

Beskrivning

1084593

1897969

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7 NKB DR FPL-X ½”MT ½”FT

1084285

1897967

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7 NKB DR PEX 15 mm x 2,5-½”FT Ersätter Uponor nr 1062937, RSK nr 1897903

1062943

1897908

Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa dubbel M7 NKB DR PEX 15 mm x 2,5-½”FT Säljs slut på lager och utgår därefter

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

09 | 2015

Nyhet 2015 vaggdosa m7 uppdateras  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/news/nyhet-2015-vaggdosa-m7-uppdateras.pdf?v=4164ab85-44f2...

Nyhet 2015 vaggdosa m7 uppdateras  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/news/nyhet-2015-vaggdosa-m7-uppdateras.pdf?v=4164ab85-44f2...