Page 1

I N F I LT R AT I O N S S Y S T E M S L U T E N TA N K 1 0 M 3

NYHET!

Ny sluten tank fรถr lagring av avloppsvatten!


Lyft alltid Uponors tankar i lyftrepen

Öka volymen genom att kombinera Genom att kombinera två Uponor slutna tankar 5,3 m3 bildas en tank med en total volym på över 10 m3. Placera tankarna efter varandra och förena dem med ett 160 mm:s förbindelserör enligt anvisningarna. Avloppsvattnet från huset rinner till den första tanken. När den är fylld rinner avloppsvattnet till den andra tanken. När den andra tanken också är fylld töms båda tankarna.

• Staplingsbar vid lagring och transport • Kan transporteras liggande eller stående • Den låga vikten och handtagen på sidorna underlättar installation

• Installeras med fördel vid svåra förhållanden tack vare den låga höjden

• Tanken är förberedd för Uponors förankringssystem • Nivålarm ingår i paketet • Tanken är tillverkad i Polyeten för lång livslängd och minimal miljöpåverkan

• Tömningsröret är 200 mm som standard. Vid behov kan 560 mm rör anslutas

Uponor sluten tank 10 m3 Benämning Uponor nr

RSK nr

Sluten Tank 10 m

561 82 06

3

32 47 60

Innehåll i paketet 2 st slutna tankar 5,3 m3 1 st nivålarm 1 st förbindelserör

Vikt

Max överfyllnad

460 kg

0,75 m

Längd

Höjd

5800 mm

1500 mm

Uponor AB Uponor Infrastruktur 513 81 Fristad

2 st anborrningsringar 1 st installationsanvisning

T 033-17 25 00 F 033-26 66 39 W www.uponor.se E infrastruktur.se@uponor.com

Infilt sluten tank 10m3  
Infilt sluten tank 10m3  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/saljbroschyrer/infilt_sluten-tank...