Page 1

Montering och service av bakvattenlås

Förpackning: • • • • •

Bakvattenlås Flottörkula Tätningsring dim. 110 Propp dim. 75 Läppring dim. 110

≥20 cm

2013-08-26

Spolrör Ø 75 mm Uponor-nr. 1051068

PP-böj Ø 75/45° Uponor-nr. 1053724

Läppring

Höjdskillnad till utloppet minst 12 cm (på Uponors dagvattenbrunnbrunn 560/150 finns en markering för inloppet).

Genom brunnsväggen används ett slätt rör dimension 110 på vilket bakvattenlåset monteras. För den medföljande läppringen borras ett hål med diameter 114 mm i brunnsväggen. Inloppet måste vara minst 12 cm över utloppet för att bakvattenlåset skall fungera.

Som tillbehör till bakvattenlåset kan fås ett spolrör som kopplas till låset med en Uponor PP-böj. Spolröret kan användas till spolning av både låset och avloppet.

För kontroll och spolning av både boll och korg kan korgen vändas fram med hjälp av en stång med krok. När korgen sedan vänds tillbaka ska den lyftas för att låsas fast.

Uponor Infra AB 513 81 Fristad

T 033-17 25 00 F 033-17 26 17 E infrastruktur.se@uponor.com W www.uponor.se

Inf brunnar montering och service av bakvattenlas  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/installationsanvisningar/inf_brun...

Inf brunnar montering och service av bakvattenlas  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/installationsanvisningar/inf_brun...