Page 1

Brunnssystem

Uponor Brunnssystem

S O RT I M E N T 2 0 1 3

29


Uponor Brunnssystem 400

Tillsynsbrunn 400 PP h2

h1

H

320

För släta rör med muff för stigarrör dim 400. Komplett med tätningsringar

Z1 + Z3

M

RSK nr 2358522 2358523 2358524 2358528

Uponor nr 1050538 1050539 1050540 1053664

3-inlopp

V

M/H mm 58/510 58/510 58/510 58/510

h1/h2 mm 110/130 110/130 110/130 110/130

H

Rak

M

Dimension mm 400/110 rak 400/110 avgr v. 400/110 avgr h. 400/110 3 inlopp

Z1/Z2/Z3 mm 205/-/225 205/225/225 205/225/225 205/225/225

Vikt kg 2,8 3,0 3,0 3,2

Antal kart/pall 6 6 6 6

h2 M

RSK nr 2358529 2358519 2358520 2358518 2358530 2358490 2358491 2358492 2358512 2358510 2358508 2358506 2358514 2358511 2358509 2358507

Uponor nr 1050460 1050461 1050462 1050459 1050468 1050469 1050470 1050467 1050553 1054355 1054353 1050555 1050554 1054356 1054354 1050556

Tillsynsbrunn 400 PP

h1

H

320

400

Z1 + Z3

Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta markavloppsrör. Med muff för stigarrör dim 400. Komplett med tätningsringar för släta rör

M

Dimension mm 400/160 3 inlopp 400/160 avgr v 400/160 avgr h 400/160 rak 400/200 3 inlopp 400/200 avgr v 400/200 avgr h 400/200 rak 400/250 3 inlopp 400/250 avgr v 400/250 avgr h 400/250 rak 400/315 3 inlopp 400/315 avgr v 400/315 avgr h 400/315 rak

M/H mm 110/550 110/550 110/550 110/550 127/610 127/610 127/610 127/610 170/910 170/910 170/910 170/910 210/910 210/910 210/910 210/910

h1/h2 mm 130/140 130/140 130/140 130/140 170/160 170/160 170/160 170/160 425/440 425/440 425/440 425/440 390/410 390/410 390/410 390/410

Z1/Z2/Z3 mm 180/255/260 215/245/255 215/245/255 215/-/255 160/264/274 225/320/325 225/320/325 285/-/325 260/510/550 260/510/550 260/510/550 260/-/550 200/440/480 200/440/480 200/440/480 200/-/480

Vikt kg 5,4 5,2 5,2 5,0 6,4 6,2 6,2 6,0 15,0 13,0 13,0 12,5 15,0 14,0 14,0 13,0

Antal kart/pall 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tillsynsbrunn 400 PP För Ultra Rib 2 rör med muff för stigarrör 400 inkl. tätningsring RSK nr 2358481 2358484 2358482 2358485 2358483 2358486

Uponor nr 1054347 1054348 1054349 1054350 1054351 1054352

Dimension mm 450 rak 560 rak 450 avgr. V 560 avgr. V 450 avgr. H 560 avgr. H

M/H mm 170/870 200/1080 170/870 200/1080 170/870 200/1080

H mm 300 445 300 445 300 445

Z1/Z2/Z3 280/-/280 340/-340 200/660/660 180/830/840 200/660/660 180/830/840

Vikt kg 21 41 24 66 24 66

Antal kart/pall Förp. ej Förp. ej Förp. ej Förp. ej Förp. ej Förp. ej

h

H

320

400

Tillsynsbrunn 400 PVC Z1 + Z3

RSK nr 2357069

30

Uponor nr 1054415

Dimension mm 400 rak

För släta 400 rör med muff för stigarrör 400 inkl. tätningsringar

M

M/H h mm mm 148/1000 470

Z1/Z3 mm 210/615

Vikt kg 36

Antal kart/pall 2

S O RT I M E N T 2 0 1 3


Uponor Brunnssystem h

H

215

200

Rensbrunn 200 PVC Uponor nr 1054324 1054325

Dimension mm 250 315

L/H mm 710/640 810/710

M mm 120 150

h mm 280 315

Vikt kg 7,9 12,3

Brunnssystem

RSK nr 2356587 2356588

För Ultra Rib 2 rör med muff för slätt stigarrör inkl. tätningsring

M

L

Antal kart/pall Förp ej Förp ej

H

h

215

200

Rensbrunn 200 PVC M

RSK nr 2356541 2356558

Uponor nr 1054391 1054392

Dimension mm 250 315

För släta rör. Levereras komplett med tätningsringar

L

L/H mm 730/645 900/720

M mm 121 139

h mm 280 325

160 200

RSK nr 2356684 2356685 2356686

Uponor nr 1053661 1053662 1053663

Dimension mm 200/110 200/160 200/200

L

L/H mm 431/455 547/482 586/505

Antal kart/pall Förp ej Förp ej

Formsprutat utförande med kombinationsmuff så dim. 160 passar äventill dubbelväggsrör och dim. 200 passar även till Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Levereras komplett med tätningsringar för släta rör.

H M

Vikt kg 7,5 12,5

Rensbrunn 160 PP

h

M

M mm 58 110 127

h mm 145 145 145

Vikt kg 1,8 2,5 3,5

Antal kart/pall 23 19 15

de

Stigarrör, SN2 L

Brunnssystem

M

Släta stigarrör i PP, rödbruna med ljusgrå insida

RSK nr 2352824 2352823 2352822

Uponor nr 1059481 1059480 1059484

Dimension mm 400 400 200

L mm 2000 6000 6000

Vikt kg 18 53 15

Antal kart/pall 6 6 20

OBS! Tätningsring beställs separat

S O RT I M E N T 2 0 1 3

31


Uponor Brunnssystem Brunnsreducering släta Brunnssystem

Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för släta rör RSK nr 2358433 2358434 2358436 2358437 2358441 2358444

Uponor nr 1054305 1054306 1054307 1054308 1054309 1054310

Dimension mm 250/110 250/160 315/110 315/160 450/160 560/160

M/L mm 58/275 82/310 58/315 82/340 82/350 82/395

Brunnsanslutning slätända slätända slätända slätända ultraända ultraända

Vikt kg 3 3,4 4,1 4,3 5,1 8,1

Antal kart/pall Förp ej Förp ej Förp ej Förp ej Förp ej Förp ej

Brunnsreducering med slätända för Uponors kombibrunnar, med ultraända för Uponors ultrabrunnar.

Brunnsreducering Ultra Rib 2 Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för Ultra Rib 2 rör RSK nr 2358442 2358445 2358446

Uponor nr 1054311 1054312 1054313

Dimension mm 450/200 560/200 560/250

M/L mm 96/320 96/365 96/395

Brunnsanslutning ultraända ultraända ultraända

Vikt kg 5,3 8,2 8,4

Antal kart/pall Förp ej Förp ej Förp ej

Brunnsreducering, med ultraända för Uponors ultrabrunnar. Övriga dimensionskombinationer i ordinarie rördelssortiment.

H

RSK nr 2356692 2356693 2356694 2356696 2356697

Uponor nr 1054419 1054420 1054421 1054423 1062186

Dagvattenbrunn 400 i PP

Dimension mm 400/160 400/110 400/160 400/160 400/-*

h1 mm 730 730 730 730

H1

Med 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett

H mm 1500 2000 2000 3000 2000

Vikt kg 12,2 16,2 16,3 24,3 16,1

Antal bunt 6 6 6 6 6

*Brunnen är utan utlopp

160

400

600

H

Dagvattenbrunn 400 PVC

Uponor nr 1054429 1054428

Dimension mm 160 160

H mm 2000 1500

h = 360

RSK nr 2356863 2356871

Dagvattenbrunn 560/150 PP 1350

690

Med 70 l sandfång utan vattenlås. Utan muff. För direktanslutning av Uponor teleskopbetäckningar med gummimanschett. Levereras komplett med läppring Vikt Antal kg bunt 32 6 24 620

ø 560

730

Med muff för stigarrör 400 mm inkl. tätningsring. 150 l sandfång. Multifunktionellt utlopp 110, 160 och 200 mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg)

630

RSK nr 2357088 32

Uponor nr 1053697

Dimension mm 110, 160, 200

H mm 1350

Vikt kg 21

Antal kart/pall /2 S O RT I M E N T 2 0 1 3


Uponor Brunnssystem

Tillbehör dagvattenbrunn 560/150 PP Uponor nr 1051068 1051071

Tilbehör mm Spolrör Ø75 PP inkl propp Bakvattenlås Ø110 PP

L mm 1500

Vikt kg 0,7 0,8

Antal kart/pall Förp ej Förp ej

Brunnssystem

RSK nr 2356995 2348529

110

Perkolationsbrunn 400 PVC

400

Håltagning: 8 st rader x 6 hål per rad Håldiameter: 23 mm Hålarea ca: 200 cm² Tillopp och överströmningsledning dim 110 mm med läppringstätning Sandfång 70 l

110

200 700

600

H

H

700

110

200

110

400

RSK nr 2356598 2356599

Uponor nr 1054427 1054426

In-/utloppsdim mm 110, med sandfång 110, utan sandfång

H mm 2100 1500

Vikt kg 33,0 24,0

H

Dagvattenbrunn H2

H1

RSK nr 2357292 2357293 2357294 2357295

Uponor nr 1054475 1054476 1054477 1054478

Dimension mm 315x110/35 l 315x160/35 l 315x110/70 l 315x160/70 l

Antal kart/pall 6 6

H mm 1750 1750 1950 1950

H1 mm 475 525 875 925

PP med vattenlås H2 mm 600 675 1000 1075

Vikt kg 10,2 10,9 11,2 12,5

Antal bunt 8 8 8 8

H

Dagvattenbrunn

H1

RSK nr 2357298 2357299 2357300

Uponor nr 1054481 1054482 1054483

Dimension mm 315x110 / 35 l 315x160 / 35 l 315x110 / 70 l

PP utan vattenlås

H mm 1750 1750 1950

H1 mm 475 525 875

Vikt kg 9,6 9,8 10,1

Antal kart/pall 8 8 8

H H1

RSK nr 2357305 2357304

Uponor nr 1050403 1054243

S O RT I M E N T 2 0 1 3

Dimension H mm mm 315x110 / 70 l 1950 315x110 / 35 l 1750

H2

Gårdsbrunn

H3

(dränbrunn) i PP med tre inlopp och vattenlås

H1

h2/h3

875 475

1000/1175 600/775

Vikt kg 11,7 11,1

Antal bunt 6 6

33


Uponor Brunnssystem L

Brunnssystem

Brunnsrör RSK nr 2358111

Uponor nr 1054492

Dimension mm 315

L mm 6000

Vikt kg 6

Antal kart/pall

Propp till brunnsröret Inkl. tätningsring RSK nr 2357306

Uponor nr 1050404

Dimension mm 315

H mm 200

Vikt kg 1,6

Antal kart/pall 30

L

Förhöjningsrör Med muff RSK nr 2357308

Uponor nr 1054488

Dimension mm 315

L mm 895

Vikt kg/m

Antal bunt 6

OBS! Tätningsring beställs separat

Tätningsring Passar både invändigt och utvändigt på brunnsröret. RSK nr 2357311

Uponor nr 1054266

Dimension mm 315

Vikt kg 0,26

Antal bunt Förp. ej

Anborrningsringar och hålborr För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning. Ringen försedd med rörstopp. Uponor nr 1003522 1054314 1053795 1053796 1053794

Produktnamm mm Anb.-ring 110/125 för anborrning på plaströr och brunn Anb.-ring 160/171 för anborrning på plaströr och brunn Hålsåg 125/110 för anborrningsring 110/125 Hålsåg 171/160 för anborrningsring 160/171 Cent-håll med borr för hålsåg

Dh

RSK nr 2201000 2201001 2350009 2350010 2350008

Läppring Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1

RSK nr 2357515 2357523

34

Uponor nr 1003528 1054453

Dimension mm 110 160

Håldiameter Dh mm 117 167

Vikt kg 0,1 0,2

Antal kart/pall 160/1280 100/800

S O RT I M E N T 2 0 1 3


Uponor Brunnssystem

h2

Uponor nr 1059776 1059785 1059779 1059782 1059777 1059786 1059780 1059783 1059778 1059787 1059781 1059784

Dimension mm 600/200 rak 600/200 3-inlopp 600/200 avr. v 600/200 avgr. h 600/250 rak 600/250 3-inlopp 600/250 avr. v 600/250 avgr. h 600/315 rak 600/315 3-inlopp 600/315 avr. v 600/315 avgr. h

Z1 + Z3

Kombinationsmuff för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta markavloppsrör, 684/600 korrugerat stigarrör. Komplett med tätningsringar för släta rör och för stigarröret

M

M/H H1/H2 mm mm 127/630 127/630 127/630 127/630 170/740 170/ 740 170/ 740 170/ 740 210/ 740 210/ 740 210/ 740 210/ 740

Z1/Z2/Z3 mm 285/-/325 160/264/274 225/320/325 260/-/550 260/510/550 260/510/550 260/510/550 260/510/550 200/-/480 200/440/480 200/440/480 200/440/480

Vikt kg 15,6 17,2 16,5 16,5 17,4 19,8 18,6 18,6 18,3 21,4 19,8 19,8

Brunnssystem

M

RSK nr 2358308 2358318 2358311 2358314 2358309 2358319 2358312 2358316 2358310 2358320 2358313 2358317

Tillsynsbrunn 600 mm

h1

H

320

400

Antal pall 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stigarrör och tätningsring RSK nr 2358321 2358322 2701031

Uponor nr 1059453 1059454 1060626

Typ Stigarrör Stigarrör Teleskopstätning*

L mm 3000 6000

Vikt kg

Antal bunt

Förp. ej

*Tätningsringen ingår i brunnen

Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Justerbar plug-and-play-lösning. Snabb montering av alla komponenter. Fogas samman med tätningsringar. Specialanpassade bottendelar offereras/tillverkas mot beställning. T1 = Rakt genomlopp T2 = Tre inlopp T3 = Avgrening vänster T4 = Avgrening höger RSK nr 2358355 2358354 2358350 2358351 2358352 2358353 2358332 2358333 2358334 2358335 2358336 2358337 2358338 2358339 2358340 2358341 2358342 2358343 2358344 2358345 2358346 2358347

Uponor nr 1057620 1057595 1057591 1057592 1057593 1057594 1057565 1057567 1057569 1057571 1057572 1057573 1057574 1057577 1057578 1057579 1057580 1057583 1057584 1057585 1057586 1057589

S O RT I M E N T 2 0 1 3

Dimension mm 625/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/160 1000/160 1000/160 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/250 1000/250 1000/250 1000/250 1000/315 1000/315 1000/315 1000/315 1000/400

h mm 750 250 500 750 1000

Produkt

Typ

Brunnskona Tätningsring Mellanring Mellanring Mellanring Mellanring Bottendel T1 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Vikt kg/m 25 1,4 15 25 35 45 49,5 49,5 49,5 50,5 50,5 50,5 50,5 52 52 52 52 55 55 55 55 60 35


Uponor Brunnssystem

Munk Brunnssystem

Material: PP Levereras med låsbart lock samt skarvmuff för in- och utloppsrör. Spår för nivåplank, 2,5” grovsågat. Plank ingår ej. Den utskjutande bottenplattan ger god stabilitet och möjliggör eventuell förankring. Öglor för hantering av brunn och låsning av lock är monterade vid leverans. Om brunnen skall vara nedstigningsbar, för rensning eller andra arbetsoperationer, är minsta diameter 1000 mm. RSK nr

Uponor nr 1055765 1055766 1055767 1055768 1055769 1055770 1055771 1055772 1055773 1055774 1055775 1055776 1055777 1055778 1055779 1055780 1055781

Ansl. dim utv./inv. mm 225/200 338/300 450/400 225/200 338/300 450/400 560/500 338/300 450/400 560/500 684/600 450/400 450/400 560/500 560/500 450/400 684/600

Höjd mm 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2500 2500 2500 3000 3000

Diameter mm 600 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

Minimunken Material: PP Levereras med låsbart lock samt skarvmuff för in- och utloppsrör. Komplett nivåregleringsutrustning levereras monterad. Öglor för hantering av brunn och låsning av lock är monterade vid leverans. RSK nr

36

Uponor nr 1055782 1055783

Ansl. dim mm 110 160

Höjd mm 1500 1500

Diameter mm 500 500

S O RT I M E N T 2 0 1 3


Uponor Brunnssystem Teleskopbetäckning L-65 D - Regular

RSK nr 2348820 2348821

Uponor nr 1058159 1058160

Ramtyp/ Locktyp Rund/Helt Rund/Helt

H tot mm 885 2000

Vikt kg 34 38

Brunnssystem

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning, polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. RSK-nummer 2348820 ersätter RSK-nummer 2348800 RSK-nummer 2348821 ersätter RSK-nummer 2348813 Antal per pall 5 5

Teleskopbetäckning L-65 D - Basic För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. RSK nr 2348822

Uponor nr 1058161

Ramtyp/ Locktyp Rund/Helt

H tot mm 885

Vikt kg 29,5

Antal per pall 5

Teleskopbetäckning L-61 - Regular För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. RSK-nummer 2348823 ersätter RSK-nummer 2348696 RSK-nummer 2348824 ersätter RSK-nummer 2348816 RSK-nummer 2348825 ersätter RSK-nummer 2348689 RSK nr 2348823 2348824

Uponor nr 1058162 1058163

Ramtyp/ Locktyp Fyrkant/Galler Fyrkant/Galler

H tot mm 930 2000

Vikt kg 44 50

Antal per pall 4 4

Teleskopbetäckning L-61 D - Basic För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. RSK nr 2348826

Uponor nr 1058165

Ramtyp/ Locktyp Fyrkant/Galler

H tot mm 930

Vikt kg 36

Antal per pall 4

Teleskopbetäckning L-63 D - Regular För rensbrunnar med lock av segjärn, polyurentanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. RSK-nummer 2348827 ersätter RSK-nummer 2348672 RSK-nummer 2348828 ersätter RSK-nummer 2348815 RSK nr 2348827 2348828

Uponor nr 1058166 1058167

S O RT I M E N T 2 0 1 3

Ramtyp/ Locktyp Fyrkant/Helt Fyrkant/Helt

H tot mm 700 2000

Vikt kg 15,5 18,5

Antal per pall 12 12

37


Uponor Brunnssystem Teleskopbetäckning L-63 D - Basic Brunnssystem

För rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett. RSK nr 2348829

Uponor nr 1058168

Ramtyp/ Locktyp Rund/Helt*

H tot mm 700

Vikt kg 14

12

* Kantringssäkert lock, ej låsbart

Lock till L-61, L-63, L-65 Basic & Regular Reservdel. RSK nr 2348835 2348834 2348833 2348832 2348831 2348830

Uponor nr 1059009 1059008 1059007 1059006 1059005 1059004

Anmärkning Locktyp Lock L-63 Basic Lock L-63 Regular Gallerlock L-61 Basic Gallerlock L-61 Regular Lock L-65 Basic Lock L-65 Regular

Vikt kg 4 4 12 14 9,5 11

^

h

Teleskopbetäckning 625 För nedstigningsbrunn 1000.

^

Uponor nr 1058192

Dimension mm 625

h mm 396

Vikt kg 119

Htot

110

RSK nr 7037427

Teleskopsbetäckning L-65 D för dagvattenbrunnar med kupolsil av segjärn, låsfunktion och gummimanschett.

334 485

315

RSK nr 2348801

Uponor nr 1054514

Kupoltyp

H tot mm Normal, h=110 mm 850

Vikt kg 44,0

Antal per pall 5

82

Inloppsarea 370 cm² U

U

EN -1 -1 24

25

25

EN -1 -1 24

U-125

124

U-125

B1

S

S

24

24

KL AS

KL AS

EN-12 4

Htot

EN 1

EN 1

B1

N 2E5

N 2E5

12 4

EN 1 2 4

EN 124

EN-12 4 U -1

Teleskopsbetäckning

N 2E5 B1

25

S

24

KL AS

25

S

EN 1

U -1

UEP NO 1

A 4L N2

EN EN -1-2 14 24

EN-12 4

KL A

S

315

U -1

B1

12 4

EN-124

24 14 2 EN1 N 2E5 EN-124

EN

EN

U -1

4

25

12

25

4 12

U -1

B1

S

UEP NO 1

2 14 2 EN1 N 2E5

4

25

334 430

U-125 B för dränbrunnar och dagvattenbrunnar. Teleskopsbetäckningar, lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschetttt

L A 4 N2 EN EN -1-2 14 24

KL A

S

334 440

RSK nr 2348804 2348806 2348808 2348809 2348810

Uponor nr 1054545 1054548 1054546 1054549 1054553

kupoltyp

H tot mm Rund/Helt 650 Rund/Sil 650 Fyrkant/Helt 650 Fyrkant/Sil 650 Rund/Låg kupolsil 650

Vikt kg 28,0 27,0 31,0 29,0 27,0

Antal per pall 6 6 6 6 6

Körbar, provbelastning 125 kN (12,5 ton) Inloppsarea sillock 440 cm². Inloppsarea kupolsil 300 cm²

38

S O RT I M E N T 2 0 1 3


Uponor Brunnssystem H tot

Teleskopsbetäckning Uponor nr 1054551

Dimension U-125 B, rund

H tot mm 650

Brunnssystem

RSK nr 2348817

Till dagvattenbrunn 315 med sillock. Utan teleskopmanschett Vikt Antal per kg kart/pall 25 /6

^

Teleskopsbetäckning U-600 D

h

För nedstigningsbrunnar med helt lock av segjärn, låsfunktion och dämpning ^

RSK nr

Uponor nr 1054517

Locktyp Helt

H tot mm 600

Vikt kg 125

Luftlås/Frostskydd Komplett sats bestående av två koner av specialgummi, nylonlina och nylonbrickor. Används tillsammans med teleskopsbetäckning L-61 D. Uponor nr 1050677

Produktnamn mm Luftlås/Frostskydd

Vikt kg 1

L

RSK nr 2357100

400

RSK nr 2357115 2357116

Uponor nr 1054534 1054535

Dimension mm 400 400

L mm 300 400

Antal per kart/pall 1/-

Reparationsdel Övergång till teleskopsbetäckning. För dagvattenbrunnar av betong dim. 400. Levereras med tätningsring Vikt kg 6,2 19,5

Antal rör/bunt Förp ej Förp ej

Renoveringssats För dagvattenbrunnar av betong dim. 400. Komplett sats erhålles genom att beställa: RSK nr 2357115 2357100 2348823

Uponor nr 1054534 1050677 1058162

S O RT I M E N T 2 0 1 3

Produktnamn Reparationsdel Luftlås/Frostskydd Teleskopsbetäckning L-61 Regular

39


NUMMERHÄNVISNING

Varför välja Uponor? Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet. Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.

Uponor Infra AB

50002 2013 08

SE-513 81 Fristad

T F W E

033-17 25 00 033-17 26 17 www.uponor.se infrastruktur.se@uponor.com

Brunnssystem 2013  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/sortiment-och-prislistor/brunnssy...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you