Page 1

Uponor tillsynsbrunn 600 mm i ny design


Uponor tillsynsbrunn 600 mm

Nordic Poly Mark-godkänd Uponor tillsynsbrunn 600 är en robust och funktionell brunn med utmärkta hydrauliska egenskaper. Användning Uponor tillsynsbrunn 600 används i kommunala avloppsnät och underlättar rensning och tillsyn. Därmed finns också möjligheter till underhåll vilket säkrar ett välfungerande avloppssystem. Brunnen kan användas under nästan alla tänkbara installationsförhållanden, tack vare att den starka konstruktionen medger ett installationsdjup på sex meter och en grundvattennivå på upp till fem meter. Design med många fördelar Universalmuffen ger flödet positiva stalp på såväl släta som strukturväggsrör. Brunnen tillverkas i PP som har mycket bra slagseghet och temperaturbeständighet. PP med dess utmärkta hydrauliska egenskaper ger en hållbar produkt med lång livslängd.

Nordic Poly Mark-godkänd Uponors tillsynsbrunn är Nordic Poly Markgodkänd enligt SS-EN 13598. Därmed får du som kund en garanti för att Uponors produkter lever upp till de krav som ställs på produktion och installation.

Monteringsexempel 600 flytande betäckning med teleskopsyttermått 590 mm passar invändigt i stigarröret Teleskopstätningsring 600

Förbindelsen mellan vallning och stigarrör är utvecklat för ett naturligt fall som gör att det inte blir några avlagringar. Stigarrör 684/600

Tätningsring 684/600

Tillsynsbrunn 600

Avrinning mellan stigarrör och vallning


Därför ska du välja Uponor tillsynsbrunn 600 mm

Bottenkonfigurationer Fyra bottenkonfigurationer av typ 1–4 med en optimal konstruktion där sidoinloppet i rens- och tillsynsbrunnen är ansluten till huvudinloppet med en vinkel på 45°. Detta ger en bättre genomströmning och minimerar risken för stopp!

• Nordic Poly Mark-godkänd • Optimerad flödeskanal • Anslutning 45° • Garanterar optimalt vattenflöde genom brunnen • Minimal risk för stopp • Inbyggt fall • Korrekt utformat bottenlopp • Vågrät placering av brunn • Lätt att installera • Pilindikator för flödesriktning • Ingen risk för felaktig installation • Installationsdjup sex meter

Typ 1: rakt genomlopp

Typ 3: vänsterinlopp

Typ 2: 3-inlopp

Typ 4: högerinlopp

• Grundvattennivå upp till fem meter • Står emot svaveloxid och vanligt förekommande kemikalier • Anpassad till de på marknaden flesta förekommande 600 betäckningar

Produktöversikt Uponor tillsynsbrunn för 600 mm stigarrör och 200 mm anslutning inkl. tätningsringar Typ Uponor RSK nr. nr. T1

1059776

2358308

T2

1059785

2358318

T3

1059779

2358311

Tekniska specifikationer

T4

1059782

2358314

• Installationsdjup: sex meter • Grundvattennivå: fem meter

Uponor tillsynsbrunn för 600 mm stigarrör och 250 mm anslutning inkl. tätningsringar Typ

• Avslutning: • Flytande betäckning

Uponor RSK nr. nr.

T1

1059777

• Fast betäckning

2358309

• Material: PP • Tillverkad enligt EN 13598

T2

1059786

2358319

T3

1059780

2358312

T4

1059783

2358316

• Bottenkonfigurationer av typ 1–4

Uponor tillsynsbrunn för 600 mm stigarrör och 315 mm anslutning inkl. tätningsringar Typ

Uponor RSK nr. nr.

T1

1059778

2358310

T2

1059787

2358320

T3

1059781

2358313

T4

1059784

2358317

Stigarrör och tätningsring Typ

Uponor RSK Längd nr. nr. mm

Stigarrör

1059453

2358321

3000

Stigarrör

1059454

2358322

6000

Tätningsring *

1051738

2701031

Teleskopstätningsring

1054199

* Tätningsringen ingår i brunnen


75030_12_2012

Därför ska du välja Uponor Uponor har 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka hållbara rörlösningar i världsklass. lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, elektricitet, telefon och data. Genom forskning och samarbete bidrar vi till att driva på utvecklingen av plast som det mest miljövänliga och hållbara alternativet. Med fokus på nordiska förhållanden, både vad gäller klimat och miljö samt tekniska och juridiska krav, lägger vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.

Uponor AB Uponor Infrastruktur SE-513 81 Fristad

T F W E

033-17 25 00 033-17 26 17 www.uponor.se infrastruktur.se@uponor.com

Brunnar tillsynsbrunn 600  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/saljbroschyrer/brunnar_tillsynsbr...