Page 1

IM_FOLD-OUT_INTERFACE_R12-14A.mif Page 1 Jeudi, 22. février 2007 2:53 14

Utgången broschyr/anvisning

Tekniska uppgifter

Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

Allmänt ■ Förvaringstemperatur: -20°C till +70°C ■ Drifttemperatur: 0°C till +55°C ■ IP: IP30 ■ Max omgivande RF (relativ fuktighet): max 95% vid 20°C.

Anslutning av manöverpanelen med kabeln som är utrustad med RJ 9 kontakter (2 m kabel):

Manöverpanel ■ CE-märkning: - Lågspänningstester: EN 60730-1 och EN 60730-2-1 - EMC-tester: EN 60730-1 ■ Strömförsörjning: 11VDC ±5% från reglercentralen ■ Förbrukning: max 1W Användning av snabb anslutningskontakt:

1

Tryck in den vita plinten med en tunn skruvmejsel, utan att vrida, för att sätta i eller ta bort en kabel

2

Sätt en tråd i anslutningskontakten

3

Ta bort skruvmejseln från den vita knappen

4

Trä kabel genom kabelgången för att fästa den

5

Skruva fast klämman för att fästa antenn och/eller förlängning kabel

Anslutning av manöverpanelen med snabbkontakter (15 kabel):

Uponor Control System

Bld ufh xxxx 042007 ucs bilaga till inst manoverpanelen  
Bld ufh xxxx 042007 ucs bilaga till inst manoverpanelen  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_xxxx_042007_ucs_bilaga_till_inst_manover...