Page 1

Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

UPONOR VVS

Kombinationer Uponor CoSy och äldre system för rumsreglering

En termostat i en gammal anläggning byts ut mot en ny Uponor CoSy Rumstermostat. Temperatursänkning kan inte kopplas in i för den nya termostaten men fungerar som tidigare i övriga rum.

Inkoppling av en gammal termostat till Uponor CoSy Transformatorenhet. Temperatursänkning från timer-modul i transformatorenheten kan inte kopplas samman med den gamla termostaten. Däremot kan klocktermostat, byglad enligt översta bilden användas. Inkoppling görs då med klocktermostatens plint 4 till transformatorenhetens plint plint 4, 1 till 2, 10 till 5 och 2 till 3. Dessutom sammankopplas plintarna 5 i övre och nedre halvan av transformatorenheten med en bygel.

G O LV V Ä R M E UPONOR COSY


En termostat i en gammal anläggning byts ut mot en ny Uponor CoSy Rumstermostat. Temperatursänkning kan inte kopplas in i för den nya termostaten men fungerar som tidigare i övriga rum.

Uponor CoSy Rumstermostater installerade i kombination med klocktermostat, separat transformator och kopplingsplint.

1405S 06-01-10-SP

Temperatursänkning fungerar i alla rum. Notera byglingarna i klocktermostaten!

Uponor Wirsbo AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh xxxx 012006 cosy kombinationer  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_xxxx_012006_cosy_kombinationer.pdf?versi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you