Page 1

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E UPONOR CONTROL SYSTEM

Quick Manual Uponor Manöverpanel I-76 DEM Inkoppling av Uponor Manöverpanel I-76 DEM

Uponor Manöverpanel I-76 DEM kan monteras på vägg eller på reglercentralens lock. Sammankoppling av manöverpanelen och Uponor Reglercentral C-56 Radio görs med medföljande kabel med RJ-9 kontakter Manöverpanelen kan även anslutas i plintarna som sitter brevid RJ-9 kontakten på manöverpanelen. Man kan även koppla ihop reglercentral och manöverpanel i plintar 1, 2, 3 och 4. Använd min 0,2 mm² kabel mellan manöverpanel och reglercentral. Kablarna skall gå till samma nummer i båda enheterna, 1 till 1 osv. Användarlägen Uponor Manöverpanel I-76 DEM har tre användarlägen Basnivå

Avancerad

Installatör

Byt användarläge För att du skall kunna utföra de flesta komfortinställningarna så krävs det att du är i Installatörsläge. Ändra användarläge med Uponor Manöverpanel I-76 DEM. Basnivå till Avancerad • Tryck samtidigt på  och  tills det står Avancerad (ca 10 sekunder). • Avluta med att trycka OK. Avancerad till Installatör • Tryck på OK Inställningar > Systeminställningar > Användarläge • Tryck samtidigt på  och  tills det står Installatör (ca 10 sekunder). • Avluta med att trycka OK. Användarläget återgår till Avancerat efter 10 minuter. 5162 09 | 2009


Uponor Manöverpanel I-76 DEM komfortinställningar Autobalansering (aktiveras i installatörsläge) Autobalanseringen gör att man slipper strypa in slingor. 1 Tryck på OK > Inställningar > Systeminställningar > Autobalansering 2 Markera Aktiv och avsluta med OK. När autobalanseringen används, måste samtliga injusteringsventiler på fördelaren vara helt öppna. Rumskontroll (aktiveras i installatörsläge) 1 Tryck på OK > Inställningar > Systeminställningar > Rumskontroll 2 Tryck på Rumskontroll Start/Stopp välj JA och avsluta med OK. Rumskontrollfunktionen fungerar endast då det finns ett uppvärmningsbehov samt när värmesystemet är igång. Bypass (aktiveras i installatörsläge) 1 Tryck på OK > Inställningar > Rumsinställningar > Bypass 2 Markera Reglercentral (vid flera centraler) eller Termostat på listan och bekräfta med OK. 3 Efter att du har bekräftat din slinga gå ur Bypass läget med vänster piltangent . Komfortinställning/braskaminsventil (aktiveras i avancerat läge) 1 Tryck på OK > Inställningar > Rumsinställningar > Komfortinställning 2 Markera Reglercentral (vid flera centraler) eller Termostat på listan och bekräfta med OK. 3 Välj procentantal med knapparna  eller  (standard 10·15%) 4 Avsluta med att trycka på OK. 5 Efter att du har bekräftat med OK gå ur Braskaminsventilsläget med vänster piltangent . Temperaturkontroll (aktiveras i avancerat läge) 1 Tryck på OK > Inställningar > Systeminställningar > Tillopp temp kontroll 2 Markera Aktiv och tryck på OK. OBS! Alla funktioner måste aktiveras manuellt. Funktionen Rumskontroll är aktiverad så länge kontrollen utförs.

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5162 092009 ucs quickmanual a6 interface  
Bld ufh 5162 092009 ucs quickmanual a6 interface  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/controls-wireless/bld_ufh_5162_092009_ucs_qui...