Page 1

UPONOR VVS U N D E R F LO O R H E AT I N G F R Ä S M A S K I N S TAT I V UPONOR HANDLE, BIG MILLING MACHINE

Monteringsanvisning Uponor fräsmaskinstativ Assembly instructions Uponor Handle, big milling machine

Förpackningens innehåll: stativ, fotplatta, skruv, bussningar, sprint och fästklammor. RSK nr: 1036659.

Verktyg för montering. Tools for assembly.

Box contents: handle, foot plate, screws, spacers, sprint and fastening rings. Art no: 1036659.

1

2

Börja med att montera bort fräsmaskinens handtag.

Därefter placeras stativet på fräsmaskinen.

Start by dismantling the handles of the milling machine.

Then put the stand on the milling machine.

3

Skruva fast stativet i fräsmaskinen med de medföljande bultarna. Fixate the stand in the milling machine with the supplied bolts.

4

Exempel på montering med medföljande distanser. Examples of mounting with supplied spacers.

03 | 2010 5161


4

5

Skruva fast klamman på fräsens överdel.

Montera frässtålet. Reservstål: RSK nr 536 3639.

Screw the clamp around the electrical motor.

Mount the high speed steel. Uponor cutter htead: art no 1034355

6

7

Kontrollera att frässtålets fräsdjup är 20 mm.

Prova gärna med en bit spånskiva att måttet stämmer.

Make sure the cutter steel depth is 20 mm.

Try with a piece of chipboard that the depth is correct.

8

9

Montera fotplattan med tillhörande sprint.

Centrera sprinten och skruva fast den i stativet.

Mount the foot plate with associated sprint.

Center the pin and screw it into the stand.

Innan fräsning, var vänlig läs instruktionen User Guide som sitter på stativet. Fräsmaskiner som vi har använt i monteringsanvisningen är Dewalt DW 626 och Bosch GMF 1400.

X X X X S 1 0 - 0 3 -X- S P

Produktion: Uponor AB, Sverige

10

Fräsen är nu klar att använda. The milling machine is now ready to use.

Uponor AB Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Before milling, please read the User Guide that you find on the handle. Milling machines used in this assembly instruction are Dewalt DW 626 and Bosch GMF 1400.

Bld ufh 5161 022010 frasmaskinstativ  
Bld ufh 5161 022010 frasmaskinstativ  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/mounting-instructions/bld_ufh_5161_022010_fra...