Page 1

Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E

Uponor Control System Radio – Quick manual

CONTROL SYSTEM RADIO QUICK MANUAL

Registering av termostater

• Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds. 1

1

• Välj kanal på basenheten. • Tryck in och släpp vald kanals knapp på basenheten, dioden börjar blinka. • Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast. 2 • Upprepa ovanstående för alla termostater som skall registreras. • När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen. • Registrering är nu klar

2

T-75

T-55

T-53

Registrera termostat på flera kanaler samtidigt

• Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds. • Tryck in och släpp valda kanalers knappar på basenheten, dioderna börjar blinka. • Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioderna för valda kanaler lyser fast. • När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen. • Registrering av termostat på kanalerna är nu klar.

5158 10 | 2007


Registrera termostat med yttre givare på Uponor Termostat T-53 Radio

• Välj typ av yttre givare på omkopplare i termostaten, den valda typens omkopplare skall vara ON. (Det får bara vara en omkopplare i läge ON.) OBS! Detta måste göras innan registreringen startar.

2

1

4

• Montera givaren på kopplingsplinten, ej polariserande. • Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds. • Välj kanal på basenheten. • Tryck in och släpp vald kanals knapp på basenheten, dioden börjar blinka. • Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast.

1

Golvgivare

2

Utomhusgivare

3

(Ej använd)

4

(Ej använd)

• Tryck in och släpp testknappen. • Registrering av termostat med yttre givare är nu klar.

Överföringstest

• Tryck in och släpp testknappen, dioderna på alla kanaler som är registrerade tänds. • Tryck in och släpp överföringsknappen på termostaten. • Dioden på utgången som termostaten är registrerad på slocknar.

Avregistrering av enstaka termostater

• Tryck in och släpp testknappen på basenheten. • Tryck på knappen för vald kanal tills dioden för kanalen slocknar. • Avregistrering av kanalen är klar.

Avregistrering av samtliga termostater på en basenhet

• Tryck in och släpp knappen på basenheten. • Tryck in testknappen på basenheten, håll tills alla dioder slocknar.

Produktion: Uponor AB, Sverige

• Avregistrering av termostaterna är klar.

Uponor AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

3

Bld ufh 5158 102007 ucs quickmanual  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5158_102007_ucs-quickmanual.pdf?version=...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you