Page 1

Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E UPONOR COSY

Schema för installation av relä i Uponor CoSy Transformatorenhet

1407S 06-01-10-SP (5:133)

Uponor CoSy Rumstermostat kan som maximalt belastas med 5 styrdon. Då en rumstermostat behöver driva mer än 5 styrdon kan ett relä installeras. Beakta dock att Transformatorenhetens begränsning är maximalt 12 styrdon.

Nedanstående schema beskriver installation av rumstermostater och relä. Rumstermostaten i schemat med relä driver 11 styrdon. Rumstermostat utan relä driver i detta fall ett styrdon.

Anslut reläet enligt nedanstående schema och kläm sedan in det på ett ledigt utrymme i transformatorenheten. Styrdonen bör anslutas på vars en anslutningsbrygga, matningsspänningen byglas enligt nedanstående schema.

Uponor Wirsbo AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5133 012006 rela och cosy transformatorenhet  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5133_012006_rela_och_cosy_transfor...

Bld ufh 5133 012006 rela och cosy transformatorenhet  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5133_012006_rela_och_cosy_transfor...