Page 1

Egenkontroll För rumsreglering Proj. nr:

Datum:

Projekt adress:

Entreprenör:

Ansvarig installatör:

Installerade artiklar:

markera med ett X vid installerade artiklar

Uponor Manöverpanel med Reglercentral I-76 + C-56

RSK 539 8279

Uponor Reglercentral C-56 Radio

RSK 539 8285

Uponor Manöverpanel I-76

RSK 539 8281

Uponor Termostat med display T-75 vit

RSK 539 8257

Uponor Termostat med display T-75 silver

RSK 539 8266

Uponor Termostat T-55 Radio

RSK 539 8268

Uponor Termostat T-54 Radio Offentlig

RSK 539 8284

Uponor Reglercentral C-35 12 kanaler

RSK 539 8273

Uponor Reglercentral C-33 6 kanaler

RSK 539 8272

Uponor Termostat T-38

RSK 539 8289

Uponor Termostat T-37 för golvgivare

RSK 539 8274

Uponor Termostat T-35

RSK 539 8278

Uponor Termostat T-34

RSK 539 8291

Uponor Termostat T-33 Offentlig

RSK 539 8275

Uponor Timer I-36

RSK 539 8290

Uponor WGF Styrdon

RSK 539 8252

Uponor Pro Styrdon

RSK 241 8961

01 | 2012 5132


Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Protokoll för anslutna enheter

Gör kontroll och fyll i nedanstående rutor / Rumstermostat

Reglercentral

Placerad i rum:

Styrdon

Funktionskontroll

Slinga nr:

Styrdon markerar i öppet läge då

OBS! Märkningen av respektive

termostat kallar på värme

slinga är kontrollerad

Anteckningar:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................

Produktion: Uponor AB

...................................................................................................................................................................................................................

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5132 092008 egenkontroll rumsreglering  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/building_solutions/egenkontroller/bld_ufh_5132_092008_egenkontro...