Page 1

Egenkontroll Injustering av Uponor Golvvärmefördelare Injusteringsprotokoll för egenkontroll på del av VS-installation. Injusteringsventil typ TA-STAD eller motsvarande samt Uponor Golvvärmefördelare

Fördelar beteckn

Ventil typ

Dim

Anläggning:

Proj. nr:

VS-Entreprenör:

Datum:

Mätansvarig:

Sign:

Beräknat flöde

Uppmätt flöde

Beräknat kv-värde

Inställning

01 | 2012 5131


Produktion: Uponor AB

Beteckn Beräknat flöde

Dim

20 / 17 / 12

Uponor Golvvärmefördelare

Slinga nr

Slinga nr

nr

Slinga nr

Slinga nr

Slinga nr

Slinga nr

Slinga nr

Slinga

Slinga nr

Slinga nr

Golvvärmeslingornas injusteringsvärde från Uponors beräkningsprogram Ventilinställning motsvara antalet varv räknat från stängd ventil

nr

Slinga nr

Slinga

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5131 032007 egenkontroll injustering  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/building_solutions/egenkontroller/bld_ufh_5131_032007_egenkontro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you