Page 1

Väggenomföringssystem med Uponor Väggbockfixtur 25 Monteringsanvisning Testad enligt NT VVS 129 Utgången broschyr/anvisning

UPONOR VVS

Uponor AB T 0223-380 00 Box 101 F broschyr 0223-387 10 Detta dokument har ersatts av annan 730 61 Virsbo W www.uponor.se

TA P P VAT T E N

eller ny produkt, se www.uponor.se

VÄGGBOCKFIXTUR 25

Hål ∅ 30 mm

∅ 25 mm dy

Uponor Väggbockfixtur 25 Artikelnr 587 14 RSK-nr 186 9960

1387S 06-01-10-SP Produktion: Uponor AB, Sverige

1. Öppen och stängd Uponor Väggbockfixtur 25. Yttermått genomföringshals 30 mm.

Uponor Genomföringsskarv Artikelnr 587 145 RSK-nr 187 0637

min 100 mm

Uponor Väggskena c/c 160 Artikelnr 580 21 RSK-nr 186 9943 övriga c/c-mått, se Uponor VVS sortimentslista

2. Montera väggbockfixturerna i väggskenans hål tills de snäpper fast. Skyddsröret dras ut cirka 20 cm genom öppen fixtur. Stäng fixturen. Vid anslutning med dim. 18x2,5 används Uponor Genomföringsskarv.

Uponor Tätningsmembran Artikelnr 574 301 RSK-nr 187 0787 Monteras av tätskiktsentreprenören

3. Väggbockfixturen kapas jämns med gipsskivan. OBS! Längden på väggbockfixturens genomföring är anpassad för dubbel gipsskiva (2 x 13 mm). Om väggen har enkel gipsskiva kapas genomföringen i spåret.

4. Montera Uponor Tätningsmembran. Membran monteras med plana sidan mot vägg.

Uponor Stödbussning 15x2,5 Uponor Röravskärare Artikelnr 588 02 RSK-nr 536 3620

5. Applicera tätningsmembran ihop med aktuellt tätskikt. Fixerad väggenomföring med monterat tätningsmembran och tätskikt får ej rubbas ur sitt läge. Tätningsmembran monteras av tätskiktsentreprenören.

6. Kapa skyddsröret utanför kakel/väggmatta med Uponor Röravskärare. Verktyget kapar skyddsröret 2 mm utanför väggytan.

Artikelnr RSK-nr

587 143 186 9945

Uponor Stödbussning 18x2,5 Artikelnr 587 144 RSK-nr 186 9946 Stödbussning ingår i leverans av väggbockfixtur

7. Montera Uponor Stödbussning. Monteras av VVS-entreprenör.

8. Montera blandarfäste eller andra anslutningsdetaljer. OBS! Kopplingen ska ha fast kona med delad klämring. Alla anslutningsdetaljer skall vara typgodkända för PEX-rör. Monteringsanvisning utarbetad i samråd med

01 | 2007 6108

Bld tw pex 6108 012007 vaggbockfixtur  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_tw_pex/bld_tw_pex_6108_012007_vaggbockfixtur.p...

Bld tw pex 6108 012007 vaggbockfixtur  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_tw_pex/bld_tw_pex_6108_012007_vaggbockfixtur.p...