Page 1

NYTT från Uponor

UPONOR VVS TA P P VAT T E N O C H R A D I AT O R R Ö R K O M P O S I T MODULSYSTEM 63-110

En innovation inom installationsteknik – Uponor Modulsystem 63-110

06 | 2009 9005


Flexibel projektering, lättillgängligt, enkel montering

Att projektera och installera matar- och stigarledningar har hittills varit en påtagligt komplex uppgift. Tillgängliga system har omfattat upp till 300 komponenter. Med andra system måste presskarvar utföras på plats, på hög arbetshöjd eller i trånga utrymmen. I och med Uponors innovativa modulsystem 63-110 hör nu sådana problem till historien. Modulsystem för praktiskt taget alla uppgifter Med bara 26 komponenter klarar man nu alla uppgifter som hittills har krävt hundratals komponenter. Standardprojekt går därmed lika snabbt och enkelt att konstruera som skräddarsydda lösningar för speciella krav. Systemets flexibilitet hjälper dig när oväntade problem uppstår på byggplatsen. Alla skarvar kan under installationsskedet, utan problem, åter lossas och anpassas på nytt.

Hög tillgänglighet Det låga antalet komponenter gör att de alltid kan finnas i lager. Entreprenörer och installatörer behöver alltså inte längre oroa sig för förseningar på grund av långa leveranstider, i synnerhet för specialkomponenter. Grossister och butiker får fördelar i form av ett system med mindre lagerutrymmesbehov och hög omsättningshastighet. Pressning på arbetsbänken Med Uponor Modulsystem 63-110 utförs de avgörande monteringsmomenten på säker mark. Alla presskarvar kan utföras bekvämt och exakt på arbetsbänken. Vid installation behöver man sedan bara sticka in de förmonterade kompositrördelarna i modulerna utan verktyg och låsa fast dem. Förutom att det sparar arbetstid och ger kvalitetssäkrade resultat är det ett riktigt lyft för arbetsmiljön. Man slipper momenten och riskerna med att pressa kopplingsdetaljer i trånga utrymmen och på hög arbetshöjd med tunga verktyg.

2


Mycket snabbare projektering med bara 26 komponenter

Till konventionella 63–110 mm installationssystem behövs upp till 300 olika komponenter. Uponor Modulsystem 63110 klarar sig med 26 komponenter – det underlättar din projektering avsevärt. Tack vare det överskådliga komponentantalet täcker systemet så gott som alla tänkbara krav och ger spelrum för kreativa lösningar. Lösningar som lätt går att ändra Om det uppstår oväntade problem på byggplatsen när t ex konstruktionerna måste ändras kan du reagera flexibelt tack vare skarvtekniken enligt pressa- och lås-principen. Under installationsskedet kan du när som helst låsa upp, justera och sedan åter sätta ihop skarvarna. Praktiskt taget inget material går förlorat.

Snabbare och mer kompakt lösning I konventionella system måste man vid skarvning av rörledningar med olika diametrar ofta använda flera reduceringskopplingar efter varandra. Uponor Modulsystem 63-110 klarar den här uppgiften med en enda detalj – en klart snabbare, mer kompakt och stabilare lösning.

Färre detaljer Större flexibilitet Justeringsmöjligheter under installationsskedet Inga multipla reduceringskopplingar

3


Ett system som också visar sin styrka i lagret

Tack vare moduluppbyggnaden med så få antal nödvändiga komponenter som möjligt är det med Uponor Modulsystem 63-110 inga problem att hålla alla komponenterna tillgängliga. Byggförseningar på grund av långa leveranstider, vilket ju ofta förekommer för specialkomponenter, hör därmed till det förgångna. Det blir heller inga specialkomponenter kvar som sällan används – om du får en komponent över på ett bygge kan du utan problem använda den vid nästa entreprenad. Kostnadseffektiv lagerförvaltning Färre komponenter innebär lägre investeringsbehov, mindre förvaltningsarbete och mindre utrymmesbehov i lagret. Istället för minst 300 detaljer behöver du nu bara göra plats för 26 komponenter. Omsättningen per kvadratmeter lageryta ökar också kraftigt.

Optimal tillgänglighet Mindre lagerutrymmesbehov Lägre investeringsbehov Högre omsättning per m² Snabb omsättning av varorna

4


Snabb och säker montering

Hittills har man ofta varit tvungen att utföra presskarvar på byggplatsen, på hög höjd eller i trånga utrymmen. Hanteringen av ledningsdelar, kopplingsdetaljer och tunga verktyg kräver under sådana förhållanden fler personer, ökar risken för olycksfall och leder inte alltid till felfria arbetsresultat.

Skarvar med hög kvalitet på arbetsbänken Med Uponor Modulsystem 63-110 utför du alla erforderliga presskarvar bekvämt och säkert på arbetsbänken. På plats behöver du sedan bara sticka in de förmonterade kompositrördelarna och låsa fast dem i modulerna utan verktyg. På så sätt får du en snabb installation av hög kvalitet, även under mycket krävande utrymmesförhållanden. Uponor Modulsystem 63-110 lämpar sig mycket bra att använda i ljudkänsliga installationsmiljöer, exempelvis vid renovering i kontorsbyggnader. Hyresgästerna kan fortsätta sin verksamhet eftersom pressningsarbetet kan göras på annan plats där det inte stör. Uponor Modulsystem 63-110 är även lämpligt i miljöer där man inte kan använda sig av elektriska verktyg på grund av risk för gnistbildning.

Pressning på arbetsbänken Exakta resultat Skarvning utan verktyg Snabbt montage Inga extra verktyg behövs

5


Fem steg till en perfekt skarv

En metod för alla problemställningar 1

Tack vare systemets moduluppbyggnad byggs alla skarvar upp i endast fem steg. Verktyg behövs därför bara vid pressningen och detta arbetsmoment kan utföras bekvämt på arbetsbänken. Arbete med kroppsbelastning i trånga vinklar eller i under- och uppläge hör till det förgångna.

2

3

4

1

Sätt in det avfasade kompositröret i pressdelen

2

Pressa

3

För in pressdelen i modulstommen

4

Skjut in låssprinten genom hålet i modulen

5

Kontrollera att låssprinten snäpper fast i modulen

5

klick

6


Uponor Modulsystem 63–110

Maximal flexibilitet med bara 26 komponenter Uponor Modulsystem 63-110 består av ett fåtal komponenter som alla är perfekt avstämda mot varandra. De tillgängliga delarna täcker alla dimensioner som behövs för en skräddarsydd kompositrörinstallation.

1

2

3

4

Beteckning

Typ*

Art nr

RSK nr

Uponor Vinkelmodul 90°

RS 2

1045434

187 7388

RS 3

1045435

187 7389

RS 2

1045436

187 7390

RS 3

1045437

187 7391

RS 2

1045438

187 7700

RS 3

1045439

187 7701

RS 2

1045440

187 7780

RS 3

1045441

187 7713

Uponor Vinkelmodul 45°

Uponor T-modul

Uponor Skarvmodul

5

Uponor Förminskningsmodul

RS 3/RS 2

1045442

187 7714

6

Uponor Pressdel 25 –32 Komposit

RS 2-25

1045417

187 7703

RS 2-32

1045418

187 7704

RS 2-40

1045419

187 7705

RS 2-50

1045420

187 7706

RS 2-63

1045421

187 7773

RS 2-75

1045422

187 7774

RS 3-90

1045423

187 7707

RS 3-110

1045424

187 7708

RS 3 80

1045425

187 7709

RS 3 100

1045426

187 7710

RS 2 R 2

1045427

187 7775

RS 2 R 2 1/2

1045428

187 7776

RS 3 R 3

1045429

187 7711

RS 2

1045430

187 7777

RS 2

1045431

187 7778

RS 2

1045432

187 7779

RS 3

1045433

187 7712

7

8

9

10

Uponor Pressdel 40 –110 Komposit

Uponor Fläns

Uponor Gängdel utvändigt gängad

Uponor Gängdel invändigt gängad

*Typ RS 2 är avsedd att användas för delar i dim 25-75 och typ RS 3 är avsedd för delar i dim 90-110

7


1628S 09-04-6-SP Produktion: Uponor AB

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Profile for Uponor Sweden

Bld mlcp 9005 062009 riser sale roschyr  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_mlcp/bld_mlcp_9005_062009_riser-sale-roschyr.p...

Bld mlcp 9005 062009 riser sale roschyr  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_mlcp/bld_mlcp_9005_062009_riser-sale-roschyr.p...

Profile for uponor