Page 1

Uponor Kulvertsystem FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR VÄRME O C H VAT T E N

01 | 2014 10001


Uponor Kulvertsystem – Från hus till hus utan skarvar och risk för korrosion

Uponor Kulvertsystem för både värme och vatten är lätthanterligt och kan enkelt förläggas förbi hinder. Ecoflex Aqua, Thermo och Quattro ger oslagbar flexibilitet för distribution av värme och varmvatten. Ecoflex Supra hindrar kallvattenledningar och tryckavlopp från att frysa.

Uponor Kulvertsystem, där Ecoflexröret ingår, är ett isolerat plaströrssystem för varmvatten och värme. Ecoflexröret kan rullas ut direkt från flaket och ner i schaktet i skarvfria längder upp till 200 meter. Kulvertröret består av ett isolerat mediarör av Uponor PEX, evalPEX eller PEM,

beroende på användningsområde. Isoleringen är av förnätat polyetenskum och mantelröret av korrugerad högdensitetspolyeten.

krafter bockas för hand i små radier. Till detta hör ett brett sortiment kopplingar, skarvsatser och brunnar för största mångsidighet.

Det helt korrosionsfria och vattentäta kulvertröret är mycket flexibelt och kan enkelt förläggas förbi hinder. Kulverten kan utan stora

Installationen kräver inga specialverktyg. Endast en såg och en kniv behövs för att kapa röret. Hela kulverten kan energiåtervinnas.

Lågförlustkulvert Uponor Kulvertsystem Stor flexibilitet som tillåter små bockningsradier Inga specialverktyg krävs Upp till 200 m skarvfritt Snabb installationstid medför maximal förtjänst

2

Den redan goda isolerförmågan hos Uponor Kulvertsystem kan förbättras ytterligare genom att förlägga den i en bädd av Leca. Mätningar visar på en betydande minskning av värmeförluster vid detta installationsförfarande; ett argument som är nog så viktigt vid byggandet av lågenerihus. Att sedan schaktningen blir både enklare och snabbare får man på köpet.

U P O N O R K U LV E R T S Y S T E M


Ecoflex Aqua för tappvarmvatten

Ecoflex Thermo för värme

Ecoflex Aqua är konstruerad speciellt för distribution av tappvarmvatten och finns tillgänglig som både enkelrörs- och tvårörskulvert. Tvårörskulverten innehåller rör för både varmvattendistribution och varmvattencirkulation.

Ecoflex Thermo används till distribution av värme och finns tillgänglig som både enkelrörs- och tvårörskulvert. Ecoflex Thermo tillverkas med diffusionstätade Uponor evalPEX rör. Detta eliminerar en eventuell risk för korrosion i det övriga rörnätet.

Ecoflex Quattro för värme och varmvatten Vår allt-i-ett-kulvert för värme- och varmvattendistribution inklusive varmvattencirkulation. En idealisk och ekonomisk lösning för enskilda installationer. Kulverten innehåller två Uponor evalPEX-rör för värme och två Uponor PEX-rör för varmvatten respektive varmvattencirkulation.

Frostfria husanslutningar Sluta oroa dig över vattenledningarna när det blir minusgrader. Ecoflex Supra är en eluppvärmd kulvert som aldrig fryser och kan användas överallt, där frysrisk föreligger. Du kan gräva ner röret eller lägga det direkt på marken, berget eller i snön.

Ecoflex Supra Plus och Supra Standard Eluppvärmd kulvert för dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten. Mediarör av PEM, tryckklass 10 bar. Ecoflex Supra Standard är styrdonsreglerad medan Supra Plus har en självbegränsande kabel. Ecoflex Supra finns i dimensionerna 25-110 mm och kan beställas i exakta längder upp till 150 m.

U P O N O R K U LV E R T S Y S T E M

Exempel på användningsområden: Fritidshus och villor Lantbruk Växthus Tillfälliga installationer Industribyggnader

3


1686S 13-12-5-SP

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Bld eco 10001 012014 kulvert web  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/preinsulated_pex/salesfolder/bld_eco_10001_012014_kulvert_web.pd...