Page 1

Uponor Komfortpanelsystem F Ö R B E H A G L I G A R E K L I M AT I OFFENTLIGA MILJÖER

01 | 2014 11001


Alla vet att värme stiger uppåt

Om ni befinner er i ett obehagligt varmt rum och känner behov av s­ valka, är det bästa sättet att kyla taket. Det har vi tagit fasta på.

Komforten i ett rum bestäms av flera olika faktorer, som temperatur, ljud, strålning, drag etc. För att kyla ner ett rum eller lokal finns det olika system där tekniken bygger på att blåsa in kall luft. Även om tempera­ turen blir behagligare, uppstår ofta andra störande moment. ­Mekaniska anläggningar innebär att den sval­ kande effekten även medför buller och drag. Konventionella kylsystem utgör ofta ett oestetiskt inslag i miljön.

En optimal lösning för behaglig kylning Precis som våra andra system för inomhuskomfort är Uponor Komfortpanelsystem en optimal vattenburen lösning. Komfortpaneler monteras i under­ taket och kylningen sker till hälften med strålning, till hälften med konvektion. Systemet syns inte och ger ett behagligt inomhusklimat, helt ljudlöst och dragfritt. Sundare arbetsmiljö med ett underhållsfritt system Komfortpanelsystemet är mycket lämpligt i miljöer med hög kon­ centration av dammpartiklar, till exempel klädbutiker. Med komfort­ paneler finns ingen risk att filter och kyllameller sätts igen av damm, som sänker kyleffekten och kräver underhåll, vilket kan vara fallet med ett konventionellt kylsystem.

Hur funkar det? Våra komfortpaneler ersätter en bestämd mängd av det vanliga undertakets skivor och blir därige­ nom en del av under­taket utan att synas. Normalt behöver ca 40-50 % av tak­ytan tas i anspråk för att täcka kylbehovet i lokalen. Det innebär att utrymme även finns för belysningsinstalla­tioner, ventilation och brandskydd. Resultatet är ett stilrent tak som medger god resonans och ljud­ dämpning. Enkel installation Komfortpanelen är utvecklad för säker funktion och okomplice­ rad installation. Den kan således monteras i ett förinstallerat bärverk typ ”Armstrong Trulock” T24 utan problem. I regel kan butiker och kontor hålla öppet som vanligt under installationen.

Systembolaget valde Uponor Komfortpanelsystem för att kyla sina nya lokaler i kvarteret Igor i centrala Västerås. Systembolaget är kända för att ha höga krav på både klimat och arbetsmiljö. Uponors lösning med Komfortpaneler uppfyller deras krav och ger ljudlös och dragfri kyla.

2

U P O N O R K O M F O R T PA N E L S Y S T E M - F Ö R B E H A G L I G A R E K L I M AT I O F F E N T L I G A M I L J Ö E R


Fördelar och egenskaper Låg bygghöjd Ljudisolerande Helt tyst (inga fläktljud) Inget drag Hygieniskt Underhållsfritt Tar ej luft ovan tak Uponor Komfortpanelsystem kan installeras medan butiken håller öppet.

Enkelt att montera Enkelt att installera i befintliga tak Enkelt att demontera Snabb byggtid Inga “heta” arbeten Låg underhållskostnad Osynlig installation Energieffektivt, tack vare ”hög” vattentemperatur

Uponor Komfortpanelsystem är mycket lämpligt i miljöer med hög koncentration av dammpartiklar, t ex klädesbutiker.

Panelerna finns i både 600 mm och 1200 mm, vilket gör det enklare att anpassa taket för att få en estetisk utseende i rummet, utan otympliga installationer.

U P O N O R K O M F O R T PA N E L S Y S T E M - F Ö R B E H A G L I G A R E K L I M AT I O F F E N T L I G A M I L J Ö E R

3


1687S 13-12-4-SP

Artikel ur Aktuella Byggen nr 1 2008

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Bld cpl 11001 012014 komfortpanelsystem web  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/comfort_panel/bld_cpl_11001_012014_komfortpanelsystem_web.pdf?ve...

Bld cpl 11001 012014 komfortpanelsystem web  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/comfort_panel/bld_cpl_11001_012014_komfortpanelsystem_web.pdf?ve...