Page 1

UPONOR INFRASTRUKTUR CLEAN EASY

NYHET

Uponor Clean Easy Uponor lanserar nu en enklare variant av reningsverk som är en kombination av en slamavskiljare och Uponors fosforfälla. Efterföljande rening görs lämpligen med markbäddsanläggning eller infiltration och då uppfyller anläggningen hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 Den satsvis styrda processen ger en optimal rening/fällning av fosfor i första kammaren på slamavskiljaren. Den enkla tekniken utan rörliga delar eller dränkbara pumpar i anläggningen ger en hög driftssäkerhet vilket leder till en enkel och robust avloppsanläggning.

• Uppfyller hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 • Komplettera med valfri efterföljande rening • Hög driftsäkerhet, inga rörliga delar eller dränkbara pumpar • Enkel installation, fabriksmonterad klart för start • Testad och utvärderad av JTI rapporten finns på www.uponor.se • Utrustad med larm • Elförbrukning som en glödlampa

Produktion: Uponor AB. Sverige

• Mycket enkel egenkontroll


Tekniska data RSK-nummer

561 79 52

Uponornummer

32 45 40

Längd

2615 mm

Bredd

1200 mm

Höjd tank/höjd transport

1900/2400 mm

Vikt

195 kg

Våtvolym

2,0 m³

Höjd in/utlopp

1055/955 mm

Anslutning in/utlopp

110 mm

El

230 V 1-fas 10A

Effekt

55 W

Elförbrukning

0,074 kWh/reningscykel

Larm

Ja, låg nivå flockningsmedel

Utpumpningsvolym

175 liter

Utpumpningstid

390 sekunder

Utpumpningsflöde

0,5 l/s

Flockningsmedel

Pax XL60

Maxflöde per dygn

1,0 m³

Mängd flockningsmedel

4 cl/reningscykel

Slamtömningsfrekvens

2 gg/år

Nedan finner du olika kombinationer för att få en komplett anläggning med efterföljande rening 1. Infiltrationsanläggning

2. Markbäddsanläggning

RSK-nr 561 79 52 561 90 40

RSK-nr 561 79 52 561 90 40 561 90 39

Produkt Clean Easy tank Rördelspaket för infiltration

5. Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler RSK-nr 561 79 52 561 90 99 561 90 39

Produkt Clean Easy tank Infiltrationsmodul- paket Rördelspaket mark- bädd

Produkt Clean Easy tank Rördelspaket för infiltration Rördelspaket mark- bädd

3. Markbäddsanläggning med tätskikt

4. Infiltrationsanläggning med infiltrationsmoduler

RSK-nr 561 79 52 561 90 40 561 90 39 561 91 40

RSK-nr 561 79 52 561 90 99

Produkt Clean Easy tank Rördelspaket för infiltration Rördelspaket mark- bädd Tätskiktspaket

6. Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler och tätskikt RSK-nr 561 79 52 561 90 99 561 90 39 561 91 40

Uponor AB Uponor Infrastruktur 513 81 Fristad

Produkt Clean Easy tank Infiltrationsmodul- paket Rördelspaket mark- bädd Tätskiktspaket

T F W E

033-17 25 00 033-26 66 39 www.uponor.se infrastruktur.se@uponor.com

Produkt Clean Easy tank Infiltrationsmodul- paket

Arkiv mini clean easy 090623  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/saljbroschyrer/arkiv_mini_clean-e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you