Page 1

Driftinstruktioner Push 12/ ElPush 12 Inställning av rumstemperaturen

Inställt värde på termostaten

Reglerdelen på ventilen (termostatreglaget) ställs in på en lämplig rumstemperatur.

Växling Sommar/Vinter ElPush 12

Luftens temperatur i rummet

1

6

2

12

3

17

4

22

5

28

1

2

1

2

Från vinter till sommar 1. Vrid termostaten medsols så att ventilen stängs. 2. Ställ in elvärmen i ett läge så rummet får efterfrågad temperatur. Inställningsbart 20-45°C på framledningstemperaturen. Från sommar till vinter 1. Vredet för elvärmen vrids motsols tills det tar stopp. 2. Ställ termostaten på vald inomhustemperatur. Se tabell ovan.

Lampans indikeringar

Lampa

Indikerar

Lyser grön

Elpatron inte strömsatt, elen inkopplad

Lyser rött

Elpatron värmer

Blinkar rött

Temperaturgivaren felaktig

Lyser ej

Ingen el finns till styrenheten

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

01 | 2013 5206

5206 012013 driftinstruktion push12 elpush12  
5206 012013 driftinstruktion push12 elpush12  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/underfloor_heating/push/5206_012013_driftinstruktion_push1...