Page 1

Montera Push 23 eller MPG 10 i skåp Uponor Push 23 monteras i Uponor Fördelarskåp med 205 mm djup. Max 6 slingor i 550 mm skåpet och max 12 slingor i 850 mm skåpet. WGF- eller Pro-fördelare kan avändas valfritt.

Artiklar som behövs förutom ventiler, fördelare och skåp är 2 par Uponor Push Vinkelset. Uponornr. 1058572 RSKnr. 5363676

08 | 2012 5186


2

1

Montera de längre vinklarna i vardera fördelare.

3

Montera den kortare vinkeln så att vinklarna bildar en 180° koppling.

a

b

a

b

4

Montera ventilerna.

Om skåpet ska monteras efter fördelaren kan vinklarna vikas uppåt eller nedåt, så att skåpet kan föras ned över fördelaren, med vinklar och ventiler.

X X X X S 1 0 - 0 3 -X- S P

Produktion: Uponor AB, Sverige

Släpp lite på löpmuttrarna (a) eller vrid fördelaranslutningen (b). När skåpet är monterat vrids vinklarna tillbaka till sitt ursprungsläge.

5

Lina och montera Uponor Push Anslutning Rak, RSK 5363677, i ventilerna och montera shunten.

Uponor AB Box 2 721 03 Västerås

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

5186 08 2012 montera push 23 i skap  
5186 08 2012 montera push 23 i skap  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/underfloor_heating/push/5186_08_2012_montera_push_23_i_ska...