Page 20

INFOGRAFIIKKA: TERO HARSUNEN

ISO

MUTTA HYVÄTAPAINEN

ORPE KULJETUKSEN SUUREN HYÖTYKUORMAN (HCT) PUUTAVARAAUTO AJAA PUUTA UPM:N TEHTAILLE SAIMAAN YMPÄRISTÖSSÄ.

Tutkimushankkeen tiedot Trafi myönsi poikkeusluvan 94 tonnin kokeiluyhdistelmälle vuoden 2014 syyskuussa. Tavoitteena on kehittää päätieliikenteeseen sopiva ympäristöystävällinen, turvallinen ja tehokas puutavarayhdistelmä. Tutkimushanketta koordinoivat Metsäteollisuus ry ja Metsäteho.

KUORMAN PAINOJAKAUMA JA SEN VAIKUTUS • Tiestöön kohdistuvat teli- ja akselimassat nykyisiä yhdistelmiä pienemmät. • Tierasitus pienenee myös autojen lukumäärän vähetessä. • HCT-yhdistelmä liikkuu ainoastaan poikkeusluvassa määritellyllä reitillä pääteitä pitkin.

20

PERUSTEITA REITTIVALINTAAN • Tutkimusauto ajaa vain Saimaata ympäröivällä päätieverkolla. • Terminaalivarastoissa varastoidaan puutavaralajit, joita kyseisellä laitoksella ei käytetä.

KULJETTAJAN VAATIMUKSET

PÄÄSTÖVAIKUTUKSET

• HCT-yhdistelmän kuljettajalta edellytetään normaalin raskaan ajoneuvon kuljettajan pätevyyden lisäksi erillistä käyttö-, hallinta- ja turvallisuuskoulutuksen suorittamista.

• CO2-päästöt ja polttoainekulutus laskevat suhteessa hyötykuormaan.

METSÄN HENKI 4/15

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 4/2015  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 4/2015

Metsän henki 4/2015  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 4/2015

Profile for upmmetsa