Metsän henki 3 2019

Page 12

Oikeat työt TEKSTI THOMAS FREUNDLICH

KUVAT UPM METSÄ JA JASKA POIKONEN

OIKEAAN AIKAAN

Hyvä metsänhoito varmistaa, että metsä pysyy tuottavana ja siitä voi nauttia monipuolisesti koko sen kasvun ajan päätehakkuuseen asti.

12

METSÄN HENKI 3/19