Page 20

METSÄN

KIERTO INFOGRAFIIKKA: TERO HARSUNEN

Säätelypalvelut $ tulvien säätely $ veden puhdistus

Tuotantopalvelut kuten

$ kasvien pölytys

$ puu $ ruoka

METSÄ MUUTTUU JATKUVASTI

ja sen piirteet ovat samanlaiset on kyse luonnonmetsästä tai talousmetsästä.

$ lääkkeet

EKOSYSTEEMIPALVELUT

HYVÄ SUUNNITTELU JA töiden laadukas toteutus ovat perusta metsien kestävälle käytölle.

Yhteismetsä

Metsätilan sukupolvenvahdos Metsäverotus

METSÄVARALLISUUDEN HOITO

METSÄN PARANNUS

METSÄNHOITO JA HAKKUUT

$ kunnostusojitus $ metsäteiden rakennus

ja perusparannus

MONIMUOTOISUUTTA EDISTÄVÄT TOIMET KUTEN $ kestävä hakkuusuunnitelma $ lehtipuut $ säästöpuut $ lahopuut $ arvokkaat elinympäristöt $ vesistöjen suojavyöhykkeet $ lajirunsauden säilyttäminen

UUDISTAMISVAIHE

$ kulotus $ maanmuokkaus $ luontainen uudistaminen,

20

METSÄN HENKI 2/15

kylvö tai istutus

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 2/2015  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 2/2015

Metsän henki 2/2015  

UPM Metsän lehti metsänomistajille 2/2015

Profile for upmmetsa