Page 32

METSÄPALVELUT | Tuhkalannoitus

Tuhkalannoituksen vaikutusaika on turvamailla huomattavasti kivennäismaita pitempi, jopa 50 vuotta.

Tuhkalannoitusta voidaan käyttää terveyslannoituksena myös moniongelmaisten entisten pelto- ja laidunmaiden puuston tervehdyttämisessä tai turvetuotantoalojen metsittämisessä.

Joustavasti kaikenikäisiin metsiin

”Turvemailla on huolehdittava vesitaloudesta eli metsät on kunnostusojitettava mielellään jo ennen lannoitusta tai viimeistään heti sen jälkeen”, muistuttaa Schildt. Tuhkalannoituksen voi toteuttaa lento- tai maalevityksellä. Maalevitykset voidaan hoitaa talvikaudella, kunhan metsässä on kantavat väylät, mitä pitkin liikkua. Ihanteellisin ajankohta on Schildtin mukaan heti harvennushakkuun jälkeen samana talvena. Lentolevityksen ehdoton vahvuus on puolestaan sen joustavuus, sillä levitys onnistuu lähes ympäri vuoden. Lentolevityksen voi toteuttaa joka kasvuvaiheessa ja jopa ilman harvennusta kaiken ikäisiin metsiin, taimikot mukaan lukien. ”Oli levitystapa kumpi tahansa, tuhkalannoitus on sijoitus, joka kannattaa varmasti”, toteaa Schildt.

32

METSÄN HENKI 1/18

TUKEA TARJOLLA omia metsiään säännöllisesti jo yli 15 vuoden ajan. ”Pitkäaikaisen kokemuksen ja osaamisen ansiosta asiantuntijat osaavat neuvoa oikean lannoitteen, lannoitustavan ja ajankohdan niin, että lannoituksesta saadaan paras hyöty”, kertoo metsäpalveluiden tuotepäällikkö Elise Hovi UPM:ltä. UPM Metsänlannoituksen palvelupaketilla lannoittaminen on tehty metsänomistajalle helpoksi. ”Kokonaispaketti sisältää kaiken. Metsänomistajan tarvitsee vain ilmaista kiinnostuksensa metsänlannoitukseen. Me hoidamme loput”, Hovi kuvailee. Lannoituksia on kolmea eri tyyppiä. Turvemaiden tuhkalannoitusten lisäksi kivennäismaille tehdään kasvatuslannoituksia ja ravinnehäiriöistä kärsiville maille terveyslannoituksia, joissa maaperän ravinnetasapaino korjataan kuntoon. Terveyslannoitukseen on mahdollista saada valtion kestävän metsätalouden tukea eli niin sanottua kemera-rahoitusta. UPM kartoittaa mahdollisuuden tuen saamiseen ja tekee myös hakemuksen ja toteutusselvityksen metsänomistajan puolesta. Tuen metUPM ON LANNOITTANUT

sänomistaja saa suoraan tililleen. Myös turvemaiden tuhkalannoituksille myönnetään tietyin edellytyksin tukea. Hovi muistuttaa, että UPM:n kumppanuusasiakkaat voivat käyttää puukaupoista saatavia bonuksia lannoituspalveluun. ”Ja harvennuksen puukauppatuloista on vaivatonta sijoittaa osa metsänlannoitukseen”, Hovi vinkkaa. Lannoituspalvelun hinta vaihtelee 250–580 euron välillä hehtaarilta kohteesta riippuen. Kulut metsänomistaja voi vähentää metsätalouden verotuksessa. Lannoitteen levityksen hoitavat UPM:n sopimusyrittäjät ja ne toteutetaan joko maalevityksinä tai lentolannoituksina helikopterilla. ”Moni arkailee turhaan lannoittamista. Harvoin löytyy niin pientä metsää, ettei sitä kannattaisi lannoittaa”, rohkaisee Ecolan Oy:n palvelupäällikkö Heikki Suvanto. Suvanto suosittelee kysymään UPM:n metsäasiantuntijalta vaihtoehtoja. Yksi ratkaisu ovat yhteislevitykset. Jo hehtaarin kokoisen metsän lannoitus on taloudellisesti kannattavaa, kun mukana on samalla levityskerralla useita metsäpalstoja.

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Profile for upmmetsa