Page 24

Sakeaa on, vaikka on kahteen kertaan raivattu.

”Nyt tahtia voisi hiljennellä, ja viimeksi olen ostanut metsää jo jälkipolvien nimiin – vaikka satavuotiaaksi meinaankin elää.” METSÄNOMISTAJA HANNU TURKKI

24

METSÄN HENKI 1/18

”Siitähän se läksi kierre käyntiin, kun 80-luvulla ostin yhden palstan ja käytin siltä saadut puunmyyntirahat jälleen metsänhankintaan. Nyt tahtia voisi hiljennellä, ja viimeksi olen ostanut metsää jo jälkipolvien nimiin – vaikka satavuotiaaksi meinaankin elää”, Turkki naurahtaa.

UPM ehdottaa, metsänomistaja päättää Lappeenrannassa kaikki paikalliset tuntevat Mutterina Kaukaan tehdasalueen vierellä olevan rakennuksen, joka oli ennen Kaukaan keskushallinnon käytössä. Hannu Turkki piipahtaa talossa silloin tällöin kaupunkireissuillaan metsäasiakasvastaavansa Pertti Nuortimon pakeilla. Yleensä asiana on puukauppa, jota tehdään käytännössä joka vuosi, sillä Turkki pyrkii saamaan hakkuutuloa tasaisesti. Metsäasiakasvastaava saattaa herätellä kaupantekoon, mutta metsänomistaja päättää, mitä myy ja milloin. ”Hannu on aktiivinen ja omat metsänsä hyvin tunteva metsänomistaja, jolla on vielä kohtuullisen paljon päätehakattavaa. Kun molemmat tiedämme, mistä

puhumme, kaupanteko on aika mutkatonta”, Nuortimo kiittää. Nuortimo ajoittaa herättelynsä niin, että Turkki voi hyödyntää puukaupassa hinnantarkistusetua. Kun kaupat tekee joulukuun ja toukokuun välisenä aikana, hinnantarkastusetu takaa kumppanuusasiakkaalle hyvityksen, jos hinnat puumarkkinoilla lähtevät nousuun. Sopivan myyntikohteen valinta pohjautuu vankkaan tietoon hakkuutarpeista. ”Kun olen ikäni metsissä kulkenut ja apuna on vielä UPM MetsäSoppi, ei näitä päätöksiä kovin paljon tarvitse pohtia. Tietysti pyrin myös siihen, että kohde on ostajan kannalta järkevän kokoinen ja tarkoituksenmukainen, siitä saa sitten hintaakin paremmin”, Turkki toteaa. Kaakkois-Suomi on Turkin ja Nuortimon mukaan hyvää aluetta puukaupalle, ja puuntarve näyttää jatkuvan tulevaisuudessakin. ”Seudulla on kohtuulliset välimatkat ja suuria tehdaskeskittymiä, joihin on viime aikoina investoitu”, Nuortimo perustelee. ”Kaukaan ja Kymin tehtaille tehdyt investoinnit varmistavat puun menekkiä”, Turkki jatkaa.

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Profile for upmmetsa