Page 19

KUORMAINVAAKAMITTAUS

TEHDASMITTAUS

2%

6%

tehtaille toimitetusta puusta

Kuormainvaakamittauksen merkitys on kasvanut etenkin kuitupuun mittauksessa vähentäen pinomittausta. Integroidun puunkorjuun, jossa samanaikaisesti korjataan sekä aines- että energiapuuta, yleistyminen on lisännyt kuormainvaakamittauksen käyttöä. Mittauserä punnitaan kuormauksen tai purkamisen yhteydessä ja mittauserien massat muunnetaan tuoretiheyslukujen (kg/m³) perusteella kiintokuutioiksi. Mittauserän massa ilmoitetaan kilon tarkkuudella.

Nosturin kourassa olevat anturit punnitsevat puut.

tehtaille toimitetusta puusta

Puutavaran mittaus tehtaalla mahdollistaa suurten puumäärien mittaamisen samassa paikassa sekä investoinnit kehittyneisiin mittaustekniikkoihin ja -menetelmiin. Yleisimmät tehdasmittauksen menetelmät ovat erilaiset otantaan perustuvat mittausmenetelmät, kuten paino-otantamittaus, nippulukuotanta ja laserskannaukseen perustuva mittaus sekä pinomittaus ajoneuvossa. Sahatukkien mittaus tapahtuu pääsääntöisesti tukkimittarilla pölkky kerrallaan.

Mittaustietojen dokumentointi

A

Katkontaohjeet lähetetään UPM:ltä sähköisesti hakkuukoneelle. Puutavara kuutioidaan hakkuukoneen kourassa, joka mittaa jatkuvasti rungon paksuutta ja pituutta.

C

Mitattavan erän mittaustulos säilytetään mittalaitteen muistissa kunnes koko erä on mitattu. Mittaustulokset siirtyvät hakkuukoneelta sähköisesti UPM:n tietojärjestelmään ja edelleen mittaustodistukselle.

B

Mittaustietojen tulostusta varten rekisteröidään runkoluku runkolajeittain, mittauserän tilavuus runko- ja puutavaralajeittain sekä pölkkyjen kappalemäärä puutavaralajeittain. Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa. Rungon mahdollinen kuoriutuminen sekä runkoon kertynyt lumi ja jää huomioidaan mittauksessa.

Pystykaupoissa loppumittaustodistus tehdään hakkuun ja metsäkuljetuksen päätyttyä. Metsänomistajalle annetta­ vasta mittaustodistuksesta selviävät hakkuumäärät puutavaralajeittain sekä puukaupan arvo.

19

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Profile for upmmetsa