Page 1

Vojkovický ZPRAVODAJ Obcasník obce Vojkovice (Moravskoslezský kraj), císlo 4/2011, ríjen

Vojkovický den pobavil stovky lidí Stovky občanů Vojkovic a přespolních se bavily v průběhu Vojkovického dne, který se uskutečnil 3. září 2011 v areálu tzv. výletiště. Akce nesla podtitul „To nejlepší z naší obce“ a na pořadatelství se kromě zastupitelů obce, aktivně zúčastnily všechny organizace a spolky, působící na území obce – Klub důchodců, TJ Sokol Vojkovice, Sbor dobrovolných hasičů, Kynologický klub, Svaz branně-technických sportů, Společenský klub Vojkovice a Český svaz včelařů. Obnovená tradice dopadla na výbornou, díky pěknému počasí, skvělé přípravě a zapojení jak zástupců obce, tak pomoci všech složek a sponzorů, díky bohatému občerstvení, ať již šlo o různé pochutiny, nebo medovinu, vařonku, speciální kvasnicové pivo Vojkovjan z dílny Minipivovaru U Koníčka. Co bylo možné vidět? Především představení jednotlivých složek, působících na území Vojkovic, atrakce a soutěže nejen pro děti – především o kouzelnické vystoupení a kreslení na obličej byl zájem, v prostoru střelnice bylo možné si zastřílet z laserových pušek, na programu byl seskok parašutisty a k velkému překvapení nakonec na hřiště přistál ne jeden ale hned tři parašutisté. K tomu všemu hudba a dobré jídlo a pití, dovednostní soutěže a podobně. Velkého zájmu se těšila ukázka dovedností pejskařů, především pak tančící

pejsek přivedl lidi do varu. Ukázka zásahu hasičů v podání dřívějších aktivních hasičů byla úžasná, stejně tak se děti nasmály i v rámci stříkání z hadic. Vrcholem pak byla soutěž párů o titul „Univerzální Vojkovjané“ o putovní pohár starostky obce. Ten si spolu s finanční odměnou a věcnými dary odnesl pár Kateřina Bohunská a Kamil Stříž. Fotbalové utkání "Sever" vs. "Jih" se uskutečnilo s regulérním ligovým rozhodčím, který přispěl k remíze 1:1. V penaltovém rozstřelu pak uspěli hráči na jih od hlavní silnice protínající obec. Akci pak zakončil skvělý Sagar, který zaplnil taneční parket vojkovického výletiště jako již dlouho nikdo předtím. O jedné z přestávek ještě proběhla soutěž v hodu padesátilitrovým sudem do dálky. Vítěz doslova přehodil celé pódium a téměř trefil reproduktory. „K vysoké návštěvě a skvělé náladě přispěl i akční program. Test před setkáním obcí Vojkovice ČR (u Brna, Mělníka a Karlových Varů) tak dopadl na výbornou a s Vojkovickým dnem můžeme počítat i příští rok," řekla starostka Vojkovic Hana Sobková. Vojkovický den č. 1 skončil, ať žije Vojkovický den 2012! Další informace a fotografie na straně 4 a 5. (Pozn: Video, které zachycuje atmosféru akce, stejně tak desítky fotografií, je ke stažení na www.vojkovice.eu)

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ 7. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOJKOVICE (7. 9. 2011) Zastupitelstvo obce schválilo: • Výběr dodavatele na zajištění projektové přípravy pro podání žádosti o dotaci na objekt budovy Mateřské školy Vojkovice. Projekt nazvaný „Rekonstrukce a přístavba budovy mateřské školy Vojkovice č. p. 17“ realizuje firma PROFSTAV, s.r.o. za 187 200 korun. • Darovací smlouvu na příjem peněžního daru ve výši 250 000 korun od firmy Skanska Transbeton, s.r.o. na rok 2011. • Přijetí daru od firmy Greener s.r.o. – dva stolní fotbaly a dva ping-pong stoly. a

Zastupitelstvo bere na vědomí: • Informaci starostky o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní a s ním souvisejících protestech starostů menších měst a obcí. • Požadavek pana Hergoviče na umístění značky „40“ za křižovatku nad panem Walachem (na Lištinu). a

Zastupitelstvo obce ukládá starostce: • Připravit ve spolupráci s firmou VOLTFOTO GROUP s.r.o. smlouvu o zřízení věcného řemene pro zajištění přístupu na asfaltovou plochu z provizorní komunikace zřízené firmou SKANSKA Transbeton, s.r.o. • Zajistit opravu výtluků na místních komunikacích v obci Vojkovice • Zjistit možnost prodloužení provozní doby mateřské školy ve Vojkovicích do 16.00 hodin

ČÍM VÍCE SEPARUJEME, TÍM VÍCE DO OBECNÍ KASY ZÍSKÁVÁME Paní starostko, kolik platíme ve Vojkovicích za svoz komunálního odpadu? Za svoz všech odpadů platíme ročně asi 300 000 korun. Je v tom tedy zahrnutý odvoz popelnic, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, svoz pneumatik a doprava Hana Sobková za svoz tříděného vratného starostka obce odpadu. Občan Vojkovic Vojkovice platí 340 korun ročně, děti do 18 let a důchodci 140 korun za rok. Jde přitom o nejmenší platby za odpady v okolí Vojkovic. Kolik financí musí obec platit firmě za svoz a kolik z toho Vojkovice mají do obecní kasy? Od občanů a firem vybereme ročně zhruba 200 000 korun, takže obec doplácí cca 100 000 korun ročně. Frýdecká skládka, kde jsou odpady ukládány, přitom zdražuje skoro každý rok. Co máme z toho, že máme kontejnery na separovaný odpad? Za separovaný odpad dostáváme od firmy EKO-KOM, a.s. finance, kterými částečně hradíme za odpad neseparovaný. Jaký je vývoj objemu financí, které obec získává díky tomu, že občané separují odpad? Příjmy za separovaný odpad činily v roce 2006

SVOZ ODPADŮ V pátek 14. října 2011 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odpad, který se občanům nevejde do popelnic. Kontejner bude přistaven jako obvykle na parkoviště „U Židků“ a v pondělí bude odvezen.

jen 13 764 korun, o rok později to bylo již 21 554, v roce 2008 to bylo 46 467, v roce 2009 růst pokračoval až na 57 188 korun a loni jsme se dostali na 83 381 korun, čili 6 x více než to bylo v roce 2006. Tyto peníze jsou příjmem za separovaný sběr od firmy Eko-Kom. Kdybychom neseparovali, co by se dělo? Kdybychom netřídili odpad, byly by popelnice plné plastů a skla. Platby za popelnice a uložení netříděného odpadu jsou přitom největší. Obec by musela doplácet ze svého ještě více a zřejmě by musela zvýšit poplatky svých občanů. Raději děláme a vytváříme podmínky pro separaci odpadů v místě vzniku. Proto stále častěji

vidíme v naší obci kontejnery na separovaný odpad. Jestli tomu dobře rozumím, čím více bychom separovali, tím zajistíme větší přísun financí do obce? Ano. V této souvislosti má známý nešvar, pálení plastů a dalších materiálů v kotlích, své další “mínus“. Nejenže ničíme zdraví své a svých sousedů, ale i zbytečně ubíráme finance, které by mohly proudit do kasy obce a vlastně i občanů. Kontejnerů na plasty a papír je v obci dost, jsou snadno dostupné. Je to škoda, že se část našich občanů takto nezodpovědně chová. (čes)

VOJKOVICE ZÍSKALY "ZLATOU CIHLU" Ocenění "Zlatá cihla" získala obec Vojkovice za způsob provedení a výsledek rekonstrukce budovy bývalé školy. O předání ceny rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Sdružení měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a Moravskoslezský kraj. Ocenění bylo součástí krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (POV), do které se naše obec přihlásila, ale nakonec v těžké konkurenci neuspěla. "Jelikož šlo o historickou budovu, snažili jsme se touto rekonstrukcí zachovat její původní ráz," řekla starostka obce Hana Sobková. Rekonstrukce budovy bývalé školy, rekonstrukce zahrady - základní údaje

Budova bývalé školy pochází z roku z roku 1872. V roce 1924 byla přestavěna a rozšířena o další patro. Další rekonstrukcí prošla v roce 1958, následná až v roce 2004, kdy byl postupně až do dnes rekonstruován interiér budovy. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce střechy. V roce 2008 se zrekonstruovalo i prostranství před a vedle objektu. V roce 2009 byla provedena výměna oken, dveří a oprava fasády. a

Připomeňme si celkové náklady: Rekonstrukce střechy: celkem 836 746,- Kč, z toho dotace MSK 788 043,- Kč Rekonstrukce zahrady: celkem 343 000,- Kč, z toho dotace POV MMR 240 000,- Kč Rekonstrukce budovy exteriér: celkem 851 880,- Kč, z toho dotace LEADR 628 349,- Kč, dotace MSK 148 900,- Kč Obnova interiéru: celkem 500 000,- Kč, z toho dar firmy Skanska 250 000,- Kč.


2 ZVYŠOVÁNÍ DANÍ Z NEMOVITOSTÍ BYLO NEPŘÍJEMNÉ, ALE SNAŽÍME SE VŠE KOMPENZOVAT Ve Vojkovicích jsou údajně jedny z největších daní z nemovitostí v okolí?

populistické a laciné gesto, vždyť jde s prominutím o desítky korun ročně.

Není to pravda. Například Nošovice mají koeficient pro výměr daně č. 5 a my jen 2. Tato daň č. 2 je jen ze zastavěné plochy. Z pozemků pro zahrady, lesy a pole se nezvýšila. Na druhou stranu jsme zvýšení daní kompenzovali např. snížením platby za svoz odpadů občanům, která je nejnižší v okolí.

Navýšení daně udělal stát i obec. Kdo první?

Kolik vlastně činí rozdíl mezi výměrem č. 1 a 2? Daň z nemovitostí pro rok 2011 činila 470 000 korun. Po případném snížení by činila 290 000 korun, rozdíl by tak představoval 180 000 korun. Myslím, že daně opět vracíme občanům v jiné podobě. Např. 5 000,- Kč každému nově narozenému dítěti, 5 000,- Kč pohřebné, 1 500,- Kč pro prvňáčky, dary pro naše starší občany slavící výročí…. Tuto formu a v této výši nemají v každé obci. Navíc podporujeme činnost všech místních spolků. Také na rozvoj a výstavbu v obci potřebujeme peníze. I když dostaneme dotaci, tak každou musíme v nějakém procentu doúčtovat z rozpočtu obce. Věřím, že všichni ví, jak na tom nejen česká, ale i světová ekonomika je, musíme si pomoci sami, jak jen to jde. Snižování daní je

Zastupitelé se rozhodli daň v minulém volebním období navýšit. Až poté, v dalším roce rozhodl stát o dalším navýšení. To jsme nemohli tušit. Zúčastnila jste se nedávno demonstrace starostů v Praze? Oč jde? Nebyla to demonstrace, ale spíše tichý souhlas starostů malých obcí (přes 6 000 obcí, pozn. redakce) s návrhem ministra financí na změnu rozpočtového určení daní, který by měl navýšit příspěvky státu malým obcím, které jsou nynějším zákonem diskriminovány. V čem vidíte tuto „diskriminaci“? Na každého občana získává Praha od státu 31,7 tisíc ročně, v Plzni je to 19,4, v Brně 19,1, Ostravě 18,6 a ve Vojkovicích? … 6,6 tisíc korun ročně. V tomto vidíme diskriminaci. Je potřeba se dostat na standard běžný v Evropské unii, kdy rozdíl mezi hlavním městem a obcemi činí max. 1:3. Daňové příjmy Vojkovic činily v roce 2010 celkem 3 736 000 korun, podle novely by příjmy činily 4 721 000 korun.

Pokud tento návrh projde a poslanci jej schválí, znamenalo by to tedy pro naši obec navýšení státního příspěvku o milion korun ročně. Proto jsem s ostatními starosty šla podpořit tento návrh. Zúčastnilo se nás asi tisíc a předali jsme premiérovi petici s podpisy všech zúčastněných starostů. (čes)

ŽHAVÁ AKTUALITA: NAŠI HASIČI MAJÍ NOVÝ VŮZ!!! Nový hasičský vůz mají od počátku října 2011 členové našeho Sdružení dobrovolných hasičů. Nové a moderní zásahové vozidlo, které zvýší prestiž našeho Sboru, tak díky podpoře obce, nahradilo stávající „prehistorický“ vůz. Věříme, že tento moderní stroj značky Renault bude sloužit stejně dobře jako stará dobrá Praga! Podrobnější informace přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje.

Z PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZÍSKÁVÁ OBEC VÍCE NEŽ DŘÍVE V naší průmyslové zóně působí nyní kolik firem? V prostoru bývalého letiště působí v této fázi tři firmy. Jde o betonárku a dvě fotovoltaické elektrárny. Betonárna je umístěna na pozemcích Petr Tesarčík obce Vojkovice, elektrármístostarosta ny jsou na soukromých obce Vojkovice pozemcích. Fotovoltaická elektrárna je menší než se plánovalo? Co se stalo? Elektrárna měla být větší, a proto obec pronajala své pozemky majitelům elektrárny. Došlo však ke změně, kterou nikdo nečekal. Všichni dobře víme, že stát náhle (pod tíhou nekontrolovatelného boomu solárních elektráren a tlaku veřejnosti, která se obávala zdražování elektrické energie), změnil podmínky dotačních programů pro investory, čímž se investoři dostali do pro ně nevýhodných situací. Navíc elektrárenská

společnost ČEZ nedala souhlas k připojení tak velké elektrárny do distribuční sítě. Proto nám investor pozemky vrátil. Ano, mohli jsme se soudit, mohli jsme trvat na svém, ale čeho bychom dosáhli?! Jednak bychom mohli majitele fotovoltaické elektrárny dostat do ekonomických problémů a taktéž bychom si pokazili dobré vztahy. Máme taky nyní pozemky k dalšímu pronajmutí. Navíc, jako kompenzace bude pět let vyplácen dar obci v částce 100 000 korun ročně. Betonárka je již taky „menší“ než bývala? Ano, tím, že jsme zmenšili betonárně nájemní prostory, tak nám betonárna prodloužila smlouvu o dalších pět let. Je potřeba si uvědomit, že i betonárka se snaží chovat tržně. Dostali nabídku v okolí a uvažovali o odchodu ze zóny. Proto jsme se snažili dohodnout takto. Výhody spatřuji i v tom, že volné plochy opět nabídneme

k pronajmutí a jednáme se zájemci, kteří reálně existují a se kterými jednáme. Betonárna ročně platí 335 000 korun, jejich dar obci činí ročně 250 000. Takže kolik financí do obecního rozpočtu z průmyslové zóny ročně máme? Po těchto změnách získává obec z průmyslové zóny celkem 685 000 korun ročně. Je to méně, než bývalo, ale když si uvědomíme, že jak majitelé betonárky, tak i fotovoltaické elektrárny se potýkají s krizí jako my všichni ostatní, buďme spokojeni s tím, co nám plocha vydělává. Jde jednak o nemalé finanční dary, ale i drobné pozornosti, které přispívají k činnosti našich spolků. Například firma Greener s.r.o., která vlastní menší ze dvou elektráren, nedávno věnovala obci dva pingpongové stoly a dva stolní fotbálky, které jsou umístěny v budově bývalé školy a začnou již brzy sloužit našim občanům v rámci pravidelných turnajů. (čes)


3 HOJNÁ ÚČAST NA STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDOVY TJ SOKOL

Takto to vypadalo v baru Na hřišti v době oprav

Měsíc červenec je obdobím odpočinku a dovolených. Netýkalo se to však řady členů a příznivců TJ Sokol Vojkovice. Obecní úřad poskytl 50tisícovou dotaci na opravu a údržbu. Celkem 31 občanů naší obce všech generací se pak zapojilo do práce. Šlo o výměnu oken a zateplení budovy na hřišti. Koordinaci a dohled nad kvalitou práce zajišťoval František Veselka a další místní řemeslníci. Konečný úklid provedlo devět žen a dílo tak bylo dokončeno. Výbor TJ Sokol Vojkovice touto cestou děkuje všem zúčast-

Do prací se zapojilo více než 30 lidí. Občerstvení na závěr přišlo vždy vhod

něným za pomoc bez ohledu na svůj volný čas. Tak velkou účast jsme již dlouho nezaznamenali a byli jsme velice příjemně překvapeni. Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu, starostce Haně Sobkové a všem zastupitelům za finanční podporu, která sloužila na nákup potřebného stavebního materiálu a výrobků k provedení tolik potřebného díla. Všichni, kteří přidali ruku k dílu, jsou uvedeni na www.vojkovice.eu TJ Sokol Vojkovice

Nové bezpečnější zábradlí na Holcinu Celkem na 406 800 korun přišla výměna zábradlí přes přivaděč (na Holcinu). Náhrada bezpečnosti nevyhovujícího zábradlí byla realizována firmou Megajvr, s.r.o. (Návazná 1154/35, Praha 6, Suchdol). 60 % nákladů, čili 244 080 korun, bylo hrazeno z programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2011“ a 40 % (162 720 korun) z prostředků obce.

V OBCI MÁME NOVÝ PNEUSERVIS Řady podnikatelů rozšířil v polovině září 2011 Štefan Soviar, který začal v objektu vedle Obecního úřadu (v domě po bývalém uživateli, p. Tokaryk) provozovat pneuservis. Pneuservis bude k dispozici majitelům osobních a užitkových aut každý pracovní den od 7 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. „Rekonstrukce prostor, především pak úklid, malování, elektroinstalace a montáž technologií trvala více než měsíc,“ říká Štefan Soviar z Hnojníku, vyučený autoelektrikář na střední škole ve Frýdku-Místku (Lískovecká), který v oboru pracuje od roku 2006. Pneuservis je vybaven standardními technologiemi, které má mít každý kvalitní pneuservis. Dominantní je samozřejmě čtyřramenný dvousloupový zvedák s nosností 4 tuny. „Mám zde zcela nové přístroje GolemTech, zajímavostí je snad jen odsávačka oleje. Ta umožní odsát olej i ze stojícího auta, navíc majitel v průhledné

nádobě vidí, kolik bylo oleje odsáto,“ vysvětluje nový podnikatel ve Vojkovicích, který je v objektu v nájmu. Celkové přezutí s vyvážením přijde v novém pneuservisu na 450 korun, výměna ventilků pak na 80 korun. Mezi další nabízené služby patří prodej a výměna pneu (značky. Barum, Matador, Continental a Sava), sezónní uskladnění pneu, opravy defektů, oprava brzd, v budoucnu pak výměna oleje, filtru a provozních kapalin. Štefan Soviar může zákazníkům nabídnout i přípravu vozidel na STK a možnost zajištění SKT. Větší vozidla se budou přezouvat před vjezdem do dílny, ale tomu bude muset předcházet úpravy před objektem. „Příští rok spolu s majitelem objektu, taktéž dlouholetým majitelem pneuservisu, plánuji vydláždění prostoru před dílnou a úpravu nájezdu,“ říká Š. Soviar, který hodlá služby dále rozšířit i o nabídku autobaterií. Pro ty,

Vjezd do servisu

Vybavení dílny

kteří by si na opravu svého vozidla chtěli počkat, je připraveno skromné, leč dostačující zázemí s občerstvením. Začátky jsou vždy těžké, věříme a přejeme, že se novému podnikateli bude v obci dařit. (čes)

Servis vede Štefan Soviar

Celkové přezutí vyjde na 450 korun


4

Fotoreportáž z Vojkovického dne


5

UNIVERZÁLNÍ VOJKOVJANÉ PO 400 LETECH Jednou z velice sledovaných akcí byla soutěž Univerzální Vojkovjané. Celkem 8 párů se přihlásilo do tohoto sportovně-recesistického, velice náročného, závodu. Podle Stanislava Cieslara, organizátora soutěže a předsedy Kulturní komise obce Vojkovice, jde o velice náročný závod, který vychází z historických tradic obce. Soutěž podle něj odráží životní styl, kterým zde místní lidé žijí. „Lidé zde vždy museli držet spolu, proto soutěž párů a jízda na trakaři, lidé zde byli pracovití, proto to řezání dřeva a škrábání brambor, místní se vždy vyznačovali šikovností a taktikou, proto běh s vejcem na lžíci a hody na přesnost... A „vařonka" a pivo v cíli? No, po práci si místní vždy dopřáli zasloužené odměny," popisuje důvody jednotlivých dovednostních disciplín organi-

zátor. Podle něj se obdobné akce konaly na území naší obce zřejmě již v 17. století. Myšlenka na vznik soutěže se váže k události nalezení pozůstalostní truhly po Ervínu Chloubovi, který v lokalitě Holcina pěstoval chmel a současně těžil měď. „Při kopání základů svého rodinného domu jsem objevil dokumenty a některé z nich popisují soutěžní klání, které se zde konalo poprvé v roce 1611, čili před 400 lety, což mě inspirovalo," říká S. Cieslar. Podle dalšího z dokumentů, tehdejším týdeníku Vojkovické víkendové ozvěny se píše, že prvním vítězným párem se stal Hugo Silný, který se živil vytahováním koňských povozů do kopce (v prostoru stávající hospody Formanka), a jeho sestra Hermína. Ta byla švadlenou v místní dílně Gaura & syn se specializací na pracovní

oděvy, Divize rukavice. Vítězové tehdy obdrželi od starosty obce Františka Myslíka dva hektary jeho pole s mákem, protože na něm už nestíhal hospodařit. Soutěž trvala až do roku 1839, kdy se přihlásilo tak velké množství párů, že to organizátoři nezvládli. Nudící se davy lidí bloudily okolím, načež se pak podílely na výstavbě a zahájení provozu hutních a železárenských továren na Třinecku a Ostravsku. Účastníci závodu: Dalibor a Zuzana Majerovi, Tomáš Bohunský a Aneta Střížová, Břetislav a Božena Majerovi, Kamil Stříž a Kateřina Bohunská, Roman Tyrlík a Dagmar Nytrová, Otmar a Soňa Střížovi, Zuzana a Petr Nytrovi a Filip Šlapka a Veronika Dvorská. Děkujeme, hrdinové!


6


7 „DOSPĚLÁCI“ SE SNAŽILI, ALE TROCHU TO MLÁDEŽI POKAZILI Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 24. září 2011 Sportovní den. Soutěžního klání se uskutečnilo ve sportovním areálu v Dobré a zúčastnilo se ho celkem 12 obcí. Vojkovice nakonec dosáhly bohužel až na 7. místo, bohužel proto, že po první části, kdy bojovaly naše děti, byly Vojkovice na fantastickém 3. místě. Tento super výsledek „pokazili“

Slavnostní nástup

dospělí, kteří ve svých soutěžích propadli. „Propad by nemusel být tak silný, kdyby některé obce nenasadily na soutěž, především pak na štafetový běh dospělých doslova atlety. Když jsem viděl slečnu, která přijela na kole těsně před závodem a s během připomínajícím gazelu prosvištěla svůj úsek, a hned pak odjela na své kole pryč, tak jsem tušil, že náš tým,

Hod na kuželky

který se celou dobu podílel na organizaci soutěže, nemá moc šancí,“ příště nasadíme silnější kalibr, naše fotbalisty a příště to všem ukážeme,“ uvedl předseda Kulturní komise obce Vojkovice Stanislav Cieslar, který litoval podcenění výběru týmu vojkovických „dospěláků“.

Příprava na hod vejcem (syrovým)

Skok do dálky, aneb skok geparda Soutěžní tým s doprovodem

Zástupci Vojkovic před soutěží

Příprava na skok v pytli Střelba na branku

Štafetový běh "dospěláků"


8 VOJKOVICE CENTREM NETRADIČNÍCH AUTOMOBILŮ V průběhu letošních prázdnin jste mohli zahlédnout ve Vojkovicích mnoho zajímavých automobilů, které se vztahují k našim spoluobčanům. Podívejme se na ně.

kterým se proháněj v rodné obci své nevěsty, vybavil v den svatby dvěma sudy piva. Podle nepotvrzených zpráv volali kolemjdoucí na projíždějícího se Karla Šulíka, smějícího se, něco ve smyslu: Smích, Karle? Přejde! A

Svatební Velorex na Holcině

Elektromobil se dobíjel v „Baru“

ky do všech pater, já nejsem žadnej raper, ale jsem instalatér“ – Instalatérství Jarda). Přejeme Martinovi Veselkovi mnoho úspěchu v podnikání.

Známý český vynálezce František Křižík se před 100 lety projížděl po Praze v elektromobilu, pak však ropná lobby auta na elektriku prakticky zlikvidovala. Vypadá to však, že nástup elektromobilů je zde opět. Vždyť např. ve státu Kalifornie chce místní guvernér Arnold Schwarzenegger v roce 2020 celou 1/3 aut na elektriku. Vojkovice samozřejmě nemohou stát tomuto trendu bokem. Možná

Smích Karle? Přejde… Kdo by neznal Velorex - hadrák, který leští z filmu Vrchí, prchni!? Hlavní protagonista Josef Abrhám by mohl určitě závidět úpravu tohoto kultovního vozidla, které se objevilo jednoho dne na „ranči“ manželů Sadlekových na Holcině. Velorex jako vozidlo pro nevěstu, oděný celý v bílém rouchu, přijel do Vojkovic v rámci pravidelného srazu těchto tříkolek.

Levnější než Jarda Důmyslnost a vtip českých lidí je známá po celém světě. Dalším příkladem je označení firemního vozidla našeho spoluobčana Martina Veselky, který začal na jaře podnikat jako Osoba samostatně výdělečně činná – voda, topení, kanalizace, solární sestavy. Na své vozidlo kromě nabídky služeb umístil i slogan: „Jsem levnější než JARDA“, čímž vtipně zareagoval na populární reklamu o instalatérovi Jardovi (…“bojlery, je, baterije, stoupač-

Říká se, že chlapi jsou pořád takovými malými velkými dětmi. I v okamžicích zásadních životních rozhodnutí se chovají nepředvídatelně. Jak jinak si lze vysvětlit to, co udělal v tak „kritický“ den jakým je vlastní svatba, Karel Šulík, provozovatel sport baru Na hřišti. V době, kdy každý chlap nadobro přichází o svobodu, neváhal, a svůj vůz,

i proto v polovině srpna přijel před bar Na hřišti vozidlo Peugeot iOn. Z něj vylezl Stanislav Cieslar s prodlužovacím kabelem a u Karla Šulíka požádal o dobití. Dobil celkem 2 kWh a „plnou“ pak dobil ve své garáži přes noc. Na cestu dlouhou téměř 3 000 km vyjel náš spoluobčan v rámci akce Electric Emotion 2011 spolu s dalšími čtyřmi redaktory a během 15 dnů navštívili celkem 14 měst v naší zemi a 4 okolní země.

Zpravodaj obce Vojkovice vydává: Obecní úřad Vojkovice. Zodpovídá: Stanislav Cieslar, předseda kulturní komise, mobil: 603 175 152, e-mail: stanislav.cieslar@centrum.cz. Redakční rada: Hana Sobková, starostka. Toto číslo vyšlo 13. října 2011.

Vojkovice-Zpravodaj  

Vojkovice-Zpravodaj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you