Page 1

Obec Vyšní Lhoty

LHOTSKÝ INFORMÁTOR Číslo vydání: 11/2011

vydán dne 10.10.2011

Průzkum zájmu o dovoz obědů z Mateřské školy Vyšní Lhoty. Obec Vyšní Lhoty zvažuje možnost rozvozů obědů z Mateřské školy Vyšní Lhoty pro občany přihlášené k trvalému pobytu – pobírající jakýkoliv druh důchodu. Rozvoz obědů by se zajišťoval pouze v pracovních dnech mimo školní prázdniny. Cena oběda 55,-- Kč. Zájemci o dovoz obědů si musí zajistit dva kusy nosičů na jídlo. V případě vážného zájmu nahlaste jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu na Obecní úřad Vyšní Lhoty v termínu do 26.10.2011. Provoz Sběrného dvora. V měsíci říjnu bude provoz Sběrného dvora ještě naposled i v sobotu – tj. v pátek 21.10. 2011 v době 8.00-16.00 hod. a v sobotu 22.10.2011 od 8.00 11.00 hod.. Od listopadu bude provoz ve Sběrném dvoře každý sudý pátek v době od 8.00 – 16.00 hod. Uzavření ordinace MUDr. Jiřího Žídka Raškovice. Dne 18.11.2011 a 23.11. – 25.11.2011 bude ordinace MUDr. Jiřího Žídka v Raškovicích z důvodu čerpání dovolené uzavřená. Zástup MUDr. Crha Morávka. Uzavření gynekologické ordinace MUDr. Andrey Pólové Raškovice. Dne 26.10.2011 bude gynekologická ordinace MUDr. Andrey Pólové v Raškovicích z důvodu čerpání dovolené uzavřená. Sběr pneumatik. Pneumatiky osobních vozidel můžete zdarma odevzdat na parkoviště u obecního úřadu (u vrat do Sběrného dvora) v termínu od 1.11. do 11.11.2011. Můžete zde odkládat bez poplatku pouze pneumatiky osobních vozidel. Podnikatelé a fyzické osoby podnikající , případně soukromě hospodařící osoby si pneumatiky z firemních vozidel, likvidují samostatně na své náklady.


Srdečně Vás zveme na

KONCERT HUDEBNÍHO SOUBORU Pod vedením Miriam Dýrrové ________________________ - v programu vystoupí hudebníci s těmito nástroji: housle, violoncello, zobcová flétna, klavír, kytara, pozoun - mluveným slovem bude provázet David Stebel _____________________________________

sobota 29. října 2011 v 16.00 hod. modlitebna Církve adventistů s.d., Vojkovice 74

Vážení zákazníci, zveme Vás k nákupu za AKČNÍ VÝPRODEJOVÉ CENY Dlažeb v různých velikostech od 99 Kč za 1m2. Výprodej zahájen v měsíci říjnu ve vzorkové prodejně fa. Kerak Kompt ve Vyšních Lhotách 53 v areálu Spolstavu. Můžete si také vybrat z akčních druhů obkladů, vše je skladem. K obkladům nabízíme pytel lepidla za 88 Kč a flexibilní tmel od 199 Kč. Váš nákup po domluvě vám můžeme zavézt k vám domů zdarma. Těšíme se na vás. Kontakt 602 190 377, 558 431 605, e-mail: kerak.mladek@seznam.cz .

Klub rodičů při Základní škole Morávka Vás srdečně zve do divadla J.Myrona na muzikál

Divotvorný hrnec Kdy: pátek 4.listopadu 2011 Cena: 140 Kč nebo 125 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva) Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka Doprava: hradí Obecní úřad Morávka Vstupenky je možno zakoupit nebo rezervovat u p. Daňkové na tel. 558 637 106, 606 641 080 nebo na sekretariátu školy 558 691 029


Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků! Srdečně Vás zveme spolu s dětmi do naší školy na „ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY“ Co Vás čeká? Usnadníme Vašim dětem zábavnou formou vstup do školního prostředí. Během pěti setkání se děti seznámí s budoucími spolužáky, s paní učitelkou a s prostředím třídy, kterou bude navštěvovat. Kdy a kde?

První setkání se koná 10.října v 15 hodin s názvem „Od malování ke psaní“.

Druhé setkání – 24. října v 15.00 hodin s názvem „ Tajemný svět písmen“

Třetí setkání – 14. listopadu v 15 hodin s názvem „Pohádkové počítání“

Čtvrté setkání – 28. listopadu v 15 hodin s názvem „ Hrátky s interaktivní tabulí

Páté setkání – 12.prosince v 15 hodin s názvem „ Těšíme se do školy“ Na všechny se těší p.učitelka Mgr. Sylva Rohanová Lhotský informátor – občasník obsahující informace z oblasti státní správy a samosprávy , zapsán do evidence periodického tisku pod ev. číslem MK ČR E 10254, vydává obec Vyšní Lhoty se sídlem Vyšní Lhoty č.p. 244, PSČ: 739 51, zdarma. IČO: 00577014, tel: 558 692 272, fax: 558 692 940, e-mail: vysnilhoty@iol.cz internet: www.vysnilhoty.cz


Vyssni_Lhoty_11  
Vyssni_Lhoty_11  

Vyssni_Lhoty_11