Page 1

БИЈЕНАЛНА ИЗЛОЖБА УПИДИВ-а


УПИДИВ Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине Vajdasági iparművészek és formatervezők egyesülete Združenie úžitkových výtvarných umelcov a dizajnérov Vojvodiny Asociaţia Artiştilor Plastici pentru Artele Aplicate şi Design din Voivodina Здруженє подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Vojvodine Association of Artists of Applied Arts and Designers of Vojvodina


БИЈЕНАЛНА ИЗЛОЖБА Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине

Реализацију изложбе ФОРМА 23 је подржала Градска управа за културу - Нови Сад www.kultura.novisad.rs


Награђени на ФОРМИ 22:


1. ВЕЛИКА ЗЛАТНА ФОРМА�������������������������������������������� Ненаду С. Лазићу за графички дизајн 2. ЗЛАТНА ФОРМА��������������� Нади Ђуровић Недељковић за оригиналан рад—синтезу ликовне примењене уметности у уобличавању места 3. ЗЛАТНА ФОРМА�������������������������������������������� Дору Босиоку за графички дизајн—илустрација 4. ЗЛАТНА ФОРМА������������������������������Срђи Ђуровићу за графички дизајн—визуелни идентитет 5. ЗЛАТНА ФОРМА����������������������������������������� Срђану Јовановићу Wајсу за индустријски дизајн 6. ЗЛАТНА ФОРМА����������������������������������������������������������������������� Рајку Каришићу за фотографију 7. ЗЛАТНА ФОРМА������������������������������������������������������������������� Лазару Кузманову за архитектуру 8. ЗЛАТНА ФОРМА����������������������������������� Владимиру Лабату Ровњеву за примењену скулптуру 9. ЗЛАТНА ФОРМА��������������������������������������������������������������������� Ани Попов за уникатну керамику 10. ЗЛАТНА ФОРМА������������������������������������������� Јасмини Санадер за савремено одевање—накит 11. ЗЛАТНА ФОРМА���������������������������������������������������������������������Предрагу Узелацу за фото дизајн 12. ЗЛАТНА ФОРМА����������������������������������������������������������������������� Мири Шилић за дизајн текстила 13. ЗЛАТНА ФОРМА�����������������������������������������������������������������Марини Сремац за костимографију 14. Похвалу ФОРМА 22�������Тијани Поповић Пјешчић за обликовање ауторске књиге тематски посвећене феномену дизајна и околине 15. Похвалу ФОРМА 22���������Немањи Радусиновићу за архитектуру—рационално коришћење локације 16. Награду ФОРМА НОВОСАДСКИ САЈАМ ��������������������� Браниславу Радошевићу за дизајн


Организациони одбор ФОРМЕ 23: Милан Милић Јагодински Миња Даниловић Војислав Девић / уметнички директор и пројектант изложбе / Ајдук Теодор Александар М. Лукић / уредник изложбе / Ненад С. Лазић Здравко Рајчетић Аурел Долинга Милица Ковачевић Милан Јовановић Недељко Марковић Лидија Рамач Наташа Стојановић Бероња Лазо Сатмари

Жири: Др Ивана Кузмановић Нововић Нина Попов Бриза Александар Радовић Ласло Силађи Сава Степанов


Након свих ових година: ФОРМА 23 УПИДИВ је од свог оснивања до данас пролазио кроз мноштво политичких, економских и културних мена које су обележиле ово друштво. А свака генерација у Удружењу се према сопственом светоназору борила за његов развој, али и развој струке. Иза тога су остали многи трагови у времену, опажени као успони и падови, који су се на том путу појављивали и били катализатор промена, мотивациони фактор који је до нашег времена гонио УПИДИВ ка бољем. Сада, у 2019. години, можемо рећи да је наше Удружење једна од ретких организација у држави која је заслужила епитет репрезентативног удружења у култури и заједно са тим, и дужност да за Министарство културе и информисања обавља поверене послове. Истина, овај статус је потврђен Удружењу у пуном капацитету 2017. године. Сагласно томе, овај епитет сублимира целокупну претходну историју УПИДИВ-а, која обухвата

рад великог број наших угледних чланова, затим значајну квантитативно и квалитативно реализовану излагачаку делатност у оквиру Галерије Форма, али и ван ње, и то, како у земљи, тако и у иностранству. Ово знамење је заслужено и издавањем великог броја пратећих публикација које сведоче о стручним капацитетима чланова УПИДИВ-а, али сведоче и о нашим истраживачким капацитетима на пољу теорије примењене уметности и дизајна у Војводини. Тиме смо дошли до црте која представља реализацију оних циљева који су прокламовани од стране оснивача УПИДИВ-а, односно великана наше примењене уметности и дизајна. И од те црте ми сад крећемо даље. А то кретање управо персонификује бијенална изложба Форма, ове године двадесет трећа по реду, која је морала да сачека своје ново издање близу пет година. Разлози су, како то најчешће бива,


били финансијске природе. И када је то превазиђено, и када су жељена средства напокон стигла, домаћа јавност је поново добила прилику да сагледа продукцију наших чланова, и то из различитих области примењене уметности и дизајна: почев од графичког дизајна, дизајна ентеријера, архитектуре, фото дизајна, преко савременог одевања, текстила, костимографије, декоративне пластике, картографског дизајна, вајарства, декоративног сликарства и уникатне керамике до теорије и 2Д анимације. Додајмо овом запажању, да све више наших чланова у свом раду користи нове технологије, а послује преко глобалног тржишта које у великој мери почива на електронским основама. И стога, морамо бити сложни у констатацији да ово ново доба, укупно изискује убрзани рад на обнови, али и редефинисању нашег света уметности, који би требало да чини агилна стручна

критика, активнија публика, затим савремени излагачки капацитети, који би морали бити у духу данашњег времена, али и са друге стране мобилизација домаћих инвеститора, купаца и колекционара, чији удео у читавој ствари би требало да обезбеди безбрижнију егзистенцију нашем чланству. Да закључимо, овде је реч, о једној системској обнови уметничке сцене на простору Републике Србије, чија перјаница мора бити УПИДИВ са својим чланством. Зато, није згорег да поновимо мисао из наслова: никада није касно, чак иако се након свих ових година догоди бијенална Форма. др Здравко Рајчетић


Управна и стручна тела УПИДИВ-а: 24.11.2018. године. – 24.11.2020. године

Чланови Управног одбора: Милан Милић Јагодински Војислав Девић Ајдук Теодор Александар М. Лукић / председник / Ненад С. Лазић / заменик /

Чланови Уметничког савета: Здравко Рајчетић /председник/ Аурел Долинга Милица Ковачевић Милан Јовановић Недељко Марковић

Савет за излагачку делатност: Лидија Рамач / председница / Наташа Стојановић Бероња Лазо Сатмари

Надзорни одбор: Георг Јовановић Мира Јовановић Ирен Векоњ Олтвањи

Суд части: Геза Ленерт Иван Лукић Милена Максимовић


СЕКЦИЈЕ УПИДИВ-а: Архитектурa и дизајн ентеријера Графички дизајн, илустрацијa, стрип и карикатурa Декоративно сликарство Декоративнa пластика Дизајн текстила Индустријски дизајн Конзервацијa и рестаурацијa Костимографија Пејзажна архитектурa Примењено вајарство Савремено одевање Сценографија Таписерија Теорија ликовне – примењене уметности и дизајна Уникатна керамика Фото дизајн Web дизајн


Излагачи:


Ајдук ТЕОДОР

Графички дизајн

Контакт: ajdukt@gmail.com, тел: 063 300 452, Члан УПИДИВ-а од 1995.

др Спинов водич контроле медија за диктаторе 10еп x 1,5мин, 2Д анимација,наручилац БИРН, 2019.

15


Барат ФЕРЕНЦ Графички дизајн

Формат: 70x100 цм, 2015.

Контакт: barat.art@chello.hu, тел: 0036 20 9590 648, Члан УПИДИВ-а од 1970. 16

Изложба плаката Ференца Барата у Београду


Божић БРАНКИЦА Графички дизајн

Контакт: biars@open.telekom.rs, Члан УПИДИВ-а од 1982.

Одсјај србске апокалипсе

29,18 x 23,1 цм

17


Брановачки ДУЊА Графички дизајн

Контакт: dunja.branovacki@gmail.com, тел: 067 7298 773, Члан УПИДИВ-а од 2014. 18

Тематска целина, илустрација, пројекат Зелени бестијаријум


Контакт: vekony.lajos1@gmail.com, тел: 063 530 186, Члан УПИДИВ-а од 1974.

шамот и порецелан, 0,32 x 035 x 0,13 м, 2019.

Векоњ ЛАЈОШ Декоративнa пластика

Чаролија геометријских облика и предмета из прошлости

19


Векоњ Олтвањ ИРЕН Дизајн текстила

Чаролија обојених облика

Контакт: vekony.lajos1@gmail.com, тел: 063 89 53 011, Члан УПИДИВ-а од 1983. 20

слика на вискозном материјалу, 0,5 x 1,9 м, 2019.


Контакт: ela9any@gmail.com, тел: 064 44 08 574, Члан УПИДИВ-а од 2018.

Откани шал

Гибаница ДАНИЕЛА Дизајн текстила

из колекције „Боја у црно белом свету ” 40х200 цм, 2019.

21


Гуцунски СИМА Графички дизајн

Лимански церцисиди (II)

Контакт: sima@atelier-gucunski.com, тел: 060 40 91 990, Члан УПИДИВ-а од 1982. 22

Колаж, 36x36цм, 2019.


Контакт: atelje_devic@yahoo.com, тел: 064 2213 256, Члан УПИДИВ-а од 2000.

Електронска обрада Хунор Хабрам, дигитална штампа, 173 x 99 cm, 2019.

Девић ВОЈИСЛАВ

Архитектурa и дизајн ентеријера Карта за покретање нове ненасилнеренесансе човечанства, Евро-Азијског комонвелта и Евро-Азијског дунавског центра

23


Дунђерски ТАМАРА Графички дизајн

Контакт: poptamaris@yahoo.com, тел: 064 333 28 340, Члан УПИДИВ-а од 2004. 24


Контакт: dunoss.art@gmail.com, тел: 060 50 12 377, Члан УПИДИВ-а од 2019.

Морана

Ђурагић ДУЊА Графички дизајн

дигитални цртеж, 2500x2500 пx, 2019.

25


Ђуровић СРЂА Графички дизајн

визуелни идентитет, 2019.

Контакт: djurovicsrdja@gmail.com, тел: 061 150 65 67, Члан УПИДИВ-а од 2008. 26

Innovation Academy


Контакт: erdeljimarija@gmail.com, тел: 064 24 19 970, Члан УПИДИВ-а од 2019.

Телесна импресија 01

Ердељи МАРИЈА Фото дизајн

дигитална фотографија, 2016.

27


Згомба ЈОСИП Графички дизајн

Корица за књигу и илустрације

Контакт: zgombaj@gmail.com, тел: 069 113 53 23, Члан УПИДИВ-а од 1995. 28

комбинована техника, 70x100 цм, 2016.


Илић ДЕЈАН Графички дизајн

Контакт: dejanilic@gmx.com, тел: 064 115 95 45, Члан УПИДИВ-а од 2018.

The Last Game

29


Каришић РАЈКО Фото дизајн

Контакт: karisic@gmail.com, тел: 065 501 46 88, Члан УПИДИВ-а од 1998. 30

Врбашанка

каширана фотографија на пени, 90х60 цм


Контакт: milicica.kovacevic@gmail.com, тел: 063 8 343 404, Члан УПИДИВ-а од 2011.

Мајка Божија

Ковачевић МИЛИЦА Декоративно сликарство

јајчана темпера на дрвеној подлози, 26x36цм, 2019.

31


Апартмански објекат “BIG RED 4EST” Контакт: lazar.kuzmanov@gmail.com, тел: 063 580 081, Члан УПИДИВ-а од 2004.

32

Кузманов ЛАЗАР Архитектурa и дизајн ентеријера

архитектонска реализација, Копаоник 2019.


Лазић С. НЕНАД Графички дизајн

Контакт: office@lazich.info, тел: 064 170 91 81, Члан УПИДИВ-а од 1997.

дигитална штампа, 70 x 100 цм, 2019.

MESTA PEŠCEM!

33


Леђенац БРАНИСЛАВА Костимографија

костим за филм “Комунистицки рај” по делу А.Поповића, 2019.

Контакт: co.blaskolodzansky@gmail.com, тел: 060 49 20 8680, Члан УПИДИВ-а од 1999. 34

Јахач апокалипсе


Ленерт ГЕЗА Фото дизајн

Контакт: geza@jopajtas.info, тел: 064 19 08 755, Члан УПИДИВ-а од 1978.

Деконструкција-реконструкција

100x140цм, 2019.

35


Контакт: sanjaloncar1@live.ca, тел: 063 85 33 251, Члан УПИДИВ-а од 2011. 36

Лончар САЊА Савремено одевање

Хаљина SATEN NIGHT

из колекције ТАЧКА ЗАРЕЗ, оригинални принт на сатену, 2019.


Контакт: a.lukic@windowslive.com, тел: 064 25 22 364, Члан УПИДИВ-а од 2008.

Светосавски код

Лукић М. АЛЕКСАНДАР Декоративно сликарство

Стакло формирано у пећи, брушено и полирано кристално стакло, тифани витраж, 45 х 52,5 цм , 2019.

37


Мадацки МИХАЛ Фото дизајн

Контакт: michalmadacky@gmail.com, тел: 063 19 19 336, Члан УПИДИВ-а од 2001. 38

Evolution 1

фотографија, дигитални отисак, 2018


Мандић ЖЕЉКО Фото дизајн

Контакт: z.mandic64@gmail.com, тел: 063 592 672, Члан УПИДИВ-а од 2013.

Фрушкогорски виногради, вина QUET

2019.

39


Марковић МИРЈАНА Дизајн текстила

Пешкир

Контакт: slavica.gavric@gmail.com, тел: 6613569, Члан УПИДИВ-а од 1995. 40

ручни ткан, 45 цм x 300 цм, 2005.


Контакт: nemark@nspoint.net, тел: 064 97 39 585, Члан УПИДИВ-а од 1997.

Трагови снова палих ратника

Марковић НЕДЕЉКО Фото дизајн

црно-бела фотографија, 305 x 450мм, 2014.

41


Мартинов ДОБРИЛА Фото дизајн

фотографија, 20x30цм, 2018.

Контакт: djala53@gmail.com, тел: 063 564 411, Члан УПИДИВ-а од 2013. 42

SHAPES IN THE SAND 1


Контакт: jagodinski@gmail.com, тел: 064 38 33 113, Члан УПИДИВ-а од 1971.

акварел, 26x32 цм, 2019.

Милић Јагодински МИЛАН Графички дизајн

Дворске приче(насловна)

43


Митровић ВЛАДИМИР

Теорија ликовне – примењене уметности и дизајна

Контакт: Vladimir.mitrovic64@gmail.com, тел: 063 57 22 29, Члан УПИДИВ-а од 1997. 44

Pl a k at

&

d i z a j n

k n j i g e

s av r e m e n i n ovos a ds k i g r a f i č k i d i z a j n

Плакат и дизајн књиге: Савремени новосадски графички дизајн каталог изложбе, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2019. (120 стр.: илустр.; 21 x 26 цм), Дизајн: Мирјана Душић,ISBN 978-86-6333-056-6


Контакт: dusica.mihajlov@yahoo.co.uk, тел: 063 820 4 400, Члан УПИДИВ-а од 1982.

Дунавом1

Михајлов ДУШИЦА Дизајн текстила

одевни предмет, шивење-хеклање, вел 40, из колекције Старе чипке, 2019.

45


Михаљфи МАРИКА Уникатна керамика

Контакт: marika.mihaljfi@gmail.com, тел: 065 461 6 065, Члан УПИДИВ-а од 1984. 46

Зачарани круг


Немет АНА Уникатна керамика

Контакт: nemetana@stcable.net, тел: O24 713 583, Члан УПИДИВ-а од 1978.

мајолика ,висина 37 цм-10 цм 2018.

Два облика

47


Немет ЧАБА

Графички дизајн

Контакт: cnemet@sbb.rs, тел: 064 11 24 528, Члан УПИДИВ-а од 1994.

Дизајн насловних страна музичких издања (LP/CD) тематска целина, комбинована техника, пано 100 x 70 цм, период 2015-2019.

48


Контакт: cbeer21@gmail.com, тел: 063 458 687, Члан УПИДИВ-а од 1982.

ALL ABOUT BLUE 01

Педовић АЛЕКСАНДАР Графички дизајн

C.A.D. дигиал арт, 110 x 68 цм, MMXIX

49


Пешкан ЗОРАН

Графички дизајн

Контакт: atelje.pekan@gmail.com, тел: 062 156 13 52, Члан УПИДИВ-а од 1986. 50

94 Марко Краљевић и 12 Арапа СРПСКЕ ЈУНАЧКЕ ПЕСМЕ, у издању издавачке куће Панонија из Руме, техника је дигитално исликавање, А3 формат, штампано 2019.


Контакт: popov.briza@gmail.com, тел: 021 457 492, Члан УПИДИВ-а од 1974.

Техника - Раку

Попов Бриза АНА Уникатна керамика

Објекат са перфорацијама Мала ваза

51


Прванов СИНИША Декоративно сликарство

50x70 цм, Акрил, Атина, Грчка, 2018.

Контакт: s.prvanov@gmail.com, тел: 064 40 75 154, Члан УПИДИВ-а од 2004. 52

‘СУНЦЕ’


Контакт: iren.putnik@gmail.com, тел: 063 86 348 340, Члан УПИДИВ-а од 1984.

Mareea

Путник ИРЕН Графички дизајн

Идејно решење етикете за Марееа колекцију, 2018.

53


Пушкаревић ИРМА Фото дизајн

Тренутак природе јесен

Контакт: irma.puskarevic@gmail.com, тел: 069 55 51 464, Члан УПИДИВ-а од 2011. 54

дигитална фотографија, 55x37цм, 2018.


Контакт: atelje.radosevic@neobee.net, тел: 063 822 31 32, Члан УПИДИВ-а од 1984.

Дигитал принт, 70X100 цм, 2018.

Радошевић БРАНИСЛАВ Графички дизајн

Плакат Џез фестивал, Дортмунд

55


Контакт: zdravkorajcetic@yahoo.com, Члан УПИДИВ-а од 1996. 56

Рајчетић ЗДРАВКО Уникатна керамика

теракота, дрво, текстил; 35x35цм, 2018.

Разбијена сећања


Рамач ЛИДИЈА Дизајн текстила

Контакт: lidija.ramac@gmail.com, тел: 062 717 726, Члан УПИДИВ-а од 1998.

Колекција „Сенке на платну”

осликана ешарпа од српског платна, памук, 40цм. x 200цм., 2018.

57


Синђелић СТАНИСЛАВА Савремено одевање

WINDOWS

Контакт: s.stasa@yahoo.com, тел: 064 20 05 800, Члан УПИДИВ-а од 2015. 58

ташна израђена од коже, 35x25x9цм, 2017.


Контакт: milenasredojev62@gmail.com, тел: 063 75 12 722, Члан УПИДИВ-а од 1985.

Опрема књиге

Средојев МИЛЕНА Графички дизајн

Опрема књиге, офсет, 14x21 цм, 2016.

59


Краљ Иби Контакт: marina.sremac@gmail.com, тел: 063 509 682, Члан УПИДИВ-а од 2000.

60

Сремац МАРИНА Костимографија

костимографија за представу, 70x100цм, 2018.


Контакт: biberprint@gmail.com, тел: 063 522795, Члан УПИДИВ-а од 1991.

Дизајн књиге, 2014.

Сремачки ДУШКА Графички дизајн

Милански Едикт

61


Стеванов СРЂАН Фото дизајн

црно бела аналогна фотографија, 30x30цм

Контакт: srdjan.stevanov@gmail.com, тел: 063 83 96 383, Члан УПИДИВ-а од 1983. 62

Манастир Ковиљ


Контакт: natasa.stojanovic.beronja@gmail.com, тел: 064 13 21 577, Члан УПИДИВ-а од 1988.

Откани купон

Стојановић Бероња НАТАША Дизајн текстила

из колекције „Из шкриње сећања”, 70х200 цм, 2018.

63


Терзић ВОЈИСЛАВ Графички дизајн

За истину и правду

Контакт: tborivoj089@gmail.com, тел: 060 16 78 213, Члан УПИДИВ-а од 1962. 64

композиција 50x50цм 2015.


Контакт: anamarijatimarac@hotmail.com, тел: ‘064 24 93 848, Члан УПИДИВ-а од 2019.

јајчана темпера, 26x36цм, 2018.

Тимарац АНА МАРИЈА Декоративно сликарство

Икона Свети Николај

65


Тодоровић СИМОНИДА Графички дизајн

E - DRIVE

Контакт: simonida.todorovic@gmail.com, тел: 064 15 06 811, Члан УПИДИВ-а од 1999. 66

Графичко решење знака и логотипа, Poslovni papiri firme Аdobe Illustrator CS5, 100 x 70 цм, 2018.


Контакт: aleksandar_topic@yahoo.com, тел: 065 850 55 85, Члан УПИДИВ-а од 2016.

МЕРЛИНКА

Топић АЛЕКСАНДАР Графички дизајн

дигитална штампа, 70 x 100 цм

67


Контакт: savahalugin@hotmail.com, тел: 062 17 54 930, Члан УПИДИВ-а од 2004. 68

Халугин САВА Примењено вајарство

бронзани одливак, 63 х 38 х 33 цм, 2016.

Дама


Контакт: radehadzic@gmail.com, тел: 021 422 029, Члан УПИДИВ-а од 1973.

туш у боји 50цм x 50 цм

Хаџић СМИЉАНА Графички дизајн

Квадрат на квадрат 1

69


Шилић МИРОСЛАВ Архитектура и дизајн ентеријера

Пројекат ентеријера, 2017.

Контакт: miroslavsilic67@gmail.com, Члан УПИДИВ-а од 2000. 70

Музеј Елиxир-Зорка Шабац


Форме по годинама и месту одржавања: 1965. „Форма 1” (20. II - 7. III) - „Студио М”, Нови Сад 1966. „Форма 2” (26. II - 10. III) - „Галерија Културног центра Радивој Ћирпанов”, Нови Сад 1967. „Форма 3” (10. VI - 30. VI) - Галерија Савеза словачких примењених уметника - Братислава (ЧССР) 1971. „Форма 4” (17. IV - 5. V) - Галерија Матице српске, „Студио М” и Салон УПИДИВ-а истовремено са V Конгресом SPID V Конгресом SPID YU-а, Нови Сад 1974. „Форма 5” ( 21. X - 10.XI) - Основна школа „Ђорђе Натошевић”, Нови Сад 1977. „Форма 6” (20. X - 25. XI) - „Студио М”, Нови Сад 1979. „Форма 7” (26. X - 25. XI) - Галерија „Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1981. „Форма 8” (16. XI - 26. XI) - СПЦ „Војводина”, Нови Сад 1983. „Форма 9” (14. XI - 26. XI) - СПЦ „Војводина”, Нови Сад 1985. „Форма 10” (14. XII - 28.XII) - СПЦ „Војводина”, Нови Сад 1989. „Форма 11” (3 . XI - 24. XI) - Српско Народно Позориште, Нови Сад 1991. „Форма 12” (5. X - 5. XI) - Музеј Војводине, Нови Сад 1994. „Форма 13” (4. XI - 23. XI) - СПЦ Војводина, Нови Сад 1996. „Форма 14” (4. X - 30. XI) - Српско народно позориште, Нови Сад; „Ликовни сусрет”, Суботица; Градски музеј, Кикинда галерија „Лазар Возаревић”, Сремска Митровица 1998. „Форма 15” (10. XII - 25. XII) - СПЦ „Војводина”, Нови Сад; „Ликовни сусрет”, Суботица 2000.  „Форма 16” (3. X - 20. X) - СПЦ “Војводина”, Нови Сад; Народни музеј, Кикинда; галерија , „Ликовни сусрет”, Суботица; Галерија ликовни умјетности Републике Српске, Бања Лука, Република Српска 2002. „Форма 17” (24. X - 8. XI) - Музеј Војводине, Нови Сад (21. I - 21.II); „Ликовни сусрет”, Суботица 2004. „Форма 18” (4. XI - 14. XI) - Музеј Војводине, Нови Сад 2006. „Форма 19” (Новембар) - Музеј Војводине, Нови Сад 2009. „Форма 20” (16. I - 31. I) - Музеј Војводине, Нови Сад 2011. „Форма 21” (28. IV - 15. V) - Музеј Војводине, Нови Сад 2014. „Форма 22” (2. XII - 10. XII) - Извршно веће Војводине, Нови Сад 2019. „Форма 23” (10. XII - 20. XII) - Архив Војводине, Нови Сад


Издаје:

УПИДИВ Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине Илије Огњановића 3, Нови Сад, Војводина, Србија www.upidiv.org.rs Главни и одговорни уредник: Александар М. Лукић Визуелни индетитет ФОРМЕ 23 Александар Топић Распоред и припрема за штампу: Ненад С. Лазић Реализацију ФОРМЕ 23 је подржала Градска управа за Културу Нови Сад www.kultura.novisad.rs Штампа: Штампарија „Форум” Нови Сад Тираж: 300 Нови Сад, новембар 2019.


Спонзори:


CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 73/76(497.113)"2019"(083.824) 745/749(497.113)"2019"(083.824) ФОРМА (23 ; 2019 ; Нови Сад) Форма 23 : бијенална изложба Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине / [главни и одговорни уредник Александар М. Лукић]. - Нови Сад : УПИДИВ, 2019 (Нови Сад : Форум). - 70 стр. : илустр. у боји ; 21 cm Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 300. - Стр. 8-9: Након свих ових година: Форма 23 / Здравко Рајчетић. ISBN 978-86-7922-013-4 a) Форма. Изложба (23 ; Нови Сад ; 2019) - Изложбени каталози COBISS.SR-ID 331543303


УПИДИВ

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине Association of Artists of Applied Arts and Designers of Vojvodina

Profile for UPIDIV

Forma 23  

Katalog izložbe

Forma 23  

Katalog izložbe

Profile for upidiv
Advertisement