Page 1

  

 











UPIDIV

     

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine Association of Artists of Applied Arts and Designers of Vojvodina


Lazо Satmari: Prostor i plakat

B

elo slikarsko platno, hartija ili naprosto prazna ploha, često je u istoriji umetnosti bila izvor frustracije na početku stvaranja jednog umetničkog dela, čak i velikim umetničkim imenima. Ta zagonetna praznina takođe je često predstavljala i sam izazov umetniku prilikom ispunjavanja praznog prostora u procesu materijalizovanja ideje. Tako je nekada u klasičnoj umetnosti ova postavka bila ustrojena vrlo rigidno, šablonski. Kao dijalektička suprotnost, posebno nakon Drugogo svetskog rata, sa nastupom novih glasova u umetnosti, pojavljuju se slobodniji pristupi, koji su kršili akademske zakonitosti u shvatanju organizacije slike.


I upravo ovaj problem, dakle, stvaranja u zadatom prostoru, čini fokus istraživačkog rada novosadskog grafičkog dizajnera Laze Satmarija, čija poslednja plakatska rešenja, izložena u novosadskoj Galeriji Forma, krajem novembra 2018. godne, kao da koketiraju, sa jedne strane, sa utilitarnim delima masovnog komuniciranja i oglašavanja, i sa druge strane, sa delima iz oblasti visoke umetnosti. Svedoci smo da ponekad forsiranje ove vrste koketerija zna da proizvede loše rezultate u


Lazо Satmari: Prostor i plakat

praksi, kada delo ostaje zarobljeno u svojoj nedorečenosti i nedovršenosti. Međutim kod Satmarija imamo jedan sasvim pozitivan ishod, poput jasnog organizacionog plana plohe koja nosi sadržaj, ali i shvatanje prostora „slike“ kao konceptualnog prostora koji trpi raznolika mentalna istraživanja, naravno, u ovom slučaju podređena publici, ali ne u banalnom smislu, već u smislu kolektivnog trošenja umetnosti formulisanog kao društveni proizvod. Zato je jezik kojim Satmari progovara neposredan, pun jasnih društvenih simbola i povrh svega ironičan, čime se pojačava kritička poruka koju ovi plakati nose u sebi. Ono što je kod ovih plakata takođe primetno, jeste da se jezik ironije dodatno uspostavlja kroz


upotrebu volumenizovanih detalja (kanta za đubre u funkciji koša, koš u funkciji kante za đubre...) koje Satmari spretno unosi kao deo autorske intervencije. Iako nam je jasno da je ovde reč o komercijalnim plakatima, to više nisu klasični plakati, već vizuelni objekat koji u sebi fuzionišu različite aspekte iz različitih umetničkih oblasti, ali zašto ne reći i kreativni prostor u kojem egzistiraju strahovi umetnika u nagonu dostizanja umetničke izvrsnosti. Dr Zdravko Rajčetić, teoretičar umetnosti i medija


Biografija

Lazo Satmari, rođen 11.07.1970. Akademija umetnosti, Novi Sad, smer grafički dizajn Postdiplomske studije, Beograd, Fakultet primenjene umetnosti, smer plakat Bavi se opremom knjige, ilustrovanjem i dizajnom Član UPIDIV-a od 1992.


Nagrade

Izložba Zlatno Pero Beograda nagrada Dragoslav Stojanović SIP, 1988. Izložba završne godine Akademije umetnosti nagrada UPIDIV-a za dizajn, 1994. Karić Fondacija nagrada za ćirilični font „Maštalica” 2002. Novosadski sajam diploma za dobar dizajn 2002, 2006, 2008-2012. Novosadski sajam nagrada i pohvala Zaharije Orfelin 2002.


Izdvač: UPIDIV Za izdavača: Nenad S. Lazić Dizajn i grafička priprema: Lazo Satmari Štampa: D PRINT 021 Novi Sad, Decembar, 2018. Realizaciju izložbe podržali:

Gradska uprava za kulturu

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Galerija FORMA - UPIDIV Ilije Ognjanovića 3, Novi Sad tel/fax. +381 21 524 481 email:office@upidiv.org.rs upidiv.office@gmail.com

Lazar Satmari "Plakat na lakat"  

Katalog izložbe

Lazar Satmari "Plakat na lakat"  

Katalog izložbe

Advertisement