Page 1

2013 m. Nr.11(58) ● Kviečiame žiūrėti „Lietuvos ryto“ TV laidą „Padėkime augti“ 2013 m. balandžio 20 d. 9.50 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją bus rodoma laida „Padėkime augti“. Joje matysite reportažą iš Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos 7 klasės biologijos pamokos. Mokytoja Edita Zabarauskienė savo pamokose naudoja Ugdymo plėtotės centro (UPC) sukurtus mokymosi objektus, kurie parengti remiantis Bendrosiomis programomis. ● Primename apie mokymui(si) skirtas svetaines Pagalbą pedagogams ir vaikams teikia mokymui(si) skirtos interneto svetainės, kurias sukūrė UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ komanda. Šiose svetainėse skelbiami vis populiarėjantys mokymo(si) objektai, galima rasti ir kitų naudingų dalykų. Primename svetainių adresus. Plačiau...

Tarptautinė mokslinė konferencija „Ugdymas kultūros ir žmogaus raidos kryžkelėse: Meilės Lukšienės pedagoginio palikimo įžvalgos praeičiai, dabarčiai, ateičiai“

Kultūros istorikė, literatūrologė, edukologė dr. Meilė Lukšienė

2013 m. balandžio 25–26 d. vyksianti tarptautinė mokslinė konferencija yra valstybinės programos „100-osios Meilės Lukšienės gimimo metinės – UNESCO minima sukaktis“ renginys. Balandžio 25–26 d. konferencija vyks Lietuvos edukologijos universitete, balandžio 26 d. – Vilniaus universitete bei Vroclavo universiteto Pedagogikos institute. Kviečiame dalyvauti ! Plačiau…

Naujausi reportažai iš renginių ● 2013 m. balandžio 16–17 d. Druskininkuose vyko konferencija „Regioninė švietimo politika: pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui link“. ● Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ vyko UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ organizuotos metodinės dienos mokytojams, kuriose ugdymo inovacijomis dalijosi Lietuvos ir užsienio lektoriai. ● Inkliuzinio ugdymo specialistė Bridget M. Middlemas iš Londono Roeahamptono universiteto skaitė paskaitą „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“.

Daugiau informacijos apie UPC veiklą ieškokite interneto svetainėje.

Klausimus galite pateikti el. p. info@upc.smm.lt arba UPC interneto svetainėje

Savo pastabas ir siūlymus Naujienlaiškiui siųskite el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

2013 Nr. 11  
2013 Nr. 11  

Ugdymo plėtotės centro Naujienlaiškis Nr. 11 (58)

Advertisement