Page 1

2013 m. Nr.5(52)

Pagalba mokytojams UPC svetainėje: mokinių pasiekimų patikrinimas, galimybės tobulintis patiems pedagogams.

Gamtos mokslų PUPP programos projekto išbandymo patirtis

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos seminarai

2013 m. vasario mėnesį Ugdymo plėtotės centre mokytojai pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, kaip jiems sekasi išbandyti Gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) programos projektą. Daug dėmesio skirta ilgametei patirčiai organizuojant gamtos mokslų tiriamuosius darbus. Kolegų patirtį rasite UPC svetainėje.

Jau galite teikti paraiškas dalyvauti ET Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos seminaruose: ●„Skirtingi vaikai – lygios galimybės“ (vyks balandžio 23–26 d. Latvijoje); ●„Daugiakalbiškumas, integracija ir Web 2.0“ (vyks gegužės 6–10 d. Ispanijoje).

Svarstome, kaip vertinti pradinukų užsienio kalbos pasiekimus Pristatome Pradinių klasių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygių požymių aprašo projektą. Kviečiame susipažinti su projektu. Laukiame siūlymų, kurie padėtų jį tobulinti.

Sveikos gyvensenos mokymai 2013 m. Lietuvoje – Sveikatingumo metai: UPC kviečia suaugusiuosius į nemokamus sveikos gyvensenos mokymus. Juos vykdo projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“.

Kvietimas kuriantiems praktikams UPC projektas „Kūrybinės partnerystės“ kviečia prisijungti daugiau kuriančių profesionalų dirbti mokyklose 2013–2014 mokslo metais. Mokiniai, mokytojai ir kūrėjai per kūrybiškas pamokas semiasi vieni iš kitų patirties, mokosi, lavina kūrybiškumą, eksperimentuoja ir sprendžia realius mokyklų iššūkius. Plačiau

Tyrimas atskleidė, kiek vaikams prieinamas pasirenkamasis ugdymas Aiškėja vaikų galimybės dalyvauti pasirenkamajame ugdyme. Jo pasiūlos ir paklausos tyrimas atskleidė padėtį šiose savivaldybėse: Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonuose ir Panevėžio mieste. Tyrimas atliktas vykdant UPC projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“. Plačiau

Daugiau informacijos apie UPC veiklą ieškokite interneto svetainėje.

Klausimus galite pateikti el. p. info@upc.smm.lt arba UPC interneto svetainėje

Savo pastabas ir siūlymus Naujienlaiškiui siųskite el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

2013 Nr. 5  

Ugdymo plėtotės centro Naujienlaiškis Nr. 5 (52)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you