Page 1

UPACT • 42 • oktober 2011

UPACT•NIEUWS Upact zet vrede in beweging

INHOUD Jan Terlouw bij ‘Regel de Wereldvrede!’

1

Teken voor Vrede

2

‘Er komen alleen maar problemen bij’

3

Nieuw Themaland: Somalië

2

In het kort

4

JAN TERLOUW BIJ ‘REGEL DE WERELDVREDE!’ Oud-minister en schrijver Jan Terlouw en Midden-Oostendeskundige Petra Stienen bezochten tijdens de vredesweek de leerlingen van het Aloysius College in Den Haag. De scholieren deden mee aan Regel de Wereldvrede! Staatssecretaris voor het Ministerie van Vrede – kregen de vredesakkoorden uiteindelijk aangeboden. Zij hadden ook een kort vraaggesprek met leerlingen over de onderhandelingen.

Het Ministerie van Vrede wil zo veel mogelijk mensen in Nederland betrekken bij vraagstukken over vrede en veiligheid in de wereld. Het Ministerie is een initiatief van IKV Pax Christi met steun van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (VFonds). Upact organiseert als uitvoerend partner van deze campagne de activiteit ‘Regel de Wereldvrede’. Ook lanceerde Upact in dit kader de campagne www.tekenvoorvrede.nl. Zie volgende pagina.

Foto: Willemijn van Kol

Dit is een simulatiespel van vredesonderhandelingen voor diverse conflicten. Zo kwam bijvoorbeeld Somalië, het nieuwe themaland voor Upact in het schooljaar 2011-2012, aan bod.

De scholieren werkten onder begeleiding van gastsprekers en experts aan ‘vredesakkoorden’ voor de conflicten. Terlouw en Stienen – tijdens de vredesweek Minister en

1 •••


UPACT•NIEUWS UPACT

UPACT | OKTOBER 2011

TEKEN VOOR VREDE Voorafgaand aan de Vredesweek lanceerde het Ministerie van Vrede de door Upact gerealiseerde campagne Teken voor Vrede. Op de website kunnen bezoekers hun handtekening toevoegen aan de langste handtekening voor vrede – ter ondersteuning van de alternatieve Troonrede, waarvan hier een deel gepubliceerd: “Het Ministerie van Vrede doet een beroep op sterke leiders in Nederland, die handelen vanuit het besef dat het bevorderen van vrede en recht in de wereld uiteindelijk niet alleen “hun”, maar ook onze nationale belangen dient. Er wonen nog altijd een miljard mensen, een vijfde van de wereldbevolking, in bestuurlijk zwakke staten die worden geteisterd door structureel geweld, mensenrechtenschendingen, kinderroof en verkrachtingen. Denken we werkelijk dat het in ons belang is om ons zonder bindende internationale afspraken immer schaarser wordende grondstoffen toe te eigenen in landen als Congo, Colombia, Soedan en Syrië?”. (De volledige alternatieve troonrede is te lezen op www.ministerievanvrede.nl)

Scoor duiven voor vrede! Bezoekers van de website Teken voor Vrede kunnen ook deelnemen aan het nieuwe online spel ‘Make Doves, Not War’. De game informeert deelnemers over de gevolgen van de conflicten in Kosovo, Colombia, Sudan, Syrië en Somalië. Ook brengt het de

mening van bezoekers in kaart met betrekking tot de rol van Nederland op het terrein van internationale vrede en veiligheid. ‘Je kan nu nog meedingen naar de Polaroid Camera! De actie sluit 31 oktober’ (www.tekenvoorvrede.nl)

NIEUW THEMALAND: SOMALIË Regel de Wereldvrede!, de themasessies en Markt voor Vrede staan dit schooljaar in het teken van een nieuw themaland: Somalië. Op dit moment is het land weer volop in het nieuws door de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Er is vooral aandacht voor de droogte in het gebied. Maar Somalie is ook het toneel van een complex conflict.

••• 2

De centrale regering in Somalië heeft bijvoorbeeld een zwakke positie. Verschillende groepen – bijvoorbeeld de streng Islamitische rebellengroepering Al-Shabaab – proberen de macht te claimen en begaan daarvoor grove mensenrechtenschendingen. Op dit moment zijn anderhalf miljoen Somaliërs verdreven

uit hun huizen. Een half miljoen is gevlucht naar de buurlanden. (Bron: www.conflictenteller.nl) Op de pagina hiernaast een interview met Fatumo Farah, directrice bij de Somalische diaspora-organisatie HIRDA.

Upact, zet vrede in beweging

Upact zet zich in voor duurzame vrede. Zij informeert burgers op een frisse en prikkelende manier over de oorzaken van conflicten en inspireert hen om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Kijk op www.upact.nl voor een overzicht van actuele projecten. Of bekijk een filmpje over onze aanpak.


UPACT•NIEUWS

OKTOBER 2011 | UPACT

Fatumo Farah over Somalië en de rol van de Somalische diaspora

‘ER KOMEN ALLEEN MAAR PROBLEMEN BIJ’ Na bijna 19 jaar bracht Fatumo Farah, directrice van HIRDA, onlangs weer een bezoek aan haar moederland Somalië. Op de vraag of de situatie in die jaren verbeterd is, antwoordt zij stellig. ‘Nee. Er is geen ontwikkeling geweest en in feite komen er alleen maar meer problemen bij, zoals de piraterij, de extreme droogtes en radicale islamitische groepen.’ De regering in Somalië heeft volgens Farah niet de middelen om deze problemen aan te pakken. Ook ontbreekt het aan een toekomstplan. Mensen in Somalië zijn vooral bezig met overleven. In de regering zijn de vier grootste volksstammen gelijk vertegenwoordigd. Kleinere stammen hebben een kleinere vertegenwoordiging. Volgens Farah werkt dit in 1994 ontworpen systeem niet. ‘Het bestaat al vijftien jaar en de situatie wordt er niet beter op. De volksstammen zijn namelijk uit op macht en geld. Zij zijn niet toegewijd aan Somalië en ze bezitten niet de juiste capaciteiten om het land vooruit te helpen. Helaas kunnen politieke partijen in het huidige systeem niet concurreren met de grote volksstammen. Er zijn veel mensen die het

huidige systeem oneerlijk vinden.’

zal de situatie nooit veranderen.’

Diaspora De Somaliërs in de diaspora kunnen volgens Farah bijdragen aan een betere situatie in Somalië. ‘Regeringen zouden de Somalische diaspora moeten ondersteunen en haar leden motiveren om terug te keren naar hun moederland. Mensen uit de Somalische diaspora beschikken over veel kennis en zij zijn toegewijd aan hun land. Tevens hebben zij wel de mogelijkheid om naar de toekomst kijken. Als niemand het voortouw neemt

Corruptie Op de vraag wat de internationale politiek zou kunnen doen, gelooft Farah dat deze het huidige politieke systeem moet evalueren en dit systeem moet openstellen voor politieke partijen. Evaluatie van het systeem heeft volgens Farah in al die jaren nog niet plaats gevonden. Geld geven is volgens haar niet de enige oplossing. Somalië krijgt al veel geld van de internationale gemeenschap. Door corruptie komt dit vaak bij de verkeerde mensen terecht.

HIRDA (Himilo Relief and Development Association) is in 1998 opgericht door de Somalische diaspora in Nederland. Doordat er sinds 1991 geen goed werkende regering meer is in Somalië, was het voornaamste doel van HIRDA om basisscholen te ondersteunen en op die manier kinderen een toekomstperspectief te geven. De kans was groot dat deze kinderen anders kindsoldaat werden. Sindsdien heeft Hirda vijf scholen gebouwd en ongeveer veertig scholen ondersteund met lesmateriaal, schoolonderhoud en lonen voor leraren. Tegenwoordig is HIRDA met meerdere projecten bezig. Zo steunt de stichting vrouwen in hun streven naar zelfstandigheid met behulp van microkrediet en voert de stichting campagne tegen de besnijdenis van meisjes.

Foto: Gerben Rink Peace of Minds summer course bracht vijftig studenten en vele specialisten in vredeswerk samen. Thema’s als watermanagement, microkredieten, de rol van de overheid in vredesopbouw en de complexiteit van conflicten kregen drie dagen lang aandacht.

3 •••


UPACT•NIEUWS

UPACT | OKTOBER 2011

IN HET KORT Niemand minder dan Eurocommissaris Neelie Kroes verwelkomt deelnemers van het Upact-initiatief Budget Europe. Het online spel leert jongeren welke gevolgen begrotingskeuzes hebben voor het leven van mensen in de Europese Unie en daarbuiten. Deelnemers nemen virtueel plaats op de stoel

van de Europese Commissie. ‘Ik hoop dat jullie iets zullen leren over deze belangrijke en lastige beslissingen. Misschien dat een van jullie deze beslissingen later ook in het echt moet nemen. Veel plezier met Budget Europe’, zo besluit Kroes haar welkomstwoord. (www.budgeteurope.nl)

foto: Anna van Kooij

Nieuwemoskee Live won 21 september de Jongerenprijs 2011. De organisatie biedt jongeren een podium om hun visie en beleving op eigentijdse thema’s te delen. De prijs is bedoeld voor het verbeteren en uitbouwen

Opmaak

Suggestie & Illusie Utrecht

COLOFON Upact Nieuws 42 oktober 2011 ISSN 2211-1395

Upact zet zich in voor duurzame vrede. Zij informeert burgers op een frisse en prikkelende manier over de oorzaken van conflicten en inspireert hen om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Wil je een bijdrage leveren aan onze organisatie? Dat kan door samenwerking, als donor, als donateur of door je actief voor ons in te zetten. Kijk voor meer informatie op www.upact.nl.

••• 4

Oplage 1000

Drukkerij Libertas

Redactie Upact

Upact

Postbus 19, 3500 AA Utrecht T 030 223 87 24 E info@upact.nl W www.upact.nl ING: 4434906

van het initiatief. CC4U en Studentenvereniging Spontaan wonnen de publieksprijs en tweede prijs. Upact organiseerde de Jongerenprijs in opdracht van Kerk en Wereld. (www.jongerenprijs.nl)

Upact Nieuwskrant 42  

Upact zet vrede in beweging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you