Page 1

Ponedjeljak 23. lipnja ujutro u 9 sati misa zahvalnica za Maturante Srednje škole Duga Resa, pozivamo i maturante drugih škola! Utorak 24. lipnja misa redovito u 18:30, te proštenje u Vukmaničkom Cerovcu u 19 sati. 26. lipnja ujutro u 9:30 u Zagrebačkoj katedrali klanjanje za svećenike ususret svetkovini Presvetog Srca Isusova! 27. lipnja Presveto Srce Isusovo, misa kod nas u 18:30, te vas želim potaknuti da odete na proštenje u Karlovac u župu Presveto Srce Isusovo navečer u 18 sati! 29. lipnja svetkovina Sv. Petra i Pavla. Kod nas mise po redovitom rasporedu. U župi sv. Petar Mrežnički proštenje i mise u 8., 9., 11:30 i 17 sati! Možete se početi prijavljivati za hodočašće na Mariju Bistricu, koje će biti 5. srpnja. Polazak ujutro u 6 sati, cijena karte 80 kuna. Najbolje kod prijave platiti i uzeti kartu! Također najavljujem hodočašće na Mariju Bistricu biciklima 12. srpnja!!! Dužina puta oko 110 kilometara. Započinjemo sa sanacijom tornja, potpisali smo ugovor na 77 000 kuna, Karlovačka županija je uplatila 20 000 kuna, što će značiti da trebamo skupiti još 57 000 kuna! Sakrament ženidbe žele sklopiti: Andrea Benković iz naše župe i Denis Kovačić iz Karlovca, žele se vjenčati ovdje 23. kolovoza! Ako netko zna kakvu zapreku za ovo vjenčanje, dužan je javiti ovom župnom uredu!

LITURGIJSKI LISTIĆ ŽUPA BL. ALOJZIJE STEPINAC – DUGA RESA PRESVETO TROJSTVO (a) BR. 22(5) 15. lipnja 2014.. Evanđelje 12. ned. kroz god.: Mt 10,26-33

Naš Blaženik govori:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte Ja mislim da je se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni dužnost svakog tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, katolika da svim recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na silama podupire krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i katoličku štampu... tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za Kao protusredstvo, i novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez to jedno od Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. najuspješnijih, da se Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. u našem narodu Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat sačuva vjera ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A katolička... tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja Gdje je jaka katolička njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.« štampa, tamo je jaka Evanđelje Sv. Petra i Pavla: Mt 16, 13-19 i vjera katolička. Gdje je jaka vjera U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove katolička, tamo je jak i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« i čisti moral, tamo Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: vladaju pravednost, »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati ljubav, čistoća i, i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato uopće, kršćanske Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer kreposti. ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na A mi u župi nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je uzimamo 10 nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će brojeva Glasa svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit Koncila!!! će odriješeno na nebesima.«

Izdaje ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA Ured ureduje od utorka do petka od 16:00 do 18:00 sati, ako u to vrijeme nije vjeronauk ili sprovod. ako god se naime Također možete u to vrijeme nazvati tel.091/1708193 i 047/ 811 – 216; ili poslati upit na email: zupa.bl.alojzije.stepinac@gmail.com Adresa župnog ureda: Ulica 137. brigade 2 ulaz/ 2 kat

redali događaji u


RASPORED SVETIH MISA Pon–16.6.2014. Ut –17.6.2014. Sri–18.6.2014. Čet–19.6.2014. PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA

18:30 8:30 18:00

Pet–20.6.2014.

18:30

Sub–21.6.2014. Ned–22.6.2014. 12. ned. kroz god.

19:00 8:30 10:00 18:30 9:00 18:30

Pon–23.6.2014. Ut– 24.6.2014. Rođenje sv. Ivana Krstitelja

NEMA MISE NEMA MISE †Tomislav i Maca Viali, Marko Mejaški; U sv. Antunu: ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE Misa u sv. Petru nakon mise procesija do sv. Antuna!!! †Juraj Brcković; †Marija i Ivan Capan; †Zorka i Dragutin Jakšić; †Mara i Mile Miščević; †Vladimir, Stjepan i Milka Štamfar; †Marko i Danica Lipoščak i ob.; †Petar Vranić; †Mika Jurinić, Nevenka Bandula; †Nada Bosiljevac i Ljuba Sladić; †Željko Protulipac; †Alojz i Marica Novak; Nakana; Nakana zahvala; Misa kod sv. Roka †Andrija Đokanović; †Josip Meić; ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Ivan, Agata i Vlado Trgovčić, Eugen i Dorka Fruhwirth; MISA ZAHVALNICA MATURANTI S.S. DUGA RESA †Branko Kurečki; †Petar Despot; †Nikola Stojković; †Branko, Zvonko, Nikola i Marija Grgurić; †Petar Vdović; †Mihalić Krešimir i ob.; †Rade Cvitičanin; †Ivan Mihalić; †Jela, Jandre i Kata Pušić; Nakana; †Milka Boljar; †Albert i Zora Boljkovac, Slavo Draganjac; Euharistijsko klanjanje nakon mise

Sri –25.6.2014. Čet–26.6.2014. Dan Posvete crkve sv. Antuna Pet–27.6.2014. Presveto Srce Isusovo

8:30 18:30

Sub–28.6.2014. Bezgrješno Srce BDM Ned–29.6.2014. Sv. Petar i Pavao, apostoli

19:00

†Jana i Ivan Fudurić; †Anka i Juraj Katić; †Adam i Barka Mejaški; †Ivan Car i ob. Petrunić; †Josip Petrak; †Petar i Janko Krajačić; †Barka Cindrić; †Marija i Tomo Pavičić, Marija Mikić; †Zora Luketić; †ob. Srakočić i ob. Sladić; †Petar, Ljubica i Ana Pavlić; Nakana; Misa kod sv. Roka †Nikica Jakovčić;

8:30 10:00 18:30

†Stjepan i Milka Vrbanić; ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Zdravko Papa;

18:30

OBAVIJESTI  U ponedjeljak i utorak nema mise, mi mlađi svećenici imamo završetak trajne formacije za ovu pastoralnu godinu. Nema ni ureda, za sve hitne stvari nazovite!  U četvrtak je Tijelovo, svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Misa je ovdje ujutro u 8:30, a navečer u 18 sati u sv. Petru. Nakon mise Tijelovska procesija do naše crkve. Svi koji ste imali neka zaduženja javite se vlč. Antunu Koliću!  U povodu 25. obljetnice biskupske službe zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, u petak 20. lipnja 2014. u zagrebačkoj katedrali održat će se svečana akademija „Slike darovanoga života Crkvi i društvu“, s početkom u 19 sati.  U subotu ujutro u 8:30, zbor Zrakice i ministranti kreću na hodočašće u Lobor i Lepoglavu, podsjećam roditelje da mi predaju suglasnosti, koje su ujedno i prijavnice za hodočašće. Misa u Loboru u svetištu Majke Božje Gorske u 11 sati!  U subotu u 10 sati u katedrali je svećeničko ređenje.  U subotu je misa ovdje u 11 sati za Gromove na njihovu 23 obljetnicu, pozivam sve na misu i molitvu za Gromove i Domovinu. Misu predvodi vlč. Vlado Mandura, vojni kapelan.  U subotu misa kod sv. Roka u 19 sati!  Iduće nedjelje redoviti raspored misa!  Također iduće nedjelje proštenje sv. Ivana Krstitelja u Zvečaju, mise u 11 i 16 sati!

Izdaje ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA Ured ureduje od utorka do petka od 16:00 do 18:00 sati, ako u to vrijeme nije vjeronauk ili sprovod. Također možete u to vrijeme nazvati tel.091/1708193 i 047/ 811 – 216; ili poslati upit na email: zupa.bl.alojzije.stepinac@gmail.com Adresa župnog ureda: Ulica 137. brigade 2 ulaz/ 2

kat

Liturgijski listić 2013 2014 br 22  
Liturgijski listić 2013 2014 br 22  
Advertisement