Page 1

 31. kolovoza proslavit demo deset godina od osnutka naše župe. Misu de predvoditi vlč. Zoran Grgid, prvi župnik.  9. rujna na Ladvenjku se slavi proštenje Imena Marijina.  U subotu 1. rujna hodočastimo u svetište Predragocjene Krvi Kristove u Ludbreg. Polazak de ujutro u 6 sati. Cijena karte bit de 80 kuna, a možete se upisivati od danas, kod upisa molim platiti kartu.  Najavljujem hodočašde mladih na Mariju Bistircu 8. i 9. rujna.  Planiramo hodočašde u Međugorje od 19. do 21. listopada. S prijavama započinjemo za dva tjedna!  Župne kateheze iliti vjeronauka nema do rujna mjeseca, a tako ni katehetskih susreta naših mladih.  Nedjeljne svete mise kroz kolovoz su u 8, 9:30 i 18:30.  Zborovi imaju probe prema potrebi i dogovoru sa svojim voditeljima.  Uredovnog vremena župnog ureda preko ljeta nema, za sve potrebe nazvati na župni telefon 811-216, ili se javiti prije ili nakon mise u sakristiju. Mise upisujem do kraja godine.  Naša župna knjižnica nede raditi do 21. kolovoza.  U protekla dva tjedna za Caritas darovali ste 200 kuna, a za zvanja, sjemenište i bogosloviju 150 kuna.  U proteklih mjesec dana za obnovu i život župe darovali ste 1550 kuna.  Radove i nasipni materijal na terenu za pastoralni centar platit demo 23 500 kuna. Hvala i opdini Barilovid na donaciji djela nasipnog materijala.  Zahvaljujem svima na svakom daru i na darovima za obnovu i život župe kroz proteklo vrijeme. Svoje priloge možete uplatiti i na račun pri Zagrebačkoj banci HR762360000-1102042774.  Na stolidu za tisak možete kupiti naš župni molitvenik te ako trebate krunice, križeve ili neke druge manje molitvenike.  Sakrament ženidbe žele sklopiti. Ako netko zna zapreku za ova vjenčanja, dužan je javiti ovom župnom uredu, a mladence preporučam u vaše molitve.  Sakrament ženidbe žele sklopiti Leonardo Trpčid iz Završja i Patricia Protulipac iz Stuttgart, žele se vjenčati 18. kolovoza u našoj župi; Tomislav Klokočki iz naše župe i Gorana Gerid iz župe Lukovdol, žele se vjenčati 25. kolovoza u Lukovdolu; te Danijel Ivšid iz župe Novigrad na Dobri i Barbara Potočki iz naše župe, žele se vjenčati 31. kolovoza u župi Novigrad. Ako netko zna zapreku za ovo vjenčanje, dužan je javiti ovom župnom uredu, a mladence preporučam u vaše molitve. Sakrament Svetog reda, red đakonata želi primiti časni gospodin Fabijan Štedul, sin Ivana i Mire rođ. Draganjac, kojeg de mu podijeliti Vinko kard. Puljid, vrhbosanski nadbiskup, 28. listopada 2018 u Sarajevu. Ako netko zna zapreku za ovo ređenje, dužan je javiti ovom župnom uredu, a ređenika preporučam u vaše molitve.

LITURGIJSKI LISTIĆ ŽUPA BL. ALOJZIJE STEPINAC DUGA RESA

19. NEDJELJA KROZ GODINU (b) BR. 22(9) 12. kolovoza 2018. Evanđelje Velika Gospa: Lk 1, 39-56 U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. UĎe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti meĎu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi doĎe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući. Evanđelje Sveti Rok: Mt 19, 16–22 I gle, pristupi mu netko i reče: »Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?« A on mu reče: »Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.« Upita ga: »Koje?« A Isus reče: »Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!« Kaže mu mladić: »Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?« Reče mu Isus: »Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda doĎi i idi za mnom.« Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.

Izdaje ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA Ured preko ljeta ureduje po potrebi, stoga molim nazovite prije dolaska. 047/ 811 – 216; ili poslati upit na email: zupa.bl.alojzije.stepinac@gmail.com Adresa župnog ureda: Ulica 137. brigade 2 ulaz/ 2

kat

Dobro jutro; jutarnje molitve: Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije! (Psalam 90,17) A&Ω Gospodine, već na početku ovoga dana zahvaljujem ti za svoj današnji posao. Vodi moju ruku, upravljaj moj korak. Stavi svoju riješ u moja usta! Amen! .....................................

Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se njemu! (Psalam 118,24) A&Ω Hvala ti, Bože, na ovom jutru koje sam smio doživjeti. Kao što si uskrisio Sina svoga Isusa, oživi i mene da danas pred tobom živim neporočno! Amen!


RASPORED SVETIH MISA Pon–13.8.2018. Uto–14.8.2018. Sri–15.8.2018. VELIKA GOSPA Čet–16.8.2018.

Sv. Rok, priznavalac; Mise kod sv. Roka!

Pet–17.8.2018. Sub–18.8.2018. Ned–19.8.2018. 20. ned. kroz godinu

Nema mise u Sv. Antunu; Trodnevnica Novigrad! Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati; Trodnevnica Novigrad!

6:30 18:30 8:00 9:30 11:30 18:00

8:00 8:00 9:30

ROKOVSKA; Mise kod sv. Roka!

11:30 18:00

Pon–20.8.2018. Uto–21.8.2018. Sri–22.8.2018. BDM Kraljica Čet–23.8.2018. Pet–24.8.2018. Sv. Bartol, ap.

Sub–25.8.2018. Ned–26.8.2018. 21. ned. kroz godinu

18:30

18:30

8:00 9:30 18:30

Hodočašde u Novigrad, polazak od sv. Antuna! ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Ivan Baršid i ob.; †; †; †; †Mara i Petar Protulipac i ob. i ob. Herak; †; †; †; †Milka i Drago Špehar; †; †; †; †Ivan Furač i ob., Drago Protulipac; †ob. Vranid i Butina; †Marija i Josip Domitrovid; †Zdravko Kovačid; †Ivan Bišdan; †; †; †; NEMA MISE Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE u sv. Antunu! †Janko i Barka Despot; †Mijo i Nevenka Halar; †; †; †; †Janko Ivšid, Roza Jakovčid, Barka Erak; †Mara i Petar Protulipac i ob. i ob. Herak; †Mirko Tušek, Barka i Božidar Brazdičid; †; †; †; †Petar i Katica Vdovid; †Leopold i Ivan Petrak; †Branko Grgurid; †Marija i Ivan Grgurid; †; †; †; †Milivoj i Mijo Furdek; †Miroslav, Matija i Marija Babid, Slavka i Nikola Stojkovid; †Zdravko i Barka Stankovid, Mijo Grubešid; †Ivan i Marija Cindrid, Katica Kasunid, Petar Malovid; †Josip i Barka Srakočid; †Petar i Janko Krajačid; †Vlado, Mata i Roza Protulipac; †Željko i Anka Magličid; †; †; †; NEMA MISE Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! †Alen Vogrinc; Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! Nakana za dobročinitelje župe; Nakana za obradenje psovača; Nakana za zdravlje; †Ivan, Ruža i Josip Perušid; †Bruno Gorički; †Dražen i Drago Movre; †Dora i Slavo Pavlešid, Ana Cvitkovid; †ob. Bukovac, Bokor i Cvitešid; †Antun Škrtid; †; †; †; Euharistijsko klanjanje nakon mise! Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! †Ivan Perušid; ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Mirta Mrkid;

NEMA MISE Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati!

Pon–27.8.2018. Uto–28.8.2018. Sri–29.8.2018. Mučeništvo Ivana Krst.

Čet–30.8.2018.

18:30

Pet–31.8.2018. 10. godina od osnutka župe Bl. Alojzija Stepinca! Sub–1.9.2018. Ned–2.9.2018. 22. ned. kroz godinu Pon–3.9.2018. Uto–4.9.2018.

18:30

Sri–5.9.2018. Čet–6.9.2018. Pet–7.9.2018. Sub–8.9.2018. Ned–9.9.2018. 23. ned. kroz godinu

8:30 10:00 18:30 18:30

18:30

8:30 10:00 18:30

†Željko Živčid, Manda i Čedomir Kaurčid; Euharistijsko klanjanje nakon mise! Nakana za obradenje psovača; Nakana za zdravlje; †Petar Luketid; †Zdravko Kovačid; †Željko Škrtid; †Danica Brnardid; †Ivana Perkovid; †Ruža i Ivan Poljak; †Nikola Jadrid; †Marija Galovid; †Roza i Anton Barbid; †Ivan i Ruža Došen i ob. i ob. Kaurin; †; †; †; Nema mise u Sv. Antunu; hodočašde u Ludbreg! †Ana i Marko Trbuščid; ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Jakov Andrijevid; NEMA MISE Nakana za obradenje; Nakana za zdravlje; †Josip Fudurid; †Vesna Stankovid; †Ruža i Petar Juran; †Mirjana Ivankovid; †; †; †; Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! †Marija i Mato Berislavid; Euharistijsko klanjanje nakon mise! Nema mise u Sv. Antunu; misa na Švarči u 19 sati! NEMA MISE †Pavle i Đuro Jekid; ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE †Mijo i Marijan Grman, ob. Polovid, Matičid, Fudurič i Grman;

OBAVIJESTI  Raspored misa imate u tablici. Kod sv. Roka misa nema nedjeljom, osim na Rokovo i Rokovsku nedjelju, a raspored misa za te dane imate u tablici. Vjerujem da demo imati dovoljan broj ispovjednika, mada znam da dete se mnogi ispovijediti ved i za Veliku Gospu u Novigradu ili na Kamenskom.  Danas je proštenje na Martinščaku, a u Novigradu na Dobri misom u 11 sati slavimo tisudu godina prvog pisanog spomena župe Novigrad.  Na Veliku Gospu u Novigrad idemo kao i prošle godine pješke. Polazak je od sv. Antuna 15. kolovoza ujutro u 6:30.  Na Rokovo na poldanjicu nam dolaze pješaci sa Švarče i Gornjeg Mrzlog Polja. Na Rokovo poldanjicu vodi vlč. Kristijan Tušek, mladomisnik iz Mihovljana, a večernju vlč. Darko Bručid Pavuk, župnik iz Španskog, Zagreb. Na Rokovsku nedjelju poldanjicu vodi fra Mario Škrtid, župnik sa Kamenskog, a večernju vlč. Antun Kolid, župnik iz Karlovca, Banija.  Od 12. do 14. kolovoza pozvani ste na trodnevnu duhovnu pripravu i 15. kolovoza na svetkovinu Velike Gospe u Novigrad na Dobri. Raspored događanja u Novigradu vidjet dete i na plakatima.

Izdaje ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA Ured preko ljeta ureduje po potrebi, stoga molim nazovite prije dolaska. 047/ 811 – 216; ili poslati upit na email: zupa.bl.alojzije.stepinac@gmail.com Adresa župnog ureda: Ulica 137. brigade 2 ulaz/ 2

kat

Liturgijski listić 2017- 2018 - br. 22  
Liturgijski listić 2017- 2018 - br. 22  
Advertisement