Page 294

BIBLIOGRAPHY

277

——, Zubdat al-Óalab f Tarkh Óalab, ed. S. al-Dahhån, 3 vols., Damascus 1954– 1968. Ibn al-Asåkir, Tarkh Madnat Dimashq, ed. A al-Amraw, 80 vols., Beirut 1995–2001. Ibn al-Athr, ¤iyå al-Dn, al-Mathal al-Såir f Adab al-Kåtib wal-Shåir, ed. M.M. Abd al-Óamd, 2 vols., Cairo 1938–9. Ibn al-Athr, Izz al-Dn, al-Kåmil fi l-Tarkh, ed. C.J. Tornberg, 13 vols., Leiden 1851–1876, rep. Beirut 1965–1966. Idem, ed A.A. al-Qå, 10 vols., Beirut 1987. Ibn Óanbal, Musnad, ed. A.M. Shakir, 4 vols., Cairo 1948–56. Ibn al-Jawz, Kitåb al-Qu‚så‚, see Swartz. Ibn Jubayr, Riªla, ed. W. Wright and M.J. De Goeje, Leiden 1907; trans. R.J.C. Broadhurst, The Travels of Ibn Jubayr, London 1952. Ibn Kathr, al-Bidåya wa-l-Nihåya f ’l-Tarkh, 13 vols., Cairo 1932. Idem, ed. A.M. al-Muawwad et al., 14 vols., Beirut 1994. Ibn Khald¨n, Muqaddima, Ma†baat Mu‚tafå Muªammad, Cairo, n.d.; English translation: Ibn Khald¨n, The Muqaddima, trans. F. Rosenthal, 3 vols., Princeton 1958. Ibn Khallikån, Wafayåt al-Ayån, ed. I. Abbås, 8 vols., Beirut 1977. Ibn al-Mubårak, Kitåb al-Jihåd, ed. N Íammad, Mecca 1978. Ibn Munqidh, Usåma, Kitåb al-Itibår, ed. Q. al-Såmarå, Riyad 1987; trans. P.K. Hitti, An Arab Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades, New York 1929. Ibn al-Murajjå al-Maqdis, Faåil Bayt al-Maqdis wa-l-Khall wa-Faåil al-Shåm, ed. O. Livne-Kafri, Shfaram 1995. Ibn al-Mustawf, Tarkh Irbil, ed. S. b. al-Sayyid al-Íaqår, 2 vols., Baghdad 1980. Ibn al-Qalånis, Dhayl Tarkh Dimashq, ed. H.F. Amedroz, Cairo 1948. Ibn Qudåma, al-Mughn, ed. A.A Turk and A.M. al-Óuluw, 15 vols., Cairo 1986–90. Ibn Rajab, al-Dhayl alå Óabaqåt al-Óanåbila, ed. M.H. al-Fiq, 2 vols., Cairo 1952–3. Ibn al-Íalåª al-Shahraz¨r, see al-Shahraz¨r. Ibn Shaddåd, Bahå al-Dn, Srat al-Sul†ån al-Nå‚ir Íalaª al-Dn al-Ayy¨b, ed. A.N. Ibesch, Damacus 2005, trans. D.S. Richards, The Rare and Excellent History of Saladin or Nawådir al-Sul†åniyya wa’l-Maªåsin al-Y¨sufiyya by Bahå al-Dn Ibn Shaddåd, Aldershot 2001. Ibn Shaddåd, Izz al-Dn, al-Alåq al-Kha†ra f Dhikr Umarå al-Shåm wa’l-Jazra, ed. D. Sourdel, Damascus 1953. ——, idem , ed. Y.Z. al-Abbåra, Damascus 1991, vol. 1/1. ——, al-Alåq al-Kha†ra f Dhikr Umarå al-Shåm wa-l-Jazra: Tarkh Dimashq, ed. S. Dahhån, Damascus 1956. ——, al-Alåq al-Kha†ra f Dhikr Umarå al-Shåm wa-l-Jazra: Tarkh Lubnån wa-lUrdun wa-Filas†n, ed. S. Dahhån, Damascus 1962. ——, Description de la Syrie du Nord, trad. Annotée de al-Alåq al-ˆa†ra f ikr Umar al-Çåm wa-l- azra, A.-M. Eddé-Terrase, Damascus 1984. Ibn Taghribird, al-Manhal al-Íåf, ed. F.M. Shalt¨t, 11 vols., Cairo 1935. Ibn ¨l¨n, Muhammad b. Ali, al-Qalåid al-Jawhariyya f Tarkh al-Íåliªiyya, ed. M.A. Duhmån, Damascus 1949. ——, Quåt Dimashq, ed. S.D. al-Munajjid, Damascus 1956. Ibn al-Ukhuwwa, Maålim al-Qurba f Arkån al-Óisba, ed. R. Levy, 1938. Ibn al-Ward, Tarkh, 2 vols., Beirut 1996. Ibn Wå‚il, Jamål al-Dn, Mufarrij al-Kur¨b f Akhbår ban Ayy¨b, ed. G. al-Shayyål, S. Ash¨r and H. Rab, 5 vols., Cairo 1953–77. Imåd al-Dn al-I‚fahån, al-Fatª al-Qussi f al-Fatª al-Quds, ed. C. de Landberg, Leiden 1888. Al-I‚†akhr, Masålik al-Mamålik, Leiden 1929.

Profile for Uomodellarinascita

Jsrc 007 talmon heller islamic piety in medieval syria mosques, cemeteries and sermons under the zan  

Jsrc 007 talmon heller islamic piety in medieval syria mosques, cemeteries and sermons under the zan  

Advertisement