Page 1

Z64/"%/ย’/ย“ ยฒ13 Z0%#03/045 "/0 "7: 74: 7*/,: Z-&),045 45ย 60- .6 

+BLยจKTPV

QBVtยนMOร…Wร•EBKF OBEPQSBWV TUS

1รFOFTFOยน EBรŠPWยน QPWJOOPTU

5FSNJOยนMPWร•

TFSWFS

BUFODยซLMJFOUJ TUSq

VTUBWFCOยซDI BNPOUยฃvOยซDI QSBDยซ TUS 7ยนDMBW )BWMร…ร€FL

.BMยฃTQPMFยงOPTU TFNVTยซPQยดยซU PGVOHVKยซDยซ QBSUOFSZ BCZ QSPTQFSPWBMB TUS

5PWยนSOB

OBLPNQMFYOร…TMVxCZ UOL_03_print.indd 1

9.10.2012 13:30:35


GPUPBSDIJW60-

&%*503*"-

&EJUPSJBM

ÆTŽÕÞh]äÕÞT}ٜ ågãS܏åSâäßáåÝg×ޏßÞÓéØÜÝg×ޏ\gâÛЏÝÐÔ×ޏľ» ÁÔåäԝÅ_|gܛÔÙâãԏåÛÔãÝgÒ׏Ü_âgÒgÒ׏ÝÐ\ÔáßÐÛ؏ÜÝÞ×ޏ ÝÞåŠÒ׏âØۏßáޏâÔÑԏ؏ßáޏâå^ßÞÓÝØÚSÝgÐÙâãԏß|ØßáÐåÔÝ؏ ÝЏåŠéåäåßÞÓÞÑ_ß|gãgÒ׏âèÒ×áÐåŠÒ׏Ü_âg҉ ¸åԏâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ľ»ÙâÜԏÑ_×Ô܏Û^ãЏéÐéÝÐÜÔÝÐÛ؏ ß|gÙÔÜÝ^éÜ_Ý蝏¾ÓÑÞá݊ãŠÜßÞâgÛØÛޏÝ_ÚÞÛØڏÝÞåŠÒ׏ ÚÞÛÔ։›ã|؏ÝÐԏƒ\ÔãÝgâԏâãØ×ÛèåÓSãÐÓޏÝÐgáÞéâS×Û^ áÞÓØÝèß|ØÑèÛޏ؏ÙÔÓÝޏã_âãgåßÞÓÞÑ_ÚáSâÝ^×ޏ ÝÞåÞáÞéÔÝÒԝ½ÐÞÑÓÞÑgÓÔã_ÐâÝ_×äÙâÜԏãÔÓè ß|ØßáÐåÔÝ؏ÓÞÚÞÝÐÛԏЏޏâåÞÙ؏ÔÝÔáÖØ؏âԏâåSÜ؏×ÞÓÛSÜԏ ؏ãÔÝãÞÚáSãßÞÓ_ÛØãÕÞáÜÞäØÝâßØáÐãØåÝg×ޏ\ãÔÝg °Ý؏åãÞÜãޏ\gâÛԏÝÔÒ×èÑgâãSÛSáäÑáØÚЏÝÞåØÝÔڏ 參\ÔãÝg܏âèâã^ÜäÐãÐÚ^áÞé×ÞåÞáèâԏÓå_ÜЏ éÐÙgÜÐåŠÜ؏ÚÛØÔÝãèĒâßÐÝÔ܏¼ØÒ×ÐÛÔ܏·ÞÑÛgÚÔ܏éԏ

âßÞÛÔ\ÝÞâã؏°âßÔݏЏÅSÒÛÐåÔ܏·ÐåÛg\ÚÔ܏éԏâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ µØÝÂãÔߝÅÞÓÑÞáÝ^܏\ÛSÝÚäÙâÜԏâԏãÔÝãÞÚáSãéÐÜ_|ØÛ؏ ÝЏßáÞÑÛÔÜÐãØÚäß|ÔÝÔâÔÝ^ÓÐqÞå^ßÞåØÝÝÞâã؝ ³ÞÜÝgåSÜԏâԏãÞã؍›Ôã^ÜЏÞÑâS×ÝԏÝÔÙÔݏúáÜè› ÚãÔá^ ÜÐÙgåß|ÔÓÜ_ãäßÞÓÝØÚSÝgâãÐåÔÑÝg\ØÝÝÞâ㏗ÙÐڏÙԏ\Ðâãޏ åãØâÚäÜèÛÝ_ßáÔéÔÝãÞåSÝޘ›ÐÛԏåÔÒ×ÝèßÛSãÒԏ³¿· ¿|ØÒ×èâãÐÛ؏ÙâÜԏâ؏ßáޏåSâØÓÐÛgéÐÙgÜÐåÞäÝÞåØÝÚ䝏 ŏÝ_ÚÞÛØÚЏÝSâÛÔÓäÙgÒgÒ׏\gâÛÔÒ׏äåÔ|ÔÙÝgÜԏâ^áØ؏\ÛSÝډ ßÞӏ×ÛÐåØ\ÚÞäăÃÔÒ×ÝÞãØßèö›åԏÚãÔáŠÒ׏ßÞâãäßÝ_ ÞÓ×ÐÛgÜԏéÐÙgÜÐå^ãÔÒ×ÝÞÛÞÖØԛÚãÔá^åԏâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ ľ»ßÞägåSÜԝ¹ØåãÞÜãޏ\gâÛԏÝÐÙÓÔãԏßáåÝg\ÛSÝÔڏ éã^ãޏâ^áØԛăÃÔáÜØÝSÛÞ劏âÔáåÔáÐãÔÝÒgÚÛØÔÝãØö¼Sãԏâԏ áÞé×ÞÓÝ_ÝЏÒޏã_Ø㐠¿|ÔÙ؏åS܏ß|gÙÔÜÝ^\ãÔÝg ºÑÞѐÀhÓÛßæTœÚÕÔÞÑäÕÜÛÑ

0#4") $PKFVO£T OPW¨IP 7ÅU¹NFOPWÁQPTJMZ

5FDIOPUJQZ 5FSNJO¹MPWÕTFSWFS BUFODÅLMJFOUJ

5¨NB 1%1VTUBWFCOÅDI BNPOU¹xOÅDIQSBDÅ

3P[IPWPSZ .JDIBM)PCMÅL 7¹DMBW)BWMÅÀFL

-FUFNTWªUFN +BLÁKTPVQBVt¹MOÅ WÕEBKFOBEPQSBWV

/PWJOLZ ²QSBWZ WTZTUÁNV60-

7:%"7"5&-13041&$5&" FTL¹SFQVCMJLB TSP -JTBCPOTL¹ 1SBIB *  SFEBLDF!QSPTQFDUFBD[ &7*%&/ /¥ ¥4-0., 3&

 UOL_03_print.indd 2

9.10.2012 13:30:55


$PKFVO¹TOPWÁIP #ªIFNMFUO«TF[¯OZBQFTUS¨IP§BTV EPWPMFO¹DIKTNFSP[IPEOªOF[BI£MFMJ5¹N TQPMF§OPTUJ60-TFSP[SPTUMPrFTUOPW¹DI [BNªTUOBODµ5«NUPKFTSEF§OªW«U£NFNF[J O£NJBOFKFOKF1P[BEVOF[µTU£WBK«BOJUJ OFKNFOr«4L´JLFNQMO¹NvJWPUBSP[rJ´VK«´BEZ 60-NJNJOFL"U´JMFUO«TWBUCZVS§JUªQ´JOFTPV §BTFNOPW¨Q´«SµTULZEPWFML¨60-SPEJOZ

60-NJNJOB

"EBN#´Fru£M

/PWÁQPTJMZWUÕNV KVOJPS¶§FUO« %NJUSJKWZTUVEPWBM TPVLSPNPVTUÐFEOÅ tLPMVNBOBHFNFOUV BTMVxFCBBCTPMWPWBM SPÀOÅPECPSOÕLVS[ ÒÀFUOJDUWÅ,EZx [SPWOBOFQSBDVKF TÀÅTMZ S¹ETJWZKFEF OBLPMFEPQÐÅSPEZ QÐFÀUFEPCSPVLOJIV OFCPQPUÄtÅTWÑKxBMVEFLEPCSÕNQPLSNFN

;V[BOB#BMLPW¹ 

¶§FUO« ;V[BOB BCTPMWFOULB 0CDIPEOÄQPEOJLBUFMTLÁ GBLVMUZ4MF[TLÁVOJWFS[JUZ W0QBWÄ PEQPÀÅW¹VÀFUCZ IJTUPSJDLÕDISPN¹OÑ BLOJIWBOHMJDLÁNKB[ZDF 3¹EBVESxVKFLPOEJDJOB BFSPCJLVJQÐJUVSJTUJDF OFQPISEOFCZMJOLPWÕNJ ÀBKJBOJEPCSÕNQJWFN

1´FKFNF BuTF LS£TO¨vJWPUO« NPNFOUZ T§«UBK« BuTFOJD OFPEF§«U£ BuKTPVO£LMBEZ NJOJN£MO« EBOª v£EO¨ PCSBU Q´«[OJW¹BIMBWOª Bu`ģO£MO«TPV§FU TUPK«[BUPl

7FSPOJLB ,MÅNPW¹ 

,BUFÐJOB 7ZIOBMPW¹ 

KVOJPS¶§FUO« 7FSPOJLBN¹ [BTFCPV ÒTQÄtO¹ WZTPLPtLPMTL¹ TUVEJBWPCPSV 1PEOJLPW¹FLPOPNJLBBNBOBHFNFOUOB 6OJWFS[JUÄ+&1VSLZOÄW²TUÅOBE-BCFN 7FWPMOÁDIWÅMJTFWÄOVKFTWÁNVQTPWJ TQPSUV OFCPPEQPÀÅW¹VĊMNVWLJOÄ

¶§FUO« ,BUFÐJOB BCTPMWFOULB 7ZTPLÁtLPMZ FLPOPNJDLÁW1SB[F KFW¹tOJWPVDZLMJTULPV BQMBWLZOÅ/FWZIÕC¹ TFBOJEPCSÁNV KÅEMVBPEQPÀJOLV VLWBMJUOÅIPĊMNV 1ÐFTUPxFKFTQÅtF JOUSPWFSU OFDIZCÅKÅ TNZTMQSPQйUFMTUWÅ

+JULB3PUIBO[MPW¹ 

N[EPW£¶§FUO« +JULBKFNVMUJPCPSPWÄW[EÄMBOÕ ÀMPWÄL,SPNÄTUVEJBOB 0CDIPEOÅBLBEFNJJ 7JOPISBETL¹ ÒTQÄtOÄ EPLPOÀJMBJPCPS 5FDIOJLBOB 1FEBHPHJDLÁ GBLVMUÄ 6OJWFS[JUZ ,BSMPWZ4QPMFIMJWÄKJPESFBHVKÅQPÀÅUBÀPWÁISZ TQPSU EPCSÁKÅEMPBLWBMJUOÅÀUFOÅ

5FSF[B 5PNJTLPW¹ 

¶§FUO« 1йUFMTL¹BNJM¹ BCTPMWFOULB FTLÁ [FNÄEÄMTLÁVOJWFS[JUZ N¹WFMNJOFUSBEJÀOÅIP LPOÅÀLB$IPW¹ BOEVMLZ;CÕW¹KÅ ÀBTUBLÁOBQPTMFDIIVECZBQP[O¹W¹OÅLS¹T QÐÅSPEZQÐJQSPDI¹[L¹DIJDZLMPUVSJTUJDF

60-TWBUCZ

SU

-VDJFB3PCF )PNPMLPWJ 

1BWMBB+PTFG 7PrBIM«LPWJ 

UFYU+BOB1ÅDLPW¹ GPUPBSDIJW60-

%NJUSJK 7BHOFS 

+TNFS¹EJ xFNÑxFNFPQÄU QPHSBUVMPWBULOPWÁNV EÄUTLÁNVQÐÅSÑTULVEP SP[T¹IMÁSPEJOZ60- "E¹NLPWJQÐFKFNF BCZTFNV WxJWPUÄDPOFKMÁQFEBÐJMPBBCZ TFWZEBMUPVTQS¹WOPVDFTUPV BxQÐJKEFUFOSP[IPEVKÅDÅ PLBNxJL,OBtÅWFMLÁTNÑMF UPQSBWEÄQPEPCOÄCVEF DFTUBGPUCBMPW¹ BMFJUBL TFS¹EJQÐJKEFNFOBKFIP GPUCBMPWÁÒTQÄDIZQPEÅWBU

+JULB3PUIBO[M PW£ B%BWJE6IFS 

 UOL_03_print.indd 3

9.10.2012 13:31:48


5FDIOPUJQZ

"VUPSFNUFYUVKF #PIVTMBW#M«O *5NBOBvFS BTQPMVNBKJUFM §FUOJDUW«POMJOF TSP

5FSNJO¹MPWÕ

TFSWFS

BUFOD«LMJFOUJ 5PUPKFQSWO«[FT¨SJF§M£OLµ LUFS¨CVEPV WZDI£[FUQPEO£[WFN5FDIOPUJQZ7UPNUPDZLMV W£NQPTUVQOªPEIBM«NF[BK«NBW¨UFDIOPMPHJF LUFS¨WFTQPMF§OPTUJ§FUOJDUW«POMJOFQPVv«W£NF %P[W«UFTF KBL¨QSPCM¨NZO£NWZ´FrJMZ KBL¨KTPV KFKJDIW¹IPEZBOBDPKFU´FCBTJE£WBUQP[PS

/

ÐԏúáÜÐ éÐ\gÝÐÛÐ å ÙÔÓÝ^ ÜgâãÝÞâã؏ЏâԏÓå_ÜЏâãÞÛÝgÜ؏ ßÞ\gãÐ\؝ÉåЍÞåÐۏÙâÔܛÙÐڏ ÑèÒ׏éÙÔÓÝÞÓäØۏâßáSåäågÒԏßÞ\gãÐ\‰ ЏÝÔÜäâÔۏÑèÒ׏ßáÞåSÓ_ãâãÔÙÝ^ƒÚÞÝè ÝЏÚЍÓ^âãÐÝØÒ؏ÞßÐÚÞåÐÝ_°ÝÐÔۏ ÙâÔ܏ãÞãޏ|ÔÔÝg©ãÔáÜØÝSÛÞ劏âÔáåÔᏠâãÔÝڊÜ؏ÚÛØÔÝã蝏ÄÚSéÐÛޏâԛÔãÞãޏ |ÔÔÝgÜSÓÞÚÞÝÒԏågÒԏåŠ×ÞӏÝԍÙÔݏ éÙÔÓÝÞÓäÔÝÞäâßáSåä

$PKFUP UFSNJO¹MPWÕTFSWFS ¿áØÝÒØߏãÔáÜØÝSÛÞå^×ޏâÔáåÔá䏏 âßÞ\gåSåãÞܛÔäØåÐãÔÛ^âԏß|ØßÞÙäÙgéԏ âåŠÒ׏âãÐÝØҏڏâÔáåÔá䛏ÝЏÚãÔá^܏â؏ßÐڏ âßÞäãgâå^ÐßÛØÚÐÒԝÅßÞÓâãÐã_âãÐÝØÒԏ ßÞäéԏéßáÞâã|ÔÓÚÞåSåSß|ÔÝÞâÞÑáÐéä Ðåâãä߉—ÚÛSåÔâÝØÒԏЏÜ蘛ÝÔÜSßÔå݊ ÓØâڛß|؏âßäã_Ýgâ؏åԏâèâã^܏âãS×Ýԏ éԏâgã_

4EÅMFOÅQSPTUÐFELÑ ¿ÞÚäӏÑèâãԏâÛÔÓÞåÐÛ؏åèãgÔÝgÑ_Ý^×ޏ ÚÐÝÒÔÛS|âÚ^×ޏßÞ\gãÐ\ԛéÙØâãgãԛÔÙÔ×ޏåŠÚÞݏ Ùԏßޏå_ãØÝä\ÐâäÝÔåèäØ㊝ÃÔáÜØÝSÛÞ劏âÔáåÔᏠãäÓgÝÔÜäâgÑŠãéåÛSåŠÚÞÝ݊›ßáÞãލԏâԏ äØåÐãÔÛ^ÞÙÔ×ޏåŠÚÞݏâã|gÓÐÙg ÃÔáÜØÝSÛÞ劏âÔáåÔáäÜgãÐÚ^âÓgÛÔãßÐÜ_ ¿ÞÚäӏÜSäØåÐãÔۏâßäã_݊Ý_ÙÐڊßáÞÖáÐܛ âãÐáãâãÔÙÝ^×ޏßáÞÖáÐÜäßáޏÓÐÛg×ޏäØåÐãÔÛԏÙԏ ã^Ü_|ÞÚÐ܍Ø㊛ßáÞãލԏÙԏÙ؍ÝÐ×áÐ݊åßÐÜ_ã؝

+FEOPEVttÅTQS¹WB ±_ÝSâßáSåЏßáÞÑg×SßÞäéԏÝЏÙÔÓÝÞ܏Ügâã_› ЏãޏÝЏâÔáåÔá䝏¿ÞÚäӏÜSãԏÝÐß|gÚÛÐӏ¢ŸâãÐÝØҏ ЏßÞã|ÔÑäÙÔãԏÝÐØÝâãÐÛÞåÐãÝÔÑޏÐÚãäÐÛØéÞåÐãÝ_ÙÐڊ ßáÞÖáÐܛäÓ_ÛSãԏãޏßÞäéԏÙÔÓÝÞ䛏ÝЏâÔáåÔá䝏¾Ó ã^Ò×ågÛԏÙԏßáÞÖáÐ܏ßáޏåÔÒ×ÝèÓÞâãäß݊ ³ÐÛgéÙÔÓÝÞÓäÔÝgâԏãŠÚSéSÛÞ×ÞåSÝg½ÔÜäâgãԏ |ÔØãéSÛÞ×ÞåSÝgåÔÒ׏¢ŸâãÐÝØқéSÛÞ×äÙÔãԏßÞäéԏ ÓÐãЏâÔáåÔá䝏¿|ÔÓßÞÚÛSÓÔÙÜԛÔÜSãԏÑ_ÝÞä

ßáÐÒÞåÝgâãÐÝØÒ؏âßÔå݊܏ÓØâÚÔܛâÝÐØÝâãÐÛÞåÐ݊܏ ÞßÔáÐ\Ýg܏âèâã^ÜÔ܏Џß|gâÛä݊Ü؏ßáÞÖáÐÜ蝏¿áSå_ âԏåS܏áÞéÑØۏßÔå݊ÓØâڝ¿áޏéÝÞåäéßáÞåÞéÝ_Ýg ÜäâgãԏåèÜ_ÝØãÓØâڛÝÐØÝâãÐÛÞåÐãâèâã^ܛ ÝÐØÝâãÐÛÞåÐãåÔÒ×ÝèßáÞÖáÐÜèÐÝÐâãÐåØãÙԝÃÐ×Ûԏ ßáSÒԏéÐÑÔáԏÝ_ÚÞÛØڏ×ÞÓØݝ ŏß|gßÐÓ_ãÔáÜØÝSÛÞå^âãÐÝØÒԏâãÐ\gåèÜ_ÝØ㏠âãÐÝØÒ؏éЏÕäÝÚ\ÝgÐÜ‰ÔãԏéЏßSáÜØÝä㏠ßáÐÒÞåÐãÓS۝

)BSEXBSPWÁO¹SPLZ ¹ÐڏÙâÔ܏Ù؍éÜgÝØۛÐßÛØÚÐÒԏÙâÞäâßÞäã_Ýè ÝЏâÔáåÔá䝏¿áޏâãÐÝØÒ؏åS܏ãäÓgßÞâãÐ\gã^Ü_| ÙÐڊÚÞÛ؏ßÞ\gãÐ\³ÞÝÔÓSåÝЏÙâÜԏßÞägåÐÛ؏ åè|ÐéÔÝ^éÝÐ\ÚÞå^ßÞ\gãÐ\ԏéÑÐÝڏЏÝÐÚäßÞåÐÛ؏ Ùԏã|ÔÑЏéЏ¤ŸŸº\éЏÚä❏¼Þ×ÛèÑŠãØ ŸÛÔ㏏ âãÐá^›Ðß|ÔâãޏäØåÐãÔۏÝÔßÞéÝÐۏSÓÝ^ éßÞÜÐÛÔÝg ¿ÞÚäӏ\ÐâÔ܏ÑäÓÔãԏÒ×ãgãßÞâgÛØãåŠÚÞݛâãÐ\g ßÞ|gÓØãÝÞ劏âÔáåÔáÐÝÐÙÔÓÝÞäâԏåÔ܏ăéáèÒ×Ûg ßÞ\gãÐ\ÔöÂãÐÝØÒԏÜÞ×Þäé‰âãÐãâãÔÙÝ^

 UOL_03_print.indd 4

9.10.2012 13:32:11


5FOL¹LMJFOUKFQP§«UB§OFCP QP§«UB§PW¹QSPHSBN LUFS¹Q´J QMOªO«TW¨IP¶LPMVTJMOª[£WJT«OB KJO¨NQP§«UB§J OBTW¨NTFSWFSV 5FOUPQSJODJQKFWLPOUSBTUV TUSBEJ§O«NUMVTU¹NLMJFOUFN QP§«UB§FNOBWSvFO¹NUBL BCZ UZUPSPMFQMOJMT£N

5FOL¹ LMJFOU

$PKTPVUP UFODÅLMJFOUJ

5FOL¹ LMJFOU

4FSWFS

5FOL¹ LMJFOU

ÊTO«vFO«O£LMBEµ OBTQS£WV*5 ÊTO«vFO«O£LMBEµ OBIBSEXBSF ÊTO«vFO«O£LMBEµ [BFMFLU´JOV

5FOL¹ LMJFOU

4ISOVUÅWÕIPE UFSNJO¹MPWÁIP ÐFtFOÅ

-FWOÕBFLPMPHJDLÕQSPWP[

,EFKFI¹ÀFL

ÃÔáÜØÝSÛÞå^âãÐÝØÒԏÜÐÙgÞÑåèÚÛԏÝ؍gâßÞã|ÔÑä ÝԍÑ_Ý^ßáÐÒÞåÝgâãÐÝØÒԝ¹ÔãޏÓSÝޏÝ؍gÜ؏ ÝSáÞÚèÝЏÙÔÙØÒ׏åŠÚÞݏЏÐÑâÔÝÒgßÔå݊Ò׏ÓØâډ ³ÝÔÝgÑ_ÝŠßÞ\gãÐ\ÜSÞÓÑ_á|ÔÚÝ_Üԏ ¤ŸÆ ³SÛԏÑäÓÔÜԏßÞ\gãÐ㛏ÔéЏ ÚÆ׏éÐßÛÐãgÜԏ£›¤Ÿº\ ЏßÞ\gãÐ\ÑäÓԏåßáÞåÞéäÚЍӊßáÐÒÞåÝgÓÔݏ§×ÞÓØݏ ßޏÒÔۊáÞڝÉЏÔÛÔÚã|ØÝäßáޏÑ_ÝÞäßáÐÒÞåÝgâãÐÝØÒ؏ ßÐڏéÐßÛÐãgÜԏé×áäÑЏ ¤ŸŸº\áÞ\Ý_ ½ÔÓSåÝޏÙâÜԏåԏâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ľ»ßÞ|gÓØÛ؏ÝÞå^ ÑÔéÓØâÚÞå^âãÐÝØÒԏâßáÞÒÔâÞáÔ܏¸ÝãÔۏ°ãÞܛÚãÔá^ ÜÐÙgâßÞã|ÔÑ䏠¢Æ›ÒލÙԏé×áäÑЏ Ÿ”ÞßáÞã؏Ñ_Ý^ âãÐÝØÒ؝ÁÞ\ÝgâßÞã|ÔÑЏéÓԏåèÒ×SégÝЏ ¢Ÿº\ ¿|ÔÓßÞÚÛSÓÔÙÜԛÔÑèÝS܏ãèãޏâãÐÝØÒԏÜ_ÛèåèÓáÔ㏠åßá‰Ü_áäÜØÝØÜSÛÝ_¤ÛÔ㝏GâßÞáЏÝЏÔÛÔÚãáØÒÚ^ÔÝÔáÖØ؏ ßÐڏÞßáÞã؏Ñ_Ý^âãÐÝØÒ؏ÑäÓԏéЏãäãޏÓÞÑ䏥§ŸŸº\ Џßáޏ¢ŸâãÐÝØҏÑäÓԏƒâßÞáЏ¡Ÿ£ŸŸŸº\éЏ¤ÛÔ㝠ÅԏâÚäãÔ\ÝÞâã؏äÔã|gãԏÙÔã_ågÒԝ½ÔÑäÓÔãԏÜäâÔ㏠ãÐڏ\ÐâãޏßÞ|ØéÞåÐãÝÞå^ßÞ\gãÐ\ԝ¼ÞáSÛÝgØåÞãÝÞâ㏠Ñ_Ý^ßáÐÒÞåÝgâãÐÝØÒԏÙԏ¡Ð¢áÞÚ蝏ÃÔÝڊÚÛØÔÝ㏠åèÓágé×áäÑЏ ŸÛÔ㛏ßáÞãލԏßáޏáèÒ×ÛÞâãÐßÛØÚÐÒgÙԏ ӉÛԍØ㊏ß|ÔÓÔåg܏åŠÚÞݏâÔáåÔáä

;¹WÄSFN ÃÔáÜØÝSÛÞ劏âÔáåÔáßáÞåÞéäÙÔÜԏÞӏáÞÚ䏡ŸŸ¤ ãgÜãޏ|ÔÔÝg܏ÙâÜԏÜÐçØÜSÛÝ_âßÞÚÞÙÔÝgºâÔáåÔáä âԏÓÝÔâåԏßØ\Òԏß|ØßÞÙäÙԏã^Ü_|£ŸäØåÐãÔۉ ÂßÔÒØúÒÚÞä åÛÐâãÝÞâãg ßáÞ ÝÐÔ ÝÐâÐéÔÝg ÙÔ Ñ_× âÔáåÔáä åԏåØáãäSÛÝg܏ßáÞâã|ÔÓg¾ãÞ܏åÐڏЍåÙØÝ^܏\ÛSÝÚä ÊÑåÚÑÜߐæTã}ՀÕÞhàßÝßÓhäÕâÝÙÞTÜßæ_Øߐ ãÕâæÕâåÑäÕÞۋÓؐÛÜÙÕÞ䊯ÀâßæßêåÚÕäՐÞ`Óߐ àßÔßÒÞ_ØߐåæT㯐ÀßÔ`ÜäՐãՐãՐãæßåêÛå€ÕÞßãäh æÛßÝÕÞäT}hÓؐàßԐ]ÜTÞÛÕݐÞѐÞрÕݐÒÜß×åÞѐ ÑÔâÕãÕªØääટŸÒÜßמåßܞÓ꟢ ¡¢Ÿ ©ŸäÕâÝÙÞÑÜßæé ãÕâæÕâäÕÞÓٝÛÜÙÕÞäٞØäÝ܏N

"QMJLBDF "TJOFK[£TBEOªKr«PU£[LPV Q´JSP[IPEPW£O«CVEFKBL¨ BQMJLBDFQPU´FCVK«VvJWBUFM¨ QPVv«WBU 4UÅNTPVWJTÅ PU¹[LBWÕCÄSVLPOLSÁUOÅIP ÐFtFOÅBTUÅNQÐÅQBEOÁDFOZ [BMJDFODF7OBtFNQÐÅQBEÄ KTNFQPUÐFCPWBMJQPVxÅWBU LMBTJDLÁLBODFM¹ÐTLÁBQMJLBDF LBODFM¹ÐTLÕCBMÅL FNBJM XFCPWÕ QSPIMÅxFÀ ÒÀFUOÅTPGUXBSF5PWtF M[FQSPWP[PWBUOBTZTUÁNV-JOVY QSPUPKTNF[WPMJMJQSPKFLU-541 LUFSÕCÄxÅOBMJOVYPWÁN6CVOUV TFSWFSV,MJOVYPWÁNVTFSWFSV OFOÅUÐFCBÐFtJUx¹EOÁMJDFODF[B LPODPW¹[BÐÅ[FOÅOFCPVxJWBUFMF

1PLVEQPUÐFCVKFUFQPVxÅWBU BQMJLBDF LUFSÁGVOHVKÅQPV[FOB TZTUÁNV048JOEPXT NÑxFUF WZCSBUOÄLUFS¹[ÐFtFOÅCÄxÅDÅDI OB8JOEPXTTFSWFSV 5ZQJDL¹ÐFtFOÅQSPTZTUÁN 048JOEPXTNBKÅQMBDFOÁ MJDFODF$FMLPW¹TVNBTFW¹N QBLNÑxFWZtQMIBUOBÀ¹TULV LUFS¹EJTLWBMJĊLVKF DFMLPWPV WÕIPEOPTUUPIPUPÐFtFOÅ5PKF [ÐFKNÄUBLÁEÑWPE QSPÀKFUPUP ÐFtFOÅUBLN¹MPWJEÄU[WM¹tUÄ WNBMÕDIBTUÐFEOÄWFMLÕDI ĊSN¹DI

/BQ´«LMBEQSPIM«vF§ .4&YQMPSFSOBISBE«N QSPIM«vF§FN'JSFGPY .4 0GĢDF OBISBE«N -JCSFPGĢDF BUE*QÐFTUPW¹NNÑxF[ÑTUBU TPGUXBSF QSPLUFSÕBMUFSOBUJWB OFOÅ7UPNQÐÅQBEÄNÑxFUF EBOPVBQMJLBDJQSPWP[PWBU OB[BÐÅ[FOÅTFTZTUÁNFN 8JOEPXTBQÐJTUVQPWBULOÅQÐFT W[E¹MFOPVQMPDIV[FTZTUÁNV -JOVY

%BMtÅNPxOPTUÅKFQPVxÅU MJOVYPWÕTFSWFSBL8JOEPXT BQMJLBDÅNOBKÅUFLWJWBMFOUOÅ MJOVYPWPVBMUFSOBUJWV

5FSNJO¹MPWÕTFSWFSTFNÑxF TU¹UUBL[WBOÕN4JOHMFQPJOU PGGBJMVSF1PLVEOFQPCÄxÅ PO OFNÑxFQSBDPWBUOJLEP4F

410'

[WZtVKÅDÅNTFQPÀUFNVxJWBUFMÑ UFSNJO¹MPWÁIPTFSWFSVSPTUF WÕ[OBNUPIPUPSJ[JLB+FUÐFCB TJQÐFEFNQÐJQSBWJULSJ[PWÕ TDÁO¹ÐDPVEÄM¹NF LEZx UFÇWZQBEOFO¹tUFSNJO¹MPWÕ TFSWFS &YJTUVK«Sµ[O£ ´FrFO« KBLFMJNJOPWBUOFCP BMFTQP®[N«SOJUQSPCM¨NZ TQPKFO¨TW¹QBELFN .PIVNÅUOBQÐÅLMBEW[¹MP[F KJOÕTFSWFSBTPVÀBTOÄCVEV EBUBQSBWJEFMOÄ[¹MPIPWBU 7[¹TBEÄKFUPKFOPU¹[LBDFOZ LPMJLQSPTUÐFELÑDIDJEPÐFtFOÅ JOWFTUPWBU,WZÐFtFOÅUÁUP PU¹[LZNÑxFUFW[ÅUWÒWBIV LPMJLO¹TTUPKÅIPEJOBWÕQBELV B[BKBLEMPVIPKTNFTDIPQOJ QÐÅQBEOÕWÕQBEFLWZÐFtJU

GPUPBSDIJW60-

/FvTFSP[IPEOFUFQPVv«WBUUFSNJO£MPW¹TFSWFSBUFOL¨LMJFOUZ NªMJCZTUFUBL¨[W£vJU OFW¹IPEZBQPUFODJ£MO«SJ[JLB LUFS£NPIPVOBTUBU

 UOL_03_print.indd 5

9.10.2012 13:32:24


5ÁNB

1ÐFOFTFO¹ EBÊPW¹QPWJOOPTU VTUBWFCO«DIBNPOU£vO«DIQSBD« 1´FETUBWVKFNFEBMr«[BK«NBWPTUWS£NDJ[NªO W[£LPO«LVQS£DF LUFS£LPOLS¨UO«N[QµTPCFN PWMJW®VKFQPEOJLBUFMTLPVTUBWFCO«§JOOPTU

0

ӏ  ¡Ÿ ¡ÝÐÑèÛЏƒ\ØÝÝÞâã؏ ÝÞåSƒßáÐåЏáԍØÜäß|ÔÝÔâÔÝg ÓÐqÞå^ßÞåØÝÝÞâã؏ڏ³¿·ß|؏ ßÞâÚèãÝäãgâãÐåÔÑÝgÒ׏ÝÔÑޏÜÞÝãSÝgÒ׏ ßáÐÒg°\ÑèâԏÜÞ×ÛޏéÓS㛏ÔãÐãޏ ÝÞåØÝÚЏÞåÛØåÝgßÞäéԏÜÐÛ^ÜÝލâãåg ßÛSã҉³¿·›ÚãÔ|gâԏéÐъåÐÙgâßÔÒØúÒÚè ßÞâÚèãÞåSÝg܏âãÐåÔÑÝgÒ׏ßáÐÒg›ÞßÐڏÙԏ ßáÐåÓÞ䝏ŏÓÔÛg܏\ÐâÞå^܏×ÞáØéÞÝãä âԏâãgÜãޏâèâã^ÜÔ܏âÔãÚSã^Ü_|ÚЍӊ ßÛSãÒԝÉÜ_ÝЏÞåÛØåqäÙԏÝÔÙÔݏåèÚÐéÞåSÝg ЏßÛÐÒÔÝgÓÐÝ_éß|ØÓÐÝ^×ÞÓÝÞãèã_Òכ ÚãÔ|gãÐÚÞåÞäâÛäÑäâÐÜ؏ßÞâÚèãäÙg› ÐÛԏ؏ÙÔÙgÒ׏ß|gÙÔÜ҉½_ÙÐÚÞäÓáÞÑÝÞä âãÐåÔÑÝg\؏ÜÞÝãSÝgßáSÒ؏ÞÑåèÚÛԏß|ØÙÜԏ ã^Ü_|ÚЍÓSúáÜЛ âãÐ\g ÞßáÐåÐ ÞÜgãÚè åÚÐÝÒÔÛS|؛ÞßáÐåЏßÞÓÛÐ×èÝÔÑޏã|ÔÑЏ ÞßáÐåЏÔÛÔÚãáÞØÝâãÐÛÐÒԝ

$PKFUPQÐFOFTFO¹ EBÊPW¹QPWJOOPTU

¿|ÔÝÔâÔÝSÓÐqÞåSßÞåØÝÝÞâ㏗ÓSÛԏÙÔݏ ¿³¿˜ÙԏÙÐÚÞäâ؏åÝØãáÞâãSãÝgÞÑÓÞÑÞäâèâã^Üä áÔåÔáâԜÒ×ÐáÖԛÚãÔ኏ÙâÜԏÙ؍ÞӏÝÐÔ×ޏ åâãäßäÓޏ´ÄéåèÚÛgßÞägåÐãåÞÑÒ×ÞÓÝgÒ׏ åéãÐégÒ׏âԏéÐ×áÐÝØ\ÝgÜ؏ßÐáãÝÔá蛏ãÔÓè ÞâÞÑÐÜ؏áÔÖØâãáÞåÐ݊Ü؏ڏßÛÐãÑ_³¿·åÙØ݊Ò׏ \ÛÔÝâڊÒ׏âãSãÔÒם¿³¿éÝÐÜÔÝS›Ôß|؏ ßÞâÚèãÝäãgâãÐåÔÑÝgÒ׏ЏÜÞÝãSÝgÒ׏ßáÐÒg—ßÞÓÛԏ ºÛÐâØúÚÐÒÔ ßáÞÓäÚÒÔ ²Éœ²¿° ßÞÓ ÚtÓè £ Ѝ £¢˜âԏÜÔé؏ßÛSãÒ؏ÕÐÚãäáäÙԏÑÔ鏳¿·¿ÞåØÝÝÞâ㏠ÓÐqß|ØéÝÐãÐÞÓå^âãâԏãÐڏß|ÔÝSgéÓÞÓÐåÐãÔÛԏ ÝЏÞÓÑ_áÐãÔÛԏâãÐåÔÑÝgÒ׏ЏÜÞÝãSÝgÒ׏ßáÐÒg ¾Ñ_âãáÐÝèâÜÛäåÝg×ޏåéãÐ×äßÞÓSåÐÙgÝЏ úÝÐÝ\Ýg ƒ|ÐÓ ÚáÞÜ_ âÐÜÞãÝ^×Þ ÓÐqÞå^×Þ ß|ØéÝSÝgãÐÚ^éåÛSãÝgÕÞáÜäÛS|—´åØÓÔÝÒԏßáޏ ÓÐqÞå^ƒ\ÔÛèßÞÓÛԏó¨¡Ð˜›ÐãޏåԏâãÔÙÝ^Û׉ã_

ÙÐÚޏß|ØéÝSÝgÚÓÐÝ؏éß|ØÓÐÝ^×ÞÓÝÞã蝏´åØÓÔÝÒ؏ ÛéԏéԏéSÚÞÝЏßÞÓÐãßÞäéԏÔÛÔÚãáÞÝØÒÚ蛏ÙÔÙg܏ ÞÑâÐ×Ô܏ÙԏáÞéßØâÙÔÓÝÞãÛØåŠÒ׏ßÞâÚèãÝäãŠÒ׏ ÝÔÑޏß|ØÙÐãŠÒ׏âãÐåÔÑÝgÒ׏ßáÐÒg¹ÔßÞã|ÔÑЏäå^â㏠ÓÐãä܏äâÚäãÔ\Ý_ÝgéÓÐÝØãÔÛÝ^×ޏßÛÝ_Ýg›³¸ ÞÑÒ×ÞÓÝg×ޏßÐáãÝÔáЏЏ\SâãÚä

1SPQÐFIMFEOPTU VW¹EÅNFQÐÅLMBE

ƐâßÓՐ¢ ¡¡úáÜÐ ° ßÞâÚèãÛÐ úáÜ_ ± ÞÜgãÚS|âÚ^ßáSÒԏåéSÚÛÐÓÝgâÐéÑ_³¿·éЏ  ŸŸŸŸŸº\š³¿·¾Ñ_úáÜè ÙâÞä ßÛSãÒØ ³¿· µØáÜЏ°åèâãÐåØÛЏÕÐÚãäáäÝЏ\SâãÚä  ŸŸŸŸŸº\ßÛä⏡ŸŸŸŸº\³¿·›Úƒ×áÐÓ_ãÔÓè ÒÔÛÚÔ܏ ¡ŸŸŸŸº\ µØáÜЏ°åԏâå^܏ÓÐqÞå^܏ß|ØéÝSÝgß|ØéÝS ЏÞÓåÔÓԏ³¿·åԏåŠ؏¡ŸŸŸŸº\›ÙÔÙg\Øâ㊏ éØâڏÙԏãÔÓ菠ŸŸŸŸŸº\µØáÜЏ±éÐßÛÐãg

/FKBTO¹EFĊOJDF QÐJO¹tÅ NOPIP QSPCMÁNÑ /FKWªUr«NQSPCM¨NFN QSPQSBYJKFQSP[BU«N WFMNJOFKBTO£EFĢOJDF BMFHJTMBUJWO«WZNF[FO« QPKNVaTUBWFCO«BNPOU£vO« QS£DFl7TPVÀBTOÁEPCÄ FYJTUVKFKJxOÄLPMJLTPVQJTÑ KFEOPUMJWÕDIQMOÄOÅ M[FKFOBMÁ[U OBOÅxFVWFEFOÕDIJOUFSOFUPWÕDI BESFT¹DI LUFS¹KTPVQPWBxPW¹OB [BQMOÄOÅQPEMÁIBKÅDÅOFCP OBPQBLOFQPEMÁIBKÅDÅ 1%1 #PIVxFMTFKJxOBtMZSP[QPSZJNF[J UÄNJUPJOGPSNBDFNJ KJTUPUBUFEZ OFFYJTUVKF7EBÊPWÁPCMBTUJUP CPIVxFMOFOÅPKFEJOÄMÕNKFWFN

1SPQSWPUOÅPSJFOUBDJWPU¹[DF [EBEBO¹TMVxCBCVEFÀJ OFCVEFQPEMÁIBUSFxJNV 1%1 VW¹EÅNFOÄLPMJL [¹LMBEOÅDIQSBWJEFM,BxEÁ [OJDIN¹BMFÐBEVWÕKJNFL BKFWxEZOVUOÁQSPWÄÐJUEBOÁ LPOLSÁUOÅQMOÄOÅ1PE1%1 UFEZTQBEBKÅ

¼JOTUBMBDFBPQSBWZ[BÐÅ[FOÅ LUFSÁKFOFEÅMOPVTPVÀ¹TUÅ B[BKJtwVKFGVOLÀOPTUCVEPWZ QPLVEOFKTPVFYQMJDJUOÄ W,MBTJĊLBDJ $;$1" [ LËEÑ BxWZKNVUZ

PQSBWZ[BÐÅ[FOÅQFWOÄ ¼ QÐJQPKFOÕDILCVEPWÄ QPLVEOFQBUÐÅFYQMJDJUOÄEP $1" 0QSBWZ ÒESxCBBJOTUBMBDF TUSPKÑB[BÐÅ[FOÅ BQPLVE OFKEFPESPCOÁPQSBWZWS¹NDJ QSPW¹EÄOÅTQS¹WDPWTLÁÀJOOPTUJ KFTUMJxFKFWS¹NDJQPTLZUOVUÅ ¼ TUBWFCOÅQS¹DFTQBEBKÅDÅ QPE1%1PCTBxFOJOÄKBLÕ NBUFSJ¹M QÐFCÅS¹DFOBUPIPUP NBUFSJ¹MVSFxJN1%1 KFTUMJxFKFWS¹NDJQPTLZUOVUÅ ¼ TUBWFCOÅQS¹DFTQBEBKÅDÅ QPE1%1QPTLZUOVUBKFtUÄ

EBMtÅWFEMFKtÅTMVxCB LUFS¹KF OVUO¹QSPQPTLZUOVUÅIMBWOÅ TMVxCZ QBLJUBUPWFEMFKtÅTMVxCB QÐFKÅN¹SFxJN1%1 01’54*130 1›&)-&%/045 67&%&.&1›“,-"% 4UBWFCOÅĊSNB QSPWFEF QSP QM¹UDFLPNQMFUOÅSFLPOTUSVLDJ LBODFM¹ÐÅWCVEPWÄ7FtLFSÕ QPVxJUÕNBUFSJ¹MCVEF TQPUÐFCPW¹OWSFxJNV1%1 UP[OBNFO¹ xFOBGBLUVÐF[B SFLPOTUSVLDJOFCVEFx¹EOÁ %1)

 UOL_03_print.indd 6

9.10.2012 13:32:25


úáÜ_° ¡ŸŸŸŸº\›åԏâå^܏ÓÐqÞå^܏ß|ØéÝSÝg ڏ³¿·äßÛÐãÝgÝSáÞڏÝЏÞÓßÞ\Ô㏡ŸŸŸŸº\ ЏãÔݏÙԏÙgÝSâÛÔÓÝ_—ßÞÚäӏÝÔÙâÞ䏍SÓÝSÙØÝS éÓÐÝØãÔÛÝSßÛÝ_Ýg˜åáSÒÔݝ¹ÔÙg\Øâ㊏ÝSÚÛÐӏÙԏ  ŸŸŸŸŸº\ ƐâßÓՐ¢ ¡¢ÒåÔՐãÙäåÑÓՐæéàÑÔÑäÞTãÜÕÔßæÞ`ª µÐÚãäáЏúáÜ菰ÑäÓԏåèâãÐåÔÝЏÝЏ\SâãÚä  ŸŸŸŸŸº\âßÞéÝSÜÚÞ䛏ÔÙÓԏޏßÛÝ_Ýg åáԍØÜ䏿³¿›âÞÓÚÐéÔ܏ÝЏß|gâÛä݊ßÐáÐÖáÐՏ —ó¨¡Ô˜ÐÝЏâÐéÑäÓÐÝ_›ÚãÔá^ßÛÝ_ÝgßÞÓÛ^×S—ãٝ âÝgÔÝSÝÔÑޏéSÚÛÐÓÝg˜ µØáÜЏ°åԏâå^܏ÓÐqÞå^܏ß|ØéÝSÝgÚ³¿· ß|ØéÝSßÞâÚèãÝäãgâãÐåÔÑÝgÒ׏ßáÐÒgåԏåŠ؏  ŸŸŸŸŸº\ÐãÞãޏßÛÝ_ÝgüâäåÔÓÔÝg܏³¸ ÞÓÑ_áÐãÔÛԏüäåÔÓԏ؏åԏâßÔÒØSÛÝgéSéÝÐÜÝg ßÞåØÝÝÞâã؛ÚãÔáÞäãÐÚ^ßÞâgÛSÝЏµG—ãÔáÜgݏ ßÞÓSÝgÙԏâãÔÙ݊ÙÐÚޏäÓÐqÞå^×ޏß|ØéÝSÝg˜½Ð µGÝÔÞÓåSÓgúáÜЏ°ÝØҝ µØáÜЏ±åÓÐqÞå^܏ß|ØéÝSÝgÚ³¿·ß|ØéÝS ß|ØÙÔãgâãÐåÔÑÝgÒ׏ßáÐÒgåԏåŠ؏ ŸŸŸŸŸº\ÐãÞãޏ ßÛÝ_ÝgüâäåÔÓÔÝg܏³¸ÓÞÓÐåÐãÔÛԏüäåÔÓԏ؏åԏ âßÔÒØSÛÝgéSéÝÐÜÝgßÞåØÝÝÞâã؛ÚãÔáÞäãÐÚ^ßÞâgÛS ÝЏµG—ãÔáÜgݏßÞÓSÝgÞß_ãâãÔÙ݊ÙÐÚޏäÓÐqÞå^×ޏ ß|ØéÝSÝg˜½ÐµGúáÜЏ±ÝØҏÝÔÝSáÞÚäÙԝ ÁԍØ܏¿³¿ãÔÓèéÙÔÓÝÞÓääÙԏÞÑÒ×ÞÓÝg âãèڏåãÞ܏âÜèâÛ䛏ÔÜSÝ؍gÝSáÞÚèÝЏ ßÞ×èяßÔÝ_靏½ÐâãáÐÝ_Óáä×^åÐڏß|ØÓSåS ÓÐÛgÐÓÜØÝØâãáÐãØåÝgßÞåØÝÝÞâã؏ЏßÞâÚèãäÙԏµG ßÞÜ_áÝ_ÓÔãÐØÛÝgß|Ô×ÛÔӏޏãÞ܏ÚÓޛÚÞÜäÐéЏ ÚÞÛØڏßÞâÚèãäÙԏâãÐåÔÑÝgÐÜÞÝãSÝgßáSÒԝ

+FUÐFCB[EÑSB[OJU OÄLPMJLGBLUÑ

,EZCZWtBL GBLUVSPW¹OB QÐJUÁxF LPNQMFUOÅ [BL¹[DFCZMP SFLPOTUSVLDF ,MBTJĢLBDF$;$1" KFtUÄEPE¹OP WSFxJNV IUUQUJOZVSMDPNCMT[OU OBQÐÅLMBE 1%1 BWOÅ [BÐÅ[FOÅ KFJNQMJDJUOÄ LBODFM¹ÐÅ OFtMP [BISOVUPJWFEMFKtÅ CZPWFEMFKtÅQMOÄOÅ QMOÄOÅQSPKFLUV OFCP BOJPTQPUÐFCPWBOÕ CVEPVGBLUVSPW¹OBQMOÄOÅ NBUFSJ¹MBUBUPEPE¹WLB EWÄqSFLPOTUSVLDFWSFxJNV [BÐÅ[FOÅCZCZMBGBLUVSPW¹OB 1%1BTUBWFCOÅQSPKFLU T%1) WOPSN¹MOÅNSFxJNV%1) 1PLVECZMQÐJUÁxF SFLPOTUSVLDJKFtUÄ[BKJtUÄO QSPKFLUSFLPOTUSVLDF FYJTUVKÅ EWÄWBSJBOUZ#VÇCVEF

*OTUBMBDFBPQSBWZO¹CZULV qVWFTUBWÄOÁIPO¹CZULVTF VQMBUOÅSFxJN1%1 VPTUBUOÅIP O¹CZULVOPSN¹MOÅSFxJN%1)

$PWtFNVTÅ PCTBIPWBU EBÊPWÕEPLMBE

563" '", '",563" 7µ%0,-"% %"ª0%"ª07µ%0,-"%

'BLUVSZQSPQMOÄOÅWSFxJNV1%1PCTBIVKÅWtFDIOZCÄxOÁO¹MFxJUPTUJ EBÊPWÁIPEPLMBEV DIZCÅBMFQPDIPQJUFMOÄÀ¹TULB%1)1PEMF [¹LPOBP%1)WtBLNVTÅCÕUVWFEFOP xFTFKFEO¹PQMOÄOÅWSFxJNV 1%1 BNVTÅCÕUVWFEFOBTB[CB%1)5BUPO¹MFxJUPTUQÑTPCÅ QPOÄLVELVSJË[OÄ QSPUPxFWÕtF%1)OFOÅOBGBLUVÐFVWFEFOB/FOÅ UFEZBOJTB[CBQPUÐFCO¹QSPWÕQPÀFUEBOÄ/BWÅDPECÄSBUFMN¹ PWÕtJEBOÄWÅDFJOGPSNBDÅOFxEPEBWBUFM [O¹OBQÐÅLMBEQPEMBIPWPV QMPDIVOFNPWJUPTUJ ;¹LPOOJDNÁOÄQÐÅNPTUBOPWÅQPWJOOPTUTB[CV VW¹EÄU4UBÀÅKJBMFVWÁTUOBQÐÅLMBEWUFYUVÀJWQP[O¹NDF

UFYU/JOB,MJNQFSPW¹ GPUP5IJOLTUPDL

*OGPSNBDF ('›WZEBO£WF TQPMVQS£DJT4 IUUQUJOZVSMDPND[THC /BTUS¹ODFKTPVWEPMOÅÀ¹TUJ VWFEFOZUBLÁUBCVMLZTF TF[OBNZKFEOPUMJWÕDIQMOÄOÅ

ÀÜTäÓՐÚՐæ‹âÑêàâߐßãßÒåâÕ×ÙãäâßæÑÞßå Û´À¸æœÀ´ÀãՐäÕÔéä‹ÛTàßåêՐ ÔßÔTæÕېÝÕêِãåÒÚÕÛäéâÕ×ÙãäâßæÑދÝِ ې´À¸æœÞÙÛßÜِæÚÙދÓؐãäTäÕÓؐµÅž ¾ÑßÒßåãäâÑÞTÓؐßÒÓØßÔÞhØߐæêäÑØå ÚãßåàÜTäÓٜäêޞÚÑÛÝÙÜՐàÜTäÓՐÖÑÛäåâåÚՐ ÞÕàÜTäÓٜàßåŽÙÚՐÛÜÑãÙÓۋâՎÙݐѐÖÑÛäåâѐ ßÒãÑØåÚՐِ´À¸ž

 UOL_03_print.indd 7

9.10.2012 13:32:48


3P[IPWPS

4QPMF§OPTU"41&/13KFKFEOPV[OFKWªUr«DIBWFMNJ V[O£WBO¹DI§FTL¹DI13BHFOUVS;BC¹W£TFWrFNJ GPSNBNJLPNVOJLBDFBQPN£I£WZUW£´FUOFCP[MFQrJU JNBHFTW¹DILMJFOUµa+BLPQ´FEO«§FTL£13BHFOUVSB TMFEVKFNFBNVT«NFTMFEPWBUOFKOPWªKr«USFOEZ WLPNVOJLBDJBWO«N£O«TQPU´FCJUFMµ BUPO£TMFEOª Q´FO£r«NFSZDIMFEPOBr«QS£DF l´«L£KFEOBUFM TQPMF§OPTUJ*OH.JDIBM)PCM«L

.JDIBM)PCM«L

-ÅCÅTFNJ xFTQPMFÀOPTU ²ÀFUOJDUWÅPOMJOFTU¹MF [FGFLUJWÊVKFTZTUÁNÒÀFUOJDUWÅ

N0ELEZTFTQPMFÀOPTUÅ ÐÓÜØÝØâãáÐãØåÝgÒ׏ 60-TQPMVQSBDVKFUF ßáÞÒÔ≛Ðãg܏ƒâßÞáЏ\Ðâä BDPW¹TLUPNVUPLSPLV ЏúÝÐÝ\ÝgÒ× ßáÞâã|ÔÓډ QÐJNÄMP N%PCS¹QPWÄTUĊSNZ ÂԏâßÞÛÔ\ÝÞâãgÄ¾» VSÀVKFKFKÅWZttÅIPEOPUV âßÞÛäßáÐÒäÙÔÜԏÞӏáÞÚ䏏 OBUSIV+BLPVIPEOPUV ¡ŸŸ§Åã^ÓÞÑ_ÝS܏ßÐÝg NÑxFUF[FTWÁIPQPIMFEV MFUTFQPIZCVKFOBQPMJ ¹ÐÝ䏿gÒÚÞåÞäÐÙÔÙgúáÜä NBSLFUJOHV QPTMFEOÅDIMFUTF QÐJÐBEJUĊSNÄ 60ÓÞßÞáä\Øۏ܉ُÞÑÒ×ÞÓÝg ¹ÔÝÞ܏ãäÝÔÙÛÔßg [BNÄÐFOÅNOB1VCMJD3FMBUJPOT UZÐJSPLZQSBDPWBMQSPOFKWÄUtÅ ßÐáãÝÔᛏÚÛØÔÝãâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ ¼è›ÙÐÚޏß|ÔÓÝg\ÔâÚS ÀFTLPV13BHFOUVSVBO¹TMFEOÄ ¿ÁÐÖÔÝãäáЛâÛÔÓäÙÔÜԏ ľ»ÅÔÛØÒԏÜ_éÐäÙÐۏ [BMPxJMBHFOUVSV"41&/135B âèâã^܏âßÞÛäßáSÒԛ ЏÜäâgÜԏâÛÔÓÞåÐãÝÔÙÝÞå_Ùg TFSZDIMFTUBMBV[O¹WBOPV13 ãÔÒ×ÝÞÛÞÖØÒÚ^|ÔÔÝg› ãáÔÝÓèåÚÞÜäÝØÚÐÒ؏ BHFOUVSPVWPÀÅDILMJFOUÑ ßáäÝÞâãØáèÒ×Û^ßÞÒ×ÞßÔÝg JOPWJO¹ÐÑ7ZTUVEPWBM ЏåÝgÜSÝgâßÞã|ÔÑØãÔۉ éԏâãáÐÝèâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ľ»› &LPOPNJDLPVGBLVMUV ÃÞãޏß|ÔÝSgÜԏáèÒ×Ûԏ 5FDIOJDLÁVOJWFS[JUZ-JCFSFD ÙÐڏÝÐԏúáÜÐ Ð ÒÔۊ ÝS ؏ÓޏÝÐgßáSÒԏüéÐÙØã_Ýg LEFTU¹MFPCÀBTQÐFEO¹tÅ âÔÖÜÔÝãÕäÝÖäÙԝÃޏÙâÔ܏ éåŠÔÝgØÜÐÖԏÝÐØÒ׏ .JNPQS¹DJUS¹WÅÀBTOFKSBEÄKJ äß|ÔÓÒ×ÞégÒ׏ÓÞÓÐåÐãÔۉ ÚÛØÔÝ㉛ÑäÓÞåSÝgÙÔÙØÒ׏ VEPCSÁIPKÅEMBBWÅOBOFCPOB ÔçßÔáãÝgßÞéØÒԏ\؏ßÞÓßÞáè ßÞâãáSÓÐ۝°ãޏÝÔÙÔݏÝЏ HPMGV UFOJTVÀJLSLPOPtTLÕDI BBMQTLÕDITKF[EPWL¹DI éÐ\SãÚäâßÞÛäßáSÒԛÐÛԏ ßáÞÓÔÙԝÅÔÛØÒԏâԏÜ؏ÛgÑg› ؏åÙÔÙg܏ßá‰Ñ_×ä ÔâßÞÛÔ\ÝÞâãÄ¾»ß|ØÒ×Ség N$PCZTUFOBUÁUPTQPMVQS¹DJWZ[EWJIM âãSÛԏâÝÞåŠÜ؏ßÞâãäß蛏ÚãÔá^ÝS܏éÔÕÔÚãØåqäÙg ¹ÔãޏéÔÙÜ^ÝЏâèâã^܏âßÞÛäßáSÒԏЏ|ÔÔÝg |ÔÔÝgƒ\ÔãÝØÒãågÐßÛSÝÞåSÝgÐÒ×ÞӏúÝÐÝÒg @ÔÔÝgÒ×SßÔÙÜԏÙÐÚޏÒÔÛÔڏüãÔÒ×ÝÞÛÞÖØÒÚ^› ¼Þ×äãÔÓè|gÒ؛ÔÝÐԏÐÖÔÝãäáЏ؏âßÞÛÔ\ÝÞâ㏠âèâã^ÜÞå^›ÚÞÜäÝØÚÐ\ÝgÁSӏÑèÒ׏åèéåÔÓۏ ľ»äåЍäÙÔÜԏßÞÓÞÑÝ_›ÙâÜԏéåèÚÛg ãÐÚ^ßáäÝÞâãÐÝÐâÐéÔÝgéԏâãáÐÝèâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ ßáÐÒÞåÐãâÝÔÙÝÞå_ÙgÜ؏ßÞéÝÐãÚ蛏ÙÔÓÝSÜԏ ľ»ä|ÔÔÝgÝÔéåèÚۊÒ׏âØãäÐÒg½Ðß|gÚÛÐӏ áèÒ×ÛԏЏÔÕÔÚãØåÝ_›ÐßáÞãޏâßÞÛäßáSÒԏÕäÝÖäÙԏ ßލÐÓÐåÚèÝЏáÔßÞáãØÝ֏ÞӏÝÐØÒ׏ÝSáÞ\݊Ò׏ ÓÞÚÞÝÐÛԝ N7BtFĊSNB TF [BCÕW¹ SFLMBNPV ÚÛØÔÝ㉏\؏ƒ\ãÞåSÝgÐáÔßÞáãØÝ֏ÜØÜޏƒéÔÜg 5SFOEFNEOFtOÅEPCZKTPVOPWÁ ÁÅŠâÛÔÓÚÔ܏ÙԏãÐÚ^éÙÔÓÝÞÓäÔÝg

GPUPBSDIJW60-

*OH .JDIBM )PCMÅL

UFDIOPMPHJFBPEMJtFOÅTFPE LPOLVSFODF+BLÁOPWÁUFDIOPMPHJF QPVxÅW¹UFBNÑxFUFTFWUPNUPPIMFEV OÄKBLÕNQSPEVLUFNJOTQJSPWBUTMVxCBNJ ĊSNZ 60½Ðg×ÛÐåÝgÝSßÛÝgÙԏ|géÔÝgÐÑäÓÞåSÝgßÞå_âã؏ ÝÐØÒ׏ÚÛØÔÝ㉛éåèÞåSÝgØÜÐÖԏÙÔÙØÒ׏éÝÐ\Ôڛ ÐÛԏ؏ßÞÓßÞáЏßáÞÓÔÙԝ²ÞâԏãŠ\ԏÝSâãáÞى› ßÞägåSÜԏãèÝÔÙÜÞÓÔáÝ_Ùg›ÐÛԏéSáÞåÔqØã蛏 ÚãÔá^ÕäÝÖÞåÐÛèß|Ôӏ Ÿ\؏ ŸŸÛÔã蛏ßáÞãލԏ Ý_ÚãÔá^ÕäÝÚ\ÝgÝSâãáÞÙԏâԏåŠáÐéÝ_ÝÔÜ_Ýg›ÙÔݏ âԏÛÔ×ÒԏäßáÐåäÙgÓÛԏßލÐÓÐåÚäÓÞÑ蝏ÃáÔÝӏÙԏ ÐÛԏé|ÔÙ܊›âãSÛԏå_ãgâÓgÛÔÝgØÝÕÞáÜÐÒgÐ×ÛÐåÝ_ ÓÐãØåÔÛڊÒ׏ÞÑÙÔ܉ÞݜÛØÝԛåÒÛÞäÓ䝏½Ð ãÞ܏ÙԏåÛÐâãÝ_éÐÛލÔÝЏ؏ÚÞÝÚäáÔÝ\ÝgåŠ×ÞÓЏ âßÞÛÔ\ÝÞâã؏ľ»ÂãÔÙÝ_ãÐڏÑèÛЏâßÞÛÔ\ÝÞâ㏠°Â¿´½¿ÁÙÔÓÝÞäéßáåÝgÒ׏ÐÖÔÝãäᛏÚãÔáSÜ_ÛЏ ßáÞßáÐÒÞåÐÝ^ãØâÚÞå^âã|ÔÓØâÚޏßáޏÝÞåØÝS|ԏ ЏÓÐÛgÞݜÛØÝԏßÛÐãÕÞáÜ蝏½ÔÙÝÞå_ÙgãÔÒ×ÝÞÛÞÖØԏ ЏÒÛÞäÓÞåS|ÔÔÝgßÞägåSÜԏ؏ÜèåÚÞÜäÝØÚÐÒ؏ ЏâÓgÛÔÝgØÝÕÞáÜÐÒgØÓÐãâÝÐØÜ؏ÚÛØÔÝãè N.¹UFOÄKBLÁQÐFETFW[FUÅ $PCZTUFS¹E [NÄOJMÀJWZMFQtJMEPCVEPVDOB ÂãSÛԏÙԏã|ÔÑЏâԏéÛÔßÞåÐ㝏ÂãÔÙÝ_ÙÐÚޏ ÝÔ܉ÔéÐÚáÝ_ã\ÛÞå_ڛÝÔ܉ÔâãÐÖÝÞåÐ㏠ÐÝ؏úáÜЛ ÙÔÛØÚލ ÚÞÝÚäáÔÝÒÔ ÝØÚÓè ÝÔâßg ЏÞÑéåÛSã_åÓÝÔÝgÝÔÛÔ×Ú^ÓÞÑ_ÙԏÝäãÝ^âԏ ßáÞâÐÓØãÝÔÙÔݏßáÐÒÞåØãÞâãg›ÐÛԏãÐÚ^ÔÕÔÚãØåØãÞä Ðß|ØÒ×SéÔÝg܏âÝÞåŠÜ؏ÝÔÞã|ÔۊÜ؛ÐÛԏéSáÞåÔq ÕäÝÚ\ÝgÜ؏ßáÞÓäÚãèÐ|ÔÔÝgÜ؝N

 UOL_03_print.indd 8

9.10.2012 13:33:03


3P[IPWPS N&YJTUVKFOÄKBL¹TMVxCBTQPMFÀOPTUJ60- LUFS¹W¹TJOTQJSPWBMBJWFWBtFNQPEOJL¹OÅ 4QPMF§OPTU'JO4UFQ ¸ÝâßØáÞåÐÛޏÑèÜ_ÑŠãÞݜÛØÝԛßáÞßÞÙÔ݊âÔáåÔá蛏 ßÞ\gãÐ\؛ãÔÒ×ÝØÚÞ䝏ÃޏåÐڏÑÞ×äÔۏÝÔÝgåÓè QPEQPSVKFĖOBO§O«N ÜލÝ^ÄÝSâÙԏãޏéÐãg܏âãSÛԏ×ÞÓÝ_ÞÞâÞÑÝg܏ QPSBEFOTUW«N ß|gâãäß䛏ÞâÞÑÝgƒ\Ðâã؏ЏÚÞÜäÝØÚÐÒ؝ QPEOJLBUFMTL¨ N+FQSPW¹TEÑMFxJUÁIPEOPDFOÅPEWBtJDI ĖSNZWrFTUSBOO¨IP LMJFOUÑ +BLCZTUFPIPEOPUJMTQPMVQS¹DJTF TQPMFÀOPTUÅ60[BNª´FO«BE«LZ ¼S܏áSӛÚÓ荏âԏÚÛØÔÝã؏åáÐÒgÐÓÞßÞáä\gÝS⏠QSPGFTJPO£MO«N âå^ÜäéÝSÜ^Ü䝏ÃޛÔÝ_ÚÓޏÓSåSâåÞäãåS|Ðâå^ QPSBEDµNVNPv®VKF âÛÞåޏß|؏ÓÞßÞáä\ÔÝg›ÙԏßáޏÝSâãޏÝÔÙÛÔßg×ÞÓÝÞÒÔÝg FYUFSOª[BKJTUJU ÅSg܏â؏ãÞ×ޝ¿ÛSÝäÙ؏âßÞÛäßáSÒ؏âԏâßÞÛÔ\ÝÞâãg ľ»ØÓޏÑäÓÞäÒÝЛãÐڍԏÙâÔ܏âÝgâßÞÚÞÙÔ݊¼ÐÛS QSPTQFSJUVNBM¹DI âßÞÛÔ\ÝÞâãÙÐÚޏãЏÝÐԏâԏÜäâgÞß|gãÞÕäÝÖäÙgÒg JTU´FEO«DIĖSFN ßÐáãÝÔá蝏±ÔéÝØÒ׏ÑèÝÐԏâßÞÛÔ\ÝÞâãäÓSåÝޏ KFvOFNBK«WMBTUO« ÝÔÔçØâãÞåÐÛН ĖOBO§O«[£[FN« N+BLÕN¹UFO¹[PSOBQÐFOFTFOPVEBÊPWPV QPWJOOPTUVTUBWFCOÅDIQSBDÅKBLPTQFDJBMJTUB WUPNUPPCPSV +FUPWÕIPEO¹[NÄOB LUFSPV QÐJOFTMBBLUVBMJ[BDF[¹LPOBP%1) ¿|ÔÝÔâÔÝÞäÓÐqÞåÞäßÞåØÝÝÞâãgâԏÓÛԏÜ^×ޏÝSéÞáä ßÞÜÞ×ÛޏÜÔÝg܏Џâã|ÔÓÝg܏âäÑÓÞÓÐåÐãÔۉܛÚãÔ|gßáޏ ăåÔÛÚ^âãÐåÔÑÝgâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ЏÓÔåÔÛÞßÔáèöÓÞÓSåÐÛ؏ÝЏ ÓÛÞä×^âßÛÐãÝÞâã؏ЏÜäâÔÛ؏ßÞ\gãÐãâáÔéÔáåÞäÝЏßÛÐãÑä ³¿·³¿·éÐã_ÞåÐÛޏÙÔÙØÒ׏ÒÐâ׏ûÞ曏ÒލåÓ‰âÛÔÓÚä éÝÐÜÔÝÐÛޏåègÝSÚÛÐÓ蝏¼èâÛg܏â؛Ôß|ÔÝÔâÔÝS ÓÐqÞåSßÞåØÝÝÞâãÙԏÚáÞڏâßáSå݊܏âÜ_áÔܝ N/BKBLÁNNÅTUÄKFWFWBtFNxFCÐÅÀLV IPEOPUJOUVJDF 1PN¹I¹W¹NOBQÐÅLMBEQÐJ [¹WBxOÕDIQSBDPWOÅDISP[IPEOVUÅDI N7BtFTQPMFÀOPTUTF[BCÕW¹QPTLZUPW¹OÅN âßÞÛÔ\ÝÞâã؏ÝÔÑèÛèÚÞÜßÛÔçÝg›ûÔçØÑØÛÝgÐåԏúÝSÛԏ ¸ÝãäØÒԏÙԏÝÔâÜgáÝ_Ó‰ÛԍØãS›éÔÙÜ^ÝЏåã^ãޏÓÞÑ_› ĊOBOÀOÅDITMVxFC LUFSÁ[BISOVKÅTFLDF ÑèÛèØÓáЍgÂåÞäáÞÛ؏ß|؏áÞé×ÞÓÞåSÝgâÔ×áSۏ؏ÕÐÚ㏠ÚãÔáSÙԏßáÞãÚÐÝSãÔÒ×ÝÞÛÞÖØÔÜ؝±ÔéÝgâԏSÓÝ^ ÒÀFUOJDUWÅ EBOÄ QS¹WP4QPMVQS¹DF åÔÛÜ؏ß|SãÔÛâÚ^×ޏß|gâãäßäßÐÝgÜÐÙØãÔÛÚè áÞé×ÞÓÝäãgÝÔÞÑÔÙÓԝ¿|؏ÝÐgßáSÒ؏ÙԏØÝãäØÒԏӉÛԍØãŠÜ N.F[JQSJPSJUZTQPMFÀOPTUJ60-QBUÐÅ TĊSNPV60-KFOBQBSUOFSTLÁOFCP ßÞÜÞÒÝgÚÔܝ°ÛԏÙÔݏÝЏéSÚÛÐÓ_ØÝãäØÒԏÝÔ܉ÔÜԏ QйUFMTL¹LPNVOJLBDFBVQÐÅNOÁLPMFHJ¹MOÅ ÝÐØ܏éSÚÐéÝgډ܏áÐÓØ㛏ÝÔ܉ÔÜԏ|gÒãăÒgãgÜԏãޏ [¹LB[OJDLÁC¹[J W[UBIZ+TPVUZUPQSJPSJUZJWBtÅNNÄÐÅULFN ²×ÒÔÜԏъãßÞâÚèãÞåÐãÔÛÔ܏ÚÞÜßÛÔçÝgÒ׏ ãÐڏЏãÐÚö›ăÜèâÛgÜԏâ؏ãޏЏãÞö½ÐԏßáSÒԏâԏågÒԏ âÛäÔћÐßáÞãޏÝÔÙÓԏåáSÜÒ؏úÝÐÝ\Ýg×ޏßÞáÐÓÔÝâãåg QÐJWtFTUSBOOÁLWBMJUOÅTQPMVQS¹DJ ÞßgáSÞÕÐÚãЛ\gâÛЏЏßá‰ÚÐéÝ^ØÝÕÞáÜÐÒԝ¿|؏ÝÐgßáSÒ؏ ÞßÞÜÔÝÞä㏃\ÔãÝØÒãåg›ÓÐÝ_ÐßáSåޝÂßÞÛäßáSÒԏ ōÓèâԏÛ^ßԏÚÞÜäÝØÚäÙԏâß|SãÔÛâڊÜ؏ÛØÓÜ؛ÚãÔ|g åèÒ×SégÜԏågÒԏéԏéÚäÔÝÞâãgÅÛÐâãÝ_ßÞÜS×SÜԏÝЏ âԏâßÞÛÔ\ÝÞâãgÄ¾»ÙԏéÐãg܏ äÜ_ÙgÝÐâÛÞäÒ×ÐãÓáä×^ÜäÐÜÐÙg éSÚÛÐÓ_×ØâãÞáØÒڊÒ׏ÞÜèۉ›âÚãÔáŠÜ؏ÙâÜԏâԏâÔãÚÐÛ؛ Ò×䁏ßÞÜÞÒ؏ЏÝÐÑgÓÝÞäãâå^ ß|ÔåSÝ_ÝЏÑSé؏éSÚÐéÝØÒÚ^› éÐÑáÐqÞåÐãÞÜèۉ܏âÞä\Ðâ݊܏ÝÔÑޏÑäÓÞäÒgܝ âÛäÑ蛏ÚÓ荏ãޏÓáä׊ßÞã|ÔÑäÙԝ ½ÔÜäâg܏éӉáÐéqÞåÐ㛏ÔÚЍӊÞÜèۏÙԏåÔÛÜ؏ÓáÐ׊ ÐÛԏåÔÛØÒԏáSӏÑèÒ׏Ù؏Ñáéè N/FQÐJQSBWVKFUFOÄKBLÁOPWÁTMVxCZWF áÞég|Øۏ؏ÝЏƒáÞåÔqßÐáãÝÔáâÚÞ䝏 ÃޛÔâԏãÞÜäãޏåéãÐ×ä|gÚS WBtFNQPEOJL¹OÅOFCPOFQÐFNÕtMÅUFPWZVxJUÅ ÑèéÝèâÐÝS×ÞÓÞäâ؏éЏãޏÓå_ ºÐÓSÓÛÞä×ÞÓÞÑSâßÞÛäßáSÒԏ 7ZTUVEPWBM4UÐFEOÅ EBMtÅDITMVxFCTQPMFÀOPTUJ60- LUFSÁCZW¹T âãáÐÝ菃\ãäÙg›ÐÑèÜÞ×Ûèåԏ ÜäâgäéáS㝠FLPOPNJDLPVtLPMV N$PW¹TLPOLSÁUOÄ QPTVOVMZE¹M âå^܏ßÞÓÝØÚSÝgßÞÚáÐ\ÞåÐ㛏Ùԏ WF4MBOÁNBÒTQÄtOÄ ÅèÛÐ]äÙÔÜԏÝSÚÞÝÒÔßãØÝãÔáØ܏ÜÐÝÐÖÔÜÔÝãä LUÁUPTQPMVQS¹DJWFEMP âÐÜÞé|ÔÙÜ^Åã^ãޏÐãÜÞâÕ^|ԏ BCTPMWPWBMLVS[ ºÞÝãÐÚãÞåÐۏÙâÔ܏Ý_ÚÞÛØڏ ЏÔçãÔáÝg×ޏúÝÐÝ\Ýg×ޏ|géÔÝgÐåè×ÞÓÝÞÒäÙÔÜԏ DFMPxJWPUOÅIPW[EÄM¹W¹OÅWPCPSV âԏÓÞÑ|ԏØÙԏЏßáÐÒäÙԝ½Ðg ƒ\ÔãÝgÒ׏úáÔܛÐÛԏSÓÝS ßáØÞáØãÞäÙԏâßÞÚÞÙÔÝÞâãéSÚÐéÝgډ ÝÐԏéÚäÔÝÞâã؏éáÞ\Ýg×ޏßÞÓÝØÚSÝgÁSÓ؏ÑèÒ×Þ܏ 'JOBODFBCBOLPWOJDUWÅQÐJ7f& ÝÔÝÐÑgéÔÛЏßÞÜ_áÝ_ÛÔåÝ^ÐÞݜ W1SB[F0ESPLVQÑTPCJM ÚáÞÜ_âÞä\Ðâ݊Ò׏âÛäÔяÝÐÑgéÔÛ؏؏ßáÔåÔÝãØåÝg ЏßÞâÚèãÞåSÝgÒޏÜލÝS WOÄLPMJLBNF[JO¹SPEOÅDI ÛØÝԏ|ÔÔÝgåÔÓÔÝgƒ\ÔãÝØÒãåg ßáÞ×ÛgÓÚäâãÐåäúáÜèÚÛØÔÝãН¿áÞ×ÛgÓÚäéÐÜ_|ÔÝÞä ÝÔÙÛÔßgÒ׏âÛäÔѝÅ_ãØÝÞäâԏ ±ä]ãޏÑèÛèâßÞÛÔ\ÝÞâã؛ÚãÔá^ CBOL¹DIOBPCDIPEOÅDIQP[JDÅDI ßÞ×èÑäÙÔÜԏåÞÑÛÐâã؏úÝÐÝÒg ÝЏØÓÔÝãØúÚÐÒ؏Üލ݊Ò׏áØéØڏЏÒÔâãäÙÔÙØÒ׏ÝSßáÐå蛏 7jJWOPTUFOTLÁCBODFBT W"#/ âØÒԏÝ_ÙÐڊÞݜÛØÝԏâèâã^܏ áÔåØé؏ßáÞÒÔ≛ÝЏØÓÔÝãØúÚÐÒ؏Üލ݊Ò׏ÞÑÒ×ÞÓÝgÒ׏ ЏúÝÐÝÒÞåSÝg›ÚãÔá^åÝgÜSÜԏ ".30#BOL/7 OZOÅ3PZBM ÝÐÑgéÔÛ蛏ÐÛԏÝЏÓáä×ÞäâãáÐÝä #BOLPG4DPUMBOE BW FTLÁ ÙÐÚޏÚáÔåßÞÓÝØÚSÝg°ÙâÜԏáSÓ؛ ß|gÛԍØãÞâãgÐåèÛÔßÞåSÝgâãáäÚãäáèåŠÝÞ≏ЏÝSÚÛÐӉ TQPÐJUFMOÄ7SPDF[BMPxJM ÝÔßÞâÚèãÞåÐÛèÕÐÚãäáÐ\Ýg ßÞÚäӏåԏâßÞÛÔ\ÝÞâã؏ßáÞäÓgãg܏ ЏÝЏÒÔâãä×ÛÔÓSÝgƒâßÞᝏ¿ÞÚäӏÜÐÙØãÔۏéÙØâãg TQPMFÀOPTU'JO4UFQTSP LUFS¹TF âßáSå݊܏âÜ_áÔ܏ЏßÞÚäӏ؏Üè âÞÕãæÐáԛÚãÔ኏ÑèÒ׏â؏ÜäâÔۏ éÔçãÔáÝgÒ׏éÓáÞى›ÔåԏÛÐßԏÙÐڏÜS›Ü_ۏÑèÜg㏠[BNÄÐVKFOBĊOBOÀOÅQPSBEFOTUWÅ âS܏ÚÞäßØ㝏ºÞÝÚäáÔÝ\Ýg ÚÛØÓÝ_ÙgâßSÝÔڝN ڏãÞÜäß|Øâß_ÙÔÜԝ

7£DMBW)BWM«§FL .BM¹TQPMFÀOPTU TFNVTÅPQÐÅU PGVOHVKÅDÅQBSUOFSZ BCZQSPTQFSPWBMB

GPUPBSDIJW60-

7¹DMBW )BWMÅÀFL

 UOL_03_print.indd 9

9.10.2012 13:33:14


-FUFNTWÄUFN

+BLÁKTPVQBVt¹MOÅWÕEBKFOBEPQSBWV

1

ÐäSÛÝgåŠÓÐÙԏÝЏÓÞßáÐåääßáÐåäÙԏ 󡣞¡éSÚÞÝЏޏÓÐÝ؏éß|gÙÜ䝏¹âÞä âãÐÝÞåÔÝèÝЏ\SâãÚäß_ããØâgҏÚÞáäݏ Ü_âg\Ý_¿áޏƒ\ÔÛèÓÐÝ_éß|gÙÜäÝÔÜäâgÑŠã åÔÓÔÝЏÚÝØ×ЏÙgéӏ—ßáޏ³¿·åÐڏÐÝޛÝЏÒލ ÙԏßÞã|ÔÑЏÓSãâ؏ßÞéÞᘝ

&YJTUVKÅJUBUP PNF[FOÅQSPQPVxJUÅ QBVt¹MOÅDIWÕEBKÑ ßÐäSÛÝgåŠÓÐُÙԏÜލÝ^ßÞägãÜÐçØÜSÛÝ_ ÝЏ¢åÞéØÓÛЏéÐ×áÝäãS\؏ÝÔéÐ×áÝäãSåÞÑÒ×ÞÓÝg܏ ÜÐÙÔãÚäÝÔÑޏåÞéØÓÛЏÝÐÙÐãS åßá‰Ñ_×äáÞÚäÝÔÛéԏé߉âÞяäßÛÐãqÞåSÝg åŠÓÐىÜ_ÝØ㠏åŠÓÐÙԏÝÔâÜgÑŠãß|ÔÝÔÒ×SÝèÙØÝ^ÞâÞÑ_ —ÝÔâßÐÓSâÔ܏åÐڏâßÞÛäßáÐÒäÙgÒgÞâÞÑЏÝÔÑޏ éÐÜ_âãÝÐÝÔқÚãÔ኏åÞéØÓÛޏÝÔägåSâÞäÚáÞÜ_˜

1BVt¹MVTPVLSPNÄ WZVxÅWBOÁIPWP[JEMB »éԏåèägãØäâÞäÚáÞÜ_åèägåÐÝ^×ޏåÞéØÓÛЏ ßáޏ¾ÂŝÅŠԏßÐäSÛÝg×ޏåŠÓÐÙԏâԏåãÐÚÞå^܏ ß|gßÐÓ_Ü_ÝgÝЏ\ãè|؏ãØâgÒԏÚÞáäݏÜ_âg\Ý_—ÑÔé Þ×ÛÔÓäÝЏßÞÜ_áäØãgßáޏâÞäÚáÞÜ^ÐâÛäÔÑÝg ƒ\ÔÛ蘝 ¿ÐäSۏßÛÐãgÞÑÔÒÝ_ÑÔéÞ×ÛÔÓäÝЏãèߏåÞéØÓÛЛ ßÛÐãgãÔÓèÙÐڏßáޏÞâÞÑÝgå‰é›ãÐڏßáޏÜÞãÞáÚä ØÝSÚÛÐÓÝgÐäãޝ ºáSÒÔ݊ßÐäSۏâԏäßÛÐãqäÙԏÝЏÝÔÙåŠԏÙÔÓÝޏ åÞéØÓÛޝÃޏéÝÐÜÔÝS›ÔßÞÚäӏÜS¾ÂŏÓå_ åÞéØÓÛЏЏÞÑ_ägåSØâÞäÚáÞÜ_›ÚáSãgßÐäSÛÝg åŠÓÐÙԏÙÔÝÞ܏äÙÔÓÝÞ×ޏåÞéØÓÛН ¿ÐäSۏÝÔÛéԏßÞägãäåŠß‰Ù\Ú蛏ÛéԏÙÔُåÐڏ åèägãäÝSÙÜäüÛÔÐâØÝ֏؏ÞßÔáÐãØåÝgÝSÙÔܝ ¿ÐäSÛÝgåŠÓÐُăÚáèÙÔöÝSÚÛÐÓèÝЏâßÞã|ÔÑÞåÐÝ^ ¿·¼ÐÝЏÚáSãÚÞÓÞÑ^ßÐáÚÞåSÝg›ÞâãÐãÝgÝSÚÛÐÓè

ÛéԏßÞägãÙÐÚޏäâÚäãÔ\݊Ò׏åŠÓÐىÄÚáSÒÔÝ^×ޏ ßÐäSÛ䏗£ŸŸŸº\˜ÙԏÜލÝޏäßÛÐãÝØãÐ£Ÿ” ÞâãÐãÝgÒ׏âÚäãÔ\݊Ò׏ÝSÚÛÐӉ—ÝÐß|gÚÛÐӏ؏ÞÓßØ≘ ¿ÐäSÛÝgåŠÓÐÙԏäåÞéØÓÔۏÝÔéÐ×áÝäãŠÒ׏Óޏ¾¼Ûéԏ äßÛÐãÝØãÓޏåŠԏ¢›¦Ÿº\ÝЏÚØÛÞÜÔãᛏÙԏÐÛԏßÞã|ÔÑЏ å^âãÚÝØ×äÙgéӝ

1ÐÅLMBE 047N£W0.PTPCO«BVUPNPCJM 0EQJTZWSPDFEPTBIVK« IPEOPUZ,§ WP[JEMP QPVv«W£TPVLSPNªJTMVvFCOª 4PVLSPNÄOBKFUÁLJMPNFUSZ TMVxFCOÄOBKFUÁLJMPNFUSZ

½1ÐJQSPL¹[BOÕDIO¹LMBEFDICVEPV V[OBUFMOÁPEQJTZ,§   ½1ÐJQBVt¹MOÅDIO¹LMBEFDICVEPV V[OBUFMOÁPEQJTZ,§ Y %PQMÊVKÅDÅQÐÅLMBEZOBMF[OFUFOBIUUQCMPHVPMD[

UFYU/JOB,MJNQFSPW¹

7UPNUPOBrFNUSBEJ§O«NNJOJTFSJ£MVPEB®PW¹DIW¹IPE£DI Q´FETUBWVKFNFU¨NB1BVr£MO«W¹EBKFOBEPQSBWV,§M£OLVKTPVQ´J´B[FOZ JU´JQ´«LMBEZ[QSBYF LUFS¨W£NQPNPIPVVKBTOJUTJUVUPQSPCMFNBUJLV

*O[FSDF

 r D B N S P G O J "Â OEJEgUJ LUFSnPTPWCP~SLVBVWgEr OBQPIP

KTPVMFÂ

+FNPÃOn EP[W~E~U TFQSBWEV

,BOEJEgUJWFTOB[F[rTLBUQSBDPWOrNrTUPkBTUP VWgE~KrJOGPSNBDF LUFSnOFKTPVQSBWEJWn TOBÂrTF WZQBEBUMnQFBQPLVEKTPVWUPNTLVUFkO~EPC´r B[C~IMr CÏWgWFMNJPCUrÂOn[KJTUJUQSBWEV 5P DPTFPEBOnNkMPW~LVEP[WrUFQPO~LPMJLBN~TrDrDITQPMVQSgDFTOrN TFErLZ6UFTUVEP[WrUFWPLBNÂJLV LEZTFSP[IPEVKFUF [EBIPQ´JKNPVU

+FEJOn DPLUPNVQPU´FCVKFUF KFSP[IPEOPVUTFWZ[LPVºFU6UFTU TQPMFkOPTUJ1FSGPSNJB¡BKFºU~EOFTTJPCKFEOBUKFIPWZIPEOPDFOr;%"3." OBkrTMFOFCPOBFNBJMVIBSUNBOOPWB!QFSGPSNJBD[

$IDJ 6UFTU

;%"3."

140UFTUVKUFO~LPIP LPIPWFMNJEPC´F[OgUFBQ´FTW~EkUFTF DPWºFEPLgÂFNFPUPNUPkMPW~LV[KJTUJU KFOQPNPDr6UFTUV 1PLVEOBºF[gW~SZBLPNFOUg´FCVEPVTFE~U [rTLgUFWMBTUOrKJTUPUV ÂF6UFTUTQPMFkOPTUJ1FSGPSNJBTLVUFkO~GVOHVKF

UOL_03_print.indd 10

9.10.2012 13:33:23


/PWJOLZ

²QSBWZWÒÀFUOÅNQSPHSBNV ²QSBWZ 1´FTM¨UPQSPrFM¶§FUO«QSPHSBN§£TUF§OPV¶ESvCPV L¯EV BQSPUPOPWJOFLOFO«Q´«MJrNOPIP BMFQ´FTUP W£NKJDIOªLPMJLQ´FETUBW«NF

%

ÑÜßßÒÓØßÔÞhàâßÔÕڐäÜލqäÙԏ ßáÞÓSåÐãØßáÞÓäÚã蛏ÚãÔá^ ÞÑâÐ×äÙgåŠáÞÑÝg\gâÛНÃÐÚ^ÙԏÜލÝ^â؏ äÙÔÓÝÞãÛØåŠÒ׏ßÞÛލÔڏÝÔÒ×ÐãéÞÑáÐéØ㏠âèÜÑÞۏâØÖÝÐÛØéäÙgÒgé߉âÞяåŠßÞ\ã䏳¿· ßÞã|ÔÑ݊ßáޏÜލÝÞâãéÐÓSåÐãßáÞÓÔÙÝg ÒÔÝèå\ÔãÝ_ÓÐÝ_éß|ØÓÐÝ^×ÞÓÝÞã蝏 ÜލÝÞâãgéÐÓSåÐãÒÔÝèå\ÔãÝ_³¿·âԏßÞ\gãS åÓÐÛgåÔáé؝½Þå_ÛéԏÓÞÚÛÐÓèÜÐÛÞÞÑÒ×ÞÓÝg×ޏ ßáÞÓÔÙԏãØâÚÝÞäã×áÞÜÐÓÝ_›ÐÝÔÙÔݏßޏÙÔÓÝÞܝ

7

êTãßÒTÓ؏ÙԏäÞÑãÛÜÑÔÞ`Þh ѐæéãÛÜÑÔÞ`ÞhÜލÝ^éÐÓÐãÞÑÙÔÓÝSåÚä ÐÝЏÓÞÚÛÐӏâԏÐäãÞÜÐãØÒÚèåÛލgßÞÛލÚè äåÔÓÔÝ^ÝЏÞÑÙÔÓÝSåÒԏüßÞÓÞÑÝ_ÙÐÚޏß|؏ ßÞäØãgÞÑÙÔÓÝSåÚèÝЏÕÐÚãä|ԝ³ÐÛgÝÞåØÝÚÞä ÙԛÔÝЏâÚÛÐÓÞå^ÚÐáã_âԏäÙÔÓÝÞãÛØåŠÒ׏ ßÞ×èщéÞÑáÐéäÙԏÚtӏúáÜèéß|gâÛäÝ^×ޏ ÓÞÚÛÐÓ䛏ãÐڍԏÙԏÝЏßáåÝgßÞ×ÛÔӏåØÓ_㛏Þӏ ÚÞ×ޏÝÔÑޏÚÞÜäâԏéÑލgßáÞÓSåÐÛޝ

" /

/

ÔÙågÒԏäßáÐåÞåÐÝÞä\Sâãgâèâã^Üä ÑèÛЏÒÑÞÛѝ½ÐßáåÝgßÞ×ÛÔӏ åØÓØãÔÛÝ^ÑäÓԏÑÐáÔåÝ^ÞéÝÐ\ÔÝgß|ÔÓßØâä äÑÐÝÚÞåÝgÒ׏ßÞ×èщ›ÚÓԏÑÐáåЏß|ÔÓßØâä ÚÞáÔâßÞÝÓäÙԏâÑÐáåÞäß|gâÛäÝ^×ޏ ÓÞÚÛÐÓ䛏ãÐڍԏéÔÛÔÝ_ÙԏÞéÝÐ\ÔÝЏƒ×áÐÓЏ éSÛÞ×ÞåŠÒ׏ÕÐÚãäᛏ\ÔáåÔÝ_ÓÞÑáÞßØ≏Ðãӝ

Ý_ÒޏÝÔéÐÕäÝÖÞåÐÛޏЏåŠßØââԏÝ_ÚÓԏ éãáÐãØۛãÐڏÙâÜԏáÞég|ØÛ؏„]ÕäÞhàâß×âÑݐ ߐãÕêÞÑݐêŠãäÑäۊÒÑÞÛßæÞhÓؐ„]䊝 ³ÞãÞ×ÞãޏâÔéÝÐÜäâԏéÐÓSåÐÙgâãÐåè ÑÐÝÚÞåÝg×ޏƒ\ãäÚÙÔÓÝÞãÛØåŠÜÓ݉ܛÝЏ éSÚÛÐÓ_\Ô×ލâԏßÞãÞ܏܉ÔÚÞÝãáÞÛÞåÐ㛏 éÓЏãèãޏƒÓÐÙԏâÞä×ÛÐâgâ\SâãÚÐÜ؏ åÑÐÝÚÞåÝgÒ׏ßÞ×èÑÔÒ׏Џß|gßÐÓÝ_ÝÐÙg㏠ÝÔâáÞåÝÐÛÞâã؝½ÐågҏÛéԏÞÑÓÞÑg›ÚÓè ÙâÞ䏃ÓÐÙԏåßÞ|SÓÚ䛏éÐÜÚÝÞäãßáÞã؏ ÝÔÒ×ã_݊܏éÜ_ÝSܛÐãޏÐÝ؍ÑèãޏÝ_ÙÐڏ ÝÔÖÐãØåÝ_ÞåÛØåÝØÛޏÝSâÛÔÓÝ^ßSáÞåSÝg ÙÔÓÝÞãÛØåŠÒ׏ßÛÐãÔяڏÞÓßÞågÓÐÙgÒg܏ ÓÞÚÛÐӉܝ

Þå_ÙԏÜލÝ^äÚÛSÓÐãß|gÚÐéèÚƒ×áÐÓ_ ЏØÝÚÐâäåԏÖßâÝTä吷ÕÝÙÞِ¤ž¡› ÚãÔ኏ÙԏޏÝ_ÒޏÛÔßgÝԍÞÑÛgÑÔ݊Ð\Ðâãޏ ßÞägåÐ݊ÕÞáÜS㏰±¾½ÐågҏÙԏÜލÝ^ ÙÔُßÞägåÐãåÜÝÞ×ЏÑÐÝÚSÒם¸ØÜßÞá㏠ÑÐÝÚÞåÝgÒ׏åŠßØ≏âԏáÞég|ØۛÐãޏޏǼ» ÕÞáÜSãßÞägåÐ݊¿¿µÑÐÝÚÞä

7

é×ÛÔÓÔ܏ڏãÞÜ䛏ÔäÝ_ÚãÔáŠÒ׏ ÑÐÝڏÝÔÛéԏâÝÐÓÝޏßÞéÝÐ㛏éÓЏ Ý_ÙÐڊåŠßØâÝÔÔçØâãäÙԏéÓ‰åÞÓ䛏Ô åß|gâÛäÝ^܏ÞÑÓÞÑgÝÔÓÞÛޏڏSÓÝ^Üä ÑÐÝÚÞåÝgÜäßÞ×èÑ䛏ÐÝÔÑޏßáÞãޛÔ

åäßÝÑäÙÓÛ_âßêàßêÞTÞh ѐà}Ù}ÑêßæTÞhÖÑÛäåâÚÙÔÓÝÞãÛØåŠÜ ÑÐÝÚÞåÝg܏ßÛÐãÑS܏Ùԏåâèâã^ÜääÓÔÛg ÓÞÑ䛏ÑÞ×äÔۏÝÔÕäÝÖÞåÐÛޏƒßÛÝ_ØÓÔSÛÝ_ ½Þå_ÑèۏÐäãÞÜÐãåèÛÔßÔݏЏéÙ؁äÙԏâ؏ éъåÐÙgÒgåŠ؏ßÞ×ÛÔÓSåÚèÐƒ×áÐÓäßSáäÙԏ ÙÔݏÓޏÙÔÙgåŠԝ½ÔÜ_ÛޏÑèâԏâãSåÐ㛏Ô ÙԏÝ_ÙÐÚSÕÐÚãäáЏß|ÔßÛÐÒÔÝЏޏÝ_ÚÞÛØڏ ×ÐÛg|‰›ÝÐãލÓåÞÙÝSâÞÑÝ_

1

ÞâÛÔÓÝgéÜ_ÝÞ䛏ÚãÔáSåÛÐâãÝ_ ãÐÚ^âÑÐÝÚÞäâÞäåØâg›Ùԏâßê€h}ÕÞh ÑàÜÙÛÑ]ÞhØߐâßêØâÑÞhÞÕäÝÚÒ؏ äÜލqäÙgÒgÝÐ\gãÐãÙÔÓÝÞãÛØå^ÑÐÝÚÞåÝg ßÞ×èÑèå\ÔãÝ_ØÝÕÞáÜÐÒԏޏãÞܛÙÐÚS \SâãÑÐÝÚÞåÝg×ޏßÞ×èÑäÙÔã_ÝÔÑèÛЏ ß|ØßSáÞåSÝН³áä×SÝÞåSÖåÞÛÓՐ±À¹ âÛÞägÚéÐâgÛSÝgßލÐÓÐåډÚØÝÚÐâä ßáÞâã|ÔÓÝØÒãåg܏¸¿¾

5FYU;CZOÄL7BOxVSB

.

ÐÛgÝÞåØÝÚÞäÙԏÑåäßÝÑäÙÓÛ_ âßêàßêÞTÞhÖßâÝTäå ÒÑÞÛßæÞhÓؐæ‹àÙ㊠ÒÑÞÛßæÞhÓؐæ‹àÙ㊛ÐãޏÝÔÙÔݏßÞÓÛԏ ÝSéå䛏ß|gßÐÓÝ_ß|gßÞÝèâÞäÑÞá䛏 ÐÛԏéÔÙÜ^ÝЏßÞÓÛԏÙÔ×ޏâÐÜÞãÝ^×ޏ ÞÑâÐ×䝏 ±Þ×äÔۏ âÝÐӏÚЍÓS ÑÐÝÚЏ ßÞägåS ؏Ý_ÙÐڊ åÛÐâãÝg ăÛÔßgö ÕÞáÜSãÑÐÝÚÞåÝg×ޏåŠßØâäÐéÓԏâԏ\Ðâãޏ å‰ÑÔҏÝÔÓSßÞéÝÐ㛏éÓЏâԏÙÔÓÝSÞåŠßØ⛏ ÝÐãލéÙÐÚ^ÙԏÑÐÝÚ蛏ޏÙÔ×ޏ\gâÛԏÐÝ؏ ÝÔÜÛäå_ÅãÞÜãޏß|gßÐÓ_ãޏâÐÜÞé|ÔÙÜ_ ÕäÝÖÞåÐãÝÔÑäÓԝ

,PNQMFUO«Q´FIMFE[NªOWKFEOPUMJW¹DIWFS[«DI¶§FUO«IPQSPHSBNVKFLEJTQP[JDJOB XFCPW¨BESFTFIUUQTFYUSBVPMD[XJLJUFDIOPMPHJFVDFUOJ@QSPHSBN UOL_03_print.indd 11

9.10.2012 13:33:30


"OB[£WªSUPIPUPWZE£O«CZDIPNW£T S£EJQP[WBMJEPOBr«OPW¨rLPMJD«N«TUOPTUJ WFLUFS¨TFMJTUPQBEVVTLVUF§O« TFNJO£´²ÀFUOÅWÕLB[ZQSPNBOBxFSZ BNBKJUFMFĊSFN

6vWUVUPDIW«MJTF OBW£TWFMNJUªr«NF

 E ¬ a J E I A O = J Q K J = @ A H ,=OD UOL_03_print.indd 12

9.10.2012 13:33:41

UOL Revue 3/2012  

Zářijové číslo časopisu Účetnictví on-line obsahuje například článek o paušálních výdajích za dopravu, o přenesené daňové povinnosti u stave...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you