Una universitat oberta al món i a les persones, arrelada al territori

Page 26

www

04 WEBS UOC

CONEIX LA UOC http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/ coneix_la_uoc/presentacio/index.html » Model d’aprenentatge http://www.uoc.edu/aprenentatge » Biblioteca Virtual http://biblioteca.uoc.edu » Dipòsit institucional – O2 http://openaccess.uoc.edu

OBERTA A LA SOCIETAT » La rectora en línia http://rectora.uoc.edu » Càtedra UNESCO d’E-learning http://catedraunesco.uoc.edu » Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC http://catedramultilinguisme.uoc.edu » Campus per la Pau http://campusperlapau.uoc.edu » Institucions i Empreses Associades http://empreses_associades.uoc.edu » UOC Alumni http://alumni.uoc.edu » Xarxa territorial http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/ seus_i_contacte/contacte_uoc/index.html

OBERTA A LES XARXES SOCIALS » Youtube: http://www.youtube.com/uoc » Twitter (en català): http://www.twitter.com/UOC_Universitat » Twitter (en castellà): http://www.twitter.com/UOC_Universidad » Twitter (en anglès): http://www.twitter.com/UOC_University » Twitter d’Alumni: http://twitter.com/UOC_Alumni » Facebook: http://www.facebook.com/uoc.universitat » Netvibes: http://www.netvibes.com/uoc » Delicious: http://delicious.com/UOC_Universitat » Slideshare d’Alumni: http://www.slideshare.net/uocalumni » Flickr: http://www.Åickr.com/UOC_Universitat » Linkedin d’Alumni: http://www.linkedin.com/groups?gid=2148606&trk=myg_ugrp_ovr » Tots els twitters UOC: http://twitter.com/UOC_Universitat/uoc » Blogs de la UOC: http://www.uoc.edu/portal/catala/difusio_i_publicacions/blogs/list.html

Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2009-2010 022

La UOC en síntesi


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.