UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Barcelona, ES

La UOC és una universitat en línia reconeguda internacionalment, que ofereix un aprenentatge centrat en l’estudiant amb els avantatges d’uns estudis personalitzats, flexibilitat, accessibilitat i col·laboració. La UOC es una universidad en línea reconocida internacionalmente, que ofrece un aprendizaje centrado en el estudiante con las ventajas de unos estudios personalizados, flexibilidad, accesibilidad y colaboración. The UOC is an online university born from the knowledge society and whose mission is to provide people with lifelong learning and education. An internationally-renowned online university, the UOC offers student-centred learning with the benefits of personalized studies, flexibility, accessibility and collaboration.

http://www.uoc.edu

Publications