Page 1

O K A UD K A Z T N I K E S E D A D I V I T AC O N A R E V DE


LEAK ” “BALEAarZteA K A 0 U 3 T GIDA eharrei duaren BISITAUSKETARA. Adbeenbakoitzaren b K al ERA 1h 30´ . T 1h - tua. etik, egoki egun best

eta gaur tu duetsni an baterrtiakpatzen gdara erak ra n Aintzin e ha n ue baleak atea nolakoa izalda u nek jardart ea aktibitda bertan, euskuten parteh z d i h a n izan honetaanrratuaz bereziki. ira azpim atuko d ian kk.okGarai hartaansi ra a g ro en h n Erdi Ako erreferentzaia harrapatz hasierauri aldean bale zkigiluek adieragzaterai o Kanta kontzejuetak I. mendeko o zaio ziren bezala. XV erezia emang San hiria”. duten ei garrantzi b or eta bale “Donosetiahi,stitsorasiko-literarioraakoentzat oparo ua, Labrad n garatutako id ilb Ib a 14 urtetik go (Tern tzoko bokale 1h 30´ - 2 h. luzea dauoakari Lorentza). riko historia rism arran Itsasoartiiaklo.tuXIX. mendeanduturarte itsas Donos jarri bazen ere, or a, arrantza begira ritza, ontzigintz izan zituen merkatabitate kortsa-ioak eta aktihiriak. rraren ardatz te ingeles-portudgaakl-oda kaltea os in al d ag u G 13an er onostiak erasoak iz18an bazen ere,sas Dhistoriari handia n ditu, bere it daitezkeen gordetzeoraindik ere uki Horiexek lotuta, materialak. e honetan. i ondare ituko ditugu ibilbid hasi ohak deskubr Bretxa inguruan aztarn n ea ie id es Ibilb Bertan harr sorrerari eta . en gu du si, hiriar gara eta aztertu, arikiuburuz mintzatzenZaharrean garapen , hiriko Parterekin lotura ondorena, itsas historiaio bisitatzen barren hainbat espaz lan zehar duten stean moi onostian ditugu. ko O dugu eta nD Itsasze tu jarrai an egon aituko aintzin latuaren Dorretxeai nMam seoaren Kontsu idea (egun Untz u da ibilb n honetan). etxea de

rra ”. Taile tu tzeraknia. 45 minu euskal n a n e “Baleuarrte bitarthe onetan, Kantaurikaole 4-6 uera n b bai Jard azaleak, bai urruztiaen ziren it le r ba taldean nola a kos ntzan . n arra usten du inkizu ez, eig ziren , id erak b en oh pa ki bat ili (baletxabluiliaz, Antzeetran erab a r e hau abideak arpoia…)le arrantzaakko bali ontzia, ileek ba an izand balete hartza ta gizarte par nomian e tsiko da. eko ina eraku erag

“Elk Mah ano n go 1h ai jo ora Jardrakoen - 1h 3 lasa. hoa? ”. Se uer tzat 0´. 1 . 0u bi basti a rtet ditudailaguan Elkhonet ik an an ek gu. n biriabrpena Hist asko o eta Jua ga ila ren oria ez b n O rrant ze ana ri agut ere jarrzaeano zia, la eglisia: megindaukko “ E i pe B Atl iaz- un o er uskal na, area antik atzea dua mahakuskedtunak espezri en oa erten es ai a e e n a rt a ditupeziakjolas, ol inarritta Pazbalioaeko ami zat ifik … ka gul ez nela… a (i ere na, b hart oa” izanagutzan) ntxaur eskuideo eutta, ar a gert urat zenhain mumnoskattean garr du ua, uko a gara es antzi ren . p e d t su a izior a

Museoaren jardueretan partehartzeko, beharrezkoa da aldez aurretik bisitaren ordua eta eguna zehaztea eta erreserbatzea. Erreserba telefonoz (943-430051), faxez (943-431115) e-mailez:(untzimuseoa3@gipuzkoa.net) Museoan egiten diren jardueretan parte hartzeko 1 ordaindu beharko du taldekide bakoitzak. Ibilbidean parte hartzeko pertsona bakoitzak 1,5 ordaindu beharko du Museo honetan ezin da erre, jan eta edan. Piezak ukitzea eta argazkiak ateratzea ere debekatuta dago, dauzkagun piezak kaltetuak suertatu baitaitezke eta autoreek jabetza edo eta egile eskubideak erreklamatu ditzaketelako. Ideia hau taldeko bisitariei aurrez komunikatzea funtsezkoa da. Museoko heziketa programen edukiak zuek dituzuen beharretara egokitu daitezke. Museoko hezitzailearekin elkarrizketa bat mantentzea komeni da bisitan etorri aurretik. Museoak jardueretan behar bezalako helburuak lor daitezen, 20 pertsonako taldeak baino handiagoak ez ditu gomendatzen. UNTZI MUSEOA-MUSEO NAVAL Kaiko pasealekua 24. 20.003. DONOSTIA. www.untzimuseoa.net https://www.facebook.com/pages/UntziMuseoa-Museo-Naval/174634889260926 Tlf:943-430051. Faxa: 943-431115


EN A o es BALtoLs. a la A idades del Muacseión L . xplic tantos cipar en las acy tiv DE 5 minu rti tel AKe pa an E n co ara L ra O ho A e la s R Z LEA ”. Hasta e s vasco en loro AT ños. 4 reservar el edíarealizar mediante teléfono o A ari E u B ces “ ne q T S A s a o el t ed a o D A B A LLE N ), rellenando 4-6 La reserva se, pu en blallenerrico come un teaartes (943-431115do S GUEIA E nte las fax A uie D sig d 51) la IT a 00 S a a -43 d y IS 43 a d b ien (9 s l n R V ADO mbre i á s s ( ció line o escrib .net Actiovr de alor CantA travérecursoballena n…), formulario ontzimu CAZ0 de dicie ´ . Adecpuoas. seoa3@gipuzkcuoaalq uiera de los n: un lab el m ares. os los de la l arpóán la ció ec el 3 - 1h 30 e los gru dir e ar en cip d rti m e pa a a n r r z m po d , z e a e a s seoa es de 1 e ste s l c o a Mu co v o r 1h esidade tzi c El a la Un a n a l s n t de t e s n a a s e vo d l j a n e ati h le prese s. en ra, la ipant a or nec programas educ r la lab üedad los re ilizada ballene partic ballen . grupos también conoecsede la antticigipación de por personares a t s a a a o u l d l ponsables de los p Se allena d y la par las u e e y l s u Lo a d tx los q ncia . rsona. la b ctualidad isma. os cuestan por petór cuesta 1,50 por en porta vasca la a os en la m situam his ico literario rio s lo era d la m itin a i El s o c d ia m s va r, beber y co del ferenc socie persona or del Museo no se puede come eras re dia, tal cejiles an interi rafiar o tocar slasy el og fot En e ed pu Las plarimEdad Mseellos coosn muesatr. Se se o “¿Elca fumar. Tampasoc ya que podrían sufrir daño en alan los que n la ballen poca llevas?n”.o, qué rumbo ni est de autoríaestaso piezas expues señ tábrico caza de ial a la é tuvo Ju eg por derecheosse tra M o es ion nsmitan la a ac d c lam n e la e e rec a qu p u e C te s q “San Sebastián, ciudad marítima”: as sd ae antes de ad. Es interesan de 10 años. 1h - 1h 30´. o ied up op gr l pr de esceánauna resesñta actividVaIden las ag)u tes an ITINERARIO HISTÓRICODurante to Mayores a los particip as ide har ada de e o siglo X r (Canadá d o LITERARIO vos e l añ o. as educatiup visita. dor r a lo larg, Labrado los program cada gr o.l VII yla ntenidos de de X co es s ad Lo s sid luga erranova ce ne lo ig tarse a las te que el responsable de pueden adap de T a los s n de enien 1h 30´ - 2 h. Mayores de 14 años. con el ello, es convco enciódnustrializació períodola ra Pa m to previo a la visita á r Durante todo el año. a el do con la ablezca ntl ac est o up Se hI y la in en gr o. se s, el ativo de Mulos nalizan za de XVII idad objetivos fijabrdo Servicio Educ n San Sebastián cuenta con una larga e se consiga tiv mporáneoa, l fide la ca no so epasens qu c os ra a up Pa gr los e qu historia ligada al mar. La ciudad da contaeción actu Museo recomnaien ser más, dividiríamo os define su perfil de centro turístico a s. En caso dentes. 20 perso rar situ ena. esfuenrz, la las ere dif ios finales del siglo XIX dejando atrás s ho ball al grupo en n de suloproteccxió un pasado estrechamente vinculae tinció VAL a esar do al comercio marítimo, la pesca, EOA-MUSEO.00NA A inpuados peanr peligro de UNTZI MUSlek 20 3. DONOSTIA la construcción naval y la actividad sea ua 24x:. 94 contena sigue pa iko 1115 Ka 3-43 corsaria. 1. Fa ball Tlf: 943-43005 Pese a la enorme destrucción que ntzimuseoa.noket.com/pages/Untzi-Museoa://u tp ht en 1813 causó el asalto de las tropas cebo 26 https://wwwal/.fa174 6348892609(A anglo-portuguesas, San Sebastián magoia) Museo-Navoa3@gip uzkoa.net itor-A conserva vestigios materiales de su historia se mu tzi un marítima que se pueden des-cubrir en este Itinerario Histórico-Literario. El itinerario comienza en la Brecha donde observaremos restos de la antigua muralla de la ciudad. Analizaremos poco a poco, cuál ha sido la evolución de esta ciudad y nos adentraremos en diferentes espacios de la Parte Vieja que nos hablan del pasado marítimo de la ciudad. El itinerario continúa por el puerto donostiarra y termina en la antigua Casa Torre del Consulado

UDALEKUENTZAKO ESKAINTZA/ OFERTA PARA COLONIAS  

AISIALDI ETA ASITIALDIAK, UDALEKUAK 2012, COLONIAS, GRUPOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE UNTZI MUSEOA. 2012