Page 1


Alles draait om betekenis.

3


4


Wat doen jullie? Wij bedenken en ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers fantastische verhalen. Een bedrijf is een verhaal. Een merk. Een product. Een dienst. Zelfs een mensenleven is een verhaal. Kern van al deze verhalen is een optimale betekenis voor de wereld.

5


6


Zijn jullie een reclamebureau? Nee. Reclamebureaus maken plaatjes en praatjes. Wij zijn een betekenisbureau. Wij ontwikkelen verhalen vanuit een bepaalde gekozen betekenis. Daarna komen de reclamebureaus, verpakkers en andere vormgevers om er vorm aan te geven.

7


8


Wat betekent betekenis? Betekenis is de waarde die je hebt voor de wereld. Vroeger was die waarde materieel: je roestte niet of reed 1 op 15. Nu is die waarde mentaal. En die mentale waarde drukken wij uit met behulp van de archetypen van professor Jung.

9


10


Sorry? Haha. Een goed verhaal is altijd het strijdtoneel voor een held die op een bepaalde manier een bepaalde draak bestrijdt. Als je alle mythen leest zie je dat er 12 universele manieren zijn om 12 universele draken te bestrijden. Dat noemen we archetypen.

11


12


Helden en draken? Een ‘draak’ staat natuurlijk voor een soort probleem, de ‘held’ voor de klant en de ‘manier’ voor de wijze waarop de klant het probleem kan oplossen. Een bedrijf is natuurlijk ook niets anders dan een oplossing voor een bepaald soort probleem.

13


14


En toen? Nou, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat als bedrijven voor een bepaald archetype kiezen met de bijbehorende problemen die daarmee kunnen worden opgelost, het bedrijf veel succesvoller is dan de concurrentie die op de conventionele manier werken.

15


16


Noem eens een voorbeeld? Kijk eens naar Harley Davidson. Denk je nou echt dat mensen die motoren kopen omdat ze 1 op 20 rijden of zo’n gunstige inruilwaarde hebben? Natuurlijk niet! Mensen kopen een Harley Davidson omdat ze de regels van het leven willen doorbreken.

17


18


De regels van het leven? Ja. Harley Davidson werkt volgens het ‘outlaw’ archetype. De draak van de outlaw is de conformiteit van het leven. De manier om die draak te bestrijden is weg te breken uit de regels. Harley Davidson biedt zijn klanten precies die mogelijkheid.

19


20


Bouwen van een merk dus? Woorden als ‘merk’, ‘marketing’ en ‘missie’, bijvoorbeeld, zijn woorden uit het industriële tijdperk geladen met begrippen uit datzelfde tijdperk. En wij denken dat die begrippen niet meer kloppen. Daarom gebruiken we die woorden liever niet.

21


22


Nee? Nee. Merk goeroes hoor je vaak vertellen dat producten er niet meer toe doen en dat je daarom merkwaarden moet ontwikkelen. Wij vinden dat onzin. Producten zijn belangrijker dan ooit. Alleen moet je ze ontwikkelen vanuit de gekozen betekenis.

23


24


Is dat niet hetzelfde? Nee. Wij denken dat we in een radicale omwenteling zitten van het industriĂŤle tijdperk naar het existentiĂŤle tijdperk of hoe je dat ook wilt noemen. Onze oprichter Eric Bartels beschrijft dat in zijn filosofie boek MENS, dat is uitgegeven bij uitgeverij A.W. Bruna.

25


26


Wat betekent dat? Dat betekent dat je klanten op hele andere behoeften moet aanspreken. Met producten die er echt toe doen, omdat ze met bezieling ontwikkeld zijn vanuit een bepaald gekozen archetype. En dat archetype vertaal je in schitterende verhalen.

27


28


Vandaar die verhalen dus? Ja. Een moderne onderneming ontwikkelt niet zozeer producten, maar verhalen waar producten deel van uit maken. En altijd vanuit één gekozen archetype en dus één vast verhaalthema. Als je dat doet, verkoop je meer en vooral met meer plezier.

29


30


En dat doen jullie dus? Ja. Daarvoor hebben we in overleg met een aantal wetenschappers een methode ontwikkelt die we MAM® noemen. Ofwel ‘meaning activation method’: het helpen van onze opdrachtgevers om betekenis te activeren bij hun klanten.

31


32


Hoe werkt dat? Het werkt in 5 stappen. Eerst gaan we de ziel van het bedrijf zoeken, dan de betekenis. Hebben we dat, dan schetsen we via verhalen-vertellen de benodigde organisatie. Is die ontworpen dan maak je een transitie plan, dat je dan in fasen implementeert.

33


34


Dus gewoon marketing? Nee. Betekenis is echt een andere manier van denken en werken zoals we al zeiden. Een volledig ge誰ntegreerde manier van werken. Dus een MAM速 project stopt niet bij het vinden van je betekenis, maar bij het realiseren van je betekenis in de hele organisatie.

35


36


Waarom? Omdat alle afdelingen moeten meewerken aan het mogelijk maken van een authentiek klant-verhaal. Niet alleen de product jongens en meisjes, maar ook de verkoop, help desk, marketing, communicatie, facturering, secretariaat, receptie en ga zo maar verder.

37


38


Gewoon organisatie advies? Ook niet. Maar het is wel zo dat je betekenis uiteindelijk leidend wordt in je bedrijfsvoering. Een soort totempaal waar alles omheen draait. Of, zoals een klant van ons zegt: “Betekenis is de centrale melodie die het hele bedrijf als één orkest speelt”.

39


40


Meteen het hele bedrijf dus? Nee hoor. Hoeft niet. Sommige van onze klanten doen dat rustig in stappen van jaren, anderen binnen een jaar. En het komt ook voor dat we met de klant alleen een productverhaal ontwikkelen of een nieuw loyaliteit-programma of een verkoop-aanpak.

41


42


Nog meer? Nou we willen eigenlijk alleen nog maar vertellen dat we hier producten hebben laten zien van bedrijven die al helemaal vanuit betekenis werken. Vooral om duidelijk te maken dat het product altijd belangrijk blijft. Alle beelden zijn eigendom van hun eigenaars.

43


44


Duidelijk!

45


www.unthink.us

Profile for unthink bv

Unthink  

Alles draait om betekenis. De essentie is dat mensen hun betekenis in het leven vinden en die op de juiste wijze weten te activeren. Dat gel...

Unthink  

Alles draait om betekenis. De essentie is dat mensen hun betekenis in het leven vinden en die op de juiste wijze weten te activeren. Dat gel...

Profile for unthink
Advertisement